Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

14/6-17 Rådsmøde i Helle Øst Udviklingsråd

Temamøde: Væksthus på vej til Helle Øst...

BEMÆRK: Den oprindelige dagsordenen er ændret til: Temamøde: Væksthus på vej til Helle Øst...

 

REFERATET er godkendt

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 14. juni 2017

Har du kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
ÅRRE: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
FÅBORG: Jørgen Madsen, Marlene Schober
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen,
VRENDERUP: Claus Jeppesen
BORGERFORENING: Poul Verner Christensen, Årre
ERHVERVSFOLK: Brian Bjerregaard, Agerbæk; Flemming Lysholm, Agerbæk;
Ella Krog, Starup-Tofterup; Peder Kristensen, Fåborg.

 

Fraværende:
Leif Ventzelsen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen og Claus Jeppesen

 

Temamøde: Væksthus på vej til Helle Øst...

Læs pressemeddelelse: Væksthus på vej til Helle Øst

 • Velkomst og formål med mødet
  REFERAT:
  Claus lavede en præsentationsrunde og fortalte om Udviklingsrådets arbejde
  for mere erhverv og indtjening i vores lokalsamfund.
  Her er idéen om etableringen af et væksthus i samarbejde med vores lokale
  erhvervsliv og PowerTower i Varde opstået.

   

 • Præsentation af fremtidsplanerne for PowerTower - Helle Øst
  REFERAT:
  Inspirationen til Væksthuset kommer fra PowerTower i Varde som Udviklingsrådet har besøgt.
  Her har 15 iværksættere etableret sig på blot 1 år i et kontorfællesskab i Titans lokaler.
  De drager nytte af fællesskabet ved:
  - Lav husleje (1250 kr. pr. måned. Kontorplads med bord, stol og reol)
  - Brug af Titans kantine
  - Ekspertbistand fra bl. a. produktionsingeniør, som stilles fast til rådighed af ProVarde.
  - Sparringsmøder med hinanden og erhvervsmentorer.
  - Mulighed for deltagelse i innovationsuddannelsen og erhvervskurser.
  I en lokalafdeling "PowerTower HELLE ØST" vil iværksættere få lignende muligheder.
  Der tænkes på en ansættelse af en "Landsbychef" til at promoverer Helle Øst området i lig
  en erhvervschef som men kender det fra større byer.
  Der tænkes samarbejde med ProVardes Erhvervsplaymaker og folkeskolen om læring af entreprenørskab.
 • Debat omkring mulighederne
  REFERAT:
  IVÆRKSÆTTERE:
  Der er på forhånd ikke kendskab til iværksættere med ønske om at deltage.
  Udviklingsrådet vil informerer og reklamerer for projektet på forskellig vis, for at
  få lokale iværksættere til at tilmelde sig. Her kan nævnes:
  - Pressemeddelelser
  - Messestand på Mælkefestivalen
  - Informationsbrev til virksomheder i lokalområdet
  - Ambassadører og Netværk der fortæller den gode historie

  LOKALER:
  Vi har i Helle Øst mange muligheder for at finde egnede lokaler.
  Her kan nævnes
  - Det gamle kommunekontor i Årre.
  - Andelskassen i Agerbæk.
  - Pé Smeds lokaler i Fåborg.
  - Har du lokaler til rådighed må du henvende dig til Udviklingsrådet.

  ØKONOMI:
  ProVarde vil støtte os med mandskab og know how.
  Vi har ansøgt kommunen om midler til opstart og drift i en 3 årige periode.
  Vi vil søge forskellige fonde.

  FINANSIERING og KAPITAL:
  Iværksættere har brug for kapital. Her vil vi forsøge at rejse kapital.
  Det kan være crowdsourcing, opstart af en lokal kapitalfond, business angel eller
  aftaler med banker.
 • Hvordan kommer vi videre
  REFERAT:
  Marlene Schober, Fåborg Kro er tovholder for Udviklingsrådets Erhvervsgruppe.
  Marlene Schober
  Marlene Schober

  Erhvervsminister
  schober@pc.dk
  22 76 59 58
  Medlem af:
  Udviklingsrådet Helle Øst  Alle med lyst og interesse kan deltage i Erhvervsgruppens arbejde.
  Erhvervsgruppen vil holde alle interessenter informeret via mails og opslag.
  Først vil Erhvervsgruppen indsamle mere viden og materiale.
  Kontakt til samarbejdspartnere. Her tænkes bl.a. på Helle Hallens folk,
  der arbejder for et Erhvervscenter.
  Der vil blive forberedt deltagelse med en stand på Mælkefestivalen.
  Der er tanke for et større informationsmøde senere på efteråret.
 • Aftaler
  REFERAT:
  KULTUR: Der var ved mødet enighed om, at der i Helle Øst er opbakning
  til at arbejde med en kultur for mere erhverv og indtjening.
  Erhverv og indtjening skal i fremtiden være en større integreret del
  af by-udviklingsplanerne.
  Der blev aftalt at de fremmødte fremadrettet vil være ambassadører for at
  vi kan etablerer et Væksthus i Helle Øst
 • Evt
  REFERAT:
  Intet at bemærke

 

 

Efter temamødet gennemførtes den oprindelige dagsorden:

 BEMÆRK REFERATET ER IKKE SKREVET...

