Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

19/8-2021 Sensommermøde / forårsmøde mellem Byråd og Udviklingsråd i Varde Kommune

Turismestrategi bliver mødets hovedtema

Program for Forårsmøde mellem Byråd og Udviklingsråd

 

På et FUR møde blev det besluttet, at turismestrategi i Varde Kommune skal være det overordnede tema for fællesmødet mellem byråd og udviklingsråd den 19. august 2021 kl. 17 - 21 i Næsbjerghus.

Arbejdsgruppen med Walther B. Sørensen, Bente Staal og Carl Holst har haft møde med Henrik Rasmussen og Lisbeth Linding om mødet, og en drejebog for aftenen, som præsenteres og drøftes på FUR-mødet, er udarbejdet.

Følgende er besluttet:

Sang blev valgt: Jeg elsker den brogede verden.

Når det bliver endeligt planlagt i forvaltningen, vil der følge nærmere information vedr. punktet om inddragelse i budgetlægningen til arbejdsgruppen og derefter med orientering til FUR.

Sensommermødet ligger tæt på byrådets budgetseminar, som afholdes 15.-16. september.

Turisme:
Direktør i Destination Vesterhavet, Peer Kristensen, kommer med et indlæg om turisme fra destinationens perspektiv.

Lisbeth Linding orienterede om, at de 5 udviklingsråd, som arbejder med indlandsturisme, kan overveje at melde sig ind i
Destination Trekantområdet (som Billund er en del af), hvis de ønsker et samarbejde med Billund. De blev opfordret til at kontakte Tina Farup Christensen om dette. Varde Kommune kan lovmæssigt ikke være med i to destinationssamarbejder, og Ringkøbing-Skjern blev valgt som samarbejdskommune i sin tid.

Ang. oplægget om mikroturisme bliver det ikke Landdistrikternes Fællesråd, som giver et oplæg, men i stedet en person, der har været med som deltager i Landdistrikternes Fællesråds projekt om mikroturisme.

Det blev foreslået, at deltagerne fra kystområderne sidder med ved nogle af de andre udviklingsråds borde under workshoppen. Ideen er at drøfte, hvad kan man bruge hinanden til i forhold til indlandsturisme.

En drøftelse med politikeren om vægtning af turisme blev nævnt. Det skal være i orden at ville sende nogle turister ind i landet, og hvordan kan udviklingsrådene støtte hinanden i
dette.
Der er et uopdyrket potentiale, som ikke bliver udnyttet indlands, og det skal der fokus på.

Programmet blev godkendt.

Det blev drøftet, om udviklingsrådene skal give en erkendtlighed til Erik Buhl, da det bliver hans sidste møde med udviklingsrådene.

Der var enighed om en keramikting med udviklingsrådenes navn på som tak for et godt samarbejde.

Det blev aftalt, at udviklingsrådene indsender forslag til kunstnere fra deres lokalområde senest ved udgangen af næste uge. Carl Holst og Lisbeth Linding træffer afgørelsen.

Vedr. emner til borgmesterens tale blev nævnt at fremhæve vigtigheden af udviklingsrådene og lokalsamfundene i kommunen – også set i forhold til det kommende byråd. Lokale ildsjæle er vigtige.

Det afstedkom en drøftelse af politikernes indstilling til og involvering i udviklingsrådene. I nogle udviklingsråd er de lokale politikere meget usynlige og virker uinteresserede. Det blev i samme forbindelse nævnt, at det også er vigtigt at huske at udviklingsrådene er upolitiske.

 

mandag 5 jul 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2020 gange