Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
sep
16
man
Foto:

16/9-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

BEMÆRK: Dagsordenen er under udarbejdelse

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, tirsdag den 16. september 2019

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT: 

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 

 

3) Bankskifte
Udviklingsrådets har besluttet at skifte bankforbindelse fra Andelskassen til den Danske Bank pga. lavere omkostninger.

Til orientering: Status på bankskifte.

REFERAT:

 

4) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 2. maj
  Budget 2019
Restbeløb
Møder 5.108  23.000  17.892 
Kontingenter 4.947  9.000  4.053 
PowerTower 1.874  35.000  33.126 
Gaver 2.000  2.000 
Kørsel  2.612 5.000  2.388 
Andet 300  1.200  900 
I ALT 14.841  75.200  60.359 
Kassen 31/12-19   58.024   
Kassen dd. 118.383     

 

REFERAT:

 

x) Hjælp til synliggørelse af lokalsamfund fra Ruban
Ruban har fået tilsagn om 100.000 kr. fra LAG og sammen med modtaget 120.000 kr. fra Varde Kommune, til projektansættelse af en journalist / webredaktør. Denne person skal komme ud og synliggøre vores lokalsamfund, foreninger og råd. Tilbuddet gælder for dem som er medlem af Ruban og det er alle lokalsamfund i Helle Øst.

Det er dog uvist om Rubans nye bestyrelse vil iværksætte projektet, da det er forbundet med administrationsarbejde for Rubans bestyrelse. Projektet skal være afviklet inden 1. juni 2020 ellers falder tilsagnet væk fra LAG og pengene går tabt.

Til beslutning: Udviklingsrådets krav over for Ruban om gennemførelse af projektet med journalisten.

REFERAT:

 

x) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Jørgen Madsen
Jørgen Madsen

Erhvervsminister og -ambassadør
jorgen-madsen@live.dk
40 45 77 58 / 75 19 53 04

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:

 

x) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Plan- og Teknikminister
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:

 

x) Julemessen i Helle Hallen

Der har været møde om den nye Julemesse i Helle Hallen den 16. november 2019

Se artikel: Stort og hyggeligt julemarked kommer til Helle Hallen i november

Til orientering: De deltagende fortæller om mødet.

REFERAT:

 

x) Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune
Kunstudvalget i Varde Kommune har fået 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til at lave 4 dialogmøder rundt i Varde Kommune i 2019, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til, hvad kunst kan gøre for bosætning.

BILAG: Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune

 

Vores Kultur- og Kirkeminister Ingrid Sand Simonsen har takket JA til at varetage tilbuddet og evt. forestå arrangementer. 
Jonna Buch har lovet at assisterer.

Ingrid Sand Simonsen
Ingrid Sand Simonsen

Kultur- og Kirkeminister
iss@hjortkaer.dk
75 19 11 09
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Til orientering: Det videre forløb for "Dialogmøde om kunst/kultur i Varde Kommune"

REFERAT:

 

x) Udviklingsplaner der skaber retning og ejerskab

Pga. Helle Østs indsigelse omkring udformningen og vedtagelsen af Udviklingsrådsmodellen 2.0, så har arbejdsgruppen været samlet og revideret den påny.

Denne revidering har været har været på Udvalget for Økonomi og Erhvervs dagsorden til godkendelse. Se Bilag.

BILAG:

Udviklingsrådenes fremtidige virke

Resumé af indkomne bemærkninger inkl. arbejdsgruppen

 

Til orientering: Status på budgetseminar om Udviklingsplaner.

REFERAT:

 

x) Referat for FUR-møde 4. september 2019

De vigtigste uddrag fra referatet for FUR den 4/9-2019:
3)

Næste møde i FUR: Onsdag, d. X. december 2019

Til orientering: Dagsorden for FUR-møde

REFERAT:

 

x) Opfordring om byggemodning af nye grunde i Agerbæk

Udviklingsrådet har indsendt en opfordring til Varde Kommune om at få byggemodnet nye grunde i Agerbæk (se bilag)

Agerbæk mangler parcelhus- og villagrunde

 

Tovholder og talsperson for byggemodning i Agerbæk er Jonna Buch Andersen: 

Jonna Buch Andersen
Jonna Buch Andersen

Rådsmedlem & Udviklings- og Samarbejdsminister
enggaarden.andersen@bbsyd.dk
42 23 79 43
Medlem af:
Agerbæk Udvikling

Til orientering: Status på byggemodning af grunde i Agerbæk

REFERAT:

 

x) Erfaringsudveksling og orientering: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup: 
Formand (Statsminister) og formand for RubanINFO Claus Jeppesen

REFERAT:
Vi har fået en henvendelse fra en borger med et ønske om danskundervisning
for østeuropæer

Hjortkær: 
Kirke og Kulturminister Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg: 
Erhvervsminister Jørgen Madsen
Plan og Teknikminister Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turistminister og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:
Der planlægges en vandrefestival

Årre: 
Fødevareminister Jørn S. Pedersen 
Børn og Læringsminister Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejdsminister Jonna Buch Andersen
Flemming Lysholm

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integrationsminister Hans Ove Lavridsen

REFERAT:

 

x) Udviklingsrådet og Helle Øst området i helikopterperspektiv
Debat bordet rundt om "rigets tilstand" og hvilke fokuspunkter, der er vigtigst for rådet at tage fat på for øget bosætning.

