Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

6/9-17 Rådsmøde for Helle Øst Udviklingsråd

Ordinær Rådsmøde

Referatet er GODKENDT

 

Mødet har fundet sted i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 6. september 2017

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen
Som suppl. f. Hans Ove deltog Hans Arne Kristensen, Agerbæk.
FRAVÆRENDE:
Hans Ove Lavridsen
Leif Ventzelsen
Peter Fornitz

 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra de sidste 2 rådsmøder.

16/8-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/5043/16-8-17-raadsmode-i-helle-ost- 

14/6-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd
http://helleoest.dk/cid/1547/14-6-17-raadsmode-i-helle-ost-udviklingsraad 

REFERAT:
Gemmes til senere

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 OK

3) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT: Høstfest i den kommende weekend. Foregår i et af mødelokalerne i Helle Hallen ( en gl. aftale
). Gør klar til mælkefestival.

Hjortkær

REFERAT: Intet nyt.

Fåborg

REFERAT:
120 deltagere til grill-aften.

Starup/Tofterup

REFERAT: Der har været afholdt byfest. Pokalkamp spillet i Sarup mellem Starup - Randers med 1200 gæster. Flot.


Årre

REFERAT: Byfest i uge 32 med god deltagelse. Der arbejdes på den 4. og 5. blomst.


Agerbæk

REFERAT: Har generalforsamling d. 19. sept.
Har 100 års jubilæum i Borgerforeningen i år. Der afholdes fest d. 2. november med mange forskellige indslag, historie m.m.

Julebelysningen er udskiftet med LED belysning.
Der arbejdes på evt. at komme med i RUBAN.

 

 

4) Regnskab og budget

Til Godkendelse

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal

REFERAT: Udgifter :  13714,05
Indtægter: 36034,00

På kontoen: 71388,51

 

5) Fordeling af Grøn Ordning

Til orientering og beslutning

Claus har deltaget i fordelingen af Grøn Ordning. Det ser ud til at en fordelingen er kommet på plads.

Claus orienterer om resultatet. Udviklingsrådet skal godkende resultatet.

REFERAT: 
Udviklingsrådet Helle Øst og Helle Vest afholdt den 16/8 2017 et fælles Udviklingsrådsmøde i Fåborghus.
Her blev fordelingen af midlerne fra Grøn Ordning debatteret og følgende fordeling blev besluttet.

Fordeling besluttet den 16/8 2017:
Helle øst: 831,640 27.4%
Helle vest: 2.013.475 66.3 %
Søndre Plantage: 190.660 6.3%

Efterfølgende blev der gjort indsigelse fra Årre Borgerforening og Årre Kros venneforening mod fordelingen.
Der blev på den baggrund optaget nye forhandlinger med Udviklingsrådet Helle Vest og Udviklingsrådet Varde By om en ny fordeling.
Varde by ønskede ikke at ændre på fordelingen og meldte sig hurtigt ud af forhandlingerne.
Derefter forhandlede Helle Vest og Helle Øst sig til enighed om nedenstående fordeling.
Denne fordeling er indstillet til godkendelse ved Varde Kommunes Plan- og Teknikudvalg.

Helle øst : ( 35.94%) 1.091.218 kr. fordelt: Årre kros venneforening: 450,000 kr. Årre Borgerforening 641.218 ( arealer v. Årre skole).
Helle vest : ( 64.06%) 1.944,782 kr. fordelt: Rousthøje 641,600 - resten til forskellige projekter i Næsbjerg 1.303.182 kr.
Varde : 0

Ovenstående er godkendt enstemmigt af Udviklingsrådet Helle øst.

6) Referat fra FUR-møde

Til orientering

Marlene har deltaget i mødet og fortæller herom
http://helleoest.dk/cid/3749/7-8-17-fur-mode 

REFERAT:
Marlene deltog i stedet for Claus. Mødet blev afholdt i Tirbitz. Marlene orienterede om mødet. Referat foreligger under FUR.


 7) Referat fra Efterårsmøde med ØEU 17. august

Til orientering

Claus og Lars har deltaget og fortæller om mødet.
http://helleoest.dk/cid/3202/17-8-17-efteraarsmode-med-byraadet 

REFERAT:
Turistchef Colin John Seymour vil gerne ud og besøge udviklingsrådene.

