Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

8/11-16 Bustur med Direktør for Plan, Kultur og Teknik

Udviklingsrådet og Borgerforeningerne fremviser lokalsamfundets udfordringer i Helle Øst til Thomas Jaap og Bjarne Fly

 

Mødet starter ved Helle Hallen, Vrenderupvej 40, Vrenderup, 6818 Årre kl. 15.30 - 20.00, onsdag den 8. november 2016

Udviklingsrådet vil være vært for tapasmenu, dessert og kaffe .

Udviklingsrådet har fået en invitation fra Varde Kommune til at mødes med Direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap og Driftschef Bjarne Fly.

Formålet med mødet er en dialog om de udforinger vi har i Helle Øst inden for plan, kultur og teknik. Mødet handler også om, hvordan vi strategisk kan styrke arbejdet med at fremme erhvervsklimaet og bosætningen. 

Vi får mulighed for at give vores syn på den fremtidige udvikling af kommunen og vores område til kende.

Mødet starter med en bustur rundt i lokalområdet for Helle Øst. Se ruten herunder.

Her vil vi fremvise opmærksomhedspunkter. Efter busturen fortsætter mødet i Helle Hallen.

Udviklingsrådet har inviteret repræsentanter fra borgerforeningerne til at deltage.

Læs mere om Thomas Jaap og Plan, Kultur og Teknik her: http://intranet.vardekommune.dk/nyheder/ny-direktoer-for-plan,-kultur-og-teknik.aspx

 

Referat

Printervenlig referat

 

Svar fra Bjarne Fly

Svar på projketønsker fra Varde kommune

 

Har du kommentarer til referetet er du meget velkommen til at henvende dig til:

Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Sekretær Ingrid Sand Simonsen

 

Indkaldte mødedeltagere: 
VARDE KOMMUNE:
Thomas Jaap, Bjarne Fly

BORGERFORENINGER:
Starup Borgerforening: Formand Heidi Jørgensen og Mikkel Ottosen
Agerbæk Borgerforening: Ingen kan deltage
Agerbæk Udvikling: Ingen kan deltage
Fåborg Borgerforening: Ulla Sørensen
Årre Borgerforening: Poul Verner Christensen, Laura Hansen, Herman Hansen

UDVIKLINGSRÅDET HELLE ØST:
Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Lars Bo, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
Bent Andreasen, Villy Pilgaard, Ingrid Sand Simonsen, Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Leif Ventzelsen,

 

1) Udviklingsrådets formand Claus Jeppesen byder velkommen ved bussen til rundtur i Helle Øst.

Alle I Helle Øst kan kan komme med forslag til ruten. Vi laver et stop de steder, hvor der er sager af interesse.

Vi starter og slutter ved Helle Hallen ved hovedindgangen.

VRENDERUP fremviser: 

1. Et stop i midt i krydset i Vrenderup. Ønske om cykelsti og bedre forhold for bløde trafikanter i Vrenderup. Opmærksomhed på at den forskudte kryds med 2 svage kurve er uoverskuelig for mindre børn. Vrenderup er et trafikalt knudepunkt. En trafiktælling i 2015 har vist over 1500 biler + dem der ikke kunne måles. 

Trafikforhold i Vrenderup Cykelsti linjeføring i Vrenderup 

Trafikkort Vrenderup Hastighedsmålinger i Helle Øst

 

2. Et stop ved Vrenderupvej 47. Ønske om vejbump i Vrenderup som trafikchikane. De nuværende trafikchikaner har ingen effekt og er farlige.

 

3. Et stop i krydset  Tingvejen og Hellevej. Ønske om Cykelsti fra Agerbæk til Helle Hallen med en tunnel under Tingvejen. Cykelsti Agerbæk - Helle Hallen

 

TINGVEJEN:

 1. Ønske om cykelsti fra Starup til Årre. Cykelsti Agerbæk - Helle Hallen

 

STARUP fremviser:

 1. Smedebakken. Broen over åen er smal og udgør en risiko specielt for bløde trafikanter, der enten skal i skole, til undervisning i kirkehuset, i kirke eller motionister.
 2. Smedebakken, hvor vi godt kunne tænke os et stop. Her ligger det langhus der afslutter projekt grøneng og som skolen bruger i deres undervisning.
 3. Smedegade, her ligger den nye brugs bygning og også den gamle, som kommer til at stå tom.
 4. Hovborgvej, Hesselhovej, Galsthovej, Debelvej. Vi kan se resultatet af projekt grøn eng, som netop er blevet helt færdigt.

