Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

15/12-16 Inspirationsmøde om udvikling af skole- og dagtilbudsstrukturen

Hør hvad andre interessenter har af forslag og idéer. Og giv din egen holdning til kende.

 
INVITATION
- mødet er kun for inviterede deltagere
 
Torsdag den 15. december kl. 18.30 i Helle Hallen i mødelokale 3
 
Der serveres Øl, vand, te, kaffe og kage
 
Skal din lokale skole og dagtilbud afvikles eller udvikles?
Den beslutning skal byrådspolitikerne træffe for dig den 2. maj 2017!
 
Hvilke tanker gør du....
Vi fra Udviklingsrådene inviterer dig og din bestyrelse til at deltage i inspirationsmødet om udvikling af skole- og dagtilbudsstrukturen.
En aften med en åben drøftelse til inspiration om mulighederne for udvikling.
 
Du kan fordel høre, hvad andre interessenter i vores del af kommunen har af forslag og idéer.
Samtidig kan du præge deres holdningerne med dine egne meninger.
 
Måske du sammen med de andre kan formulere et tilbud til Byrådet, de ikke kan sige nej til!
Få indholdet af høringssvaret gjort så god på kvalitet og økonomi, at du og lokalsamfundet får en tilfredsstillende løsning.
 
Fælles høringssvar....
I Udviklingsrådene påbegynder vi nu skrivningen af en agenda, der skal danne grundlaget for et fælles høringssvar.
Det vil danne grundlag for drøftelserne på mødet.
 
Vi opfordre til, at du sender os dine idéer og tanker hertil inden mødet. Skrive til os på: 
- Kommentarer på vores opslagstavle: https://padlet.com/claus9/skoleogdagtilbud
 
Det er op til dig og din bestyrelse om I afgiver et selvstændigt høringssvar eller er med i fælles høringssvaret. Det kan også være en både og løsning.
HUSK: Der er frist senest 8. januar 2017
 
Vi håber hermed at undgå modstridende høringssvar, som favoriserer sig selv på andres bekostninger.
Det ender blot med, at byrådspolitikerne trækker deres egen løsning ufrivilligt ned over dig og dit lokalsamfund.
 
De inviterede er....
Alle bestyrelsesmedlemmer fra skoler, børnehaver, borgerforeninger, lokalråd, idrætsforeninger, erhvervsforeninger og udviklingsrådene i Helle Vest, Helle Øst og Skovlund-Ansager. 
 
Send venligst denne invitation videre til din bestyrelse.
 
Mødedato: Torsdag den 15. december kl. 18.30 i Helle Hallen i mødelokale 3
 
Tilmelding af hensyn til forplejningen: http://doodle.com/poll/6d4skrg3h96f4rww  
Der serveres Øl, vand, te, kaffe og kage
 
Bedste hilsner
 
Pva. Udviklingrådene
 
Claus Vestland Jeppesen
Formand Udviklingsrådet Helle Øst
Hellevej 50
Vrenderup
6818 Årre
tlf. 20 29 59 55
 

 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Alle bestyrelser fra skoler, børnehaver, borgerforeninger, lokalråd,
idrætsforeninger, erhvervsforeninger og udviklingsrådene i
Helle Vest, Helle Øst og Skovlund-Ansager. 

 

Fraværende:
Ingen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

Der serveres kaffe og kage under mødet.

Link til Kommunens hjemmeside om strukturen: http://www.vardekommune.dk/strukturdroeftelser-i-dagtilbud-og-skoler 

DAGSORDEN

1) Formand for Udviklingsrådet Helle Øst byder velkommen

Skriv navn og kontaktoplysninger på navneskilt.

REFERAT:

2) Bordet rundt

Hver institution/forening får 2 minutter til at udtrykke deres idéer og holdninger til strukturen.
Samtidig får vi hindanden præsenteret.

REFERAT:

 

3) Debat spørgsmål

 

I) Kvalitet i skoler og dagtilbud-

a) Hvad er kvalitet?

b) Hvordan får vi kvalitet?

c) Hvordan måles kvalitet?

d) Hvordan er kvaliteten på en mindre skole.

