Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Møde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus Jeppesen

26/8-2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Fælles Strategiplan for Helle Øst bliver motiveret

Dagsorden er endelig

Mødet bliver afholdt i Fåborghus kl. 18.00, torsdag den 26. august 2021

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Nana Larsen
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Jørn S. Pedersen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt


3) Fælles Strategiplan for Helle Øst, - det videre forløb

På mødet skal vi arbejde med idéer:

 1. Generere - idéer
 2. Prioritere - idéer
 3. Strukturere - idéer

(Claus kommer med et oplæg hertil)


Herunder er punkter, vi skal forholde os til...

A) Ved sidste møde blev der i referatet bl.a. skrevet:
På næste møde kommer de enkelte Udvalgsformænd med en opsamling af gode ideer fra de forskellige områder.
Det med tanke for at fuldføre udarbejdelsen af den "Fælles strategiplan" for Helle Øst.


B) Idékatalog:
 
Rådsmedlemmer har 18/8-2021 fået link til kortlægning (mindmap) af idéer.
Vi bruger mindmappet (Mindmeister) til at strukturer vores generering af idé.

Der er før blevet arbejdet med indsamling af idéer (Se vedhæftet).
Alle disse idéer er online tilgængelig og kortlagt på Trello.com, som bliver demonstreret på mødet.
Idékatalog Helle Øst

 


C) Prioritering af forslag til indsatsområder
:
SORT tekst: Indsatsområder, der er blevet prioriteret af borgerforeningerne og Agerbæk Udvikling
GRØN tekst: Indsatsområder til debat
GRÅ tekst: Indsatsområde der er aktuel.

 1. NETVÆRK, INDRAGELSE OG SAMAREBEJDE (Formanden og Rådsmedlemmer): Møde og projekter med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner. Politikere, Embedsfolk, Borgerforeninger, Fritidsforeninger, Erhvervsfolk, Skolebestyrelser, Borgere
 2. REKRUTTERING AF FRIVILLIGE (Alle Udvalgsformænd): Inspirere til frivilligt engagement. Frivillig bank, Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige Kræfter, Lederskab/Pådriver, Idékatalog og Projektstyring…
 1. (a) BOSÆTNING (Jonna): Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
 2. (b) SKOLE OG INSTITUTIONER (Ledig): Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
 3. (c) INTERGRATION (Ledig): Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 4.      SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING (Claus): RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 5.      ERHVERVSFREMME (Jørgen): Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 6.      FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR (Jan): Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 7. (a) FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV (Ingrid):...
 8. (b) KUNST OG KULTUR (Ingrid): Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur.... 
 9.      TURISME (Mikkel):

 

D) Ansvarsområder: 

 • UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet.
 • UR skal finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
 • Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

 

E) Tovholdere - Udvalgsformænd (Se vedhæftet: Udvalg og opgavefordeling til revidering):

 1. Jonna Buch Andersen (Bosætning)
 2. - (Skole og Institutioner)
 3. - (Integration)
 4. Claus Jeppesen (Kommunikation. Netværk og Samarbejde)
 5. Jørgen Madsen (Erhvervsfremme)
 6. Jan Skovbjerg (Fremkommelighed og Infrastruktur)
 7. Ingrid Sand Simonsen (Idræts- og Fritidslive. Kunst og Kultur.
 8. Mikkel (Turisme)
Udvalg og opgavefordeling til revidering

 


F) Procesplan for arbejdsforløb (Se vedhæftet):
Procesplan Fælles Strategiplan

 


G) Facilitering:
Som udgangspunkt har Formanden ansvaret for facilitering af procesforløbet.
Det kan være til debat, om der er brug for eksterne kræft til facilitering.


H) Strategiplan - eksempel fra Blåbjerg (Se vedhæftet):
Planen løber over 8 år.
Den fulde version er på 32 sider inkl. billeder.
Den kan sammenskrives til mindre 7 sider med ca. 2100 ord.
Strategiplan Blåbjerg Fuld version Strategiplan Blåbjerg Sammenskrevet version

 

 

I) Tidsplan:
Var oprindelig færdiggørelse i april.
Den er blevet udskudt pga. corona og derfor endnu ikke fastsat.

