Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

Opstartsmøde vedrørende Bramming - Grindstedbanen

Den 4. oktober mødtes lokalfølgegruppen for projektet omkring Bramming-Grindstedbanen med Varde Kommune

På mødet præsenterede Varde Kommune status for det overordnede projekt. Der blev stillet spørgsmål fra deltagerne side undervejs. (powerpoint fra mødet kan downloades / åbnes) se nederst på siden.

Input fra mødet.
Fra mødet kom det frem at deltagerne ønskede at se mere overordnet på projektet og få eksempler på erfaringer fra lignende projekter rundt om i landet. Dette vil Varde Kommune som er koordinator på projektet, tage sig af.

Nogle af kommentarerne fra deltagerne:
At ProVarde og diverse turistråd tages med på råd og indvolveres for, at sikre et bredt fundament for projektet.

At linjeføringen koordineres med de respektive udviklingsråd og borgerforeninger mv. der er allerede flere byudviklingsprojekter i gang som afventer en evt. overtagelse af banestrækningen.

At koncept og udviklingsmanualen bør indeholde en forpligtigelse til at koble sig på eksisterende stisystemer.

At man kiggede på muligheden for at etablere en ridesti.


Fakta:
Projektet startes op i 2015 med etablering af et tværkommunalt samarbejde bestående af Billund-, Varde-, Vejen- og Esbjerg Kommune. Dette er sket på foranledning af at Transportministeren har givet tilsagn om at de fire kommuner skal spørges først omkring en samlet overtagelse af hele strækningen.

Den aktuelle situation er nu, at de fire kommuner afventer et forhandlingsudspil for arealoverdragelse fra Banedanmark (BD). Så det er for tidligt at sige, hvor mange arealer og hvilke løsninger projektet kan indeholde.


Deltagere ved opstartsmøde
Poul Rosendahl (Agerbæk udvikling)
Lars Bo (Udviklingsråd Helle Øst)
Claus V. Jeppesen (Udviklingsråd Helle Øst)
Mikkel H. Ottosen (Starup Sogns Borgerforening og Udviklingsråd Helle Øst)
Holger G. Nielsen (Borgerrepræsentant)
Ib Hedegaard (Byplanarkitekt, Varde Kommune)
Klaus B. Fries (Leder af Naturcenteret Varde Kommune)
Henrik A. Nonnegård (Landskabsarkitekt og projektleder Varde Kommune)


Borgerfølgegruppe møde

 

 

mandag 15 okt 2018 - Flemming Andersen
Vist: 1639 gange