Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Udviklingsrådet holder Rådsmøde Foto: Claus Jeppesen

16/12-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde og planlægning af lokal bosætningsmøde

Referat er godkendt. 

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, mandag den 16. december 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

INDKALDTE MØDEDELTAGERE: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Hans Ove Lavridsen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

FRAVÆRENDE:
Hans Ove Lavridsen

 

REFERAT:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 
Godkendt

 

3) Nye og afgående rådsmedlemmer.
3.a) Velkomst og præsentation af ny Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst

Der er ikke meldt om et nyt medlem i stedet for Flemming Lysholm

3.b) Præsentation af øvrige medlemmer


3.c) Tak til afgående Rådsmedlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst:

 • Flemming Lysholm, Agerbæk

Til beslutning: Gave til afgående medlemmer.

REFERAT: 
Jørgen sørger for en hilsen (vin) til Flemming Lysholm

 

4) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 16/12
  Budget 2019
Restbudget
Møder 13.906  23.000  10.154 
Kontingenter, kontorhold 11.272  9.000  -2.272 
PowerTower 24.044  40.000  15.957 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  4.667 5.000  333 
Marketing (pavillon) 0 8.000 8.000
Andet 655  1.200  545 
I ALT 54.543  88.200  33.657 

 

Tekst Beløb
Kassebeholdning d.d. 78.681 
-Restbudget -33.657 
Kassebeholdning 31/12-2019 45.024 

  

REFERAT: 
Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidst

 

5) Indhold til bosætningsmødet 27/1-2020 med borgerforeninger m.f.

Forslag til mødets dagsorden:

Niels Bjørn, http://t-urban.dk siger: 

Tabuet afvikling: Det er ikke alle små samfund, der kan forventes at overleve. Det åbner spørgsmålet om afvikling. Ikke alle har udviklingskraften eller kompetencerne til at igangsætte det. Ambitionerne er for små og forslagene til tiltag er for uoriginale. Det kræver en konstant træk over lang tid for, at en positiv udvikling lykkes. 

Det første spørgsmål, vi skal stille os selv, er: 

Hvorfor udvikling?
-Hvad er det, vi vil opnå med det?

-Hvilket behov skal tilflytning opfylde?

Hvis ikke de finder et godt svar på det, er det i sig selv et svar!

 
Hvordan kan vi sammen løfte bosætning og lokalsamfundsudviklingen i Helle Øst?
(metoder og virkemidler)
Hvilke tiltag og opgaver for bosætning giver god mening at varetager i fællesskab?

 

1. Bosætning: Kommunens nye bosætningsstrategi, Bosætningskoordinator, Boliger, Grunde, Velkomstambassadører

2. Erhvervsfremme: Varieret arbejdspladser, Butikker, PowerTower Helle, Iværksætterhjælp, Kurser, Netværksgruppe

3. Turisme: Overnatning og indlands attraktioner
Destination Vesterhavet - 8.372.000 overnatninger Danmarks 2. største (København 10.300.000)

4. Fremkommelighed og Infrastruktur: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)

5. Kunst, kultur og fritid: Samarbejde kunst- og kulturudstilling; Forenings- Idræts- og Fritidsliv

6. Integration: Dansk undervisning til østeuropæer, Forhindring/inddragelse af parallelsamfund

7. Skole og institutioner: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning

8. Fyrtårne - "En Fyrtårnskommune gør sig lækker": Kommunens Udviklingsstrategi 2018-21:
På Forårsmødet den 13/5-2019 skulle vi udpege lokale fyrtårne. Har vi sådan nogle...?

 1. PowerTower Helle: Årre Erhvervsgård, Naturhuset, PowerTower Agerbæk, Helle Hallen
 2. Helle Hallen, Arrangementer, Messer, Udstillinger og møder
 3. Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter
 4. Ruban
 5. Andre til inspiration: Tirpitz, Flugt - Flygtningemuseum, Trætoptårn

9. Landsbyklynge Helle Øst: Fælles strategiplan.
- Blåbjerg Strategiplan herunder er til inspiration:

EKSEMPEL: Blåbjergs Udviklingsstrategiplan 3. Note: Metode for landsbyklynger

 

