Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
dec
8
ons
Foto:

8/12-2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Konstitution

Konstituerende

BEMÆRK: Dagsorden er under udarbejdelse og ikke endelig

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, onsdag den 8. december 2021

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til refeatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 

 

3) Nye Rådsmedlemmer fra Agerbæk og Årre
Agerbæk har siden den 16/12-2019 haft en ubesat plads i Udviklingsrådet efter at Flemming Lysholm, Agerbæk aftrådte.
Nu tiltræder Poul Rosendahl som Rådsmedlem og besætter den 3. post for Agerbæk, hvor han repræsenterer Agerbæk Borgerforening.

Rådsmedlem Nana Larsen, Årre meddelte at hun aftrådte pr. 1/10-2021.
Årre Borgerforening har nu meddelt, at Peter Zahle Larsen træder ind pr. 1/1-2022, hvor han repræsenterer Årre Borgerforening.

Udviklingsrådet består fra den 8/12-2021 af 10 Rådsmedlemmer ud af 11 pladser indtil Rådsmedlemmet fra Årre tiltræder.

Til orientering: Præsentation af nye medlemmer

REFERAT:

 

4) Bormesterens afskedsreception.
Vi har modtaget en offentlig invitation til Borgmesterens afskedsreception:

Efter 32 år som byrådsmedlem og 17 år som borgmester i Ølgod Kommune og Varde Kommune har Erik Buhl valgt at slutte sin politiske karriere.
Derfor inviteres til reception.
Fredag den 17. december 2021 kl. 12.00 - 16.00 Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde.
Vi håber, mange finder tid til at dele denne dag med os.

Med venlig hilsen
Anders Linde Viceborgmester
Mogens Pedersen Kommunaldirektør

Til beslutning: Udviklingsrådets deltagelse i afskedsreceptionen?

REFERAT: 

 

5) Evaluering af Årsmøde 13/10-2021
Årsmødet blev holdt som en 2 i 1 møde.
Først var der "Årsmøde efter vedtægterne" og derefter "Politisk Netværksmøde" med vores lokalpolitikere.
Årsberetningen fungerede som oplæg til det efterfølgende Politisk Netværksmøde.
Det overordnede tema var: "Værdien af frivillige projektmagere og tovholder" og ikke mindst manglen på disse.
Borgernes og lokalpolitikernes manglende interesse og deltagelse i Udviklingsrådet blev fremstillet.
Idéen med den Fælles Strategiplan for Helle Øst blev også præsenteret.

Der deltog godt 40 personer.  

Til debat: Hvad kom der ud af Årsmødet 2021. Hvad var skidt og godt?

REFERAT:

 

6) Evaluering af Vælgermødet i Helle Hallen 8/11-2021

 1. Vælgermødet blev afholdt i Helle Hallen med deltagelse af ca. 150 personer.
 2. Til debatpanelet var alle 13 opstillingsberettigede partier inviteret og stillede hver med 1 kandidat. Heraf var der 4 lokale kandidater fra Helle Øst. 1 kandidat blev syg med mistanke om Covid19 og mødet ikke op.
 3. Helle Øst logen var speciel tilegnet de 5 kandidater fra Helle øst, der ikke kunne få plads i debatpanelet.
 4. Byrådslogen var speciel tilegnet 18 udefra kommende kandidater, der sad på et podie bag debatpanelet.
 5. Der var 13 standpladser til partierne med udstilling valgmaterialer. Tid til netværk og vælgersnak.
 6. Der blev udleveret 1 stor pose flæskesvær og en fadøl til hver deltager ved ankomst.
 7. Hele arrangementet streamet og sendt ud i ” stuerne” på: https://www.facebook.com/urhelleoest/videos/257853589531537/.
 8. Velkomst ved Formand Claus Jeppesen med orientering omkring udviklingsrådet og dets virke.
 9. Ronny Olsen leverede musikken både før selve programmet blev sat i gang, til fællessangene og efter debatten.
 10. Yvonn Tittel fra Jyske Vestkysten var dirigent /panelleder.
 11. Stemmesedler med JA og NEJ til alle deltagere.
 12. Lyd på alle i debatpanelet med 13 mikrofoner, trådløs på mødeleder og 2 til spørsmål fra publikum.
 13. Lyseffekter (up light) på væg bag byrådslogen.

