Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

14/12-17 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Rådsmøde sammen med Udviklingsrådet Helle Vest

Referatet er GODKENDT

 

Mødet har fundet sted i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 14. december 2017

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Udviklingsrådet Helle Vest:
Finn Ladegaard, Ida Bruun, Line Berner, Ingolf Pedersen,
Gert Lindbjerg, Bjarne Tarp, David Bæk Petersen

Udviklingsrådet Helle Øst:
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Mikkel Ottosen er til møde i Holme Å projektet og kommer muligvis senere.
Peter Fornitz (kommer måske senere)
Leif Ventzelsen
Ida Bruun har meldt fra.
Line Berner har meldt fra.
Ingolf har meldt fra.
Gert Lindbjerg
Bjarne Tarp
David Bæk Petersen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

2) Debat om samarbejdet mellem Udviklingsrådene Helle Vest og Helle Øst

Til debat og beslutning

Udviklingsrådet Helle Vest har ønsket en debat og afklaring om håndteringen af fordelingen af Grøn Ordning.
Debatten optages på baggrund af de udfordringer, der opstod under forhandlingerne.
Ligeledes debatteres den fremtidige samarbejdet mellem de 2 udviklingsråd.

16/8-17 Fælles Udviklingsrådsmøde: http://helleoest.dk/cid/5043/16-8-17-raadsmode-i-helle-ost-

6/9-17 Udviklingsrådet Helle Øst aftale med Helle Vest: http://helleoest.dk/cid/5044/6-9-17-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 

Grøn Ordning Sagsfremstilling med bilag

 

Grøn Ordning Endelig godkendelse

 

REFERAT:
Finn Ladegaard: Vi tog en beslutning i fællesskab, hvorefter beslutningen blev ændret uden
Udv. råd vest var med i det. Det er forkert. Det skal ændres, hvis Vest skal være med fremover.

Efter mange gode indlæg blev vi enige om, at fremover skal vi være mere forberedt
så man altid har sit bagland med sig, når der skal tages fælles beslutninger.

 

3) Status på Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter.

Til orientering og debat

Claus med flere har deltaget i Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenters roadshow og fortæller om status på centeret.
http://www.helleerhvervscenter.dk/ 

Præsentation Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter

 

Video om Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter:
https://www.facebook.com/helleerhvervscenter.dk/videos/1914900672172301/ 

Hvad kan udviklingsrådene gøre for at hjælpe projektet på vej?

REFERAT:
Claus gennemgik projektet.
Vi er enige om, at det ikke er Udviklingsrådets arbejdsopgave at gennemføre projektet.
Flertallet opfatter det som en styrke for hele gl. Helle kommune,
at det kan være med til fremme erhvervsliv og bosætning.
Vi håber at projektet lykkes.

 

4) Tilskud til Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenters roadshow

Til beslutning

Udviklingsrådet Helle Øst har fået en henvendelse fra styregruppen for Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter om vi vil give et tilskud til kaffe og brød ved deres roadshow. Der spurgt på et beløb på 720,00 kr.

REFERAT:
Helle øst siger ja til at yde dette tilskud.

 

5) Væksthus PowerTower Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Marlene giver en status på projektet.

Opstart af PowerTower i Helle Hallen.

 • Batiste & Co. http://batisteco.dk/ flytter ind pr. 1. januar.
 • Indkøb af kontorinventar.
 • Skiltning.
 • Presseomtale.

Møbelfabrikken i Tofterup.

Hvervning af iværksætter og microvirksomheder.

 • Ny reklamefolder.
 • Ny plakater til opslagstavler.
 • Presseomtale.
 • Ny video til sociale medier.

Oprettelse af Pro Helle Erhvervsråd til debat og beslutning.

 • Organisationsplan.
 • Hvervning af virksomheder til ProHelle.
Præsentation PowerTower Helle Pro Helle Organisationsplan

 

Status på deltagende virksomheder i PowerTowers innovationsuddannelse. Udviklingsrådet har afsat 30.000 kr. som deltagende virksomheder i  Helle Øst kan ansøge og få 50% af innovationsuddannelsen dækket.

Ny hjemmeside www.powertower.dk og ny Facebookside 

Hvilke fremtidige omkostninger vil Helle Vest være med til at dække i forbindelse med PowerTower Helle.

 • Skiltning ved Helle Hallen
 • Folder til hvervning af iværksættere
 • Plakater til opslagstavler
 • Folder til hvervning af virksomheder til ProHelle
 • Midler til innovationsuddannelsen

Projektets videre forløb

REFERAT:
Malene redegjorde for et møde som PowerTower arbejdsgruppen har afholdt.
Bl.a. skiltning er der indhentet tilbud. Der søges tilladelse,
hvilket Peder Foldager er i gang med.

