Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

03.03.2022 - Møde i Udviklingsrådet for Helle Øst

Referat fra udviklingsrådets møde torsdag d. 3. marts 2022 kl. 19,00 i Fåborghus.

Deltagere: Jørn S. Pedersen, Ulla Sundvang, Ulla Sørensen, Mikkel Ottosen, Lars Bo,
Ingrid Sand Simonsen ( referent)

Afbud fra: Poul Rosendahl, Peter Zahle Larsen.

 

1. Godkendelse af mødets indkaldelse og dagsorden.
Godkendt


2. Godkendelse af referatet fra mødet d. 10. februar 2022
Godkendt


3. Regnskab.
Mikkel gennemgik regnskabet. Kassebeholdning: kr. 191,000.


4. Konstituering af bestyrelsen.
Formand frem til årsmødet 2022: Lars Bo
Næstformand : Ulla Sundvang
De øvrige fortsætter uændret.


5. Debat: Er der en mening med at have et udviklingsråd i vores område?
Vi havde en debat om emnet og blev enige om, at vi forsat vil have et
udviklingsråd i vort område med opgaver som f.eks.

- at afgive høringssvar til kommunalbestyrelsen når vi bliver bedt om det.

- Power-Tower hvor vi foreslår Claus Jeppesen som tovholder og evt. med
hjælp fra personer fra kredsen af brugere. Kontaktperson til udviklingsrådet: Ingrid
Sand Simonsen.

-Indlandsturismen – fælles med de andre udviklingsråd). Kontaktperson:
Mikkel Ottosen.

-God kontakt til borgerforeningerne. De er en form for ” arbejdsgivere” for
os.

-Trafikgruppen. Kontaktperson?

6. Beslutning vedr. rådets indstilling til årsmødet ang. spørgsmålet under pkt. 4.


7. Fastsættelse af dato og sted for årsmøde 2022.
Forslag: 21. april 2022 kl. 18,00 – 21,00 på Fåborg Kro.

Ulla Sørensenkontakter Kroen.

Årsmøde iflg. lovene.

Forslag til ordstyrer: Poul Verner Christensen

Eventuelt:

Lars Bo har deltaget i et møde med Plan og Teknik. Alle udviklingsråd var
inviteret. Ønsker om bedre koordinering, evt. et årligt møde. Ønske om hurtigere
svar ved evt. henvendelser.

 

Ref. v. Ingrid Sand Simonsen

mandag 14 nov 2022 - Peter Zahle Larsen
Vist: 959 gange