Budget og regnskab for vælgermødet:
27.500 var vedtaget som budget for vælgermødet. 25.000 kr. til ordstyrer og underholdning/musik + 2500 kr. til annoncering. 
Alle regninger er i skrivende stund ikke modtaget.
Det forventes at den endelig pris for mødet bliver ca. 20.200 kr. 
Dermed er der et budgetoverskud på ca. 7.300 kr.

BILAG: Regnskab er sendt til Rådsmedlemmer 

Ingrid har skrevet et referat fra Vælgermødet

Referat Vælgermødet i Helle Hallen

 

Til debat: Hvad kom der ud af Vælgermødet 2021. Hvad var skidt og godt?

Til beslutning: Godkendelse af referatet

REFERAT:

 

7) Evaluering og status på Udviklingsrådets arbejde
Arbejdet i Udviklingsrådet er frivilligt og ulønnet (direkte omkostninger dækkes).
Alle Rådsmedlemmer er udnævnt af deres lokalsamfund (borgerforening) til at sidde i Udviklingsrådet.
Størstedelen af arbejdet i Udviklingsrådet handler om at være projektmagere og tovholder.
Udviklingsrådet Helle Øst har udfordringer med at få besat alle 11 pladser. 2 pladser har i nogen tid stået ledig.
Dertil kommer, at størstedelen af de siddende Rådsmedlemmer er travle mennesker. De bestrider i forvejen andre krævende poster og opgaver i deres lokalsamfund og i deres arbejds- og fritidsliv. Ofte deltager de aktivt i borgerforeningerne og andre frivillig gøremål. De overkommer derfor ikke at varetage større opgaver i Udviklingsrådet.

Generelt er borgerforeningerne udfordret (nogle mere end andre) på at finde frivillige, til deres egne udvalg og bestyrelse, som vil påtage sig bestyrelsesarbejde og være formand, projektmagere og tovholder .
Her opstår så en ekstra udfordring for borgerforeningerne, at de samtidig skal finde og afse frivillige projektmagere og tovholdere til Udviklingsrådet.

Derfor er de siddende Rådsmedlemmerne udfordret på at komme videre med opgaverne og arbejdet i Udviklingsrådet herunder den Fælles Strategiplan.

Det betyder at udviklingen i Helle Øst står i stampe!

Til debat: Hvordan kommer Udviklingsrådet videre med arbejdet og de foreliggende opgaver?

REFERAT:

 

8) Konstituering.
8.1) I Vedtægterne står der følgende:
"Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
"Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted".

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om formand, næstformand og kasserer

REFERAT:
Valgt til formand:
Valgt til næstformand:
Valgt til kasserer:

 

8.2) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra dets møder."

Til beslutning: Valg af 1. og 2. sekretær

REFERAT:
Valgt til 1. Sekretær og referent:
Valgt til 2. Sekretær og referent:

 

8.3) I Vedtægterne står der følgende:
"Rådet vælger desuden blandt sine medlemmer en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i Varde Kommune."

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om repræsentant til Fælles Udviklingsrådet (FUR)

REFERAT:
Valgt til repræsentant i FUR:

 

8.4) I Vedtægterne står der følgende:
"Såfremt et område ikke kan mønstre det antal repræsentanter til udviklingsrådet, som området har af pladser i rådet, reduceres rådets antal af pladser tilsvarende. Er der tale om, at én plads ikke kan besættes, betyder det, at rådet er fuldtalligt, når blot 10 medlemmer er til stede. Er der tale om 2 ubesatte pladser, er rådet fuldtalligt, når 9 medlemmer deltager – etc.
Finder et sådant område en repræsentant til den ubesatte plads mellem to årsmøder, optages vedkommende ved førstkommende rådsmøde, og kravet til antal fremmødte for at kunne erklære rådet fuldtalligt øges tilsvarende".

Til beslutning:
Kravet til antal fremmødte for at kunne erklære Udviklingsrådets fuldtalligt pr. dags dato.

REFERAT:
Udviklingsrådet er dags dato fuldtalligt ved XX medlemmer.

