Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

24/8-16 Bestyrelsesmøde Helle Øst Udviklingsråd

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl. 18.30 på Fåborghus

Warning: file_get_contents(https://site.imgix.net/helleoest/Dokumenter/Skolestruktur/2016-08-18_Opmaerksomhedspunkter_og_anbefali/IKON_Dokument__100x100_.jpg?w=60&fit=crop&h=60&sharp=20&fm=avif): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /customers/6/8/6/ruban.nu/httpd.www/index.php on line 128

 Referat på PDF-fil

2017-08-24 Referat Rådsmøde

 

Har du bemærkninger til referatet, er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Lars Bo, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
Bent Andreasen, Villy Pilgaard, Ingrid Sand Simonsen, Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Leif Ventzelsen (afbud)

 

1) Vin til Helle Øst i anledningen af 10 års jubilæum for FUR

Det er nu 10 år siden, at man i Varde Kommune oprette Fælles Udviklingsrådet også kaldet FUR. FUR er et råd bestående af de 9 formænd for de lokale Udviklingsråd og Lokalkonsulenten for Varde Kommune, som er Hanne Jespersen. FUR fungere som en paraplyorganisation og samlende netværk for alle udviklingsråd og lokalsamfund i Varde kommune.

Det er Varde kommune, der yder et tilskud på 50.000 kr. pr. år til aktiviteterne i FUR.

I anledningen af jubilæet har FUR givet 2 flasker vin til alle udviklingsråd. Vinen nydes på dette møde!

REFERAT:
Vi nød vinen, tapas og en god snak.

 

2) Valg af sekretær

Claus har fejlagtig fået den forståelse at Ingrids ikke havde den store interesse i at være sekretær. Derfor har Claus kontaktet Ulla og forhørt sig om hun ville tage posten.

Efterfølgende har Ingrid udtrykt sin ønske om at fortsætte som sekretær. Særligt ser Ingrid frem til at komme igang med at håndterer dagsordner og referater på Ruban systemet.

Det er vigtigt at alle i Udviklingsrådets bestyrelse kan bruge Ruban.

Derfor foreslås det at Ingrid fortsætter som sekretær og Ulla som 2. sekretær og skribent, som kan afløse ved evt. Ingrids fraværd.

Mht. skribent-rollen, så er det vigtigt, at de enkelte punkter med jævne mellemrum bliver publiceret som nyheder på Ruban og Udviklingsrådets  Facebookside, for at fremme vores synlighed for borgerne.

REFERAT:
Referent: OK både fra Ulla og Ingrid. Ingrid referer når hun er der, ellers tager Ulla over.

 

3) I brugtagning af Ruban

Ruban-hjemmesiderne til udviklingsrådene er nu så færdigudviklet, at de kan tages i brug til bestyrelsesarbejdet. Derfor får alle medlemmer af Udviklingsrådet nu en brugeradgang og et let kursus i at bruge Ruban.

Et af målene er at bruge Ruban til bestyrelsesarbejdet med håndtering af dagsordner og referater.

Vi har pt. to fungerende web-adresser: http://helleoest.udviklingsraad.dk/ og http://helleoest.dk/  Vi må tale om hvilken der skal være den officielle.

Alle de andre udviklingsråd og FUR http://fur.udviklingsraad.dk/ har også fået en Ruban-hjemmeside.

REFERAT:
Fremover bruge: http:// helleoest.udviklingsråd.dk som den officielle adr.
De fleste fra Helle øst UR ønsker en praktisk gennemgang af muligheder i brugen af RUBAN.
Claus finder ud af, hvornår det kan blive.

 

4) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

REFERAT:
Referatet godkendt.

 

5) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:
2/9 høstfest, hvor man regner m. ca. 50 personer.

Hjortkær

REFERAT:
Afholdt Sct. Hansfest m. ca. 50 deltagere.

Fåborg

REFERAT:
Gang i udviklingsplanen. Problemer m. lodsejer vedr. stisystem.
Håber på en løsning på et kommende møde.

