Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

16/11-16 Bestyrelsesmøde Helle Øst Udviklingsråd

Møde med lokale byrådspolitikere

 

Mødet holdes i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 16. november 2016

Til mødet har Udviklingsrådet inviteret vores lokale byrådspolitikere. Vi vil debattere de udforinger vi har i vores lokalsamfund.

Har du forslag til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
LOKALE BYRÅDSPOLITIKERE:
Holger Grumme Nielsen (deltager), Keld Jacobsen (deltager),
Poul Rosendahl (deltager), Thyge Kjeldgaard Nielsen (deltager).

UDVIKLINGSRÅDET HELLE ØST:
Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Lars Bo, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
Bent Andreasen, Villy Pilgaard, Ingrid Sand Simonsen, Claus Jeppesen,
Hans Ove Lauridsen

 

Fraværende:
Ingen

 

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

REFERAT:

 

TEMA: "Landdistrikternes fremtid". 

Hvilken fremtid har Helle Østs byer og lokalområder?

Hvad kan vi gøre for skabe bedre liv og vækst, så Helle Øst fremstår som et attraktivt sted for bosætning og erhvervsliv?

 

2) Byudvikling - Hvad er motoren til liv og vækst i fremtidens lokalsamfund?

a) Hvad kan vi gøre for at lave bedre byudvikling?
Kunne vi styrke vores byer med nogle stærkere profiler?
 
 
b) Hvad kan vi lære af andre om by- og landdistksudvikling?
 
c) Er Landsbyklynger en fordelagtig mulighed for Helle Øst?
I landsbyklynger samarbejder nabolandsbyer og bruger hinandens styrker til at skabe et grundlag for det gode liv på landet. 
Hvad mener politikerne om Landsbyklynger?
Hvad kan politikerne gøre for at skabe mere attraktiv byer og lokalsamfund ved at forbedre samarbejdet og måske skabe en Landsbyklynge i Helle ØSt?

Kunne vi sammen få en:
- Landsbychef?
- Landsbypedel?
- Liv og Vækst Universitet for lokalsamfund?

Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden inviterer nu alle landets landsbyer til at søge om støtte til at danne landsbyklynger.
http://helleoest.dk/id/2722/sammen-er-landsbyer-staerkere- 

REFERAT:

 

3) Afholdelse af "Lokal Entreprenørskabs Dag"

Afholdes lokalt i foråret 2017

Hvordan ser byråds-politikerne på mulighederne i "Lokal Entreprenørskabs Dag" for hele Varde kommune?

BAGGRUND:
Det første mål var at afholde arrangementet i efteråret 2016.
Det er udsat til foråret 2017 pga. tidsmangel.

Formålet med projektet er at skabe grobund for bedre fremtidig lokal liv og vækst.
I det lange løb handler det om byen, lokalsamfundets og skolens overlevelse,
ved at der skabes flere virksomheder og arbejdspladser.

Relationerne mellem det enkelte lokalsamfund, dettes erhvervsliv og skole skal styrkes.
Her skal elever, lærer og skoleledelse opnå en bedre forståelse for,
hvad det lokale erhvervs- og arbejdsliv kan tilbyde.
Eleverne skal undervises teoretisk og praktisk i iværksætteri og entreprenørskab.
Her kan materialet fra Fonden For Entreprenørskab bruges http://www.ffe-ye.dk/ .
Læringen skal antage en profil, der er afstemt og autentisk med det omgivende lokalsamfund.

Samtidig skal lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv lære, at bruge den lokal skole
som løftestang til udvikling og vækst.
Borgerforening, lokalråd og erhvervsliv må tage initiativet og gå sammen skolen.
De må klart præciser, byens og lokalsamfundets profil og fremtidige udvikling.
Det skal undervisningen tilrettelægges efter.
Elever og klasser tilknyttes forenings- og erhvervsfolk som fungerer som mentorer og gæsteundervisere.

Målet er, at der iblandt eleverne bliver flere iværksættere som voksne, som vil etablere
virksomheder lokalt.
Det er vejen frem til at redde byen, lokalsamfundet og skolen.

Det er byen, der skal redde eleverne til skolen.
Mens skolen kan understøtte at redde byens succes.

Det er besluttet på skolebestyrelsesmødet at få arrangementet gennemført i foråret 2017
med et fælles arrangement i Helle Hallen med deltagelse af alle skoler i gl. Helle kommune.
For det kan nås starter forberedelserne til planlægning nu.
Arrangementet bliver en optakt til det landsdækkende Global Entrepreneurskips Week 
http://gew.dk/ i Fredericia i uge 46.
Begge udviklingsråd tager kontakt til deres respektive skoleledere, borgerforeninger,
erhvervsledere og Kasper Bech Pedersen fra ProVarde.
Her forberedes de på ønsket om projektet. 
REFERAT:

 

4) Skabelse af profil arrangementer i Helle Øst

Kan politikerne være med til at styrke eksempelvis Mælkefestivalen, som er autentisk for Helle Øst?

http://helleoest.dk/id/634/maelkefestival-i-helle-hallen 

REFERAT:

 

5) Skole og dagtilbud
- Hvad betyder skoler og dagtilbud for vores lokalsamfund?

