Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

3/5-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd

Konstituering: Se den endelige dagsorden

 

Referatet er GODKENDT

2017-05-03 Referat Rådsmøde

 

Mødet mødet er afholdt i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 3. maj 2017

Har du kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
Lars Bo, Mikkel Ottosen,
Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
Jørgen Madsen, Marlene Schober
Ingrid Sand Simonsen, Claus Jeppesen
Byrådsmedlem Keld Jacobsen

 

Fraværende:
Leif Ventzelsen, Hans Ove Lauridsen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Velkomst til nye medlemmer af Udviklingsrådet.

REFERAT:
Marlene Schober blev budt velkommen til samarbejdet.

 

4) Godkendelse af referatet for Årsmødet

Evaluering Årsmødet for Udviklingsrådet Helle Øst

Rådets beretning Årsmøde 2017 2017 Referat Årsmøde

 

REFERAT:
Referatet blev godkendt og lagt ind

 

5) Konstituering

REFERAT:	
Formand: Claus V. Jeppesen
Næstformand: Lars Bo
Kasserer: Jørgen Madsen
Sekretær: Ingrid Sand Simonsen

 

6) Valg af revisor

Vi skal have bekræftet at Henning Jørgensen, Årre vil tiltræde som revisor for Udviklingsrådet Helle Øst.

REFERAT:
Det er OK. Henning Jørgensen er revisor og Keld Jacobsen, Starup er revisorsuppleant.

 

7) Billeder af de nye rådsmedlemmer 

REFERAT:
Der blev taget billeder af de nye medlemmer.

 

8) Nyt fra byerne

Vrenderup.

Referat:
Intet nyt siden sidst.

Hjortkær

REFERAT:
Intet nyt siden sidst

Fåborg

REFERAT:
Byfestprogram sendt ud.
Der er startet nyt tiltag:
Hyggeaften med div. aktiviteter, strik, spil m.m.
Fællesspisning på Kroen - med meget god tilslutning. 80 deltagere.
Walk in talk opstart - hver v. et arrangement under byfesten.

Starup/Tofterup

REFERAT
Sidste hånd på udviklingsplanen.
Skrænterne under d. 7. maj på hotellet. konfirmation.

Årre

REFERAT:
25 voksne og 20 børn gjorde rent i Årre d. 30 april.
Nye grunde sættes af efter sommerferien.
Arbejder på at få den 4. blomst

Agerbæk

REFERAT:
Fællesspisning 2 gange med mange deltagere.
Planlægger Borgerforeningens 100 års jubilæum.
Hotellet åbner de nye værelser d. 3.juni.Alle værelser er udlejede.

 

9) Regnskab og budget

Den nye kasserer tager fat på budgettet evt. sammen med Bent..

REFERAT:
ca. 75000,00 på kontoen d.d.

 

10) Forslag til Varde kommunes 2018-budget

I Udviklingsrådet kan vi komme med forslag og ønsker til det kommunale budget. Budgettet for 2018 er netop under behandling og forslag og ønsker skal være os i hænde her i maj måned.

BEMÆRK: Keld Jacobsen fra Erhvervs- og Økonomiudvalget kommer og fortæller os om emnet.

Læs mere om budgettet her: http://helleoest.dk/id/4306/budgetonsker-for-varde-kommune-i-2018 

REFERAT:
Keld Jacobsen gennemgik proceduren budget 2018-2021.

 

11) Millioner af kroner venter på de rigtige idéer og projekter

HUSK: Vi er et udviklingsråd, der skal medvirke til at skabe rammerne for liv og vækst i vores område. Der er uanede muligheder for at søge penge til gode idéer og projekter. Pengene står nærmest i kø for at blive omsat. Det er dem med de bedste projekter og idéer, der får pengene. 

Vi skal brainstorme og lægge en plan for at få projekterne og de økonomiske midler til Helle Øst!

Aktuelle tilskudsmidler:

Vindmøllepengene på flere millioner fra Ulvemosen: 

BEMÆRK at Grøn Ordning ophører 21. februar 2018 og tidsplan er strammet op:
http://helleoest.dk/id/4314/gron-ordning-ophorer 


http://helleoest.dk/id/3565/borgermode-om-fordeling-af-vindmollepenge
http://naesbjerg.dk/id/3656/borgermode-om-fordeling-af-vindmollepenge

  • Annoncering efter projekter i af medio maj 2017
  • Ansøgningsperiode frem til 1. august 2017
  • Sagsbehandling aug/sep 2017
  • Møde med udviklingsråd i slutningen af sep
  • Politisk godkendelse 12. okt. 2017
  • Godkendelse ved Grøn ordning af de indstillede projekter sidst frist 21. feb. 2018

Landdistriktspuljen. 10 mio. kr.  til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne: 
http://em.dk/nyheder/2017/02-09-landdistriktspulje

REFERAT:
For at få del i pengene, kræver det udvikling af nogle gode projekter.
Derfor arbejder Udviklingsrådet på, at få lavet en udviklingsplan for hele Helle Øst,
som kan danne grundlag for udarbejdelse af projekter, der kan søges midler til.
Udviklingsplanen skal laves med hensyntagen til de eksisterende byudviklingsplaner
i samarbejde med foreninger, borgere og kommunen.