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Underskrift af de nye vedtægter

REFERAT:
Dette gøres på næste møde.

 

4) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

REFERAT:
Billeder blev taget.

 

4) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:
Vedr. trafik ønskes bump i stedet for de nuværende chikaner.

Hjortkær

REFERAT:
Der er foretaget trafiktælling på Roustvej mellem chikaner og T-krydset. Kender ikke resultatet.
Chikanerne er blevet brolagt i stedet for at der var muld inden i chikanerne.

Fåborg

REFERAT:
Der er afholdt byfest, som har en god evaluering.

Starup/Tofterup

REFERAT:
Intet nyt.

Årre

REFERAT:
Intet nyt.

Agerbæk

REFERAT:
Der afholdes byfest i indeværende uge.

 

5) Regnskab og budget

Overdragelse af regnskab til den nye kassere Jørgen Madsen

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal

REFERAT:
Jørgen Madsen har fået de nødvendige underskrifter for at
kunne udføre kassererjobbet og komme i gang med det.

 

Overordnet Vision

6) Evaluering af Forårsmødet med byrådet

Til drøftelse

Hvad fik vi ud af Forårsmødet og de forskellig oplæg? 

REFERAT:
Oplæg og debat vedr. " landsbyklynger" var ok.
Udviklingsrådet ønsker, at byrådets medlemmer kommer mere i spil.

 

7) Udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

Arbejde med læring og værktøjer til at udarbejde en udviklingsplan "Landsbyklynge Helle Øst 2022"

 1. Fælles organisering:
 2. Styrket kommunikation:
 3. Involvering af borgerne:
 4. Styrket samarbejde med kommunen:
 5. Strategiplan/Udviklingsplan/Landsbyklynge:
REFERAT:
Tages op til drøftelse senere.

 

 

Projekter 

8) Synliggørelse af Udviklingsrådet

Til drøftelse og beslutning

Vi skal drøfte en politik for den fremtidige synliggørelse af Udviklingsrådet Helle Øst

REFERAT:
Vi kunne ønske, der var en person i vort udviklingsråd, der vil skrive lidt til "pressen".
Claus vil prøve at finde tid til det.

 

9) Ruban kursus

Til drøftelse og beslutning

Alle skal kunne bruge og skrive på Ruban. Derfor skal vi aftale en dag for et kursus i brugen af Ruban.

REFERAT:
Finde evt. dato for dette kursus.

 

10) Gavepolitik

Til Drøftelse og beslutning

Vi har medlemmer, der gør en stor indsats for Udviklingsrådet. Det er til debat, hvordan og hvornår Udviklingsrådet påskønner disse medlemmers indsatser.

Der er også samarbejdspartnere som bør indgå i vores gavepolitik.

REFERAT:
Til bl.a. afgåede medlemmer - f.eks. 1 kurv - pris 300 kr.
Ved længerevarende sygdom en buket.

 

11) Kørselspenge

Til Orientering

Skema til at udfylde til kørselspenge ligger nu klar på hjemmesiden under budget:

http://helleoest.dk/menu/budget

REFERAT:
Kørselspenge ved deltagelse i møder andre steder.

 

12) Planlægning af næste råds-periode.

Tema for året, aktiviteter, mål og datoer for rådsmøder.

Bustur med kommunal embedsmand

Møde med andre udviklingsråd

Møde med byrådspolitikere

Møde med lokale foreninger, erhvervsfolk, institutioner og borgere

Andre idéer.

REFERAT:

Næste møde: Erhverv / Power Tower Helle øst 

13) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

- 7. august 2017 kl. 17.00: FUR-møde (Marlene)

- 16. august kl. 19.00: Ordinær Rådsmøde 

- 17. august 2017 kl. 17.00 - 21.  : Efterårsmøde med Byrådet for formand og næstformand.

- 6. september 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 12. oktober 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 23. oktober 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 9. november 2017: Ordinær Rådsmøde 

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 14. december 2017: Ordinær Rådsmøde 

REFERAT:
Ingen ændringer i ovennævnte datoer.

 

x) Eventuelt

REFERAT:
Intet.

 

onsdag 7 jun 2017 - claus
Vist: 2439 gange