BILAG:
- Alle Rådsmedlemmer har på mail fået "noter" med erfaringer og metoder for lokal udvikling.

1. NOTE: Mødenoter om klyngesamarbejde:

2. NOTE: Landdistriktsudvikling der virker i Norge og Sverige

3. Note: Metode for landsbyklynger

4. Note: Statistik over "Bosætningsudvikling i Helle Øst"

5. NOTE: Blomstrende Landsbyers udviklingsprogram

 

- Blåbjerg Strategiplan herunder er til inspiration

EKSEMPEL: Blåbjergs Udviklingsstrategiplan

 

TÆNK STORT! -Alt kan lade sig gøre...

Vi skal tænke i "Fyrtårne":

 • Tirpitz
 • Flygtningemuseum
 • Trætoptårn
 • PowerTower Helle / Helle Erhvervscenter / Erhvervsudviklingstiltag
 • Messe - Udstilling - Arrangement i f.eks. Helle Hallen
 • osv...

-------------------------------------------------

Følgende emner er til inspiration:

 1. Strategiplan (Udviklingsplan) for Landsbyklynge Helle Øst - Turisme
 2. Synliggørelse: Hjemmesider og kommunikation
 3. Netværksmøde med borgerforeninger, embedsfolk og andre interessenter
 4. Politisk Netværksgruppe Helle http://helleoest.dk/id/5790/21-2-18-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 
 5. Vores Stemmer afholdes lokalt: Kommune i balance – geografisk, økonomisk og socialt http://helleoest.dk/cid/7165/borgermodet-vores-stemmer-for-lokalt-demokrati 
 6. Foundraising 
 7. Opførelse af luftkabler igennem vores område
 8. Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
 9. Andre?

Møde med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner:

 1. Byrådspolitikere
 2. Kommunale embedsfolk
 3. Udviklingsråd også Lokalråd uden for kommunen
 4. Borgerforeninger (formandsmøde)
 5. Fritidsforeninger, (Helle Idrætssamvirke) Foreningsråd
 6. Erhvervsfolk
 7. Institutioner, skolebestyrelser
 8. Borgere - ildsjæle

-------------------------------------------------

Varde Kommunes / Helle Østs Udviklingsstrategi 2018-21:

På Forårsmødet den 13/5-2019 med byrådet skal vi udpege lokale fyrtårne. Det tager vi forskud på her....

1) Fyrtårne - Workshop del 1
– Ud fra temaet ovenfor arbejdes der på store kort med at udpege lokale fyrtårne og fyrtårne, hvor det giver mening at arbejde på tværs af kommunen. Vi skal finde frem til det, der gør os stolte af os selv, vores by, vores nabolandsby og vores kommune. Tankerne skal bidrage til, hvordan vi kan vise vores omverden, at vi mener, at vores område er et attraktivt sted at bo, arbejde og holde ferie.

2) Samarbejde om fyrtårne - Workshop del 2
– Ud fra fyrtårnene fra workshoppens del 1, skal vi arbejde med at identificere, hvordan vi på tværs af kommunen kan arbejde med at styrke hinanden i flok. Løftet skal diskuteres ud fra tanken om en styrkelse af netværk og samarbejder i kommunen.

3) Fra samarbejde til bosætning - Workshop del 3
– Hvordan løftes den lokale indsats ind i arbejdet med kommunens kommende bosætningsstrategi. I tråd med Udviklingsstrategien lægges fokus på fire punkter i forhold til bosætning.

Fokus på:

 1. Tiltrækning af borgere med rette kvalifikationer til virksomhederne i Varde Kommune.
 2. Synliggørelse af det attraktive boligmuligheder i lokalsamfundene i Varde Kommune.
 3. Alle har glæde af at kende nogen – at støtte borgernes mulighed for at indgå i og få foden indenfor i de lokale netværk.
 4. Unges tilknytning til kommunen – hvad skal der til for, at de unge kommer tilbage eller flytter til.

Til beslutning: Udviklingsrådets fokus, virke, projekter, møde-aktiviteter og målsætninger fremadrettet.

REFERAT:

 

x) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

  

x) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Torsdag, d. 10. oktober 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde Fåborghus
 • Onsdag, d. 23 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Torsdag d. 14. november 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde Fåborghus
 • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 
BEMÆRK: Efterårsmødet med byrådet er flyttet til den 23/10 (var før den 28/10)

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:

 

 

mandag 9 sep 2019 - Claus V. Jeppesen