Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

9/11-17 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Referatet er GODKENDT

 

Mødet har fundet sted i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 9. november 2017

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Jørn Pedersen, Årre
Peter Fornitz
Leif Ventzelsen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra de sidste rådsmøder.

16/8-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/5043/16-8-17-raadsmode-i-helle-ost- 

6/9-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/5044/6-9-17-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 

12/10-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/5046/12-10-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

REFERAT:
Referat fra 16/8 er godkendt
Referat fra 6/9 er godkendt
Referat fra 12/10 bliver først godkendt ved næste rådsmøde

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:
Intet nyt.

Hjortkær

REFERAT:
Intet nyt.

Fåborg

REFERAT:
Fællesspisning på Kroen. 60-70 personer deltog
Vinsmagning v. Jørgen Madsen - 40 personer deltog

Starup/Tofterup

REFERAT:
TBS - der er kommet en ny konstruktion af firmaet,
det medfører at der kommer 6 nye medarbejdere fra Brørupafdelingen.
Man har valgaften / cafeaften med god deltagelse.
Naturhuset - den gl. brugs har informationsmøde 16. nov.,
hvor kommende planer bliver lagt frem.
Udviklingsplanen er undervejs, men det har taget urimeligt lang tid.
Mælkefestival- her har Spejderne lavet det arbejde,
som Starup havde påtaget sig.
De fik timeløn for deres arbejde. 115 timer
- 6000 kr. Jyske Vestkysten laver en artikel om frivilligt arbejde.

Årre

REFERAT:
Ingen

Agerbæk

REFERAT:
Jubilæum Borgerforeningens 100 år blev fejret den 2. nov.
Fest m. 150 personer.
Tværpolitisk arrangement d. 16. nov. kl. 18.30
- 4 lokale politikere/ kandidater kommer. Arrangeres på Tøjtovet.

 

4) Regnskab og budget

Til orientering

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal

REFERAT
Saldo 67294,00 kr.

 

5) Referat af FUR-møde

Til orientering

Claus har deltaget og fortæller om mødet den 23/10-17
http://helleoest.dk/cid/3795/23-10-17-fur-mode 

Referat FUR

 

1) I Sig arbejdes der med en fond for arv (vigtigt at gøre det rigtigt, så man kan spare arveafgiften).
2) Evaluering af efterårsmødet den 17.8.2017 og det videre forløb: Overordnet tilfredshed med formen og emnet Turisme
3) Evaluering af Mælkefestivalen: De fleste udtrykte tilfredshed med deltagelsen med henvisning til vigtigheden af at FUR er synlig.
4) Evaluering af Årets Landsby 2017: FUR ønsker fortsat deltagelse i konkurrencen både på lokalt og nationalt niveau.
5) Evaluering af Udviklingsrådenes virke: Der er udarbejdet en spørgeskemaer til evalueringen, og målet er at udsende den i december, for at de nuværende byrådsmedlemmer kan svare.
6) Landsbyfornyelsespuljen: Det er igen muligt at søge penge til nedrivning af huse. Staten har afsat nogle millioner til dette, og der kan nu også nedrives erhvervsejendomme med ordningen. En bredere indsats er også mulig (3-4 huse). Puljen gælder i 2018/19. FUR bedes melde mulige emner til planogby@varde.dk.
7) Skulderklap - samarbejde: Sydbank og Jydske Vestkysten uddeler årligt 10-12 skulderklap til personer eller grupper, der gør noget særligt for andre. Walther Sørensen blev valgt som repræsentant i komiteen for FUR.
8) Udviklingsplaner og landsbyklynger som overordnet dagsordenstema: Konklusionen blev, at udviklingsrådene er meget forskellige og med forskellige udfordringer. Der skal som opfølgning på evalueringen (punkt 5) igangsættes en proces, evt. via en workshop med byrådet, for at definere visionen og formen for udviklingsrådene og FUR’s virke i fremtiden.
9) Grøn ordning – vindmøllepenge: Formand for UR Varde By Jens Nielsen ønskede en drøftelse, om udviklingsrådenes rolle i lokalområdet står mål med politikernes og egne forventninger.
10) Annoncering på kommunens side ”Information til borgerne”: FUR udtrykker beklagelse over at være beskåret i forhold til annoncering og tidligere hjemmeside.Udviklingsrådene kan stadig få annonce om generalforsamling indrykket gratis, få gratis hjælp til udfærdigelse af annoncer og få indrykning med de rabatter, som Varde Kommune har med ugeaviserne.
11c) Kursus i rekruttering af frivillige og kursus for nye bestyrelsesmedlemmer: FUR er med på at afprøve det kursus, som Varde Kommune afholder.
12) Valg til Vi i naturen-rådet: Heino Mølholm, UR HHST, efterspurgte en afløser for ham i Vi i naturen-rådet, som mødes 4 gange årligt (næste møde er 14. december).