Innovationsuddannelse: Finn kontakter Lisbeth Linding om evt.
ansøgning af LAG midler til denne uddannelse.
beløb: 300,000 kr.

Mht. om hvilke fremtidig omkostninger Helle Vest vil være med til at dække,
så fik Helle Vest udsættelse, til den beslutning, til efter deres generalforsamling i 2018.

 

6) "Politisk Netværksgruppe Helle"

Til debat og beslutning

For at styrke interesser i det østlige Varde arbejder Udviklingsrådet for at oprette en "Politisk Netværksgruppe" på tværs af partiskel. Vi vil inviterer til et uforpligtende opstartsmøde den 21. februar 2018.

Invitation Politisk Netværksgruppe Helle

 

Ved KV17 og RV17 blev der vendt op og ned på det lokale politiske landskab. Vi har forsøgt at danne et overblik over politikere der deltog i KV17 og RV17.

Politisk Landskab KV!/ Varde Øst

 

 

REFERAT:
Claus har lavet liste over tidligere og nuværende politikere + de opstillede, men ikke valgte.
Deltagerne er fra flg. områder: Skovlund, Ansager, Helle øst og Helle vest.

Der inviteres til et møde med de nævnte politikere d. 21. februar 2018.

Indbydere er Helle øst og Helle vest.

 

7) Udviklingsplan Helle 2023

Til orientering og debat

Der arbejdes på at lave udviklingsplaner for vores Udviklingsråds områder. Også kaldet Landsbyklynger.

Vi arbejder på en helhedsplan der medtager vores egne og nabo områdernes styrker og muligheder. Derfor er samskabelse af planen vigtigt.

Nabo områderne er også Ansager, Hodde, Sig, Varde, Grimstrup, Endrup, Vejrup, Glejbjerg, Hovborg og Kroager. Ligeledes har større byer også betydning: Esbjerg, Bramming, Holsted/Brørup/Vejen, Billund, Grindsted, Ølgod/Tistrup.

Claus fortæller om arbejdet med Udviklingsplanen i Helle Øst. Her er et link til vores opslagstavle for Udviklingsplanen.

REFERAT:
Claus gennemgik : Metoder for udviklingsplan.

 

8) Støttegruppe for Holme Å - projektet

Til orientering og debat

Mikkel har deltager i støttegruppen og orienterer om arbejdet med projektet.

REFERAT:
På et møde i støttegruppen den 29. november, har man konkluderet følgende:

Der foreligger en positiv opbakning til projekt Holme Å,
ligesom der på mødet blev udtrykt forventning om, at Holme Å
projektet iværksættes.
Hver forening/råd plejer eget bagland mht. til udbredelse
af tankerne bag Projekt Holme Å og følger evt. op i forhold
til støtte til projektet.
Der er forventning til, at Varde Kommune finder de økonomiske midler
til at iværksætte og gennemføre projektet.
Det vil koste omkring 20 millioner
Holme Å projektet skal favne alle natur- og kulturinteresser

På mødet aftaltes, at støttegruppen samles igen om ca. et halvt år.

Mødet er holdt af Varde Å Sammenslutningen/Varde Sportsfiskerforening.
Helge Højstrup Jensen
Kasserer VSF
Grønnegade 20, 6800 Varde
M: kasserer@vsff.dk
Tlf: 22971886

 

9) Nyt fra Vi I Naturenrådet

Mikkel er blevet ny medlem af: "Vi I Naturenrådet. Han fremlægger seneste nyt.

REFERAT:

 

10) Medlemmer til "NATURRÅDET for Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde kommuner"

Til orientering

Der søges om medlemmer til Naturrådet. Se vedhæftet ansøgning.

Ansøgning Naturrådet

 

REFERAT:
Punktet udgik.

 

11) Referat af FUR-møde 11. december

Til orientering

Finn og Claus har deltaget og fortæller om mødet
http://helleoest.dk/cid/3752/11-12-17-fur-mode 

REFERAT:
Finn gennemgik dagsordenen og fortalte om mødet:
- FUR ønsker at Udviklingsrådene i fremtiden automatisk skal have tilsendt kommunens budgetforslag.
Og at Udviklingsrådene skal informeres tidligt i processen af budget udarbejdelsen.

- Evalueringen af Udviklingsrådene blev debatteret. Til debat var udviklingsrådene fremtidige
kommissorium, værd, virke og samarbejde med politikere og lokalsamfundene.

- Udviklingsrådenen vil deltage på en fælles stand på Varde messerne til foråret.
Den ene del af standen søger Udviklingsrådet Varde By for.
Den anden halvdel skal fortælle generelt om Udviklingsrådets virke. Her vil temaet PowerTower indgå.

