Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
På grund af restriktionerne forårsaget af corona-epidemien udsættes årsmødet til at forsamlingsforbuddet tillader større møder indendørs Foto: Claus Jeppesen

28/4-2021 Årsmøde i Udviklingsrådet Helle

Ordinær Årsmøde er udsat til forsamlingsforbuddet tillader større møder indendørs

UDSÆTTELSE!

Udviklingsrådet for Helle Øst havde fastlagt årsmøde i henhold til vedtægterne til afholdelse i
Helle Hallen onsdag den 28. april 2020.

Men på grund af restriktionerne forårsaget af corona-epidemien udsættes årsmødet til
at forsamlingsforbuddet tillader større møder indendørs.

Mere derom senere…

Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

-Alle er velkomne

 

Hør om udviklingen i Helle Øst og PowerTower Helle
Få indflydelse på den lokale udvikling og deltag i årsmøde...

Mødedato: Torsdag 28. april 2020. kl. 18.30

Mødested: Helle Hallen

Program:
1) Spisning: Stjerneskud, øl og vand samt kaffe og kage (Husk tilmelding)
2) Dagsordenen ifølge vedtægterne
3) Debat: Fokuspunkter i vores lokalsamfund og Udviklingsrådets virke

Forslag til årsmødet: Skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Mødedeltagere: Alle er velkomne. Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

Tilmelding: Af hensyn til køkkenet er der tilmelding seneste 25. april:
- Skriv, at du kommer til Formand Claus V. Jeppesen claus@vestland.dk

Pva. Udviklingsrådet Helle Øst

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55


Vi glæder os til at se dig!

 

Dagsorden for Årsmødet

Referatet er ikke godkendt

Tilstede var:

 

Referent: Ingrid Sand Simonsen

 

Printervenlig referat: 
Bliver vist her efter mødet


Referat og dagsordenen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent

REFERAT:
Valg af dirigent: Valgt blev XXX
Valg af referent: Valgt blev XXX


2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.

REFERAT:
Formanden fremlagde Udviklingsråds årsberetning.
Se vedhæftet: Beretningen vises her efter mødet
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
REFERAT:
Kassereren Jørgen Madsen, Fåborg fremlagde det reviderede regnskab
Regnskabet slutter med et overskud på..: kr. XXXXXX
Bankbeholdning pr. 31.12.2019 var på...: kr. xxxxxx

Regnskabet blev: XXXkendt


4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

REFERAT:
Kassereren Jørgen Madsen, Fåborg fremlagde budgettet for året 2020

Budget blev: XXXkendt.


5. Indkomne forslag

REFERAT:


6. Valg af revisor og revisorsuppleant

De nuværende er: 
- Revisor Henning Jørgensen
- Revisorsuppleant Keld Jacobsen

REFERAT:
Der blev vedtaget XXXvalg af revisorerne:
Revisor: XXX
Revisorsuppleant: XXX

 

7. Evt.

REFERAT:

 

Forslag til årsmødet skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Har du bemærkninger til mødet eller dagsorden, er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Vi glæder os til at se dig!


Bedste hilsner

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Kontakt Udviklingsrådets medlemmer her: http://helleoest.dk/menu/kontakt 

 

 Næste planlagte møder

  • Onsdag 

 

fredag 9 apr 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2052 gange