Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

21/2-18 Rådsmøde for Helle Øst Udviklingsråd

Møde med Politisk Netværksgruppe

Udkast til referat.

 

Mødet har fundet sted i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 21. februar 2018

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Politisk Netværksgruppe (de tilmeldte):
Jonna Buch Andersen (B)
Kenneth Søgaard-Hansen (O) Afbud
Niels Bach (V) Afbud
Peder Foldager (V)
Holger Grumme Nielsen (B)
Sarah Andersen (V) 
Frederik Bak (A)
Morten Filipsen (D)
Verner Puggaard (C)
Mogens Svarrer (V) 

Udviklingsrådet Helle Øst:
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen
Udviklingsrådet Helle Vest:
Finn Ladegaard, Bjarne Tarp, Line Berner, Ida Bruun,
Gert Lindbjerg, David Bæk Petersen.

 

Fraværende:
Finn Ladegaard, Hans Ove Lavridsen, Bjarne Tarp, Line Berner,
Gert Lindbjerg, David Bæk Petersen, Leif Ventzelsen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

Invitation: Politisk Netværksgruppe Helle

Samarbejde og netværk
I Helle er vi afhængig af et godt engagement og samarbejde, for at udvikle positivt liv og vækst, i vores lokalsamfund. Derfor arbejder dine 2 Udviklingsråd Udviklingsrådet Helle Vest  og Udviklingsrådet Helle Øst fortsat på dannelse af stærke netværk på tværs af lokalsamfund, foreninger, råd, institutioner og erhverv. 

Senest har dine Udviklingsråds erhvervsnetværk samskabt en afdeling af iværksætterhuset PowerTower i Helle. Den første virksomhed er flyttet ind i lokaler i Helle Hallen. Det er et eksempel på dine Udviklingsråds virke, hvor samarbejde og netværk løfter en stor opgave i flok. Vi kan også nævne Mælkefestivalen og Ruban.

Udviklingsplan Helle
Dine 2 Udviklingsråd er nu i færd med at lave en udviklingsplan, der samler hele Helle-området. Vi har læst alle byudviklingsplaner igennem og søgt indsigt. Her har vi set på fællesnævnere for områder og projekter, hvor det giver god mening at samskabe. Opgaven løses i samskabelse med borgerforeninger, byudviklingsgrupper, politiker, embedsfolk og interessenter.

Politisk Netværksgruppe Helle
For at samskabelsen og udviklingen af lokalt liv og vækst kan lykkes, er det nødvendigt med politisk opbakning. Derfor vil dine 2 Udviklingsråd lægge platform til en Politisk Netværksgruppe for idéudvikling og samskabelser. Her vil være højt til loftet og mulighed for samarbejde på tværs med vores andre netværk.

Invitation til netværksmøde
Dine Udviklingsråd invitere vores lokalpolitikere og vælgerforeningsformænd til et uforpligtende opstartsmøde i den Politiske Netværksgruppe. Vi præsenterer hinanden for tanker og idé. Udviklingsrådet vil fortælle om udviklingsplanen og sammen sætter vi dagsorden for en effektiv samskabelse af lokalt liv og vækst.

Oplæg Politisk Netværksgruppe Helle

 

 

1) Velkomst

REFERAT: 
Formand for Helle øst Claus Jeppesen bød velkommen til mødet.
Mødet var først tænkt kun for Helle Øst, men vi skal stå sammen og derfor er
Helle Vest også medindbyder.


2) Præsentationsrunde

REFERAT: 
Vi skulle præsentere den overfor siddende person
- en rigtig god måde at få præsenteret de forskellige på.


3) Præsentation af Udviklingsrådenes virke og samarbejde

REFERAT:
OPLÆG POLITISK NETVÆRKSGRUPPE HELLE
PowerPoint blev brugt da Claus præsenterede udviklingsrådenes virke og samarbejde.
Det er 10 år siden de 9 udviklingsråd i Varde kommune blev oprettet.
Varde og Ølgod udviklingsråd arbejder på en lidt anden måde end de øvrige,
grundet byernes størrelse.
Vi har netværk med vore borgerforeninger, hvor der er fælles møder og arrangementer.
Vi har høringsret vedr. kommunalbestyrelsen.
RUBAN er godt i gang og har ca. 20 medlemmer med hjemmesider.
PowerTower Helle er startet op med foreløbig 1 virksomhed.
Kommer der interesserede, der har behov for større lokaler,
hjælper man dem med evt. at finde et sted de kan være. Stærkt samarbejde med ProVarde.
Man er ved at starte Innovationsuddannelse op.
Vi vil gerne have et ProHelle erhvervsråd, der kan tage hånd om alt dette.
Forslag: Klyngesamarbejde med bl.a. Ansager.
ProVarde skal også være "herude", men der skal være ildsjæle lokalt.