 

Overordnet Vision

12) Udviklingsrådets fremtidige arbejdsgang

Forslag til effektivisering og målretning af udviklingsrådets arbejdsgang:

  1. Overordnet Vision = Fælles organisering, Styrket kommunikation, Involvering af borgerne, Styrket samarbejde med kommunen, Strategiplan/Udviklingsplan/Landsbyklynge
  2. Projekter = Iværksætterklynge, Mælkefestivallen, Local Entrepreneurships Day, Holmeå-projektet
  3. Verserende Sager = Kommuneplanen, Infrastruktur, Vi I Naturen, Vindmøllepenge, Kommunebudgettet, Helle Øst-film/Synliggørelse, Ruban Kursus
REFERAT:
Udviklingsrådet vil i den kommende tid koncentrere sig om den overordnede vision
frem for verserende sager.
Ved planlægning af projekter er det vigtigt, at alle trækker på samme hammel,
ved projekter skal vi have andre interessenter på banen meget tidligt i forløbet.
Altså bruge borgerforeningerne og andre foreninger.

 

13) Udviklingsplan/Landsbyklynge: "Helle Øst 2022"

Der er for tiden både kommunalt og nationalt stor fokus på at danne landsbyklynger. Det er Udviklingsrådet opgave at sørge for at iværksætte en fælles udviklingsplan for en landsbyklynge i vores område. Derfor forslås det at vi sætter mål for en Udviklingsplan: "Helle Øst 2022".

REFERAT:
Mødet m. byrådet d. 16. maj har landsbyklynger som hovedemne.
Udviklingsrådet vil i fremtiden arbejder videre med at samle netværk, viden og værktøjer,
som kan danne grundlag for at få lavet en udviklingsplan "Helle Øst 2022"  

 

 

Projekter

14) Opstart af iværksætterklynge Helle Øst

Til Drøftelse

Oven på foredraget med Fridericke Bruhn fra PowerTower ved ProVarde, skal vi se på mulighederne for at opstarte iværksætterklynger i vores lokalområde

REFERAT:
Iværksætterklyngers opstart: Finde egnede lokaler.
Her kom forslag om lokaler i både Fåborg og Årre, der er ledige. Opstart som på
Power Tower i Varde.
Tovholder på dette projekt er:
Marlene Schober og Jørn Pedersen.
Finde sted og få priser m.m. Evt.tage kontakt til PRO Varde og evt.besøge
Titan i Varde.

 

15) Landsbychef

Til drøftelse

Alle lokalsamfund, foreninger og råd har brug for at bliv eksponeret og synliggjort i pressen og de sociale medier. Det er dog langt fra alle bestyrelser, der magter denne opgave. Derfor foreslås det, at vi i samarbejde med andre byer, foreninger og råd ansætter en landsbychef til at være presse og marketing ansvarlig.

REFERAT:
En tanke som vi gemmer til senere.

 

16) Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel

Til Drøftelse

Der er afholdt møde om projekter den 30. marts.

Læs mere her: http://helleoest.dk/id/3938/kom-og-hor-mere-om-helle-erhvervscenter-og-aktivitetshotel 

REFERAT:
Vi støtter op om projektet.

 

17) Afholdelse af "Local Entrepreneurships Day"

Til Orientering

Det er foreslået, at vi skal samarbejde med de lokale folkeskoler og erhvervsliv om at få mere læring om erhverv, innovation og arbejdsliv for skolebørnene. Arrangementet kunne laves lokalt i Helle Hallen den 4. november som optakt til den landsdækkende Global Entrepreneurskips Week http://gew.dk/ i uge 46

Som opfølgning på vores Årsmøde kan vi tage kontakt til Kasper Bech Pedersen fra ProVarde.

Hertil kunne vi få hjælp af Fonden for Entreprenørskab http://www.ffe-ye.dk/

REFERAT:
Intet nyt.

 

18) Mælkefestivalen

Til Orientering

Status på Mælkefestival  16. - 17. sept. 2017

REFERAT:
Intet nyt.

 

19) Holme Å projektet

Til Orientering

Der er den 13/3-17 afholdt et møde om naturgenopretning af Holme Å. Mikkel har deltaget i mødet og kan fortælle herom.

REFERAT:
Mikkel redegjorde for forløbet.
VVM redegørelse ved at være færdig. Ud i høring.
Fonde søges hen over efteråret.
Danmarks største tilbageværende naturopretningsprojekt.