- Lange sagsbehandlingstider hos kommunen blev påpeget som en hindring for gennemførelse af projekter.

- Bureaukrati trækker muligheden for at forsikre de frivillige i Varde kommune i langdrag.
Sagen har stået på i flere år og ingen kan se afklaring endnu.

 

Mødet sluttedet her pga. manglende tid.

De resterende punkter bliver genoptaget i det nye år.

 

12) Opførelse af nye el-luftkabler igennem vores områder

Til orientering og debat

Et langt søkabel fra Storbritannien betyder tårnhøje gennem Jylland, Varde kommune og Helle Øst 

"Vestjysk vrede over politisk løftebrud og nye elmaster"
https://www.dr.dk/nyheder/penge/vestjysk-vrede-over-politisk-loeftebrud-og-nye-elmaster 

"Derfor får rekordlangt kabel vestjyske naboer til at slå gnister"
https://www.dr.dk/nyheder/penge/derfor-faar-rekordlangt-kabel-vestjyske-naboer-til-slaa-gnister 

"Ekspert frygter ministers nye el-kabel: Kan koste danskerne dyrt"
https://www.dr.dk/nyheder/penge/ekspert-frygter-ministers-nye-el-kabel-kan-koste-danskerne-dyrt 

"Rekordlangt kabel skal gøre el til det nye "bacon""
https://www.dr.dk/nyheder/penge/rekordlangt-kabel-skal-goere-el-til-det-nye-bacon 

REFERAT:

 

13) Eventuelt

- Nyt om Mælkefestivalen: 
Der indbydes der til evalueringsmøde tirsdag den 9/1-18 kl.19.00. Af hensyn til kaffen, bedes i tilmelde Jer på lars@hellehallen.dk
Peder Foldager oplyser at der arbejdes på en Mælkefestival nr. 3

REFERAT:

 

 

Efter mødet med Udviklingsrådet Helle Vest gennemføres dagsordenen for
Udviklingsrådet Helle Øst:

 

 

14) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

12/10-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/5046/12-10-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

9/11-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/id/5047/9-11-17-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost

REFERAT:

 

15) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:

Hjortkær

REFERAT:

Fåborg

REFERAT:

Starup/Tofterup

REFERAT:

Årre

REFERAT:

Agerbæk

REFERAT:

 

 

16) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

REFERAT:

 

17) Planlægning af Årsmøde torsdag den 19. april 2018

Indhold: http://helleoest.dk/cid/5792/19-4-18-aarsmode-for-udviklingsraad-helle-ost 

 1. Indkomne forslag
 2. Dagsorden i følge vedtægter http://helleoest.dk/menu/vedtaegter 
 3. Dirigent
 4. Referent
 5. Tid
 6. Sted
 7. Menu
 8. Annoncering med 14 dages varsel.
REFERAT:

 

18) Planlægning af næste råds-periode.

Tema for året:

Målsætninger:

Forslag til aktiviteter:

 • Bustur med kommunal embedsmand
 • Møde med andre udviklingsråd
 • Møde med byrådspolitikere
 • Møde med lokale foreninger, erhvervsfolk, institutioner og borgere
 • Andre idéer

Datoer for flere rådsmøder:

REFERAT:

 

 

19) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 11. januar 2018: Temamøde: Udviklingsplan Helle Øst

- 24. januar 2018: Temamøde: Udviklingsplan Helle Øst

- 7. februar 2018: Midlertidig reserveret til ekstra temamøde

- 21. februar 2018: Møde med Politisk Netværksgruppe

- 13. marts 2018: Ordinær Rådsmøde

- 22. marts 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 11. april 2018: Midlertidig reserveret til ekstra Ordinær Rådsmøde

- 19. april 2018: Ordinær Rådsmøde

- Der er ikke flere planlagte møder!

REFERAT:

 

20) Eventuelt

- Ansøgning til Landsbyforskønnelses puljen fra Natur Huset i Tofterup. De ønsker Udviklingsrådet anbefaling for projektet over for Varde Kommune.

Ansøgning til Landsbyforskønnelsespuljen fra Natur Huset i Tofterup

 

ProVardes Nytårskur 2018
Som medlemmer af ProVarde er vi inviteret til ProVardes Nytårskur 2018:
Onsdag den 10. januar 2018 fra kl. 18.00 - 20.00
Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Allé 2, 6800 Varde
 
- Starup - Tofterup Profil-film 
Starup - Tofterup har fået lavet en ny Profil-film med støtte fra Ruban
REFERAT:

 

21) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Vi laver en video til de sociale medier med de vigtigste ting fra mødet.

REFERAT:

 

 

torsdag 7 dec 2017 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2650 gange