Starup/Tofterup

REFERAT:

Årre

REFERAT:
Sct. Hansfest m. ca. 150 deltagere. Byfest afholdt første uge i august.
Dårligt vejr, derfor færre deltagere. Byen vil gøre et forsøg på at få 5. blomst i 2017.

Agerbæk

REFERAT:
Byfest afholdt, positiv god tilslutning, bl.a. fællesspisning f. alle aldersgrupper.
Afholdt Sjov og Shoppin også m. fællesspisning. Oprettet indsamlingsfond.
Ønsker; Sti fra Jernbanegade t. skolen, Bane Danmark har fundet ud af, at deres areal skulle være meget værd.
Projektet er ikke let at få gennemført.
Vi foreslår, at Agerbæk går i pressen (gennem Borgerforeningen).
UR vil v. evt. henvendelse være behjælpelig med at komme videre.

 

6) Nyt fra FUR

Claus har været til møde i FUR. Referatet kan hentes her 

2016-08-17 FUR møde referat

 

REFERAT:
Se FURs referat

 

7) Reklame-kuglepenne 

Vi har modtaget 200 kuglepenne som reklameartikler.

REFERAT:
Medlemmerne fordelte kuglepennene.

 

8) Folder om Udviklingsrådenes arbejde i Varde kommune

Vi har modtaget nolge eksemplarer af folderne om Udviklingsrådenes arbejde i Varde kommune. Desvære har ingen i Helle Øst løftet opgaven med at bidrage til de gode historier.. Derfor er Helle Øst ikke nævnt.

REFERAT:
Taget til efterretning.

 

9) Reklame film for Helle Øst

Vi har en reklamefilm om Helle Øst tilgode. Det er Varde kommune der vil sponcerer den for os. 

Derfor er alle velkommen til at komme med emner til filmen. 

Filmen bliver på ca. 1 minut.

Herunder er inspiration fra de udviklingsråde der har fået lavet en film:
Varde by: https://youtu.be/l5ERg87B9vc 
HHST: https://youtu.be/GnxWtYtQH0c

REFERAT:
Vi så glimt fra de andre områder. Hvem i UR har mod på opgaven? Der fås hjælp til at få det i gang.
Lars Bo vil tænke over ideen, tager kontakt til Jimi Rosa.

 

10) Møde med Direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap og driftschef Bjarne Fly.

Tirsdag den 8. november 2016 kl. 17.00

Den nye direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Japp, vil tirsdag den 8. november besøge os i UR Helle Øst. Han komme sammen med driftchef Bjarne Fly. Her får vi mulighed for at give vores syn på den fremtidige udvikling af kommunen og vores område til kende. Du kan læse mere om Thomas Japp her http://intranet.vardekommune.dk/nyheder/ny-direktoer-for-plan,-kultur-og-teknik.aspx

Ud at køre i bus?

Inviterer borgerforeninger til at byde ind med opmærksomhedspunkter.

REFERAT:
1-2 personer fra hver Borgerforening inviteres, Villy skaffer bus. Start fra Fåborghus.

 

11) Planlægning af møde med borgerforeninger.

onsdag den 28. september 2016

Forslag: Vi har vort eget møde tidligt og derefter fælles møde m. Borgerforeningerne kl. 19,30. Besked skal ud til Borgerforeningerne nu.
Måske en Doodle med alternative datoer?
Måske mødet skal sammenlægges med mødet med Thomas Jaap?

REFERAT:
PKT 11 er ændret.
Der bliver bestyrelsesmøde i Helle UR øst efter mødet m. Helle vest på Næsbjerghus.

 

12) Planlægning af møde med lokalpolitikere og måske borgerforeninger

onsdag den 16. september 2016

Besked skal ud til politikere mf. nu.
Måske en Doodle med alternative datoer?
Måske mødet skal sammenlægges med mødet med Thomas Jaap?

REFERAT:
Planlægning af møde m. lokalpolitikere og borgerforeninger.
Onsdag d. 16. november kl. 19,00 på Fåborghus. Claus udsender indbydelse

 

13) Planlægning af møde med andre udviklingsråd

Der påtænkes et møde med Helle Vest og/eller Skovlund-Ansager Udviklingsråd den 18. januar 2017 

REFERAT:
Mødet med Helle Vest er planlagt og fastsat til den 28. september 2016.
Et møde med Skovlund-Ansager Udviklingsråd tages op til drøftelse senere.
 

