Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

26.10.22 - Møde i Udviklingsrådet Helle Øst

Referat fra Udviklingsrådets møde onsdag d. 26. oktober 2022 på Fåborghus.

 

Deltagere: Claus Jeppesen, Mikkel Ottesen, Peter Zahle Larsen, Ingrid Sand Simonsen ( referent)

Afbud: Ulla Sørensen, Ulla Sundvang, Poul Rosendahl, Jørn Pedersen. 

 

1. Godkendelse af referat fra årsmødet. 

Referatet godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsordenen. 

Dagsorden godkendt. 

 

3. Rådsmedlemmer og ubesatte poster. 

Ingen ændringer. 

 

4. RUBAN – Adgang, opdateringer. 

Claus sender div. bl.a. kode til Peter som foretager opdatering af siderne. 

 

5. Referat fra FUR. 

Peter aflagde beretning fra sidste FUR - møde. Referatet vedheftes. 

Efterårsmødet d. 1. dec. 17-21 i Helle Hallen. Datoændring p.g.a. valget. Datosammenfald. Claus spurgte bl.a. vedr. busturen sammen med kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der foreligger ikke referat, men en beskrivelse af turen. Vedhæftes. Sidst gang vi var på en lignende tur, modtog vi et notat fra kommunen, det er ikke sket denne gang. 

 

6. Referat fra indlandsturismen. 

Claus redegjorde for arbejdet på nuværende stade. Der arbejdes fortsat med det. Der er afholdt 25 møder + 200 mails er modtaget.!!!! 

Der har været indkaldt til et møde med diverse erhvervsdrivende, der har med turisme at gøre. Der var interesse for fortsat arbejde. Strategien er nu at invitere flere næste gang og dermed udvide kredsen. 

 

7. Referat fra Power Tower. 

Claus redegjorde for den nuværende situation. 

Der er lokaler i Helle Hallen, i Starup og i Årre. Der er ledige lokaler. Det er netværket, der er det vigtigste. Der har tidligere været afholdt iværksætterkurser. Claus har kontakt til en tidligere deltager i netværksgruppen, som måske kan have interesse i at deltage i et videre forløb. Claus tager sig af at få slettet Jørgen Madsens navn på tavlerne de forskellige steder. 

 

8. Varmeplanen. Udsendt fra kommunen. 

Vi er i det store og hele enige om planen og sender derfor ikke høringssvar.

 

9. Indkomne forslag: 

  1. Støtte til fjernvarmeprojekt i Helle. Vi vil gerne have en specifikation på, hvad de har brug for. Claus kontakter den nye bestyrelse for Helle Energi vedr. dette. 
  2. Mål og planer for URHØ de næste 1, 3 og 5 år. 

Dette emne blev debatteret frem og tilbage. Ingen konklusioner. 

 

10. Opgaver til næste gang. 

Ikke noget konkret. 

 

11. Fastlæggelse af næste møde. 

Flg. forslag: 23.11, 24.11 eller 30.11. 

 

Billag:

site/helleoest/Dokumenter/Referater/2022-10-26_-_Bilag/Sagsnr22-376_Doknr112030-22_v1_Referat_31_08_2022.pdf

 

 

Referat v. Ingrid Sand Simonsen

mandag 14 nov 2022 - Peter Zahle Larsen
Vist: 1669 gange