 

Til beslutning: Det videre forløb for Fælles Strategiplan

REFERAT:
Claus startede med at gennemgå punktets indhold fra A til I:
A) Udvalgsformænds opsamling af gode ideer:
- Idéerne fremkom under punkt B

B) Idékatalog og mindmap: 
- Idékatalog og mindmap blev demonstreret.
- Claus faciliterede idégenerering med spørgsmålet:
"Hvorfor skal vi lave udvikling i Helle Øst"?
- Der var en livlig snak og tilgang af idéer.
- Idéer blev skrevet op til fremtidig internt brug. -Er rundsendt til rådsmedlemmer.
- Jørgen fremlagde hans idéer til indsatsområdet "Erhvervsfremme"
- Jørgen fik sparing på hans idéer, som blev skrevet i mindmap.
- Det er ikke alle, der ser meningen med at bruge mindmap til idégenerering.
Hvilke gør at mindmap bør tages til overvejelse.

C) Prioritering af forslag til indsatsområder:
- Prioritering af indsatsområder blev udsat til næste møde.
- Det blev dog italesat, at vi godt kan arbejde samlet på et "Fyrtårnsprojekt" samtidig med,
at hver udvalgsgruppe arbejder på deres indsatsområde.
- Det ene projekt udelukker ikke andre sideløbende projekter.

D) Ansvarsområder: 
- Uddelegering af ansvarsområder blev udsat til næste møde.

E) Tovholdere - Udvalgsformænd:
- Gennemgang af tovholdere og udvalgsformænd blev udsat til næste møde.

F) Procesplan for arbejdsforløb:
- Procesplanen blev debatteret.
- Den kan virke tung, hvis den skal følges slavisk.
- Det blev italesat, at processen for de enkelte indsatsområder kan have forskellig forløb.
- Det kan være op til den enkelte udvalgsformand og dennes udvalgsgruppe, hvordan formanden og
gruppen kommer i mål med beskrivelsen af indsatsområdet til den Fælles Strategiplan.
- Ligeledes hvordan tankerne med indsatsområdet bliver realiseret og eksekveret.
- Vigtigst er, at der på tværs af byer og foreninger i Helle Øst opnås en fælles forståelse,
samarbejde og ejerskab for de enkelte indsatsområders betydning for udviklingen i Helle Øst.
- Beskrivelsen til den Fælles Strategiplan skal medvirke til at opnå den fælles forståelse og
ejerskab mellem vores samarbejdspartnere for de enkelte indsatsområder.

G) Facilitering:
- Claus ønsker at det blive debatteret, hvem der fremadrettet skal faciliterer
den Fælles Strategiplan.
- Claus siger, at det kan være en fordel at facilitator er en fremmede med
et udefra syn på Helle Øst.
- Punktet vil blive taget op på et senere møde.

H) Strategiplan - eksempel fra Blåbjerg:
- Strategiplan fra Blåbjerg blev debatteret, den er et eksempel og inspiration
til hvordan det kan gøres.
- Der var enighed om at indholdet af vores strategiplan skal være realistisk.
- Der er ønske om at strategiplanen skal revideres løbende og dynamisk
tilpasses tidernes skiftende forhold.
- Det må ikke være en statisk plan, som vi bliver bundet af i mange år (f.eks 8 år).

I) Tidsplan:
- Man var enige om, at det godt kan tage mere end et år,
at komme i mål med den samlede Fælles Strategiplan.


 

4) Køb af værktøjer til projekthåndtering

Til strukturering af idéer har vi taget den gratis version af Mindmeister i brug.
Den har en række begrænsede muligheder. For eksempel kan man maksimalt have 3 mindmaps på en gang.
Se link til sammenligning af funktioner og priser MindMeister

Derud over kan der også være brug for køb af Trello projektstyring og/eller Microsoft 365 med Teams eller lignende produkter.

Til beslutning: Køb af værktøjer til projekthåndtering

REFERAT:
Punktet blev udsat til beslutning ved næste møde.

 

5) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Mandag, d. 30. august 2021, kl. 19.00: Møde om kunst og kultur i Naturhuset, Starup.
 • Torsdag, d. 9. september 2021, kl. 17.00: FUR-møde i Årre
 • Medium oktober 2021: Årsmøde og Politisk Netværksgruppe
 • Mandag, d. 29. november 2021, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Næste møde bliver sidst i september.
Claus udsender en doodle for at finde en dato.

Der arbejdes også på dato for:
Årsmøde og Politisk netværks møde sidst i oktober
Stor vælgermøde i november.

 

6) Eventuelt

REFERAT:
Ingen.

 

 

torsdag 26 aug 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2140 gange