 

14) Udpegning af nye medlemmer af Udviklingsrådet

Vi mangler følgende medlemmer til Udviklingsrådet som vi skal udpege:

2 medlemmer fra Agerbæk

1 medlem fra Starup - Tofterup

REFERAT:
Ulla spørger 1 eller 2 personer i Agerbæk.
Fra Starup – Tofterup skulle 1 person være på vej.

 

15) Byplanlægninsmøde

29. august 2016

Der holdes møde om udkast til Planhæfter (tidligere Bybøger).

Henrik Rasmussen fra Plan og Byudvikling ønsker at vi har tid tidligt på dagen mandag.

Mere information kan findes her:

http://helleoest.udviklingsraad.dk/cid/1795/byplanlaegningsmode 

Invitation fra Varde kommune Forslag til planhæfte Tofterup Forslag til planhæfte Agerbæk Forslag til planhæfte Årre Forslag til planhæfte Fåborg

 

REFERAT:
Hvert enkelt område tager kontakt til Henrik Rasmussen.

 

16) Nye retningslinjer for puljen til realisering af udviklingsplaner.

Udvalget for Plan og Teknik har nu godkendt de reviderede retningslinjer for puljen til realisering af Udviklingsplanerne. Jeg håber, at I vil videresende denne mail til de relevante personer i Jeres lokalområde, som arbejder på at realisere udviklingsplanerne.

De nye retningslinjer er vedlagt denne mail, og de er revideret i forhold til følgende punkter:

·         Præcisering af det maksimale omfang af frivillig arbejdskraft som del af medfinansieringen

·         Opblødning af kravene til sandsynliggørelse af medfinansiering

·         Udviklingsrådenes prioritering ved ansøgning om flere projekter fra samme område

·         Præcisering af at tilsagnet er gældende i 2 år og at ansøger halvårligt skal melde tilbage til Plan og Byudvikling omkring status for projektet

Husk at næste ansøgningsrunde har ansøgningsfrist den 1. september 2016. Ansøgninger, der ikke fik tilskud i sidste runde, går automatisk videre til denne runde.

Puljen kan ansøges ved at rette henvendelse til Plan og Byudvikling ved Steven Hansen tlf. 79947435 / stev@varde.dk eller Jens Josephsen tlf. 79946805 / jejo@varde.dk 

Udviklingspuljen retningslinjer 

 

REFERAT:
Hver enkelt by/område tager sig af det, hvis man har interesse.

 

17) Vi I Naturen

Visionspilot Kristine Gottlieb har penge til lavpraktiske tiltag. F.eks. bænke på stier. Kirstine kan kontaktes på kigo@varde.dk 

REFERAT:
Det er op til hver enkelt by og område.

 

18) Efterårsmøde mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv

Onsdag den 21. september kl. 17.00 - 18.45 i Helle Hallen

Dagsorden er ikke pt. fastlagt

Vi skal finde 2 personer der kan deltage i mødet, Claus desværre er forhindret.

Der serveres en let anretning under mødet.

Af hensyn til det praktiske skal vi bede om tilmeldinger med navns nævnelse – to repræsentanter fra hvert udviklingsråd – inden den 14. september.
Tilmeldinger sendes til haje@varde.dk

REFERAT:
Lars Bo og Jørn Pedersen deltager. Claus tilmelder dem.

 

19) Foredrag: ”Rekruttering af frivillige, kultur, mennesker og forskellighed”

Onsdag den 21. september kl. 19.00 - 22.00 i Helle Hallen

Det er Carsten Blomberg fra DGI, der vil fortælle om emnet. Foredaget er kun for medlemmer af udviklingsrådene. Der vil komme mere material herom senere. FUR er vært for lidt mad og drikke.

