Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Foto:

Om Udviklingsrådet Helle Øst

Se hvad vi beskæftiger os med

Vi har samlet nogle film som handler om emner, hvor Udviklingsrådet er med.

 

Mælkefestivalen 2017 viser hvad vi kan:

Et stort udstillingsvindue for lokalsamfundene i Varde Kommune...

 

Udvikling i Starup Tofterup:

Nybygget Brugsforening øger omsætningen i byen...

 

Store arrangementer i Helle Øst

Med Mælkefestivalen kommer folk til området langvejs fra...

 

Fælles Organisering i Helle Øst

Udviklingsrådet samler folk til at skabe rammen for liv og vækst i vores lokalsamfund...

 

Fakta

Om Udviklingsrådet Helle Øst

Udviklingsrådet Helle Øst er et af de i alt 9 udviklingsråd i Varde kommune som Varde Byråd har oprettet i 2008 efter den nye kommunalreform.

Arbejdsområde

Udviklingsrådet er det koordinerende forum og talerør for lokalområderne i sager, der bidrager til at fremme udviklingen i by og landområderne i og omkring Starup, Agerbæk, Fåborg, Årre, Hjortkær og Vrenderup (Agerbæk skoledistrikt) samt i Varde Kommune som helhed.
Udviklingsrådet skal søge at styrke samarbejdet mellem alle de lokale områder til gavn for områdets beboere med hensyn til foreningsliv, handels- og erhvervsliv, skole- og børneinstitutioner, kirke og kultur, ældreområdet, miljø m.m. samt øvrige lokale kommunale institutioner.

Møder

Udviklingsrådet afholder en række møder og aktiviteter, hvor der arbejdes med igangværende projekter. Hertil kommer årlige møder med byrådet, deltagelse i Fælles-udviklingsrådet (FUR), ProVarde, Landdistrikternes Fællesråd og netværksgrupper.
Der afholdes Årsmøde inden udgangen af april, som er Udviklingsrådets øverste myndighed.

Budget

Udviklingsrådet har pt. et årligt budget på 36.000 kr. som bruges på arbejdsområderne og møder.

 

Politik i Udviklingsrådet

Arbejdet i Udviklingsrådet er frivilligt og ulønnet.

Forplejning

Ved møder er Udviklingsrådet vært for almindelig forplejning til Rådsmedlemmer og inviterede gæster.

Kørselsgodtgørelse

Rådsmedlemmer kan få kørselsgodtgørelse for kørsel til møder og arrangementer, som har direkte med Udviklingsrådets arbejde at gøre. Dog kan Rådsmedlemmer ikke få kørselsgodtgørelse for kørsel i Helle Øst området til ordinære Rådsmøder, Årsmøde og fælles møder, som Udviklingsrådet har indkaldt til ved opslag eller bred invitation af en gruppe personer og/eller foreninger og råd. Opstår der tvivl om en kørsel er berettiget til godtgørelse, skal Udviklingsrådet spørges og give sin godkendelse inden godtgørelsen kan udbetales. Ved afregning anvendes statens høje kilometertakst. Køreseddel skal udfyldes.".
Se køreseddel her.

Kontorholdsudgifter

Til dækning af kontorholdsudgifter får Formanden et fast vederlag på kr. 3.000,00 pr. år. Udbetalingen foregår hvert år umiddelbart efter at konstitutionen er foregået efter Årsmødet. Betalingen dækker fra dagen efter Årsmødet til og med næste Årsmøde.

Gavepolitik

Udviklingsrådet kan beslutte at give en gave til folk, der gør en stor indsats for rådet.

Den almindelige gavepolitik er:

Til afgående Rådsmedlemmer, der har siddet i Udviklingsrådet mindst et år: F.eks. 1 kurv - pris 300 kr.
Til Rådsmedlemmer ved længerevarende sygdom: F.eks. 1 buket.