Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Skal vi have en cykelsti til Helle Hallen? Hvordan er fremtidens skole? Er der varme hænder i ældrepleje fremover? Kom med dine idéer og stil dine spørgsmål... Foto: Claus Jeppesen

13/10-2021 Årsmøde og Politisk Netværksmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Sæt dit præg på lokaludviklingen og få en snak med dine lokalpolitikere...

Referat:
Referat Årsmøde

 

Årsberetning Tale 2020 - 2021:
Årsberetning Tale 2020 - 2021

Årsberetning PowerPoint:
Årsberetning PowerPoint

 

Årsregnskab 2020:
Årsregnskab 2020

 

Budget og Årsregnskab:
Budget

 

 

 

TILMELDING: Senest mandag den 11. oktober til claus@vestland.dk (Hvis du vil spise med;-)

Få en snak med dine lokalpolitikere...

 • Hvad med byggegrunde?
 • Skal vi have en cykelsti til Helle Hallen?
 • Hvordan er fremtidens skole?
 • Er der varme hænder i ældrepleje fremover?
 • Hvordan er fremtiden for Helle Hallen og foreningslivet?

Kom med dine idéer og stil dine spørgsmål...

Årsmøde 2021 og Politisk Netværksmøde

Hør om udviklingen i Helle Øst og mød dine lokalpolitikere.
Få indflydelse og svar - deltag i årsmødet

DATO: Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 18.30 - 21.00
STED: Mødelokale 3 i Helle Hallen
FORPLEJNING: Stjerneskud, kage og drikkevarer
INDKALDTE: Alle borgere i Helle Øst er altid velkomne til Årsmødet. 
Har du lyst og interesse for udviklingen i lokalsamfundet, så er mødet noget for dig...
FORSLAG TIL ÅRSMØDET: Skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.
BEMÆRK: Der er ingen valg og alle er VELKOMNE!
TILMELDING: Senest mandag den 11. oktober til claus@vestland.dk (Hvis du vil spise med;-)

Har du lyst og interesse for lokaludviklingen, så er mødet noget for dig...

-Alle er velkomne

Program:

1) Vi starter med at spise sammen.
 
2) Årsmødet holdes efter vedtægterne:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af revisor og revisor suppleant
 7. Evt.
Der vil under beretningen blive givet en orientering om "Vælgermødet" i november og "Fælles strategiplan" for Helle Øst.
Der er INGEN valg til udviklingsrådet.
Du kan derfor IKKE blive valgt på mødet.
Alle rådsmedlemmer bliver udpeget af vores 6 byer.
 
3) Politisk Netværksmøde
HVORDAN:
”Udvikler og designer fremtidens Helle Øst til det moderne menneske 5 - 10 - 20 år frem”!
 
Vi rykker ud på gulvet til netværksmøde...
Her vil Udviklingsrådet bemande en række stande med vores arbejdsområder.
Emnerne vil her frit kunne debatteres blandt alle fremmødte.
Os frivillige ildsjæle, der arbejder med lokalsamfundsudvikling, lærer på den måde hinanden bedre at kende og styrker det lokale samarbejde.
 
Emner i Udviklingsrådet
 1. BOSÆTNING (Jonna): Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
 2. SKOLE OG INSTITUTIONER: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
 3. INTERGRATION: Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 4. SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING (Claus): RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 5. ERHVERVSFREMME (Jørgen): Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 6. FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR (Jan): Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 7. FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV (Ingrid):...
 8. KUNST OG KULTUR (Ingrid): Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur.... 
 9. INDLANDSTURISME (Mikkel):
 10. NETVÆRK, INDRAGELSE OG SAMAREBEJDE (Formanden): Møde og projekter med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner. Politikere, Embedsfolk, Borgerforeninger, Fritidsforeninger, Erhvervsfolk, Skolebestyrelser, Borgere
 11. REKRUTTERING AF FRIVILLIGE (Alle): Inspirere til frivilligt engagement. Frivillig bank, Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige Kræfter, Lederskab/Pådriver, Idékatalog og Projektstyring…
4) TAK FOR I AFTEN

Lokalpolitikere i Helle Øst

Se herunder en liste med vores lokale kandidater og partiforeninger, der har hjemme eller tilhørsforhold i Helle Øst.
Mener du at der mangler en kandidat så sig' til! ;-)
 
Kendte lokalpolitikere i Helle Øst, der stiller op til kommunalvalget
 • Holger Grumme Nielsen, Byrådsmedlem, Radikale (Starup)
 • Jonna Buch Andersen, Byrådskandidat, Radikale (Agerbæk)
 • Sanne Tryk Batiste, Byrådskandidat, Radikale (Starup)
 • Jørn S Pedersen, Byrådskandidat, Nye Borgerlige
 • Sarah Andersen, Byrådsmedlem, Venstre i Starup
 • Poul Rosendahl, Byrådskandidat, Venstre i Fåborg-Agerbæk
 • Larysa Rachok Sørensen, Byrådskandidat, Venstre i Fåborg-Agerbæk
 • Claus Brink, Byrådskandidat, Venstre i Årre
 • HAR VI GLEMT NOGEN? -så sig' til! ;-)
 
