Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

Højspændingsmasterne fik tommelfingeren ned i Næsbjerghus

Budskabet var klart: Kablerne skal grave ned! -Se hvad du kan gøre...


Næsbjerghus den 3. maj 2018
100 borgere var mødt op for at gøre indsigelse mod opsættelse af 400 kV højspændings-luftledning fra ldomlund –til Endrup. Du læse hvorfor kablerne skal ned i jorden. Se artiklen nederst på siden.

Sådan kan du hjælpe til, at kablerne bliver gravet ned i jorden...
På mødet bad deltagerne dig som borger om hjælp til at gøre indsigelse mod luftledningerne:
1) Du kan nu på Folketingets hjemmeside www.borgerforslag.dk skrive under på, at sagen skal sættes på Folketingets dagsorden.
2) Du kan skrive dit eget høringssvar til Miljøstyrelsen. Herunder er der inspiration til det. HUSK: Høringsfrist er senest den 9. maj.

Eksempler på høringssvar
Det anbefales, at du skriver det du selv føler og tænker om projektet. Eksemplerne herunder skal skal kun ses som inspiration.
Høringssvar fra Udviklingsrådet Helle Øst
Høringssvar fra Endrup borger
Høringssvar fra Varde kommune Se side 170.

Høringsfrist er senest den 9. maj
Høringssvar skal sende til:

Miljøstyrelsen 
Journal nr. MST-531-00018
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
mst@mst.dk

Du skal mærke dit høringssvar med: Journal nr. MST-531-00018

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside HER

 

Artikel / referat fra mødet

Lokalsamfundsudvikling er ikke lig med højspændingsmaster

Claus V. Jeppesen – Udviklingsrådet Helle Øst

Formand for Udviklingsrådet Helle Øst Claus V. Jeppesen forklarede om Udviklingsrådenes arbejde. Det handler om at skabe liv og udvikling i vores lokalsamfund. Her er lokalsamfundsudvikling ikke lig med højspændingsmaster. Borgermødet skulle skabe fælles fodslag og handling mellem borger, foreninger og råd over for Energinet, Miljøstyrelsen og beslutningstagere i folketinget og regeringen.

Oplægsholdere

Beth Helle Lauridsen, Vesterbæk – Foreningen for elkabler i jorden

Beth Helle Lauridsen

”Jyder er også mennesker” citat Yvonne. I 2007 skulle masterne gå forbi hendes jord. Det endte med, at kablerne kom i jorden. De vil kæmpe fremover. Holder facebook gruppe i gang. I 2016 ny beslutning omkring Luftledninger. I 2007 kæmpede de for at undgå at få luftledninger i Østjylland. EnergiNet vil nu tjene 1 mia. Hvad nytter det at udvikle ”UdkantsDanmark”, hvis vi plaster landskabet til med Elmaster. Elprisen er en usikker størrelse. Hvorfor skal vi have en Elmotorvej mere? Har vi brug for 400 kilovolt? Kan vi nøjes med 150 kilovolt? Skal vi bruge strømmen i Jylland. Vi skal fastholde retningslinjerne fra 2008. Vi skal nu til at skrive Høringssvar. Vi skal skrive, hvad vi virkelig føler. Vi skal blive ved med at holde gejsten oppe. Vi skal også skrive Høringssvar senere. Skrive læserbreve. Energiministeren kommer på besøg.

Anne Boesen, Hodde – Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission

Anne Boesen

Beth har fortalt, om hvordan det var, sidst vi var i "krig". De fik kablerne i jorden. I 2008 blev bevægelsen stiftet. Forsøger at hjælpe rundt omkring i landet. De har en hjemmeside: http://www.elijorden.dk/ . Vi har ikke behov for denne linjeføring hverken i jorden eller i luften. Fra Endrup til Tyskland skal kun bruges til eksport af strøm til Tyskland. Vi skal påvirke vore lokale politikere. Der er blevet oprettet et Borger-forslag på Folketingets hjemmeside om, at kablerne skal lægges i jorden. Det er vigtigt, at vi støtter op omkring Borgerforslaget. Så politikerne kan se, at mange står bag.

Susanne Larsen, Gunderup – Nabo til projektlinjen

Susanne Larsen

Vil give udtryk for frustrationen. Vi har fået meget kort frist til Høringssvar. Der er blevet sat en streg. Vi skal være grønne. Bevare den vilde natur. Landspolitikerne gør lige det modsatte. Vi bor i et dejlig natur med meget dyreliv. Har i forvejen en del vindmøller (21 stk.) EnergiNet lægger en bred linjeføring, som gør at naboer skal kæmpe indbyrdes. Har skrevet til forskellige ministre. Vi har haft besøg af 2 folketingspolitikere. Lars Barfoed har en ben i hver lejr. Lars Barfoed er formand hos Energinet, der står bag opførslen af de kommende elmaster igennem fredede naturområder mellem Idomlund og Niebüll. Han er også valgt til repræsentantskabet hos Danmarks Naturfredningsforening.