Hvis fordraget bliver en succes er der tale om at det kan gentages med mulighed for at alle foreninger kan deltage

REFERAT:
Alle fra Helle Øst UR kan deltage og modtager invitation til foredraget.

 

20) Bog: "Motivér den frie vilje"

I forbindselse med fordraget med Carsten Blomberg har FUR foræret os bogen: "Motivér den frie vijle" med undertilen "En antologi om fastholdelse og rekrutting af frivillige.

Bogen er udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde: www.frivillighed.dk. Den kan lånes ved at kontakte formanden for UR Helle Øst, Claus Jeppesen mail. claus@vestland.dk  

REFERAT:
Bogen er afleveret til Ulla, går på omgang i udvalget.

 

21) Hjælpere til Mælkefestivalen

Fredag den 16. og lørdag den 17. september 2016

Bent og Claus har været til møde i Helle Hallen om Mælkefestivalen. Opbakningen fra udstillerne og tilmelding af dyr går godt. Det ligner en succes!

Der mangles fortsat nogle enkelte hjælpere til at bemande forskellige poster. Disse se og kan tilmeldes her: http://doodle.com/poll/3zzcryh4v9guuui5

REFERAT:
Det går planmæssigt. 120 udstillere, en pæn god messe og et dyrskue,
der størrelsesmæssigt kan måle sig med Ribe, Åbenrå og Horsens Dyrskue.

 

22) FUR på Mælkefestival

FUR deltager også på Mælkefestivalen med en stand. Her er der også brug for bemanding:
Fredag fra kl. 9.30 - 13.00
Fredag fra kl. 13.00 - 16.30
Lørdag fra kl. 9.30 - 13.00
Lørdag fra kl. 13.00 - 17.00 inkl. nedtagning.

Vagtplan for Udviklingsråd

 

Der bestilles sorte T-shirts med UR logo og tryk til brug for ”dress-coden” på standen. Vi bærer tydelige navneskilte (Hanne sørger for)

Der er bestilt frokost m.m. til de personer der skal være der, frokostbilletter udleveres på standen.

REFERAT:
Taget til efterretning.

 

 

23) Bredbåndspuljen

Vi har fået en henvendelse fra en borger på Fiskerivej i Hjortkær omkring dårlig internet. Claus har bedt borgeren om at lave en beskrivelse af problemet og lave underskriftsindsamling fra dem der er berørt i området.

Claus har givet borgeren tilsagn om at Udviklingsrådet Helle Øst vil støtte op om at få bedre internetforbindelse og hjælpe til at få del i midlerne fra bredbåndspuljen.

På hjemmesiden https://tjekditnet.dk/kort kan man se muligheder for at få bredbånd i hele Danmark på adresse niveau.

Se kortet for Helle Øst her: 

Tjek dit net

 

Der er blevet afholdt et møde herom i Vejen Idrætscenter den 18. august. 

Sammen med udviklingsrådene fik sommerhusgrundejerforeningerne i Varde Kommune også information om bredbåndspuljen.

Det fremgår af kortet fra Energistyrelsen, at det fortrinsvis er sommerhusområderne i Henne, der er nævnt som en mulighed for at søge bredbåndspuljen.
Derudover er området omkring Fiskerivej i Hjortkær nævnt på kortet.

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en bredbåndspulje på alt 200 mio. kr., som skal udmøntes i årene 2016-2019. Puljen er målrettet sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, hvor der er dårlig dækning, og hvor der ikke foreligge konkrete planer om at forbedre dækningen inden for tre år.

Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og kommuner. Der er afsat 80 mio. kr. i 2016, og ansøgningsfristen er 31. oktober 2016. Man kan læse mere om bredbåndspuljen på www.ens.dk/bredbaandspulje.

REFERAT:
Ingrid har kontakt til Hjortkærområdet. Der er indkaldt til orienteringsmøde.

 

24) Ny struktur for skoler og dagtilbud for børn og unge under 18 år.