 


Agerbæk fremviser:

Agerbæk har ikke foreslået nogle opmærksomhedspunkter.


Fåborg fremviser:

 1. Udviklingsplanen for Fåborg fremvise:
 2. Det gamle fiskeri på Møllevej. Fiskesø- oplæget ved det gamle Fåborg fiskeri. Villy vil informere om dette.
 3. Stop ved Fåborghus. Kort fremvisning og forfriskning.
 4. BMX  / Multibane på den gamle træningsbane bag Fåborghus.
 5. Stisystemer rundt om Fåborg Bent vil informere om dette.
 6. Cykelstien til Fåborg og retur, for at øge sikkerheden for vore skolebørn og andre.Cykelsti Fåborg Årre

 

Årre fremviser:

 1. Fremvise vore indfaldsveje som vi arbejder på at forskønne ifm. udviklingsprojektet De blomstrende landsbyer som vi siden 2009 har været en del af.
 2. Fremvise Oasen
 3. Se fysisk på den nye udstykningsplan
 4. Placering af den nye børnehave
 5. Lokal historisk arkivs placering i byen
 6. Fremvise det Gl. Rådhus for at få en drøftelsen af fremtiden omkring denne bygning, og her er der et stort borger ønske om at Kommunen vedligeholder området omkring P. Pladsen langt bedre end det er tilfældet i dag.
 7. Drøfte forholdet omkring infrastrukturen med Buskørslen
 8. Cykelstien til Fåborg og retur, for at øge sikkerheden for vore skolebørn og andre.

 

Hjortkær fremviser:

Hjortkærs beliggenhed er i udkanten af Varde Kommune. Her vil vi gøre opmærksom på at udkanten også betyder midt alting. Der er til Kolding Storcenter 45 km i luftlinje, 53 km i bil og 35 minutter. Til Nymindegab er der også 45 km i luftlinje, 51 km i bil og 49 minutter.

Det siger vi fordi det politisk ofte kommer til at handle om centrering i Varde og turisme ved Vestkysten. Når Varde kommune taler om sig selv hører vi sjældent om det, der er øst for hovedvej 11. Vi hører sjældent om vores forankring i landbruget og de mindre industrivirksomheder i vores område. De mange arbejdspladser pladser inden for kort køreafstand. Den korte afstand til Østdanmark. Vores tætte relationer til Bramming og Grindsted. Vores naboskab til Esbjerg, Vejen og Billund Kommune.

Vi hører sjældent om hvor langt væk turismen ved Vestkysten er i forhold til vores dagligdag og virke med landbrug, industri og håndværk.

 1. Vi gør undervejs opmærksom på at vi til Hjortkær kører igennem Esbjerg Kommune
 2. Hjortkær ønsker trafikchikane udskiftet med bump!
 3. Fremvisning af Hjortkær Maskinefabrik
 4. Fremvisning af fjernelse af en gård i Hjortkær

 

VRENDERUP fremviser:

1. Et stop ved Rundkørslen Tingvejen og Vrenderupvej. Ønske om cykelsti fra Fåborg til Helle Hallen. Opmærksomhed på at en Rundkørsel er uoverskuelig for mindre børn. 

Cykelsti Fåborg - Helle Hallen

 

2. Helle Hallen. 5 minutters rundvisning i Helle Øst og Vests kulturelle højborg!

 

2) Efter busturen forsætter mødet med Thomas Jaap og Bjarne Fly i Fåborghus

Hvordan kommer vi videre med samarbejdet om vores projekter?

REFERAT:
Turen rundt blev afviklet efter planen og med kommentarer givet af personer fra de forskellige
områder. Efter tur og bespisning blev der afholdt møde og gennemgået de forskellige udsendte
dagsordenspunkter.
Mødedeltagere: se dagsorden.

 

3) Vi takker Thomas Jaap og Bjarne Fly for deres deltagelse

Fælles-mødet fortsætter mellem borgerforeningerne og udviklingsrådet.

 

TEMA: Samarbejde for skabelse af liv og vækst i Helle Øst

"Hvordan kan vi bedst samarbejde mellem byerne for at skabe en positiv udvikling"?

 

4) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde i Udviklingsrådet.

