Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

Borgermøde om fordeling af vindmøllepenge

Få dine idéer med til anvendelse af midlerne på samlet ca. 7 millioner kroner

 

Sæt kryds i kalenderen den 29. marts 2017. Klokkeslæt og sted er ikke endelig bestemt

Her bliver der afholdt et informationsmøde om, hvordan midlerne fra vindmøllerne i Bækhede og Ulvemosen kan anvendes.

Du kan også komme med dine forslag til projekter. Der er samlet ca. 7 millioner kroner i puljen. Heraf står der 3.036.000 kr., som er udløst af møllerne ved Ulvemosen og Bækhede Plantage

Den endelig dagsorden udsendes senere.

Efter mødet er der godt et års forløb, hvor projekter kan udformes og sendes i høring. De første konkrete projekter vil tidligst komme igang i foråret 2017.

 

Du kan læse mere om mulighederne her.

I Udviklingsrådene Helle Øst, Helle Vest og Varde by får vi i samarbejde med Varde Kommune indflydelse på, hvad pengene skal bruges til. Vi forbereder os på et møde, hvor fordelingen og størrelsen af beløbene bliver sat frem.

Det er Energinet, det administrerer ordningen. Du kan finde flere oplysninger herunder eller se Energinets hjemmeside

 

Forslag til tidsplan:

  • Information om ordningen til UR primo feb. (VK)
  • UR udbreder info om ordningen lokalt
  • UR indkalder til evt. borgermøder marts/april
  • Annoncering efter projekter i af ca. maj/juni 2017
  • Ansøgningsperiode frem til ca. juli/august
  • Sagsbehandling sep/okt 2017
  • Møde med udviklingsråd i slutningen af nov
  • Politisk godkendelse dec 2017
  • Godkendelse ved Grøn ordning af de indstillede projekter ?

 

Hvad er Grøn Ordning?

Grøn Ordning giver kommunerne mulighed for at søge om tilskud til at iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Reglerne for Grøn Ordning findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og administreres af Energinet.dk.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

For at sikre lokal forankring af en øget accept er midlerne rettet mod kommuner, hvor der opstilles vindmøller. Gennem det kommunale engagement og de forpligtelser, der påhviler kommunen i relation til ordningen, sikres det, at midlerne fordeles i kommunens område og til de aktiviteter, som vurderes at opfylde de lovfastsatte formål.

Det er kommunen, der som overordnet er ansvarlig og står for udpegning af relevante aktiviteter samt varetager ansøgningsproceduren i forhold til Energinet.dk

Midler i ordningen.

Grøn Ordning opererer med 2 økonomiske rammer: En tilsagnsramme og en udbetalingsramme. Dette skyldes, at kommunerne, inden et projekt påbegyndes kan søge om tilsagn til midlerne på tilsagnsrammen, og efter projektets færdiggørelse skal søge om udbetaling af midlerne på udbetalingsrammen.

Rammerne opgøres på baggrund af et tilskud på 0,4 øre pr. kWh i 22.000 fuld-lasttimer pr. vindmølle, svarende til kr. 88.000,00 pr MW installeret effekt

Du kan se, hvad din kommune har på tilsagns- og udbetalingsrammen på vores hjemmeside under følgende link:

http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-ordning/Sider/default.aspx 

Hvem kan søge om tilskud fra Grøn Ordning

Kommuner - hvor der opstilles vindmøller på land – kan søge Energinet.dk om tilsagn om tilskud til forskellige projekter.

Hvad kan der søges om tilskud til (eksempler)

Nedenfor finder du eksempler på aktiviteter, som er blevet godkendt til tilskud

De rekreative aktiviteter

• Energirenovering af forsamlingshuse / andre lokale foreninger

• Bål- eller grillpladser

• Shelters • Naturlegepladser

• Multihuse / aktivitetshuse / udendørs aktivitetsområder

• Genopretning af sø, som vil gavne lystfiskere

De landskabelige aktiviteter

• Beplantning langs vej og parkerings ved kulturhus

• Genetablering af bro i et rekreativt område

De kulturelle og informative aktiviteter

• Temauge om Grøn Energi (fx i form af radiospots)

• Etablering af læringsrum – med energi, vand og luft som nøgle-elementer

• Undervisningstilbud for alle om ressource- og energiforbrug, klimapåvirkninger mv.

Hvad er Energinet.dk’s rolle

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Energi-, Forsynings og Klimaministeriet. Vi er sat i verden for at løse en række opgaver på samfundets vegne, bl.a. at sikre den grønne omstilling. Vi administrerer efter de gældende regler.

I forbindelse med administrationen af Grøn Ordning varetager Energinet.dk følgende opgaver:

• Modtager og sagsbehandler ansøgninger fra kommunen

• Træffer afgørelser om tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning samt udbetaler tilskud til kommunen

• Vejleder og besvarer spørgsmål vedr. Grøn Ordning

Se vores vejledning på Energinet.dk’s hjemmeside under følgende link: http://www.energinet.dk/DA/El/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-ordning/Kommune/Sider/default.aspx 

Kan du klage over afgørelser?

Energinet.dk’s afgørelse om afslag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jfr. LBK nr 122 af 06. februar 2015 om fremme af vedvarende energi (VE-loven)

ENERGINET.DK

Att.: De Fire Vindmølleordninger
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 20 13 53
fo@energinet.dk
www.energinet.dk 

onsdag 1 feb 2017 - claus