21. september 2016 kl. 15.45 - 16.30

27. september 2016 Kl 18.00 - 22.00

Varde kommune skal have en ny struktur på området for skoler og dagtilbud. Kommunen har igangsat en høring blandt alle interessenter. De 9 udviklingsråd udgør en af interessentgrupperne og her deltager Helle Øst med Claus Jeppesen og Lars Bo. Udviklingsråds-gruppen har været samlet til nogle arbejdsmøder, hvor vi har haft mulighed for at komme med alle vores idéer til en anbefaling.

Denne anbefaling kan læses her: Anbefaling til struktur for skoler og dagtilbud

Claus Jeppesen er sammen med Jens Nielsen fra Varde By Udviklingsråd tovholder for gruppen af udviklingsråd. Vi skal fremlægge det for styregruppen på Varde Rådhus den 21. september 2016 kl. 15.45 - 16.30

Den 27. september 2016 deltager vi også i en temadrøftelse sammen med Varde byråd.

Midt i strukturdrøftelserne har direktøren for Børn og Unge søgt nye udfordringer og fratråd sin stilling. Ny konstitueret direktør er Britta Boel.

REFERAT:
Evt. kommentarer til emnet sendes til Claus eller Lars.

 

25) Trivsel i vores folkskoler

Der er kommet en ny rapport om trivslen i vores folkeskoler : http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-her-er-landets-gladeste-og-mest_20568.aspx

Undervisningseffekten kan ses på Cepos: https://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/find-din-skoles-undervisningseffekt 

REFERAT:
Vi så kortet.

 

 26) Afholdelse af "Local Entrepreneurships Day"

Evt. fredag den 4. november 2016
Uge 46 fra mandage den 14. november 2016

Det er foreslået, at vi skal samarbejde med de lokale folkeskoler og erhvervsliv om at få mere læring om erhverv, innovation og arbejdsliv for skolebørnene. Arrangementet kunne laves lokalt i Helle Hallen den 4. november som optakt til den landsdækkende Global Entrepreneurskips Week http://gew.dk/ i uge 46

Som opfølgning på vores Årsmøde kan vi tage kontakt til Kasper Bech Pedersen fra ProVarde.

Hertil kunne vi få hjælp af Fonden for Entreprenørskab http://www.ffe-ye.dk/ 

REFERAT:
Vi gemmer dette til senere.


27) Gennemgang af vedtægter.

Vores vedtægter lever ikke op til den aktuelle virklighed og bør revideres. Det speciel sammensætningen af medlemmer og tidsfristen for indkaldelse til Årsmøde der er i uoverensstemmelse.

REFERAT:
Tages op på næste møde.

 

28) Kåring af "Årest landsby 2017"

3. september 2016 kl. 10.00 til langt ud på natten!

I Varde kommune er Nymindegab blevet kåret til Årest Landsby 2016. I den anledning er der STOR fest i Nymindegab for ALLE!

Det er FUR der har været med til kåringen og Nymindegab modtager en gavechek på 10.000 kr. og en messingplade.

I Helle Øst kunne vi se på mulighederne for at en af vores Byer kunne blive "Årest landsby 2017"!

Om kriterierne skriver Hanne Jespersen:

"Kriterierne er udstukket af Landdistrikternes Fællesråd og således ikke noget Varde Kommune selv fastlægger. Det er også deres dommerkomité, der vælger den landsdækkende vinder, som altså ikke blev en af vores landsbyer i år. Det er derfor svært for jer at forberede jer nu, for det er forskellige krav hvert eneste år. I år kom kriterierne endda så sent, at det kneb vi kunne nå at få det med lokalt. Det er påtalt over for dem, og jeg håber de har lyttet til det og er tidligere på banen næste år"

REFERAT:
Vi er orienteret og husker dette fremover.

 

29) Overnatning i det fri

Elin Thorup elit@varde.dk fra Varde kommune har været i gang med at lave en guide indeholdende steder, hvor du kan overnatte i det fri i Varde Kommune. Vedhæftet oversigt over de steder, vi har kendskab til p.t., men der er garanteret mange flere muligheder i Varde Kommune, som vi blot ikke har kendskab til endnu.

Vi vil derfor være glade for jeres hjælp, hvis I vil kigge oversigten igennem og sende en mail med oplysninger om steder vi ikke har med, så vi kan få ajourført oversigten. Overnatningsguiden er anvendelig for såvel vandrere som cykelturister.