REFERAT:
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

 

5) Godkendelse og gennemgang af dagsorden.

REFERAT:
Dagsorden gennemgået og godkendt.

 

6) Nyt fra byerne

Hver borgerforening fortæller om de aktuelle udfordringer, opgaver og succeser. 

Vrenderup

Hjortkær

Fåborg

Starup/Tofterup

Årre

Agerbæk

REFERAT:
Nyt fra byerne: Årre har fået 3. blomst i projektet ” Blomstrende landsbyer”.  se under pkt. 7

 

7) Drøftelse af byudviklingsplaner

Hvordan går det med realisereing af byudviklingsplanerne i de enkelte byer?

Alle byudviklingsplaner i Varde kommune har stort set samme indhold af idéer og handlingsplaner. Ingen skiller sig væsentlig ud!

http://www.vardekommune.dk/udviklings-og-omraadeplaner 

Hvad er mulighederne for liv og vækst i de enkelte byer om 5 til 10 år?

Er der mulighed for at byerne i Helle Øst kunne få nogle skarpere profiler og vækstmotorer?

- Årre

Planhæfte Årre

 

- Fåborg

Udviklingsplan Fåborg 2021 Planhæfte Agerbæk

- Starup

Planhæfte Starup - Tofterup

 

- Agerbæk

Udviklingsplan Agerbæk 2020 Planhæfte Agerbæk

 

 

Varde kommune har en pulje på 2 milioner til byudvikling. Der er ingen fra Helle Øst, der har ansøgt puljen.

- Hvordan kan vi blive bedre

Som inspiration kan ses artikel om de projketer fra andres steder i kommunen, der har fået tildelt midler:
http://helleoest.udviklingsraad.dk/id/2742/byudvikling-faar-900000-kr-til-gronne-omraader 

REFERAT: 
Drøftelse af byudviklingsplaner.
Årre anbefaler de andre byer til at se på projektet: ”Blomstrende landsbyer”.
Det er blevet lettere at forstå og gennemføre projektet i modsætning til tidligere.
Brug pressen når projektet lykkes. Det er vigtigt at inddrage alle i projektet,
få ejerskab af projektet, skabe sammenhold.

Hvad skal vi bruge de tomme landbrugsbygninger til?

Huske at inddrage erhvervslivet. 

Starup – Tofterup bruger meget frivillig arbejdskraft, hvilket nok er gældende i de byer,
der har været, og er gang med forskellige projekter. 

8) Styrkelse af samarbejdet mellem byerne i Helle Øst

Alle landsbyer og mindre byer er under pres fra den globale verden. Et af de initiativer, der kan hjælpe med det er: Landsbyklynger.

Kunne vi i Helle Øst samarbejde og få mere attraktiv byer og lokalsamfund ved at forbedre samarbejdet og måske blive til en Landsbyklynge?

Kunne vi sammen få en:

- Landsbychef

- Landsbypedel

- Liv og Vækst Universitet for lokalsamfund

- flere idéer

Se artikel om Landsbyklynger:
http://helleoest.udviklingsraad.dk/id/2722/sammen-er-landsbyer-staerkere- 

REFERAT:
Styrkelse af samarbejdet mellem byerne i Helle Øst:
Poul Verner Christensen, Årre foreslog at man gik sammen om større projekter ( nævnte landsbyklynger)
bl.a. med støtte fra Real Dania. Vi kan søge mere viden om initiativet ” landsbyklynger”.
Vi skal ikke lave de samme ting, men udveksle og rådgive hinanden.

 

9) Synliggørelse, markedsføring og kommunikation i Helle Øst

For at få en positiv udvikling er synliggørelsen af de enkelte foreningers arbejde vigtig. Markedsføring, profilering og branding af vores lokalsamfund både indadtil og udadtil er ligeledes vigtig. For at det kan lade sig gøre kræver det godt samarbejde og værktøj til kommunikation og markedsføring.

I dag er online kommunikation og markedsføring et højt specialiseret fag, der kræver store faglige kompetencer og viden. Der skal også store økonomiske midler, en stærk organisation og en vedvarende arbejdsindsats til at få succes.

Årre, Fåborg og Starup er sammen med mange andre byer og foreninger i Varde kommune gået ind i Ruban samarbejdet. Her mangler vi, at Agerbæk deltager for at den positive udvikling kan lykkes.

