Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Udviklingsrådet Helle Øst holder møde om valg af kasserer Foto: Claus Jeppesen

5/1-2022 Ekstra ordinær rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Valg af kasserer

Referatet er ikke godkendt

Mødet afholdes online på Zoom kl. 19.30, onsdag den 5. januar 2022

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til mødet og referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Poul Rosendahl
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Peter Zahle Larsen
FÅBORG: Jan Skovbjerg, Ulla Sørensen
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Ulla Sørensen, Jørn S Pedersen, Poul Rosendahl, Jan Skovbjerg,

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

2) Konstituering: Valg af kasserer
Ved sidste konstituerende Rådsmøde kunne der ikke findes og vælges en kasserer.
Der er nu fremkommet et forslag til kasserer-posten.

I Vedtægterne står der følgende:
"Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."
"Rådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Disse poster besættes for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted".

Til beslutning: Fredsvalg eller afstemning om kasserer

REFERAT:
Valgt til kasserer:
Mikkel Ottosen, Starup
Regnskabsfører: Keld Jacobsen, Starup

Mikkel sørger for at tage kontakt, så regnskabet kan blive overdraget.

 

3) Eventuelt

REFERAT:
Lars har haft møde med Lisbeth Linding vedr. mødet med byrådet i foråret.
Dato er foreslået til d. 24. februar 2022.
Vi har ikke noget imod at mødet udsættes til senere.

 

onsdag 5 jan 2022 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1627 gange