Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

12/10-17 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Referatet er GODKENDT

 

Mødet har fundet sted i Fåborghus kl. 19.00, torsdag den 12. oktober 2017

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn S. Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Ingrid Sand Simonsen, Malene Schober, Jørn S. Pedersen, Ulla Sundvang, Leif Ventzelsen

 

Referent:
Lars Bo

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

REFERAT:
Referatet fra sidste møde er ikke færdigt; punktet forladt.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
OK

 

3) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:
Intet

Hjortkær

REFERAT:
Intet

Fåborg

REFERAT:
Fællesspisning på kroen: ca. 50 deltagere (hvilket ses som tilfredsstillende)

Starup/Tofterup

REFERAT:
Starup-Tofterup: TBS har indsendt konkursbegæring.
Man forventer dog en rekonstruktion af firmaet i en eller anden form,
så det ikke får indflydelse på antallet af arbejdspladser i byen.

Et nyt pizzeria er åbnet (skiltningen omkring det kan dog behøve nogen ”nabohjælp”).

Årre

REFERAT:
Der arbejdes på 3. og 4. blomst i tiltaget ”Blomstrende Landsby”.

Der har været ”frivilligfest” på kroen med 80 deltagere.

17 nye parcelhusgrunde er byggemodnet. Bygningen af ny børnehave kommer snart.
Årre er med på næste års mælkefestival.

Agerbæk

REFERAT:
Skole- og halbyggeriet er nu – til alles tilfredshed - i gang.
Der er kommet ny LED-julebelysning med støtte fra kommunen.
Borgerforeningen fejrer sit 100-årsjubilæum den 2. november.

 

4) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

REFERAT:
Vedrørende regnskab og budget er ikke meget ændret.
Der er udgiftsbilag på 1083,00 kr. til dette års mælkefestival
(men regningen for fortæring for de vagthavende på vores stand
er dog endnu ikke modtaget; det anslås dog, at den totale udgift
maksimalt kommer op på 2500,- kr.)
Vores bankkontos saldo ligger stadig på lidt over 68000,- kr.,
hvilket ikke bør ses som en dyd, men snarere som en påmindelse om,
at disse midler skal i spil for at øge liv og aktiviteter i vores område.

 

5) Væksthus PowerTower Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Status på projektet ved Marlene Schober.

Evaluering af  messestand ved Mælkefestivalen

Se hjemmeside og film om PowerTower Helle: http://helleoest.dk/menu/om-powertower-helle 

Opslag på Facebook om PowerTower Helle: https://www.facebook.com/urhelleoest/?ref=bookmarks 

Samarbejdet med Helle Erhvervscenter. 
http://www.helleerhvervscenter.dk/koncept/helle-erhvervscenter 

Projektets videre forløb

REFERAT:
PowerTower Helle: Der er foreløbig 3 seriøse kandidater.
3 unge fra Esbjerg leder efter produktionslokaler til en
plankebordsproduktion. Mulighederne for, hvor et sådant
produktionsmiljø kunne tilbydes, blev diskuteret.

Mælkefestival: Der var tilfredshed med vor egen stand (på messen, forstås!).
Mere end 2000 har i den forbindelse set vores Facebook-opslag.

Samarbejdet med Helle ErhvervsCenter blev diskuteret og set som balanceret.
Vi ser gerne, at projekter som Helle ErhvervsCenter lykkes,
selv om vi ikke er en del af det. Vi vil gøre,
hvad vi kan for at bakke op om det – bl.a. ved deltagelse i møder,
hvor vi kan præsentere PowerTower Helle, som bl.a. kan få betydning ved den synergieffekt,
der kan opstå de to projekter imellem.

 

Overordnet Vision

6) Udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

Arbejde med læring og værktøjer til at udarbejde en udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

  1. Fælles organisering:
  2. Styrket kommunikation:
  3. Involvering af borgerne:
  4. Styrket samarbejde med kommunen:
  5. Strategiplan/Udviklingsplan/Landsbyklynge:

Udviklingsplaner for vores byer: http://www.vardekommune.dk/udviklings-og-omraadeplaner 

REFERAT:
Tanker omkring en udviklingsplan ”Landsbyklynge Helle Øst 2022”
blev diskuteret ivrigt i en kreativ
– og foreløbig ikke særlig konkret – ideudveksling.
Der er åbenhed for udvidelse af fokus ud over de helt præcise
grænser for ”Helle Øst”.

 

7) Referat af konferencen: "Landbyen Lever"

De deltagende i konferencen fortæller om mødet: 
http://helleoest.dk/id/5042/30-9-17-landsbyen-lever-konference 

REFERAT:
”Landsbyen lever”-konferencen blev aflyst – desværre!

 

Projekter 

8) Evaluering af Mælkefestivalen generelt

De deltagende fortæller om Mælkefestivalen.

REFERAT:
Evalueringen af dette års mælkefestival blev på de indtil nu
kendte data primært baseret på vore egne indtryk,
og da var vurderingen almindelig tilfredshed.
Men det endelige regnskab mangler endnu.
Derfor ser vi frem til at modtage evalueringen fra
arbejdsgruppen omkring mælkefestivalen på baggrund af
logistiske erfaringer og det endelige regnskab,
så vi har en et fundament at lave vores egen evaluering på.