REFERAT:
pkt. 1 blev diskuteret, der vil senere komme mere information senere.
pkt. 12 - Mikkel Ottosen er interesseret i at være med i Vi i naturen-rådet.


6) Støttegruppe for Holme Å-projektet
 

Til orientering og beslutning

Der er kommet en invitation fra Varde Sportsfiskerforening til et opstartsmøde:
ONSDAG 29. NOVEMBER kl. 19.00 – ca. 21.00 i VARDE SPORTSFISKERFORENINGS KLUBLOKALE, ENGDRAGET 18, 6800 VARDE.
Invitation Støttegruppe Holme Å

 

REFERAT:
Mikkel Ottosen deltager i dette møde.

  

7) Væksthus PowerTower Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Claus orientering om vores deltagelse på Roadshow for Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter

Marlene giver en status på projektet.

Skal Udviklingsrådet afsætte penge til opstart af PowerTowers innovationsuddannelse. Det giver mulighed for at udvalgte iværksættere og virksomheder gratis kan deltage i uddannelsesforløbet lokalt.

Skal Udviklingsrådet afsætte penge til udendørs skiltning med "PowerTower Helle" ved Helle Hallen? Et skilt ved Vrenderupvej. Måske et skilt ved Hellevej. Et skilt over indgangsdøren til PowerTower Helle.

Projektets videre forløb:
Nye reklamefoldere til iværksættere trykkes. Nyt støtte- og tilmeldings brev til eksisterende virksomheder. Besøg hos virksomheder med invitation til innovationsuddannelsen. Facebookside for PowerTower oprettes. Ny hjemmeside laves. Artikel i ProVarde Magasinet. Overordnet samarbejde med andre lokale PowerTowers. Opstart af lokal erhvervs-forening/gruppe/råd ProHelle. Oprettelse af kartotek med ledige erhvervslokaler. Oprettelse af kapitalfond, måske samarbejde med kapitalfonden LIV i Ølgod.

REFERAT:

Årre 3 personer ikke med, ser det som en konkurrent til Årre Kro
Nordenskov 3 personer massiv tilslutning
Fåborg Kro 10 personer middelmådig tilslutning

PowerTower Helle: Mælkefestivalen var en god mulighed for kontakter.

Claus har haft en del kontakter vedr. PowerTower Helle:
Første virksomhed starter i næste uge
i den gamle foderstof i Tofterup. Produktion af møbler.
Næste virksomhed er en webshop,
som er klar til at flytte ind i Helle Hallen.
Sælger skateboards. http://batisteco.dk

Vi besluttede at bevilge 30,000 kr. til solo - og små virksomheder,
der ønsker at deltage i innovationsuddannelsen under PowerTower Helle.
Vi besluttede at give 50% til ansøgere. Modtagere af materialet kan ansøge.
Ansøgere skal have adresse i Helle øst.

Udendørs skiltning: Måske samarbejde med Helle Hallen
vedr. store fællesskilte ( Helle Hallens venner) + samarbejde m.
Helle vest. Erhvervsgruppen indhenter tilbud.


Projektets videre forløb: se ovenstående tekst.

 

8) Erhvervsundervisning i folkeskolerne 

Til orientering og debat

Innovations- og entreprenørskabsdage har fundet sted i Helle Hallen:
https://www.facebook.com/Localnews.dk/videos/1756018404699907/

Udviklingsrådet debattere hvordan vi kan indgå i et bedre samarbejde med folkeskolerne sammen med vores lokalsamfund.

REFERAT:
Vi glæder os over, at vore ønsker er blevet til en realitet.


  

 

Mødet sluttede her. 

 

Da punkt 8 var afsluttet, var tiden for mødet gået. De resterende punkter på dagsordenen blev kun kort gennemgået. Det blev besluttet at genoptage punkterne på et kommende Rådsmøde i starten af 2018.

 

Overordnet Vision

 

9) Udviklingsplan for Helle Øst

Til udvikling og debat

På mødet udleveres trykte eksemplarer af alle udviklingsplaner for byerne i Helle Øst. Udviklingsrådet vil gennemgå udviklingsplanerne for at finde projekter, som kan have fælles interesse for byerne. Målet er at finde projekter, der med fordel kan løses i fællesskab og indgå i en fælles udviklingsplan for Helle Øst.

REFERAT:

  

Planlægning

 

10) Planlægning af næste råds-periode.

Forslag til nye datoer og indhold for rådsmøder:
- Bustur med kommunal embedsmand
- Møde med andre udviklingsråd
- Møde med byrådspolitikere
- Møde med lokale foreninger, erhvervsfolk, institutioner og borgere

REFERAT:

 

11) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 14. december 2017: Ordinær Rådsmøde 

REFERAT:

 

12) Eventuelt

REFERAT:

 

13) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Vi laver en video til de sociale medier med de vigtigste ting fra mødet.

REFERAT:

 

torsdag 2 nov 2017 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1626 gange