Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

23.11.22 - Møde i Udviklingsrådet Helle Øst

Dagsorden til Udviklingsrådets møde onsdag den 23.november 2022

Dagsorden Arbejdsmøde 26/10/2022

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Poul Rosendahl
STARUP: Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Peter Zahle Larsen
FÅBORG: Ulla Sørensen
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Poul Rosendahl
Mikkel Ottosen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (10 minutter)

Referat: 
Godkendt

 

2. Godkendelse af dagsordenen (5 minutter)

Referat: 
Godkendt

 

3. RUBAN - Adgang, opdateringer, mm - Status (v. Peter) (5 minutter)

Referat: 
Peter har redigeret / tilrettet og indsat diverse referater, rettet navne.
Opdatering foretages fremover af Peter.

 

4. Tilmelding til efterårsmødet den 1. december kl. 17 til 21 i Helle Hallen (v. Peter) (5 minutter)

Referat: 
Ulla Sundvang, Peter Zahle Larsen, Ulla Sørensen, Jørn Pedersen deltager.

 

5. PowerTower Helle's fremtid (25 minutter)

Til orientering
Ved rådsmødet den 26/10-2022, havde vi "PowerTower" på dagsordenen punkt 7.
7. Referat fra Power Tower. 
Claus redegjorde for den nuværende situation. 
Der er lokaler i Helle Hallen, i Starup og i Årre. Der er ledige lokaler. Det er netværket, der er det vigtigste. Der har tidligere været afholdt iværksætterkurser. Claus har kontakt til en tidligere deltager i netværksgruppen, som måske kan have interesse i at deltage i et videre forløb. Claus tager sig af at få slettet Jørgen Madsens navn på tavlerne de forskellige steder. 
Til orientering
1) Skilte med Jørgens navn på:
Alle skilte og streamers med Jørgen Madsens navn er taget ned (Jeg har selv været rundt med skruetrækkeren og varmeblæser).
2) Ingen kontaktoplysninger til PowerTower Helle længere:
På disse skilte stod også Iværksætterchef Friedericke Brunns navn. Hun er ikke længere ansat i denne stilling. Dermed reklameres der ikke længere med nogen kontaktoplysninger for PowerTower Helle.
3) Plakater og foldere med Jørgens navn på:
URHØ har et lager af plakater og foldere liggende i lagerrummet i PowerTower Agerbæk. (Jeg har alle repro-filer til at ligge).
Her er Jørgen Madsens navn, telefonnummer også trykt på.
Derfor skal destrueres.
Jeg har ringet og snakket med Jytte Mathisen, for at få plakater og foldere udleveret.
Det kan pt. ikke lade sig gøre, da hele bygningen er udlejet til midlertidig beboelser (jeg tror det er ukrainer)
Jytte forventer at lejemålet ophører inden jul.
Hun vil så kontakte mig.
4) E-mailen helle@powertower.dk
URHØ/PowerTower Helle har en e-mail, der hedder helle@powertower.dk, der linker til Jørgen Madsen og jeg.
Jeg har skrevet til Finn Erik for ProVarde, at de skal lukke linket ned til Jørgen Madsen.
Til orientering
Der skal ryddes op...
Alt efter om PowerTower Helle skal fortsætte eller lukke, så skal der træffes beslutninger om følgende:
1) Aftaler med samarbejdspartnere
Vi har en række samarbejdspartnere, som skal have besked om PowerTower Helles fremtid.
JM Handel: Har talt med Jytte. Jørgen har afleveret hans nøgler. Jeg har stadig mine nøgler.
Peter Hansen, Connect44: Jeg har talt med Peter i forbindelse med nedtagning af skilte
Peder Foldager, Helle Hallen: Er ikke orienteret
Naturhuset: Er ikke orienteret
ProVarde: Skal vi stadig være medlem?
PowerTower Netværksgruppe: Er ikke orienteret
Hvad skal vi meddele samarbejdspartnerne?
2) Facadeskilte:
URHØ ejer og har ansvaret for vedligeholdelsen af ca. 25-30 facadeskilte. De er monteret på Helle Hallen, Årre Erhvervsgaard, Naturhuset og PowerTower Agerbæk.
I følgende nuværende koncept, så producerer, leverer og monterer URHØ et gratis facadeskilt til alle nye iværksættere, der flytter ind i nævnte iværksætterhuse.
Jeg har alle repro-filer til at ligge.
Hvis vi lukker PowerTower Helle....  I Agerbæk har URHØ ansvaret for at nedtage alle skilte og streamers. Samtidig at reparer alle skader, det måtte have påført murværk og maling osv.
Skiltning med "Udviklingsrådet Helle Øst" 
Husk at overalt, hvor PowerTower Helle er tilstede, er der skiltet med Udviklingsrådet Helle Øst.
Hvad skal der ske med facadeskiltene?
3) Hjemmesiderne (der er 2 hjemmesider)
Begge hjemmesider trænger til opdatering, hvis ikke de skal lukke.
Hvad skal der ske med hjemmesiderne?
4) Facebooksider (2 stk. Hvor Jørgen stadig er administrator.)
Desværre er det kun Jørgen, der er administrator
Hvad skal der ske med facebooksiderne?
5) Roll Ups:
Husk URHØ har 2 Roll Ups med PowerTower Helle stående i Helle Hallen.
Hvad skal der ske med Roll Ups?
6) Projektor:
URHØ har en projektor. Den har vi brugt til netværksmøder i PowerTower.
Hvad skal der ske med projektor?