 

8) Forberedelser til Mælkefestivalen

Til Orientering

Deltager på Mælkefestivalmøderne fortæller herom

REFERAT:
Ingen underskudsgaranti fra kommunen, derfor skal alle stande sælges. Hal 2 fyldes bl.a. med fødevarer.


 Overordnet Vision

 

9) Udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

Til Debat

Arbejde med læring og værktøjer til at udarbejde en udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

  1. Fælles organisering:
  2. Styrket kommunikation:
  3. Involvering af borgerne:
  4. Styrket samarbejde med kommunen:
  5. Strategiplan/Udviklingsplan/Landsbyklynge:
REFERAT:

 

10) Deltagelse i konferencen: "Landbyen Lever"

Til Debat og beslutning

Aftale om deltagelse i konferencen: 
http://helleoest.dk/id/5042/30-9-17-landsbyen-lever-konference 

REFERAT:
Lars Bo og Claus deltager.

 

 

Projekter 

11) Væksthus PowerTower Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Status på projektet ved Marlene Schober.

Samarbejdet med Helle Erhvervscenter

Messestand ved Mælkefestivalen

Projektets videre forløb

REFERAT:
Arbejdsgruppen vedr. Væksthus PowerTower er blevet udvidet med 2 personer fra Helle vest: Ida Bruun, Rousthøje og David Bech Pedersen, Nordenskov.

 Der er udarbejdet et forslag til folder, der nu er sendt til udtalelse/ korrektur i ProVarde.

Folderen udsendes til alle virksomheder i den gl. Helle kommune.

Arbejdsgruppen afholder møde d. 8. sept.

Messestand Mælkefestivalen: liste m. navne til fordeling af timerne på festivalen udsendes og man skriver sig på der.

Lokaler / iværksætter: der blev gennemgået forskellige lokalemuligheder.

 

12) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Til drøftelse og beslutning

Vi skal drøfte en politik for den fremtidige synliggørelse af Udviklingsrådet Helle Øst

REFERAT:

 

13) Ruban kursus

Til drøftelse og beslutning

Alle skal kunne bruge og skrive på Ruban. Derfor skal vi aftale en dag for et kursus i brugen af Ruban.

REFERAT:

 

14) Skolestruktur

Til drøftelse

Det er stadig tvivlsom om anlægsarbejdet med en minihal ved Agerbæk Skole bliver igangsat. Det kan skyldes at pengene skal bruges på en ny skole i Varde by. Det bliver i såfald den 3. nye skole i Varde by siden 2008. Udviklingsrådet drøfter hvordan vi ønsker den fremtidige skolestrukturen for Helle Øst.

REFERAT:

Skolestrukturen med henblik på overbygningen blev drøftet, men ingenting besluttet.

 

15) Kommunalvalg 2017

Til drøftelse

Initiativer fra Udviklingsrådets side i forbindelse med kommunalvalget.

REFERAT:
Vi har valgt ikke at tage initiativer i den forbindelse.

 

16) Planlægning af næste råds-periode.

Til drøftelse og Beslutning

Tema for året, aktiviteter, mål og datoer for rådsmøder.

Bustur med kommunal embedsmand

Møde med andre udviklingsråd

Møde med byrådspolitikere

Møde med lokale foreninger, erhvervsfolk, institutioner og borgere

Andre idéer

REFERAT:

 

17) Politik i Udviklingsrådet 

Til orientering og godkendelse

Udviklingsrådet har vedtaget en gave- og kørselspolitik. Den er nu skrevet ind på Udviklingsrådets hjemmeside http://helleoest.dk/menu/om 

REFERAT:
Er indskrevet under Fakta om udviklingsrådets opgaver m.m.


 

18) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

REFERAT:

 

19) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 

- 30. september 2017 kl. 10.00 - 17.30: Konference "Landsbyen Lever", Ødis Hallen

- 12. oktober 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 23. oktober 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 9. november 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 14. december 2017: Ordinær Rådsmøde 

REFERAT:
Ingen ændringer.

 20) Eventuelt

REFERAT:

Intet

 

 

onsdag 30 aug 2017 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2380 gange