10. Idékatelog og Projektstyring: 

 1. Idékatalog Helle Øst på Trello 
 2. https://www.undervaerker.dk/
Idé Katalog Helle Øst


11. Fundraising/kapitalfond:
Lokale investeringsmidler, crowdfunding, fondssøgning, Lokalt liv

12. Sagshåndtering: Luftkabler, Vindmøller, Skoledistriktsgrænser, Særlige Drikkevands Områder, 

13. Synliggørelse og markedsføring: Ruban, Sociale medier, Lokalblade, Aviser, Radio, Podcast, banner

14. FN´s Verdensmål: For bæredygtig udvikling - 250.000 kr. i Budget 2020

15. Netværk og samarbejde:

 1. Ministerier og opgavefordeling
 2. Lokalpolitikere og partiforeninger. Politisk Netværksgruppe Helle 
 3. Kommunen og embedsfolk
 4. Omverdenen. Udviklingsråd og organisationer uden for kommunen
 5. Borgerforeninger, Helle Idrætsvirke og Fritidsforeninger
 6. Erhvervsfolk og virksomheder
 7. Institutioner og skolebestyrelser
 8. Borger/ildsjæle. Forskellige aldersgrupper med Ungeråd og Ældreråd mf. 
 9. Vores Stemmer: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt 

16. Økonomi og budget: Med et udvidet budget på 61.000 kr. pr., hvad skal pengene bruges til?

17. Dagsorden i Helle Øst: Hvad mener vores samarbejdspartnere om Udviklingsrådets arbejde og samarbejdet?

18. Metoder, organisation og virkemidler

1. NOTE: Mødenoter om klyngesamarbejde: 2. NOTE: Landdistriktsudvikling der virker i Norge og Sverige 5. NOTE: Blomstrende Landsbyers udviklingsprogram
 
 
 
19. Andre emner???
 
 
Fælles møde om bosætning og lokalsamfundsudvikling.
 
Vi har forhåndsinviteret 2 personer fra hver borgerforening og Agerbæk Udvikling samt lokale byrådspolitikere Holger Grumme og Sarah Andersen.
 
Forplejning?
 
Mødet holdes mandag den 27. januar kl. ca. 18.00
 
 

Til beslutning: Dagsorden for mødet. Evt. invitation af flere deltagere. Forplejning.

REFERAT:
Claus gennemgik ovenstående.
Vi havde en god drøftelse af de forskellige emner,
der kan bruges som emner til mødet d. 27. januar 2020.
Målet med mødet er at inspirerer til mere samarbejde mellem byerne om opgaver,
der giver mening at varetage i fællesskab.
At vi i fællesskab skal tage initiativ til udarbejdelse af en strategiplan for Helle Øst,
som værktøj for samarbejdet og fælles målsætninger.

Emnerne blev besluttet:
-Bosætning er hovedtemaet

Herefter vægtes:
-Integration,
-Skole og institutioner,
-Fælles strategiplan,
-Idé og Projektstyring,
-Fundraising
-Synliggørelse og markedsføring
Claus holder et oplæg på mødet om ovenstående.

De øvrige emner vil de respektive ministre give en kort statusopdatering på.

Vi beslutede at inviterer Centerlederen fra Helle Hallen.
Claus skriver en dagsorden og sender til alle.
Jørn og Claus finder ud af forplejning.

 

6) Danskundervisning for udlændinge
Der bor og arbejder en del udlændinge i vores område. Specielt østeuropæer.
Vi er blevet spurgt om:

- Kan UR iværksætte danskundervisning for disse udlændinge?

- Kan vi lave tiltage for integration for dem?

På sidste møde blev det besluttet at vores Undervisningsminister Jonna Kvist tager kontakt til Varde Kommune for at høre, hvad de har af tilbud.

Til orientering: Status på iværksættelse af danskundervisning for og integration af udlændinge.

REFERAT:
Jonna har haft kontakt til Jobcentret
vedr. hvad kommunen kan tilbyde vedr. danskundervisning af udlændinge.

 

7) Julemessen i Helle Hallen
Julemessen er afholdt i Helle Hallen den 16. november 2019
Se artikel: Stort og hyggeligt julemarked kommer til Helle Hallen i november

Til orientering: Status på julemessens forløb

REFERAT:
Besøgende ca 1000. personer.

