Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

13/3-18 Rådsmøde i Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd: AFLYST

Ordinær Rådsmøde: AFLYST

BEMÆRK: Mødet er AFLYST

Pga. af stor mødeaktivitet i de først 2 måneder af 2018 har Udviklingsrådet valgt at aflyse dette møde.

Det næste møde i Udviklingsrådet er vores Årsmøde i Helle Hallen den 19. april 2018.
Læs mere her: http://helleoest.dk/cid/5792/19-4-18-aarsmode-for-udviklingsraad-helle-ost
ALLE ER VELKOMNE :-)

Har du spørgsmål og kommentarer er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

 

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

3) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:

Hjortkær

REFERAT:

Fåborg

REFERAT:

Starup/Tofterup

REFERAT:

Årre

REFERAT:

Agerbæk

REFERAT:

 

4) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal

REFERAT:

 

Overordnet Vision

 

x) Udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

Arbejde med læring og værktøjer til at udarbejde en udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

  1. Fælles organisering:
  2. Styrket kommunikation:
  3. Involvering af borgerne:
  4. Styrket samarbejde med kommunen:
  5. Strategiplan/Udviklingsplan/Landsbyklynge:
REFERAT:

 

Projekter 

 

x) Væksthus PowerTower Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Marlene giver en status på projektet.

 

Projektets videre forløb

REFERAT:

 

x) Planlægning af Årsmøde.

Indhold/Indkomne forslag/dagsorden, dirigent/referent, tid, sted, menu, annoncering med 14 dages varsel.

 

REFERAT:

 

x) Planlægning af andre møder og aktiviteter.

 

REFERAT:

 

x) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 

- 19. april 2018: Årsmøde

- Der er ikke flere planlagte møder!

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:

 

x) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Vi laver en video til de sociale medier med de vigtigste ting fra mødet.

REFERAT:

 

tirsdag 6 mar 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2526 gange