Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto:

16/8-17 Rådsmøde i Helle Øst

Ordinær Rådsmøde med PowerTower som hovedemne

Referatet er GODKENDT

 

Mødet har fundet sted i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 16. august 2017

Har du spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Udviklingsrådet Helle Vest: Finn Ladegaard, Gert Lindbjerg, Ingolf Pedersen

AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Hans Ove Lauridsen, Leif Ventzelsen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Væksthus PowerTower Helle

Til drøftelse og beslutning

Bilag:

Opstart af Væksthus i Helle

 

Vi får besøg af Udviklingsrådet Helle Vest, som vi påtænker at medtage i samarbejdet.

Orientering og status på projektet ved Claus Jeppesen

 1. Hvorfor et væksthus:
 2. Væksthusets potentiale:
 3. Væksthusets placering:
 4. Væksthusets lokaler:
 5. Væksthusets serviceydelser:
 6. Væksthusets fordele
 7. Væksthusets klientel:
 8. Væksthusets brancher
 9. Mentorordning med ProVarde
 10. Innovationsuddannelsen
 11. Løvenshule
 12. Reklame for klienter til Væksthuset
 13. Samarbejdet med Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel
 14. Driften og organisationen af væksthuset
 15. Landsbychef
 16. Finansiering og kapitalfond
 17. Udviklingsrådets opgave med etablering

Samarbejdet med ProVarde. Vores erhvervsgruppe har holdt med med Erhvervschef Lars Buch onsdag den 16/8 kl. 10.00

Samarbejdet med Helle Erhvervscenter. Der er møde herom i Helle Hallen den 17. august kl. 19.30)
http://www.helleerhvervscenter.dk/koncept/helle-erhvervscenter 

 1. Kan Udviklingsrådet aktivt argumentere for etableringen af Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel?
 2. Kan Udviklingsrådet deltage på Mælkefestivalen på samme stand som Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel?
 3. Kan Udviklingsrådet deltage i Helle Erhvervscenter og Aktivitetscenters møde-runde i de 6 byer i Gl. Helle, hvor Udviklingsrådet fortæller om PowerTower Helle Øst?
 4. Kan UR Helle Øst pege på Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel som vores center for PowerTower Helle Øst?

Skal Udviklingsrådet inddrage Skovlund/Ansager og Ølgod i vores planer om et samlet væksthus i Varde Øst?

Messestand ved Mælkefestivalen

Projektets videre forløb

REFERAT:

 

2) Fordeling af pengene fra Energinet Grøn Ordning.

Til orientering og debat

Finn Ladegaard og Claus V. Jeppesen har været til møde med Varde kommune omkring fordelingen af pengene, som tildeles af Energinet for opstilling af vindmøllerne ved Ulvemosen og Bækhede plantage.

Vi ønsker udviklingsrådsmedlemmerne syn på, hvordan pengene skal fordeles.

Kort over vindmøller: 

Kort over vindmøller

 

REFERAT:
Fordelingen af midlerne fra Grøn Ordning blev debatteret og følgende fordeling blev besluttet.

Helle øst: 831,640 27.4%
Helle vest: 2.013.475 66.3 %
Søndre Plantage: 190.660 6.3%
 

 

Efter mødet med Udviklingsrådet Helle Vest gennemførtes den oprindelige dagsorden:

 

Da punkt 2 var afsluttet var tiden for mødet næsten gået. De resterende punkter på dagsordenen blev kun kort gennemgået. Det blev besluttet at genoptage punkterne på næste rådsmøde den 6. september 2017. http://helleoest.dk/cid/5044/6-9-17-raadsmode-for-helle-ost-udviklingsraad 

 

3) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.
http://helleoest.dk/cid/1547/14-6-17-raadsmode-i-helle-ost-udviklingsraad 

REFERAT:

 

4) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

5) Underskrift af de nye vedtægter

Vedtægter

 

REFERAT:

 

6) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:

Hjortkær

REFERAT:

Fåborg

REFERAT:

Starup/Tofterup

REFERAT:

Årre

REFERAT:

Agerbæk

REFERAT:

 

7) Regnskab og budget

Overdragelse af regnskab til den nye kassere Jørgen Madsen

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal

REFERAT:

 

8) Referat fra FUR-møde

Marlene har deltaget i mødet og fortæller herom
http://helleoest.dk/cid/3749/7-8-17-fur-mode 

REFERAT:

 

9) Dagsorden til efterårsmøde med ØEU

Claus og Lars deltager og tager imod bulletiner til mødet. 
http://helleoest.dk/cid/3202/17-8-17-efteraarsmode-med-byraadet 

REFERAT:

 

10) Forberedelser til Mælkefestivalen

Deltager på Mælkefestivalmøderne fortæller herom

REFERAT:

 

 

Overordnet Vision

 

11) Udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

Arbejdet med at gøre udviklingsrådsmedlemmerne til "Verdensmestre" i Landsbyudvikling.

 1. Fælles organisering:
 2. Styrket kommunikation:
 3. Involvering af borgerne:
 4. Styrket samarbejde med kommunen:
 5. Strategiplan/Udviklingsplan/Landsbyklynge:
REFERAT:

 

12) Deltagelse i konferencen: "Landbyen Lever"

Aftale om deltagelse i konferencen: 
http://helleoest.dk/id/5042/30-9-17-landsbyen-lever-konference 

REFERAT:

 

 

Projekter 

 

13) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Til drøftelse og beslutning

Vi skal drøfte en politik for den fremtidige synliggørelse af Udviklingsrådet Helle Øst

REFERAT:

 

14) Ruban kursus

Til drøftelse og beslutning

Alle skal kunne bruge og skrive på Ruban. Derfor skal vi aftale en dag for et kursus i brugen af Ruban.

REFERAT:

 

15) Planlægning af næste råds-periode.

Møde med borgerforeninger. Bustur med kommunal embedsmand

Møde med andre udviklingsråd

Møde med byrådspolitikere. Valgmøde

Møde med lokale foreninger, erhvervsfolk, institutioner og borgere

Andre idéer

REFERAT:

 

16) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

REFERAT:

 

17) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 17. august 2017 kl. 17.00 - 21.  : Efterårsmøde med Byrådet for formand og næstformand.

- 6. september 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 30. september 2017 kl. 10.00 - 17.30: Konference "Landsbyen Lever", Ødis Hallen

- 12. oktober 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 23. oktober 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 9. november 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 21. november: Kommunal- og regionsvalg

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 14. december 2017: Ordinær Rådsmøde 

REFERAT:

 

18) Eventuelt

REFERAT:

 

 

onsdag 9 aug 2017 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2500 gange