 

8) Dialog om kunst/kultur i Helle Øst
UR har sammen med kommunen og Kulturelt Råd arrangeret et dialogmøde om kunst / kultur d. 21. nov. i Helle Hallen. 
Her har UR inviteret alle borgerforeninger og Agerbæk Udvikling til dialog om, hvad kunst og kultur betyder i vores område. Og hvad vi/skal kan gøre herfor.

Kunstudvalget i Varde Kommune har fået 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til at lave 4 dialogmøder rundt i Varde Kommune i 2019, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til, hvad kunst kan gøre for bosætning.

Ingrid og Lars Bo har som optakt hertil været til "Kulturmødet" på Mors. 
Ligeledes har de fået et godt samarbejde og netværk med Kulturelt Råd og Kultur og Fritid i Varde Kommune v/ Signe Mejstrup Sørensen.

BILAG: Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune

 

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering: Udkommet af "Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune"

REFERAT:
Kort status opdatering blev givet under punkt 4 og 5

 

9) Registrering af kunst/kultur i Helle Øst
Vi har fået en henvendelse fra Varde Kommune om registrering af kunstværker i Helle Øst. Man ønsker hermed at kunsten nemmere kan formidles til et bredere publikum. 

Ingrid har lavet et skema, som kan bruges til at registrer kunstværker i vores område. 
Registreringen må meget gerne ske sammen med et billede af kunstværket.

Skema til registrering af kunstværker

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering: Status på registrering af kunstværker i Helle Øst

REFERAT:
Claus har lavet en oversigt, som sendes til Ingrid og Cc. rådsmedlemmer

 

10) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Kunne ikke finde: [PERSON=helleoest:joergen-madsen]

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:
Kort statusopdatering blev givet under punkt 4 og 5

 

11) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Plan- og Teknikminister
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:
Kort statusopdatering blev givet under punkt 4 og 5

 

12) Hjælp til synliggørelse af lokalsamfund fra Ruban
Baggrundshistorie:
Ruban har fået tilsagn om 100.000 kr. fra LAG og sammen med modtaget 120.000 kr. fra Varde Kommune, til projektansættelse af en journalist / webredaktør. Denne person skal komme ud og synliggøre vores lokalsamfund, foreninger og råd. Tilbuddet gælder for dem som er medlem af Ruban og det er alle lokalsamfund i Helle Øst.

Det er dog uvist om Rubans nye bestyrelse vil iværksætte projektet, da det er forbundet med administrationsarbejde for Rubans bestyrelse. Projektet skal være afviklet inden 1. juni 2020 ellers falder tilsagnet væk fra LAG og pengene går tabt.

Lars Bo har 2 gange pva. Udviklingsrådet bedt om en orientering om, hvordan det går med ansættelse af en journalist. 
Samtidig er der bedt om et referat fra den ekstraordinære generalforsamling.
Dette var ikke sket ved sidste UR-møde.

Til orientering: Status på Rubans gennemførelse af projektet med journalisten og fremsendelse af referat

REFERAT:
Kort statusopdatering blev givet under punkt 4 og 5

 

13) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavillion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Er endnu ikke bestilt

 

14) FUR-møde den 3. december
FURs Økonomi: Der afsat ca. 130.000 kr. årligt til driften af lokalsamfundsarbejdet. I 2020 er det eksakte tal 133.424 kr. Regnskabet for 2019 vil foreligge i starten af 2020. Se bilag med regnskab for 2017 og 2018:

FUR-regnskab 2017 FUR-regnskab 2018

 

Til orientering: Referat af FUR-møde

REFERAT:
Punktet udgik til næste møde

 

15) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

PUNKTET UDGIK TIL NÆSTE MØDE

Vrenderup: 
Formand (Statsminister) og formand for RubanINFO Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær: 
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg: 
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre: 
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

16) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Mandag, d. 27. januar 2020, kl. 18.00: Bosætningsmøde med Borgerforeninger m.f. i Helle Øst 
 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Planlægning af nye møder og arrangementer

REFERAT:
Claus vil udsende Doodle for møder i foråret 2020

 

17) Eventuelt

REFERAT:
Intet

 

 

mandag 9 dec 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1649 gange