- Hvordan ser fremtidens undervisning og skolestruktur ud?

http://helleoest.dk/id/2855/ny-skolestruktur-i-skal-selv-komme-med-en-holdbar-losning 

Lars Bo: Tanker om skoler og udvikling i Helle Øst
 
 
REFERAT:

 

6) Ønsker om udvikling i Helle Øst

Hvad kan politikerne gøre for at få vores ønsker sat i værk?

Onsdag den 8. november 2016 var vi på en bustur med Direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap og Driftschef Bjarne Fly. Her fik vi fremvist nogle af de ting som vi ønske sat i værk i vores område.

http://helleoest.dk/id/2346/bustur-med-direktor-for-plan-kultur-og-teknik 

REFERAT:

 

7) Synliggørelse, markedsføring og kommunikation i Helle Øst

Hvad kan politikerne gør for at styrke samarbejdet for synliggørelsen af lokalsamfundet?

For at få en positiv udvikling er synliggørelsen af de enkelte foreningers arbejde vigtig. Markedsføring, profilering og branding af vores lokalsamfund både indadtil og udadtil er ligeledes vigtig. For at det kan lade sig gøre kræver det godt samarbejde og værktøj til kommunikation og markedsføring.

I dag er online kommunikation og markedsføring et højt specialiseret fag, der kræver store faglige kompetencer og viden. Der skal også store økonomiske midler, en stærk organisation og en vedvarende arbejdsindsats til at få succes.

Årre, Fåborg og Starup er sammen med mange andre byer og foreninger i Varde kommune gået ind i Ruban samarbejdet. Her mangler vi, at Agerbæk deltager for at den positive udvikling kan lykkes.

Se alle deltagere i Ruban-samarbejdet:

Byhjemmeside:
http://veti.dk/ Flyttes snarest til Ruban
Agerbæk borgerforeninger er medlem af Ruban
http://nordenskov.dk/ Aftale om udveksling af indhold er på plads
http://ansager.info/ Flyttes snarest til Ruban
http://www.tistrupnews.dk/ Aftale om udveksling af indhold er på plads
http://www.olgod.dk/ Flytter til Ruban 1. februar sammen med 104 foreninger!
http://sig.dk/ Er medlem af Ruban
http://www.nnhh.dk/ Nørre Nebel Handelsstand er medlem af Ruban
http://outrup.net/ Er medlem af Ruban
Henne Stationsby er medlem af Ruban
 
 
Fælle Udviklingsrådet (FUR) 
 
Udviklingsråds-hjemmesider her:
REFERAT:

 

8) Overtagelse af Grindstedbanen

Hvad sker der med Grindstedbanen?
Hvad gør politikerne i forhold til det?

Udviklingsrådet vil arbejde for at lokalsamfundene langs banen kan overtage og benytte den nedlagte jernbanes arealer til nye formål. 

Udviklingsrådet opfordre til at danne en borgergruppe, der kan arbejde med sagen og få fokus på sagen i medierne.

Det er kommet Udviklingrådet for øre at man i Agerbæk har problemer med at overtage noget af banens arealer. Bane Danmark som ejer banen har forlangt urealistiske priser for, at Agerbæk Skole kan lave en ny sti og vej til skolen.

Udviklingsrådet opfordre til at danne en borgergruppe

Projektbeskrivelse fra Starup - Tofterup:

Grindstedbanen Projektbeskrivelse fra Starup - Tofterup

 

REFERAT:

 

9) Politikernes evaluering af Udviklingsrådene i Varde kommune

Hvad betyder Udviklingsrådenes arbejde i Varde kommune? Har de en berettigelse? Er de pengene værd?

Hvad mener politikerne om Udviklingsrådet Helle Øst?

Hvad kan Udviklingsrådet gøre bedre?

REFERAT:

 

10) Næste bestyrelsesmøde

Gennemgang af alle datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst. 

- 14. december 2016: Planlægning af Årsmøde

- Hvad kunne politikerne tænke sig at Udviklingsrådet arrangerer til Årsmødet? 

- 18. januar 2017: Møde med andre udviklingsråd

- 22. februar 2017: Bestyrelsesmøde

- 5. april 2017: Bestyrelsesmøde

- 19. april 2017: Årsmøde

- 3. maj 2017: Konstituerende møde

REFERAT:

 

 

11) Eventuelt

REFERAT:

 

 

onsdag 9 nov 2016 - claus
Vist: 2041 gange