 

8.5) I vedtægterne står følgende:
"Det enkelte geografiske område udpeger eller vælger selv sine repræsentanter og suppleanter".
Det har værdi for arbejdet at Udviklingsrådet er fuldtalligt ved Rådsmøderne. 

Til beslutning: Udviklingsrådets opfordring om at bede områderne at vælge suppleanter?

REFERAT:

 

9) Revision af Udvalgsposter
(Uddeling af ansvars- og fokusområder og oprettelse af udvalg)
Vi reviderer udvalgsposter og udvalgsformændenes ansvars- og fokusområder. 
Udvalgsformænd og -medlemmer kan hentes ind alle steder fra også uden for Udviklingsrådet.
Det er dog hensigtsmæssigt at Udvalgsformænd er medlem af Udviklingsrådet.

Se herunder gældende: "Udvalg og opgavefordeling pr. 8/10-2020":

Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning:
A) Revidering af stående Udvalg
B) Udnævnelse af Udvalgsformænd/Tovholdere/Udvalgsmedlemmere.

REFERAT:
Udvalgsoversigt
Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020Erhvervsudvalgsformand: (Jørgen Madsen)
Udvalgsmedlemmer: (Claus)

Børn- & Læringsudvalgsformand: (Ulla Sundvang)
Udvalgsmedlemmer:

Turistudvalgsformand: (Mikkel Ottosen)
Udvalgsmedlemmer:

Fødevareudvalgsformand: (Jørn S. Pedersen)
Udvalgsmedlemmer: (Jonna B)

Plan og Teknik udvalgsformand: (Jan Skovbjerg)
Udvalgsmedlemmer: (Lars Bo, Jørn P)

Kirke og Kulturudvalgsformand: (Ingrid Sand Simonsen)
Udvalgsmedlemmer: (Lars)

Udviklings- og samarbejdsudvalgsformand: (Jonna Buch Andersen)
Udvalgsmedlemmer: (Jan, Claus)

Kommunikationsudvalgsformand: (Claus Jeppesen)
Udvalgsmedlemmer: (Lars, Jonna B)

Social og Sundhedsminister: VAKANT
Udvalgsmedlemmer:

Arbejdsmarked & Integrationsudvalg: VAKANT
Udvalgsmedlemmer: Ingen

 

10) Synliggørelse af Udviklingsrådet. Fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer

Der skal gøre noget mere for synliggørelsen af Udviklingsrådet. Hertil er der brug for flere nyhedsartikler om udviklingsrådets virke og billeder af rådsmedlemmer.

Til beslutning: Synliggørelse af UR samt fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer.

REFERAT:

 

11) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 8/10
  Budget 2020
Restbudget
Møder 5.371  20.000  14.629 
Kontingenter, kontorhold 3.323  9.000  5.677 
PowerTower 16.668  40.000  23.332 
Gaver 400  2.000  1.600 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 150  1.000  850 
I ALT 25.912  86.000  60.088 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 111.995 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er tilgået kassebeholdningen for 2020)
-Restbudget -60.088 
Kassebeholdning 31/12-2020 51.907 

  

REFERAT:

 

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

12) Orientering fra: Repræsentationer og Udviklingsrådets egne Udvalg

 

a) Formand: Claus Jeppesen:

Kommuneplan 2021
Den "store" revidering af Kommuneplanen er i gang.
Den skal vedtages efteråret 2021
 
Du kan følge arbejdet i Varde Kommunes fagudvalg her: https://dagsordener.vardekommune.dk/ 
- eller
Spørgsmål vedr. kommuneplanen kan rettes til:
Henrik Rasmussen, Projektmedarbejder, Plan og Vækst
Direkte   79 94 65 57
Mail        herg@varde.dk
 
REFERAT:
(Intet)

 

b) FUR (Fælles Udviklingsrådet): Medlem Claus Jeppesen

29/11-2021 Afholdt FUR-møde
Referat: 
 • De væsentligste punkter

Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

 

x/x-2022 Næste FUR-møde
Input til dagsordenen senest XXsdag den XXXX. 
Referater fra tidligere møder på FUR’s hjemmeside: https://fur.udviklingsraad.dk/menu/moeder 

Foreløbig dagsorden, i ikke-prioriteret rækkefølge:

 • XXXX
REFERAT:
(Intet)

 

c) Kultur- og Kirkeudvalg: Tovholder Ingrid Sand Simonsen

(Oversigt over Kunst og kultur i Helle Øst)
(Ingrid vil gerne skrive tekster til billederne og gøre arbejdet færdigt med "Oversigt over Kunst og Kultur i Helle Øst" )
REFERAT:


d) Erhvervsudvalg: 
Erhvervsambassadør Jørgen Madsen
PowerTower Helle - Erhvervsambassadøren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Powerboer: 
-

Netværk og iværksætterkursus:
-

Facadeskilte til Powerboer
Følgende er ved at få produceret facadeskilte:

 • (Lindbjerg Ejendomshandel mangler levering og montering af facadeskilt. Har udover selv købt et facadeskilt til montering på kontoret ud mod Hellevej)
 • (PowerTower Starup, mangler afklaring af design og antal skilte9
 • (Der laves muligvis også et skilt til det nye firma i Agerbæk)

Gruppe for vækstpotentiale:
-

REFERAT:
(Intet)

 

e) Kommunikationsudvalg: Tovholder Claus Jeppesen 
Mediestrategiplan
Der er ikke blevet arbejdet videre med mediestrategiplanen siden efteråret 2021. Arbejdet forventes genoptaget, når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.  

Brug af professionel journalist
UR Helle Øst har sat budget af til artikler, som kan synliggøre aktiviteter i Helle Øst. Der er modtaget tilbud fra en professionel journalist. Der er ikke bestilt nogle artikler endnu. Det vil først ske i forbindelse med at mediestrategiplanen bliver udviklet.
 
Borgerjournalister og fotografer søges
I efteråret 2020 afholdt Ruban en række kurser i borgerjournalistik, fotografering, billedbehandling og video. Her meldte 3 personer sig henholdsvis som fotograf, borgerjournalist og videofotograf for vores lokalsamfund. Vi har haft glæde af fotografen. Borgerjournalisten og videofotografen har desværre valgt at stoppe. 
 
(Kursus i hjemmesider fra Ruban)
(Claus vil afholde kursus i at bruge vores hjemmesidesystem fra Ruban når forsamlingsforbuddet tillader at vi kan mødes.)
(Der kan også arrangeres kursus i borgerjournalistik.)
 
Lån af foto- og videoudstyr
Alle medlemmer i Ruban kan stadig låne semiprofessionel foto- og videoudstyr (værdi ca. 30.000). Kontakt Ruban.
REFERAT:
(Intet)

 

f) Plan- og Teknikudvalg: Tovholder Jan Skovbjerg
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
-

REFERAT:
(Intet)

 

g) Turistudvalg: Tovholder Mikkel Ottosen
-

REFERAT:
(Intet)

 

h) Vi I Naturen Rådet: Medlem Mikkel Ottosen
(Alle møder er aflyst og udsat til efteråret 2021 pga. Covid-19).

REFERAT:
(Intet)

 

i) Fødevareudvalg: Tovholder Jørn S. Pedersen 
Fødevareudvalgets fremtid overvejes.

REFERAT:
(Intet)

 

j) Børn- og Læringsudvalg: Ulla Sundvang
-

REFERAT:
(Intet)

 

k) Udviklings- og Samarbejdsudvalg: Tovholder Jonna Buch Andersen
-

REFERAT:
(Intet)

 

l) Social-, Sundheds-, Arbejds- og Integrationsudvalg: Tovholder SØGES!
-

REFERAT:
(Intet)

 

x) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup:
Claus Jeppesen 

-

REFERAT:

Hjortkær:
Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg:
Jørgen Madsen
Jan Skovbjerg

-

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Mikkel Ottosen

-

REFERAT:

Årre: 
Jørn S. Pedersen
Ubesat rådspost

-

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Jonna Buch Andersen
Ubesat rådspost

Agerbæk Udvikling:

-

REFERAT:

 

13) Næste møder og projekter for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Xdag, d. xx. xx 2022, kl. xx.00 - xx.00: Xmøde

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

 

14) Eventuelt

REFERAT:

 

 

torsdag 21 okt 2021 - Claus V. Jeppesen