Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

5 vindmøller og 10 ha solcellepark i Vrenderup Mose

Byrådet skal formentlig tage stilling til ansøgningen den 19. juni 2018

 

I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2017 blev det besluttet at fastsætte fristen for ansøgning om opstilling af nye vindmøller i Varde Kommune til den 1. februar 2018.

Ansøgninger om igangsætning af planlægning for vindmølleprojekter skal inkludere dokumentation for, at der kan opsættes mindst 3 møller, og at 95 % af husejerne inden for en afstand af 6 x møllens højde fra kommende møller skriftligt har tilkendegivet, at de støtter projektet.

Der skal desuden redegøres for nedtagning af eksisterende gamle møller inden for nærzonen (4,5 km), og for projektets bidrag til at nedbringe det samlede antal vindmøller i kommunen.

Udpegning af nye vindmølleområder kan kun ske efter fornyet samlet planlægning og under hensyn til landskabelige forhold, de omkringboende og forsvarets interesser. I øvrigt henvises til Kommuneplanens hovedstruktur og redegørelse for yderligere information om krav til vindmølleprojekter, samt lokalplanlægning

Kun projekter, der indeholder alle ovenstående elementer, vil indgå i forvaltningens vurdering af de indkomne ansøgninger.

Informationsmøde om projektet
Der er indkommet ansøgninger på 4 projekter, hvoraf det ene projekt er placeret i Vrenderup Mose. Det består af 5 stk. 150 meter høje møller og en solcellepark på 10 ha. Det forventes at kun et af de 4 projekter bliver realiseret i første omgang. De andre projekter er placeret i Nr. Nebel, Kvong og Nybro.

Udviklingsrådet Helle Øst vil snarest planlægge et offentligt informationsmøde om vindmølleprojektet. Mødet vil blive annonceret senere. Har du forslag til mødets indhold må du meget gerne kontakte Udviklingsrådet Helle Øst om det.

Se kort over vindmølle placering:
Kort Vindmøller Vrenderup Mose

 

Se projektansøgning Vindmøller i Vrenderup Mose:
Projektansøgning Vindmøller Vrenderup Mose

 

Varde kommunes information om projektet:
http://www.vardekommune.dk/vindmoelleplanlaegning

Byrådets beslutning 19. juni
Netop nu er Varde Kommune i gang med at få bekræftelse på de indsendte tilsagn fra husejerne inden for 6 x møllernes højde.

Det forventes, at der kan tages politisk stilling til prioritering af ansøgningerne inden sommerferien. Der holdes byrådsmøde den 19. juni.

 

tirsdag 17 apr 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1910 gange