Poul Verner Christensen – Årre Borgerforening

   

Vi er mange, som ikke vil have disse master. Det forringer vores samfund. Vi har i Årre skabt en Blomstrende Landsby, som nu kan blive ødelagt. Forringer herlighedsværdier og husværdier. Vi er glade for vore lokalpolitikere. Alle 6 byråd på strækningen støtter, at kablerne skal i jorden. Begrundelsen er eksport af strøm til England. Vi har i Årre 4 familier, der er flyttet her til uden at få at vide, at Elmasterne måske kommer. Politikerne skal have vide, at vi skal have kablerne i jorden. Vi vil gerne betale lidt mere pr. Kilowatt. Derfor opfordrer vi til at folk får skrevet under på Borgerforslaget.

Line Berner – Varde Byråd

Byrådet står sammen omkring kampen om at få kablerne i jorden. Noget af kampen er synligt, andet sker mindre synligt. Vil vil bevare vores smukke landskab og have vækst i vores kommune. Samtlige partier har fat i landspolitikerne for at påvirke beslutningen. Vi har inviteret politikerne til møde lokalt. Erhvervs- og Økonomiudvalget har lavet et Høringssvar, som skal godkendes i Byrådet. Hele strækningen skal lægges i jorden i Varde Kommune.
Alternativt skal kablerne skal i jorden ved beboelse og naturskønne områder. EnergiNet giver ikke indsigt. Det giver mistillid. Gør vi nok? Er det godt nok? Der kommer en idefase i første omgang. Vi skal have et konstruktivt samarbejde i gang. Hvis vi oplever, at vi bliver ført bag lyset, så vil byrådet bide fra sig.
Line anbefaler alle at blive meldt ind i Facebook gruppen og få skrevet under. Opfordrer til at borgerne skal kontakte vore politikere. Energiministeren kommer på besøg d. 7/5 2018.

Debatforum

På bordene ligger Høringssvar fra Helle Øst. På bagsiden står en række links til relevant materiale.

Husk at skrive under med NemId når du går ind på Borgerforslag.

Claus Christensen, Folketingskandidat Venstre: For nogle år siden var de med til et møde. Dengang kom kablerne i jorden. Jeg har ikke tillid til EnergiNet. Det er et dårligt beslutningsgrundlag fra EnergiNet. Det har ikke noget med partipolitik at gøre. Har skrevet til formanden til energiudvalget. Formanden har svaret tilbage. De vil sørge for et bedre beslutningsgrundlag. Det er beslutning for mange år ud i fremtiden. Claus Christensen havde et møde med Jacob Ellemann i april med henblik på at få beslutningen omgjort.

Poul Verner: Projektlederen fra EnergiNet kunne ikke svare konkret. Poul Verner vil gerne hjælpe med Høringssvar døgnet rundt.

Kim Lauridsen: Opfordre voksne børn til at stemme på Borgerforslaget.

Anne-Lis: Hvordan kan vi skaffe 50.000 underskrifter? Vi skal have fat i mennesker, som ikke direkte bliver berørt. 

Steen Iversen: Foreslår at samle underskrifter ved Filsø fødevarefestival ved en stand med Udviklingsrådene.

Fælles tiltag og konklusion

Nu skal alle hjem og skrive Høringssvar.

Referat Borgermøde om højspændingsmaster

 

Link til relevante informationssider

Idéoplæg (idéfasen har høringsfrist den 9. maj 2018)
 
 
Energinet har udpeget et projektområde, som vi foreslår, at linjeføringen placeres indenfor. Projektområdet kan ses på et kort, hvor du kan zoome ind. 
 
 
 
 

Kontaktoplysninger:

Højspænding i jorden 
https://www.facebook.com/groups/938045126315300/   

Bevægelsen for Miljøvenlig El transmission 
http://www.elijorden.dk/  

Borgerforslag: Højspændingskabler i jorden 
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01070  

Høringsfrist er senest den 9. maj 2018 
Hvis du har indvendinger til projektet, kan du også sende et høringssvar til:

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
mst@mst.dk   
Du skal mærke dit høringssvar med: Journal nr. MST-531-00018

 
Udviklingrådet Helle Øst følger projektet. Har du kommentar hertil, er du meget velkommen til at kontakte os.
Helle Øst Udviklingsråd
Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

lørdag 5 maj 2018 - Claus V. Jeppesen
Vist: 3604 gange