 

Referat: 
Hvis ikke der personer i rådet, der vil bruge tid og kræfter på at holde " gang" i Power Power Helle, kan vi ikke se, der er fremtid i det.
Så der besluttedes at nedlægge projektet.
Claus påtager sig nedtagning af diverse skilte vedr. PowerTower Helle. De skilte der vedrører
udviklingsrådet bliver hængende. De skilte der kun vedrører PowerTower tilbydes de ansvarlige for lokalerne.
Claus ordner diverse vedr. øvrige opgaver i forbindelse med nedlukningen.

Ved afstemning blev det vedtaget at udmelde sig af Pro Varde.
Vedr. projektoren undersøges det, om Naturhuset i Starup kan bruge det.

 

6. Støtte til fjernvarmeprojekt i Helle (v. Claus) (10 minutter)

 

Ved rådsmødet den 26/10-2022, havde vi "Støtte til fjernvarmeprojektet i Helle" på dagsordenen punkt 9.
Vi vedtog følgende
Vi vil gerne have en specifikation på, hvad de har brug for. Claus kontakter den nye bestyrelse for Helle Energi vedr. dette. 
Jeg har kontaktet Peder Foldager, at vi ønsker at modtage:
- Et budgetoversigt over, hvad I skal bruge pengene til.
og
- Størrelsen på det beløb I har brug for eller vil ansøge om.
Foldager har svaret, at han vender tilbage... og dermed afventer URHØ dette.

 

Referat: 
Vi afventer svar.

 

7. Mål og planer for URHØ (30 minutter)

Punktet blev udskudt på sidste møde, fordi kun 4 rådsmedlemmer deltog og en beslutning vil kræve bred enighed i rådet.
Mål og planer for URHØ de næste 1, 3 og 5 år.
Det er nu over 2 år siden, at den nuværende model for Udviklingsrådene blev implementeret af Varde Kommune.
Det blev dengang bestem at modellen skulle evalueres efter 2  år. Altså nu!
Nu hører jeg, at der er kræfter i byrådet og embedsmandsværket, der vil nedlægge udviklingsrådene i Varde Kommune. 
Derfor spørger jeg til mål og planer for URHØ, fordi jeg vil vide, hvad du mener, at vores borgere og lokalsamfund skal bruge Udviklingsrådet til?
Hvad skal Udviklingsrådet arbejde med som vores borgerforeninger ikke selv kan klare? 
Hvilken forskel gør URHØ, som berettiger vores eksistens?
Hvorfor skal vi have et udviklingsråd i Helle Øst?
Hvis ikke URHØ og du har nogle klare svar på ovenstående, så er URHØ et ligegyldigt råd, som er spild af tid og kommunens ressourcer.
Kan URHØ ikke selv sætte nogle mål og planer for fremtiden, som berettiger URHØs eksistens...
- så forstår jeg godt, at kommunen vil lukke os ned. 
Jeg spørger igen: Hvilke mål og planer for URHØ for de næste 1, 3 og 5 år har du, som berettiger URHØs eksistens?
PS:
Hvis ikke URHØs rådsmedlemmer har kræfterne til at sætte de nødvendige mål og føre dem ud i livet... -så mener jeg, at URHØs midler skal deles i 6 lige dele til de 6 byer.  De 6 byer kan frit anvende midlerne som de ønsker med henvisning til URHØs formålsparagraf https://helleoest.dk/menu/vedtaegter  

 

Referat: 

Efter en omgang bordet rundt besluttede vi at fortsætte uden at der er nogle bestemte ting for nuværende.

Vedr. kassebeholdningen  vil vi sende orientering til Borgerforeningerne / beboerudvalg om mulighed for at ansøge om mindre beløb. 

8. Eventuelt. (10 minutter)

Referat:
Der sendes en hilsen til Lars Bo. 

9. Fastlæggelse af dato for næste møde. (5 minutter)

Referat: 
Udvalgsmøde onsdag d. 1. marts 2023 kl. 19-21 på Fåborghus
Årsmøde torsdag d. 13. april 2023.
Planlagt tid: 1 timer, 45 minutter.
tirsdag 22 nov 2022 - Peter Zahle Larsen
Vist: 1799 gange