 

4) Fælles Udviklingsplan for Helle "Klyngesamarbejde"

a)  Metode og plan er under udvikling: Se https://trello.com/b/yRC86LYD

REFERAT:
Vi har fået de forskellige byers udviklingsplaner og gennemgår dem.

b) Idé generering af fælles indsatsområder og prioritering heraf. Hvad vil du med Helle??

REFERAT:
Hvordan vil vi arbejde med udvikling?
Tænke græsrødder ind i dette, ildsjæle skal i gang.
Udviklingsrådet kan ikke klare opgaven alene.
Alle borgerforeninger i " Gl. Helle" skal på banen og tænke området ind i et samlet hele.
Erhvervsliv er meget vigtigt, der er ingen bosætning, hvis ikke der er et erhvervsliv.
Det var der forskellige meninger om og gav anledning til en debat.
Det ene udelukker ikke det andet.


5) Aktuelle emner

a) Dit emne kommer på her :-)

REFERAT:
a.1) Peder Foldager: Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel.
Peder fortalte meget inspirerende.
Der er nu oprettet et A/S. Der søges  fonde og sælges anparter, oprettes lånebeviser.

b) Sammenhængskraft i Helle.

REFERAT:
Der er forslag om ændring af skoledistrikt bl.a. i Roust,
så børnene derfra evt. kommer til Årre skole.

c) Opførelse af nye el-luftkabler igennem vores områder

REFERAT:
Der er forslag om, at der kommer en ny el-ledning , ikke nedgravet, men i luften.
Det drøftedes, om vi skal gøre noget - underskriftsindsamling ??
Der blev ikke taget stilling til det.

6) Fremtidige mødevirksomhed og networking i Politisk Netværksgruppe Helle

REFERAT:
Der kom input vedr. fortsættelse. Evt. invitere Ansager/ Skovlund med næste gang.
Evt. vedr. bestemte projekter / opgaver.
Der vil blive arbejdet på et nyt møde i oktober/november 2018

 

7) Eventuelt

REFERAT:
Intet.

 

Det nye politiske landskab KV17

Vi har dannet et overblik over det politiske landskab i Helle efter KV17 og RV17.
Alle der blev valgt og opstillede, samt formænd for vælgerforeninger bosat i Helle, kan deltage i vores Politisk Netværksgruppe Helle.

Valgt til Byrådet:
Holger Grumme Nielsen (B) Starup-Tofterup
Sarah Andersen (V) Starup-Tofterup
Peder Foldager (V) Nordenskov - Formand Venstre Øse
Ingvard Ladefoged (A) Næsbjerg
Line Berner (V) Næsbjerg - Formand Venstre Næsbjerg

Opstillet til Byrådet:
Poul Rosendahl (V) Agerbæk
Thyge Nielsen (V) Årre
Frederik Bak (A) Fåborg
Jonna Buch Andersen (B) Kærbjerg 
Verner Puggaard (C) Autrup
Kenneth Søgaard-Hansen (O) Agerbæk
Henrik Sørensen (V) Agerbæk - Formand Venstre Fåborg/Agerbæk
Mette Tosti (I) Nordenskov
Niels Kristian Nørregaard (B) Næsbjerg
Keld Jacobsen (V) Starup-Tofterup. Ikke genopstillet, men inviteret.

Opstillet til Regionsrådet:
Morten Filipsen (D), Årre
Lotte Tang, (V) Nordenskov - Formand for Venstre i Varde

Folketingskandidat:
Claus Christensen (V) Vrenderup

Formænd for vælgerforeninger bosat i Helle:
Torbjørn Fristed (O) Heager
Mogens Svarrer (V) Starup-Tofterup
Niels Bach (V) Årre

 

Næste møde for Udviklingsrådet Helle Øst

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 13. marts 2018: Ordinær Rådsmøde UDGÅR

- 22. marts 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 11. april 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 18. april 2018: Forårsmøde med Byråd

- 19. april 2018: Årsmøde

- Der er ikke flere planlagte møder!

REFERAT:
Mødet den 13. marts 2018: Ordinær Rådsmøde UDGÅR

 

 

onsdag 14 feb 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2197 gange