 

II) Udviklingen af skolen, undervisning og indlæring

a) Hvordan er holdningen til rullende skolestart?

b) Hvordan er holdningen til differenceret undervisning og samlæsning mellem årgangene?

c) Hvordan er holdningen til om nye læringsmetoder vil og kan rationaliserer undervisningen de næste 5 - 7 år?

d) Er der idéer til besparelse på undervisningen?

 

III) Størrelse på en skole og børnehave

a) Hvornår er elevtallet for en børnehave for lille? Og for stor? Er der børnhaver, der kan slåes sammen?

b) Hvornår er elevtallet for en skole for lille? Og for stor?

c) Hvornår er elevtallet for en klasse for lille? Og for stor?

d) Hvad er holdningen til skoler, der kun har til og med 3. klasse?

e) Hvornår er en overbygningsskole for lille? Og for stor?

f) Hvordan er holdningen til forslaget om ren overbygningsskole 7.-9. klasse?

g) Hvordan er holdningen til 3 til 5 overbygningsskoler?

 

IV) Ledelse og personale

a) Hvad er holdningen til børnebyer med fælles ledelse?

b) Hvad er holdningen til afdelingsskoler og filialskoler?

c) Hvor mange elever/lærer/skoler kan være under en leder? 

d) Hvordan ses mulighederne for at lægge skoledistrikter sammen under samme ledelse?

e) Hvordan er mulighederne for lærer/pædagoger udveksles imellem de enkelte skoler? 

f) Hvordan er holdningen til den centrale ledelse i Børn og Unge på kommunen? 

g) Er der idéer til besparelser på ledelse og personale?

 

V) Profilskoler og Friskoler

a) Hvad er holdningen til profilskoler?

b) Hvad er holdningen til friskoler?

 

VI) Transport

a) Hvor lang transporttid må børn og unge have til skole i Varde kommune?

b) Er der idéer til besparelser på transport?

 

VII) Lokaler og anlæg

a) Hvordan er holdningen til indretningen af eksisterende bygninger til fremtidens læringsmiljø?

b) Hvordan er holdningen til at bygninger kan driftes af en privat entreprenør?

c) Er der idéer til besparelser på bygninger?

 

VIII) Skolens betydning for byen og foreningslivet

a) Hvad betyder en skole, en børnehave og dagplejen for en by?

b) Hvad betyder en overbygningsskole for en by?

c) Hvad betyder skolen for foreningslivet?

d) Hvad betyder skolen for erhvervslivet?

e) Hvad betyder det for en by, at der er usikkerhed om skolen og børnehavens eksistens?

 

IX) Landdistriktspolitik

a) Hvordan er holdningen til, at vi skal have en aktiv landdistriktspolitik i Varde kommune, der sikre langtidsudvikling af lokalsamfund, skoler og børnehaver?

Der henvises til følgenden links og artikeler:

https://dk-nyt.dk/sider/debat.php?id=8681 

http://www.jv.dk/artikel/2444326:Varde--Opraab--Det-er-en-fejl-at-lukke-skoler-nu 

FUR er enige om, at politikere skal prioritere udviklingen i de små samfund frem 
for afvikling.
Det skal de gøre for, at vi fortsat kan bevare vores identitet som landdistriktskommune
med de forskelligheder der er.

FUR opfordrer til at Varde Kommune finder pengene til udvikling frem for afvikling,
for ikke at nedlægge skolerne.

FUR har kigget på erfaringerne fra Jammerbugt Kommune og tilbyder partnerskaber om emnet.

Skolerne er til for at give vores børn den bedste uddannelse og det gør vi ikke ved
at transportere dem langt frem og tilbage for at komme i skole.
Børnene er det vigtigste.

Udviklingsrådene stiller samtidig spørgsmål til, hvad formålet er med det
og hvorfor forslagene er reduceret fra fem til tre forslag? De efterspørger
en analyse på området.

 

Deltagerspørgsmål

??

 

4) Udveksling af kontaktoplysninger 

ca. kl. 21.00 Tak for i aften

torsdag 1 dec 2016 - claus
Vist: 3512 gange