Se alle deltagere i Ruban-samarbejdet:

Byhjemmeside:
http://veti.dk/ Flyttes snarest til Ruban
Agerbæk borgerforeninger er medlem af Ruban
http://nordenskov.dk/ Aftale om udveksling af indhold er på plads
http://ansager.info/ Flyttes snarest til Ruban
http://www.tistrupnews.dk/ Aftale om udveksling af indhold er på plads
http://www.olgod.dk/ Flytter til Ruban 1. februar sammen med 104 foreninger!
http://sig.dk/ Er medlem af Ruban
http://www.nnhh.dk/ Nørre Nebel Handelsstand er medlem af Ruban
http://outrup.net/ Er medlem af Ruban
Henne Stationsby er medlem af Ruban
 
 
Fælle Udviklingsrådet (FUR) 
 
Udviklingsråds-hjemmesider her:
REFERAT:
Synliggørelse, markedsføring og kommunikation i Helle Øst.   (se dagsorden)


 

10) Afholdelse af "Lokal Entreprenørskabs Dag"

Afholdes i foråret 2017

BAGGRUND:
Det første mål var at afholde arrangementet i efteråret 2016.
Det er udsat til foråret 2017 pga. tidsmangel.

Formålet med projektet er at skabe grobund for bedre fremtidig lokal liv og vækst.
I det lange løb handler det om byen, lokalsamfundets og skolens overlevelse,
ved at der skabes flere virksomheder og arbejdspladser.

Relationerne mellem det enkelte lokalsamfund, dettes erhvervsliv og skole skal styrkes.
Her skal elever, lærer og skoleledelse opnå en bedre forståelse for,
hvad det lokale erhvervs- og arbejdsliv kan tilbyde.
Eleverne skal undervises teoretisk og praktisk i iværksætteri og entreprenørskab.
Her kan materialet fra Fonden For Entreprenørskab bruges http://www.ffe-ye.dk/ .
Læringen skal antage en profil, der er afstemt og autentisk med det omgivende lokalsamfund.

Samtidig skal lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv lære, at bruge den lokal skole
som løftestang til udvikling og vækst.
Borgerforening, lokalråd og erhvervsliv må tage initiativet og gå sammen skolen.
De må klart præciser, byens og lokalsamfundets profil og fremtidige udvikling.
Det skal undervisningen tilrettelægges efter.
Elever og klasser tilknyttes forenings- og erhvervsfolk som fungerer som mentorer og gæsteundervisere.

Målet er, at der iblandt eleverne bliver flere iværksættere som voksne, som vil etablere
virksomheder lokalt.
Det er vejen frem til at redde byen, lokalsamfundet og skolen.

Det er byen, der skal redde eleverne til skolen.
Mens skolen kan understøtte at redde byens succes.

Det er besluttet på skolebestyrelsesmødet at få arrangementet gennemført i foråret 2017
med et fælles arrangement i Helle Hallen med deltagelse af alle skoler i gl. Helle kommune.
For det kan nås starter forberedelserne til planlægning nu.
Arrangementet bliver en optakt til det landsdækkende Global Entrepreneurskips Week 
http://gew.dk/ i Fredericia i uge 46.
Begge udviklingsråd tager kontakt til deres respektive skoleledere, borgerforeninger,
erhvervsledere og Kasper Bech Pedersen fra ProVarde.
Her forberedes de på ønsket om projektet.

Hvordan ser borgerforeningerne på mulighederne i "Lokal Entreprenørskabs Dag" og
et tættere og mere formaliseret samarbejder med vores lokale folkskoler?

 

REFERAT:
Afholdelse fa ” Lokal entreprenørskabs Dag.  Afholdes forår 2017.
Ingrid fortalte om et lignende projekt som bl.a. ProVarde har igangsat for overbygningsårgangene.
Mange firmaer har meldt sig til at være med, de forskellige skolers overbygningselever vælger klassevis
firma man ønsker at kontakte og besøge og vælger det emne, man gerne vil arbejde med.


 

11) Ny struktur for skoler og dagtilbud

Skal Starup Skole lukke og flytte til Nordenskov?

Skal overbygningen fra Agebæk Skole flytte til Næsbjerg?

Det er nogle af de scenarier, der bliver drøftet i kommunen. Hvordan ser vi på det i Helle Øst?