 

Verserende sager og emner

9) Evaluering af fordeling af Grøn Ordning 

Til Debat og beslutning

Udviklingsrådets håndtering af sagen. Tilfredshed med den endelige beslutning. Opfølgning på samarbejdet med samarbejdspartnere.

REFERAT:
Grøn ordning er OK nu. Fordelingen er faldet på plads –
med almindelig accept hos alle parter.

 

10) Debat om Varde Kommunes budgetaftale 2018 - 2021

Til Debat

Byrådet har indgået en ny budgetaftale for 2018- 2021. Det betyder bl.a. at byggeriet af en ny hal og kombi bibliotek i Agerbæk kan påbegyndes.

Se budgetforliget her: http://www.vardekommune.dk/budgetaftale-2018-2021 

REFERAT:
Angående budget 2018-21 har ”kommunen” (forvaltningen/byrådet)
lovet fremover automatisk at tilsende os det –
også (allerede) mens det er i udkast(!).
Tilsendelsen bør ske til samtlige udviklingsråd.

 

11) Ny multisal ved Agerbæk skole

Agerbæk Skole har fået grøn lys for at påbegynde bygningen af en ny multisal.
Præsentation af multisal

 

REFERAT:
Tegningerne for ombygningen af Agerbæk Skole blev forelagt
og diskuteret. Der ses frem til realiteterne!

 

12) Dagsorden til FUR-møde den 23/10-17

Claus deltager og fortæller om mødet
http://helleoest.dk/cid/3795/23-10-17-fur-mode 

REFERAT:
Der blev efterspurgt punkter/problemer til dagsordenen for FUR-mødet 23/10;
men intet konkret kom frem på vores møde.

 

13) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Til drøftelse og beslutning

Vi skal drøfte en politik for den fremtidige synliggørelse af Udviklingsrådet Helle Øst

REFERAT:
Spørgsmålet om synliggørelse af vort arbejde bliver et spørgsmål om,
hvor/hvordan vi skal bruge vores ressourcer.
Vi er hverken byrådsudvalg eller sogneråd.
Vi er et lokalt områdebaseret høringsorgan for byrådet med ret til
at pege på mulige initiativer. Hverken mere eller mindre.
Derfor skal synliggørelse af udviklingsrådene ikke tappe
for mange ressourcer på synliggørelsen af os som personer eller som udviklingsråd.
Derfor skal synliggørelse af udviklingsrådets arbejde ind i beskedne, lette tiltag.
Man foreslog at benytte Facebook og/eller RUBAN til at viderebringe,
hvad vi beskæftiger os med. Helt konkret kan/bør hvert udviklingsrådsmøde
afsluttes med, at der optages et kort indslag til RUBAN, hvor et medlem af
rådet fremhæver to væsentlige sager, som rådet har beskæftiget sig med.
Der var enighed om således at synliggøre udviklingsrådets aktiviteter.

 

14) Ruban kursus

Til drøftelse og beslutning

Alle skal kunne bruge og skrive på Ruban. Derfor skal vi aftale en dag for et kursus i brugen af Ruban.

REFERAT:
Punktet om RUBAN-kursus udgik.

 

15) Kommunalvalg 2017

Til drøftelse

Initiativer fra Udviklingsrådets side i forbindelse med kommunalvalget.

REFERAT:
Op mod kommunal- og regionsvalget vil der i Agerbæk være et arrangement
med byrådskandidater i butikken Tøjtorvet og i Starup et arrangement på
Starup Skole, hvor Ilse kører et ”roterende” debatmøde efter en fast tradition.

Vi (UR Helle Øst) gør intet i forhold til valget.

 

16) Planlægning af næste råds-periode.

Tema for året, aktiviteter, mål og datoer for rådsmøder.

Bustur med kommunal embedsmand

Møde med andre udviklingsråd

Møde med byrådspolitikere

Møde med lokale foreninger, erhvervsfolk, institutioner og borgere

Andre idéer

REFERAT:
Udsat til næste møde.

  

17) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 23. oktober 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 9. november 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 14. december 2017: Ordinær Rådsmøde 

REFERAT:
UR-mødet 9/11 skal omhandle planlægning af udviklingsplanerne for vort område

 

18) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

REFERAT:
Hans Ove blev fotograferet.

 

19) Underskrivelse af nye vedtægter.

Til godkendelse, vedtagelse og underskrivelse

Udviklingsrådet vedtog ny vedtægter under Årsmødet 2017. Udviklingsrådet skal godkende og vedtage om vedtægterne er korrekte. Vedtægterne skal underskrives af den daværende bestyrelse.

REFERAT:
De nye vedtægter med ændringerne vedtaget på årsmødet blev underskrevet.

 

20) Eventuelt

REFERAT:
Opfølgning på busturen sidste år efterlystes: Hvad blev effekten?

 

 

torsdag 5 okt 2017 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2383 gange