Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

11/1-18 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Temamøde: Udviklingsplan Helle Øst

Referatet er GODKENDT

 

Mødet har fundet sted i Fåborghus kl. 19.00, torsdag den 11. januar 2018

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen, Thyge Nielsen
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Ingrid Sand Simonsen, Marlene Schober, Lars Bo, Peter Fornitz

 

Referent:
Ulla Sundvang

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

14/12-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/5049/14-12-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

12/10-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/5046/12-10-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

9/11-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/id/5047/9-11-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost

REFERAT:
Godkendt.
Referat fra den 14/12. Punkt 2  Vi er enige i referatet,
men det er det enkelte medlems ansvar at have sit bagland med.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt.

 

3) Evaluering af Udviklingrådet samarbejde, udbytte og værdi

Til debat:

Efter 10 års virke har Varde Kommune ønsket en evaluering af udbyttet og samarbejdet med de 9 Udviklingsråd og Fælles Udviklingsrådet (FUR).
Alle der samarbejder med Udviklingsrådene har modtaget en evalueringsskema. Det drejer sig om byrådspolitikere, borgerforeninger og udviklingsrådsmedlemmer.

Claus har som formand udfyldt et udvidet skema. Vi gennemgår skemaet og debatterer Udviklingsrådets holdning til samarbejdet indtil dato. 

Evalueringen skal være kommunen i hænde senest den 18. januar 2018. 

REFERAT:
Udviklingsrådet bakker generelt op om teksten i evalueringen med følgende bemærkning:
"Ikke alle er begejstret for Borgerbudgettering som praksis
og som en styrket samarbejdsform for Udviklingsrådet".
Evalueringen vedhæftes her:

 

4) Udviklingsrådets fremtidige virke og kommissorium

Til debat og beslutning

Med afsæt i evalueringen i punkt 3 debatterer vi vores egen Udviklingsråds fremtidige virke og kommissorium. Hvad er vores fremtidige værdi og berettigelse.
Det handler om vores mandat, pligt, ansvar, ret og privilegier i forhold til vores vedtægter om at være det koordinerende forum, netværk og talerør, der kan bidrage til at fremme udviklingen af liv og vækst.

Vedtægter for Udviklingrådet Helle Øst: http://helleoest.dk/menu/vedtaegter 

REFERAT:
Vi afventer kommunens udmelding, hvorefter punktet tages op igen.

 

5) "Politisk Netværksgruppe Helle"

Til Genovervejelse, debat og beslutning

For at styrke interesser i det østlige Varde arbejder Udviklingsrådet for at oprette en "Politisk Netværksgruppe" på tværs af partiskel. Vi vil inviterer til et uforpligtende opstartsmøde den 21. februar 2018.

Invitation Politisk Netværksgruppe Helle

 

Ved KV17 og RV17 blev der vendt op og ned på det lokale politiske landskab. Vi har forsøgt at danne et overblik over politikere der deltog i KV17 og RV17.

Politisk Landskab KV!/ Varde Øst

 

På vores Udviklingrådsmøde den 14/12-2017 beluttede vi, at inviterer deltager fra flg. områder: Skovlund, Ansager, Helle øst og Helle vest. Det genovervejes om vi skal holde invitationen til kun at gælde for Helle øst og Helle vest. Måske med udvalgte repræsentanter fra Ansager. 

REFERAT:
Claus tager en snak med Finn fra Helle Vest, om at det kun er fra Helle Vest og Øst, der inviteres.


6) Væksthus PowerTower Helle Øst

Til orientering og drøftelse og beslutning

Claus giver en status på projektet.

Efterskole i Årre
Status møde den 22/1-2018 på Årre Kro om etablering af en skoledistrikt for den nye Efterskole.

Invitation til møde om Efterskole

 

Artikel om Efterskolen http://ruban.dk/cid/5901/ny-efterskole-for-handicappede-born  

Opstart af PowerTower i Helle Hallen.
Batiste & Co. http://batisteco.dk/ er flyttet ind pr. 2. januar.
- Status på presseomtale af PowerTower og Basistes indflytning
- BESLUTNING: om Udviklingrådet i fremtiden giver en velkomstgave til nye virksomheder, der starter op i vores område?
- Status Skiltning.

 

Status på møbelfabrikken i Tofterup.

 

Hvervning af iværksætter og microvirksomheder.
- Ny reklamefolder.
- Ny plakater til opslagstavler.
- Presseomtale.
- Ny video til sociale medier.
- Ny hjemmeside www.powertower.dk og ny Facebookside 

 

Oprettelse af Pro Helle Erhvervsråd til debat og beslutning.
- Organisationsplan.
- Hvervning af virksomheder til ProHelle.

Præsentation PowerTower Helle Pro Helle Organisationsplan

 

Innovationsuddannelsen

Status på deltagende virksomheder i PowerTowers innovationsuddannelse. Udviklingsrådet har afsat 30.000 kr. som deltagende virksomheder i  Helle Øst kan ansøge og få 50% af innovationsuddannelsen dækket.

Finn Ladefoged har kontaktet Lisbeth Linding om evt. ansøgning af LAG midler til denne uddannelse. beløb: 300,000 kr. Han har fået følgende svar:

Det vil være svært at få penge til dette projekt i gennem LAG, da der er for mange ukendte faktorer, og at vi risikere så  nogle af pengene så skal betales tilbage til ordningen, såfremt den ”skrider”.

