Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

7/2-18 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Temamøde: Udviklingsplan Helle Øst

UDKAST til referatet

 

Mødet har fundet sted i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 24. januar 2018

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen, Thyge Nielsen
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværendes
Jørn Pedersen, Peter Fornitz, Malene Schober, Leif Ventzelsen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde. 

REFERAT:
OK.


 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
OK


 

3) Orientering om mødet med Politisk Netværksgruppe.

REFERAT:
Vi gennemgik listen med tilmeldte indtil nu.


 

Overordnet Vision

4) Udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

Arbejde med læring og værktøjer til at udarbejde en udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

  1. Fælles organisering:
  2. Styrket kommunikation:
  3. Involvering af borgerne:
  4. Styrket samarbejde med kommunen:
  5. Strategiplan/Udviklingsplan/Landsbyklynge:

Link til vores opslagstavle for Udviklingsplanen.

REFERAT:
Turistklynge:
Muligheder for en udviklingsplan og metoder for processen blev debatteret.
Alle muligheder står fortsat åbent. Dog er det besluttet at arbejde videre
med "Turistklynge" som emne.
Målet er et klyngesamarbejde for at få flere turister til vores område.
Det skal fungerer som et prøve projekt for at teste samarbejdsmodeller
på tværs med interessenter i vores lokalområde.
Et forbillede til inspiration for klyngesamarbejdet i vores område er
Helle Idrætssamvirke.
Vi vil tidligt inddrage relevante aktører i klyngesamarbejdet
for at søge indblik og muligheder.
Arbejdet vil fortsætte på de næste udviklingsrådsmøder...

 

5) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 21. februar 2018: Møde med Politisk Netværksgruppe

- 13. marts 2018: Ordinær Rådsmøde

- 22. marts 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 11. april 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 19. april 2018: Ordinær Rådsmøde

- Der er ikke flere planlagte møder!

REFERAT:

 

6) Eventuelt

REFERAT:
Claus berettede fra FUR-mødet den 6/2-2018:
Behandlingen af evalueringen af Udviklingsrådene er i gang.
47% = 74 personer har svaret på alle spørgsmål og
16% = 25 har svaret på nogle spørgsmål.
Evalueringen viser at ca. 2/3 er enten "meget tilfreds" eller "tilfreds" med Udviklingsrådene.
Resten har svaret "ved ikke", næste ingen har svaret "utilfreds" eller "meget utilfreds".
Ud fra de foreløbige tal, så vil konstruktionen med Udviklingsrådene fortsætte dog med mindre justeringer.

På FUR-mødet blev der forklaret om projektet "På forkant - Mælkevejen".
Der blev fortalt at Mælkefestivalen godt kunne komme i betragtning som en aktør under projektet.

Mikkel fortalte at der havde været et møde om Grindstedbanen:
Det var på initiativ af Vagn Sørensen fra Glejbjerg Lokalråd.
Alle byer på linien fra Vejrup til Kroager havde deltaget.
Banedanmark stiller stadig svære krav for en overtagelse.
Man var kommet frem til, at der skulle lægges mere pres på vores kommuner for en løsning.

 

7) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Vi laver en video til de sociale medier med de vigtigste ting fra mødet.

REFERAT:
Blev ikke udført.

 

torsdag 25 jan 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1675 gange