Kendte lokalpolitikere med tilknytning til Helle Øst
 • Peder Foldager, Byrådsmedlem, Venstre i Øse
 • Søren Lydeking Pedersen, Byrådskandidat, Kristendemokraterne
 • Heidi Bundgaard, Byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti
 • Kåre Jensen, Byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti
 • HAR VI GLEMT NOGEN? -så sig' til! ;-)
 
Lokale partiforeninger
 • Starup Venstre Lokalpartiforening
 • Alex Pedersen, Formand, Venstre i Starup
 • Keld Jacobsen, Næstformand og Sekretær, Venstre i Starup
 • Maria Bach Jacobsen, Bestyrelsesmedlem, Venstre i Starup
 • Mikkel Ottosen, Bestyrelsesmedlem, Venstre i Starup
 • Årre Venstre Lokalpartiforening
 • Niels Bach, Formand, Venstre i Årre
 • Anders Jensen, Kasserer, Venstre i Årre
 • Dennis Mølholm Hansen, Næstformand, Venstre i Årre
 • Claus Brink, Bestyrelsesmedlem, Venstre i Årre
 • Morten Lønne-Madsen, Bestyrelsesmedlem, Venstre i Årre
 • HAR VI GLEMT NOGEN? -så sig' til! ;-)

Vi ses...!

Tilmelding: Af hensyn til køkkenet er der tilmelding seneste 11. september:
- Skriv, at du kommer til Formand Claus V. Jeppesen claus@vestland.dk

Pva. Udviklingsrådet Helle Øst

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55


Vi glæder os til at se dig!

 

-------------

 

Dagsorden for Årsmødet med rubrikker til referat

Referatet er godkendt

Tilstede var:  42 tilmeldte.

 

Referent: Ingrid Sand Simonsen

Printervenlig underskrevet referat: 

PowerPoint fra mødet:

Dagsordenen med rubrikker til referat
1. Valg af dirigent og referent

 

REFERAT:
Poul Verner Christensen, Årre valgt til dirigent.

Ingrid Sand Simonsen, Hjortkær valgt til referent.

 

2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år ved formanden Claus Vestland Jeppesen.

REFERAT:
Beretningen blev aflagt både ved hjælp af power point og det talte ord.
Power point bliver vedheftet dette referat.
Claus fremhævede det gode samarbejde med borgerforeningerne.

Beretningen blev sendt til debat og afstemning...

Spørgsmål fra salen:

Poul Rosendahl: I henhold til beretningen synes han udviklingsrådet er for negative med bl.a. vores syn
på frivillige og det, at der skal flere frivillige i gang. Der er mange frivillige rundt i vore byer.
Ønsker mindre negativitet og mere optimisme.

Søren Lydeking Pedersen: Er begejstret for udviklingsrådets arbejde.

Larysa Rachok Sørensen: Vedr. økonomien synes jeg, at 61,000 kr. (beløbet fra kommunen) er mange penge
og kan gøre godt mange steder.

Keld Jacobsen: Godt arbejde - i er tilbage på sporet.

Poul Rosendahl: Jeg vil ikke kun være negativ, der er blevet udført meget godt arbejde.

Poul Verner Christensen: Godt med rådets bevågenhed bl.a. vedr. kommunens arbejde og samarbejde.
Poul Verner gjorde politikerne opmærksom på udviklingsrådenes indsats og muligheder.

Peter Foldager: I provokerer politikerne. Tingene kan gøres bedre må vi indrømme.
Jeg ser gerne en god kontakt og samarbejde med Helle Vest.
Vedr. FUR og måden hvorpå den nu er organiseret (formand) og bliver ledet af en ansat.
Det må kunne ændres.

Jørgen Madsen: Jeg og hele rådet bakker op om formandens aflagte beretning - den er hele rådets.
Vi savner en mere aktiv forvaltning. Dette møde provokerer måske nok, men det var også meningen.
Svært at få kontakt til forvaltningen.

Holger Grumme: Helle øst - her sker da meget. Måske skal i bruge politikerne noget mere og
forvaltningen mindre. Brug pengene, lad dem ikke stå på kontoen.
Der har været sagt en del vedr. " gule sedler" som ofte bliver bliver brugt på de " store" fællesmøder.
De bliver ikke brugt efterfølgende!!

Henrikka Heesgaard: Jeg er ny i denne sammenhæng - og er her i aften blevet meget klogere.
Godt arbejde. I må gerne være mere synlige! Det er meget vigtigt.

Beretningen blev ved en afstemning GODKENDT

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

REFERAT:
Kasserer Jørgen Madsen fremlagde og gennemgik regnskabet
Kassebeholdning pr.31.12.2020: 104.572 kr.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

REFERAT:
Godkendt

 

5. Indkomne forslag

REFERAT:
Ingen

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

REFERAT:
Henning Jørgensen blev valgt som revisor
Keld Jacobsen blev valgt som revisor suppleant.

 

7. Evt.

REFERAT:
Tak til dirigenten for godt udført arbejde!

 

 

Forslag til årsmødet skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Har du bemærkninger til mødet eller dagsorden, er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Vi glæder os til at se dig!


Bedste hilsner

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Kontakt Udviklingsrådets medlemmer her: http://helleoest.dk/menu/kontakt 

 

 Næste planlagte møder

 • Primo november 2021: Vælgermøde i Helle Hallen
 • Mandag, d. 29. november 2021, kl. 17.00: FUR-møde 

 

Se annonce:

 

 

onsdag 22 sep 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 3248 gange