Elin vil gerne have jeres eventuelle forslag senet 1. oktober. Vi kan eventuelt lige vende det på onsdag i f.m. FUR mødet.

Overnatning i det fri - Oversigt

 

REFERAT:
Vi ser hver især listen igennem og sender evt. flere steder til Elin Thorup, Varde kommune.

 

30) Hyldest af det frivillige arbejde i Varde Kommune.

Der er nedsat en arbejdsgruppe som skal finde ud af hvordan man i Varde Kommune påskønner dem som laver frivillig arbejde. Arbejdsgruppen styres af Idræst- og foreningskonsulent Lene Holm Poulsen. Gruppen har repræsentation af:

- 2 repræsentanter fra FUR
- 1 repræsentant fra Idrætsrådet
- 1 repræsentant fra Foreningsrådet
- 1 repræsentant fra Kulturelt Råd
- 1 repræsentant fra Aftenskolerådet

Første møde er 30. august kl. 17.00 - 19.00 på Varde Rådhus.

REFERAT:
Vi er orienteret.

 

31) Teater og Kulturhus. Inddragelse af kommende brugere af Kulturspinderiet

30. august kl. 17.00 - 20.00 på Kulturspinderiet i Caféen

Det er tanken at alle skal kunne bruge og få glæde af det nye kultur og teaterhus i Varde. Derfor kan man møde på og få mere information herom den 30. august.

I Helle Øst området kunne det være HATS og andre fritidsforeninger.

Man kan henvende sig til Kulturkonsulent Signe Mejstrup Sørensen ssre@varde.dk for mere information.

REFERAT:
Vi er betænkelige v. centraliseringen

 

32) Fælles forsikring af Udviklingsrådet

Formand for Udviklingsrådet Helle Vest Finn Ladegaard arbejder på at få en forsikring af de frivillige timer vi arbjede i Udviklingsrådet. Han har fået et samlet tilbud fra Topdanmark der lyder på en årlig præmie på ca. 6000 kr.

REFERAT:
OK

 

33) Forslag om flere medlemmers mødedeltagelse i FUR

Forslaget er fremsat af Lars Bo. Forslaget blev nedstemt af FUR.

REFERAT:
Taget til efterretning.

 

 34) Føreløser busser i Varde Kommune

I Aars kommune har man investeret i en føreløs bus som forsøgsorden. Hermed melde spørgsmålet sig, hvornår bliver de sat i almindelig drift i Varde Kommune?

Det vil selvsagt få stor indflydelse på måden vi tænker offentlig trafik og mulighederne for bosætning i mindre lokalsamfund. Hele debatten om afstand til skolen og fritidsinteresser, trafiksikkerhed og cykelstier vil få en anden karakter.

Se artiklen her: http://magasinet.f5.dk/fremtidens-foereloese-bus-koerer-til-aars/ 

REFERAT:
Taget til efterretning.

 

35) Næste bestyrelsesmøde

Gennemgang af alle datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 28. september 2016: Møde med borgerforeninger

- 4. november 2016: Local Entreprenuerships Day

- 8. november 2016 kl. 15.30: Møde med Thomas Jaap

- 16. november 2016 kl. 19.00:  Møde med lokalpolitikere

- 14. december 2016: Planlægning af Årsmøde

- 18. januar 2017: Møde med andre udviklingsråd evt. Skovlund - Ansager.

- 22. februar 2017: Bestyrelsesmøde

- 5. april 2017: Bestyrelsesmøde

- 19. april 2017: Årsmøde

- 3. maj 2017: Konstituerende møde

- 14 juni: Bestyrelsesmøde

REFERAT:
Datoer:
28. september: Møde m. Helle øst. Derefter vort eget møde
8. november: 15.30 Møde / tur m. Thomas Jaap

 

36) Eventuelt

REFERAT:
Intet at bemærke.

 

Referat v. Ingrid Sand Simonsen

 

tirsdag 9 aug 2016 - claus
Vist: 2172 gange