Hun foreslår at vi i stedet søger til hele projektet Power Tover Helle hvor man tænker uddannelse ind i ansøgningen, så selve ansøgningen bliver bredere. Her ville man også kunne søge om tilskud til indkøb af kontor møbler og skilte, så jeg tror at vi skal overveje om ikke det kunne være en god ide at søge næsten gang der er en ansøgnings runde da vi ikke kan nå det til 15. januar !

 

Status på oprettelse af Kapitalfond
Claus har talt med folk fra kapitalfonden "LOKAL LIV"

 

Projektets videre forløb

REFERAT:
Vi giver en gave til virksomheder, der starter i Power Tower i størrelsesorden 200 til 300kr.
Møbelfabrikken starter ikke.
Formandens orientering taget til efterretning.

 

7) Status på Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter.

Til orientering og debat

Claus  fortæller om status på centeret.
http://www.helleerhvervscenter.dk/ 

Præsentation Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter

 

Video om Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter:
https://www.facebook.com/helleerhvervscenter.dk/videos/1914900672172301/ 

Hvad kan udviklingsrådene gøre for at hjælpe projektet på vej?

REFERAT:
Udsættes.

 

8) Forslag til ændring af skoledistriktsgrænser i Helle

Til debat

Nogle forældre langs skoledistrikts grænserne mellem Agerbæk og Næsbjerg storskoledistrikt ønsker at skifte skoledistrik. Derfor er Varde Kommune fremme forslag om ændring af skoledistriktsgrænser.

Claus har sendt en skrivelse til Varde Kommune for at gøre opmærksom på de udfordringer og problemstillinger, der er ved en grænseændring.

SKRIVELSE Skoledistriktsgrænser Forslag 2018

 

Kort over de foreslåede skoledistrikstgrænser

Kort Skoledistriktsgrænser Forsalg 2018

 

REFERAT:
Vi går ind for de nye skoledistrikter.

 

9) Evaluering af Mælkefestivalen.

økonomisk udfordring for planlægningen af Mælkefestivalen 2018 er, at Varde kommune ikke vil støtte festivalen økonomisk igen med ca. 70.000 kr.

 
Vi skal beslutte om Udviklingsrådet kan være behjælpelig med at søge fonde til økonomisk støtte til Mælkefestivalen.
Mikkel orienterer om hans tanker herom udfra et projekt som Varde Kommune deltager i der hedder "Mælkevejen":  https://www.paaforkant.dk/viden/25-kommuner-paa-forkant
REFERAT:
Der arbejdes videre med, hvordan Vi i naturen ser på Mælkefestivalen.

 

10) Opførelse af nye el-luftkabler igennem vores områder

Til orientering og debat

Et langt søkabel fra Storbritannien betyder tårnhøje master gennem Jylland, Varde kommune og Helle Øst 

"Vestjysk vrede over politisk løftebrud og nye elmaster"
https://www.dr.dk/nyheder/penge/vestjysk-vrede-over-politisk-loeftebrud-og-nye-elmaster 

"Derfor får rekordlangt kabel vestjyske naboer til at slå gnister"
https://www.dr.dk/nyheder/penge/derfor-faar-rekordlangt-kabel-vestjyske-naboer-til-slaa-gnister 

"Ekspert frygter ministers nye el-kabel: Kan koste danskerne dyrt"
https://www.dr.dk/nyheder/penge/ekspert-frygter-ministers-nye-el-kabel-kan-koste-danskerne-dyrt 

"Rekordlangt kabel skal gøre el til det nye "bacon""
https://www.dr.dk/nyheder/penge/rekordlangt-kabel-skal-goere-el-til-det-nye-bacon 

REFERAT:
Vi følger udviklingen fremadrettet. Vi ønsker kablerne gravet ned.
Claus kontakter Udviklingsrådet Helle Vest med henblik på at tilbyde
Varde Kommune en udvidet opbakning fra vores lokalsamfund i arbejdet med,
at overbevise Folketinget om at kablerne skal graves ned.

 

Overordnet Vision

11) Udviklingsplan Helle 2023

Til orientering og debat

Vi starter på at lave fælles udviklingsplan for Helle Øst. Den skal sammenholde alle vores lokalsamfunds styrker og muligheder. Under udviklingen af planen inddrages alle vores lokalsamfunds aktører til at finde projekter, der giver god mening at samskabe på tværs af vores lokalsamfund.

I udviklingsplanen er det også vigtig, at se på styrker og muligheder for samskabelse med vores nabo områderne. Her tænkes først og fremmest på Helle Vest. Samt vores nabobyer Ansager, Hodde, Sig, Varde, Grimstrup, Endrup, Vejrup, Glejbjerg, Hovborg og Kroager. Ligeledes har større byer også betydning: Esbjerg, Bramming, Holsted/Brørup/Vejen, Billund, Grindsted, Ølgod/Tistrup.

Claus fortæller om arbejdet med Udviklingsplanen i Helle Øst. Her er et link til vores opslagstavle for Udviklingsplanen.

REFERAT:

 

12) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 24. januar 2018: Temamøde: Udviklingsplan Helle Øst

- 7. februar 2018: Midlertidig reserveret til ekstra temamøde

- 21. februar 2018: Møde med Politisk Netværksgruppe

- 13. marts 2018: Ordinær Rådsmøde

- 22. marts 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 11. april 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 19. april 2018: Ordinær Rådsmøde

- Der er ikke flere planlagte møder!

REFERAT:

 

13) Eventuelt

REFERAT:

 

14) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Vi laver en video til de sociale medier med de vigtigste ting fra mødet.

REFERAT:
torsdag 4 jan 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1960 gange