Se artikel om ny struktur for skole og dagtilbud
http://helleoest.udviklingsraad.dk/id/2646/ny-skolestruktur-til-droftelse-i-helle-og-skovlund-ansager 

REFERAT:
Ny struktur for skoler og dagtilbud. Se referat fra mødet vedr. dette emne.

 

12) Udpegning af nye medlemmer af Udviklingsrådet

Vi mangler følgende medlemmer til Udviklingsrådet som vi skal udpege:

2 medlemmer fra Agerbæk

1 medlem fra Starup - Tofterup

REFERAT: 
Vi opfordre til at de enkelte byers borgerforeninger og lokalråd finder medlemmer til Udviklingsrådet.
Fra Starup - Tofterup blev Mikkel Ottosen opforet som medlem.

 

13) Foredrag: ”Rekruttering af frivillige, kultur, mennesker og forskellighed”

Det er Carsten Blomberg fra DGI, der vil fortælle om emnet.

Hvis fordraget bliver en succes er der tale om at det kan gentages med mulighed for at alle foreninger kan deltage

REFERAT:
Mange har hørt dette foredrag. Vi foreslår evt. et møde vedr. klyngebyer
med Carsten Blomberg som foredragsholder.

 

14) Bog: "Motivér den frie vilje"

Ulla har fået bogen og anmelder den.

I forbindselse med fordraget med Carsten Blomberg har FUR foræret os bogen: "Motivér den frie vijle" med undertilen "En antologi om fastholdelse og rekrutting af frivillige.

Bogen er udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde: www.frivillighed.dk. Den kan lånes ved at kontakte formanden for UR Helle Øst, Claus Jeppesen mail. claus@vestland.dk  

REFERAT:
Ulla har bogen, anmelder den på et senere møde

 

 

15) Overtagelse af Grindstedbanen

Udviklingsrådet vil arbejde for at lokalsamfundene langs banen kan overtage og benytte den nedlagte jernbanes arealer til nye formål. 

Udviklingsrådet opfordre til at danne en borgergruppe, der kan arbejde med sagen og få fokus på sagen i medierne.

Det er kommet Udviklingrådet for øre at man i Agerbæk har problemer med at overtage noget af banens arealer. Bane Danmark som ejer banen har forlangt urealistiske priser for, at Agerbæk Skole kan lave en ny sti og vej til skolen.

Udviklingsrådet opfordre til at danne en borgergruppe

REFERAT:
Er en del af udviklingsplanen for Agerbæk

 

 

16) Evaluering af Mælkefestivalen

Fredag den 16. og lørdag den 17. september 2016

Alle deltager i evaluering af Mælkefestivalen.

Hvad er næste skridt?

REFERAT:
Klar igen – lød det fra flere. Helle Hallen kommer med forslag til et evt. næste møde vedr.
festivalen.

 

 

17) Borgerforeningernes evaluering af Udviklingsrådet Helle Øst

Hvad mener borgerforeningene om Udviklingsrådet Helle Øst?

Hvilken berettigelse har Udviklingrådet?

Hvad kan Udviklingsrådet gøre bedre?

REFERAT:
Borgerforeningernes evaluering af Udviklingsrådet Helle Øst.
Udviklingsrådet skal tage sig af de overordnede ting f.eks. kollektiv trafik, cykelstier m.
Markedsføre området bl.a. på tomme, billige huse (bil med handlen!!)
Gerne mere synlig. Rådet lægge en strategi. De forskellige byer vil bakke op om rådets opgaver.
Vedr. Infrastrukturen blev der foreslået, at Varde kommune nedsætter et nyt udvalg vedr. dette.

 

18) Næste bestyrelsesmøde

Gennemgang af alle datoer for bestyrelsesmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 

- 16. november 2016:  Møde med lokalpolitikere

- 14. december 2016: Planlægning af Årsmøde - Hvad kunne borgerforeningerne tænke sig at Udviklingsrådet arrangerer til Årsmødet? 

- 18. januar 2017: Møde med andre udviklingsråd

- 22. februar 2017: Bestyrelsesmøde

- 5. april 2017: Bestyrelsesmøde

- 19. april 2017: Årsmøde

- 3. maj 2017: Konstituerende møde

REFERAT:
Næste bestyrelsesmøde: 16. november. Møde med lokalpolitikere.

 

 

19) Eventuelt

REFERAT:
Intet at bemærke!

 

tirsdag 1 nov 2016 - claus
Vist: 4376 gange