 

Verserende Sager

20) Opfølgning på bustur og møde med Thomas Jaap

Til Drøftelse

Bustur med Thomas Jaap: http://helleoest.dk/id/2346/8-11-16-bustur-med-direktor-for-plan-kultur-og-teknik  

Hvad har vi fået ud af mødet efterfølgende?

Er vores ønsker fra mødet blevet omsat til handling?

Svar fra Bjarne Fly

 

REFERAT:
Der er kommet svar fra Bjarne Fly.
Vi betragter den som en " Husker" som tages op med mellemrum.

 

21) 8/5-17 Temadag om trafiksikkerhed og cykelstier

Til drøftelse og beslutning

Udvalget for Plan og Teknik har besluttet, at de vil holde en temadag om trafiksikkerhed og cykelstier den 8. maj 2017. Drøftelse af vores de forslag vi har indsendt.

Hvem fra Rådet kan deltage i mødet den 8. maj?

REFERAT:
Claus deltager evt. i mødet. Der mangles oplysninger om sted og tidspunkter.

 

22) Kommuneplanen 2017

Til drøftelse

Der er afholdt nedenstående møder om kommuneplanen 2017. Vi skal snakke om vores holdning til, hvad vi kan bruge planen til.

BÆREDYGTIG ENERGIPLANLÆGNING, den 6. februar 2017 i Lunde Kro 

ERHVERV, TURISME OG BYUDVIKLING, den 27. februar 2017 på Varde Rådhus

GRØNT DANMARKSKORT, NATURPOLITIK OG FRILUFTSSTRATEGI, den 6. marts 2017 på Hodde-Tistrup Hallen.

REFERAT:
Der er mange muligheder for evt. turisme i vort område. Naturgenopretning, stisystem m.m.

 

23) Vi I Naturen Politik

Til Drøftelse

Varde Kommune har fået en naturpolitik. Hvad skal det føre til?

Der er den 30/3-17 afholdt et seminar om den fremtidige politik omkring naturen i Varde Kommune. Her er der sat fokus på følgende:

Hvordan får Varde kommune bedre, og mere sammenhængende vandløbsnatur, hvor der er gode muligheder for oplevelser og benyttelse?
Hvad kræves for at der er en god fiskebestand i vandløbene? Hvordan er situationen i Varde Kommunes vandløb? Hvilke tiltag kræves, og hvilken effekt vil det få? Er der tiltag, som vil styrke Varde Å systemet? Vandløb og ådal hænger naturligt sammen – hvordan bør det udnyttes?

Hvordan kan Varde Kommune gennem naturpolitikken og øvrige naturplaner være med til at fremme kommunens naturværdier?

Naturpleje – hvorfor, effekten, muligheder og udfordringer
Hvorfor laver man egentlig naturpleje? Hvad er effekten, og hvordan når man målet? Er landmanden væsentlig for naturpleje? Kan man lave naturpleje til en driftsgren, og hvilke forudsætninger er så nødvendige. Er græsningslaug en mulighed for at løse udfordringerne med at få dyr på flere arealer?

REFERAT:
Til orientering.

 

24) Nye film for Helle Øst

Til fremvisning
Vi skal se den nye film for Helle Øst: https://youtu.be/Qbo3Ih-O7Lw
REFERAT:
Et godt resultat, som nu lægges på facebook m.m.

 

25) Ruban har 200.000 kr. til borgerjournalistik

Til orientering

RUBAN har fået tildelt 100.000 kr. i LAG midler og har andre 100.000 kr. til freelance journalist, som skal hjælpe lokalsamfundene med at formidle den gode historie. Projektperioden udløber ultimo juni, så projektarbejdet med journalisten skal igangsættes hurtigst muligt.

REFERAT:
Punktet genoptages næste gang.

 

26) Politik for den fremtidige synliggørelse af Udviklingsrådet

Til drøftelse og beslutning

Vi skal drøfte en politik for den fremtidige synliggørelse af Udviklingsrådet Helle Øst

REFERAT:
Punktet genoptages næste gang.

 

27) Ruban kursus

Til drøftelse og beslutning

Alle skal kunne bruge og skrive på Ruban. Derfor skal vi aftale en dag for et kursus i brugen af Ruban.

REFERAT:
Punktet genoptages næste gang.

 

28) Gavepolitik

Til Drøftelse og beslutning

Vi har medlemmer, der gør en stor indsats for Udviklingsrådet. Det er til debat, hvordan og hvornår Udviklingsrådet påskønner disse medlemmers indsatser.

Der er også samarbejdspartnere som bør indgå i vores gavepolitik.

REFERAT:
Punktet genoptages næste gang.

 

29) Kørselspenge

Til Orientering

Skema til at udfylde til kørselspenge ligger nu klar på hjemmesiden under budget:

http://helleoest.dk/menu/budget

REFERAT:
Punktet genoptages næste gang.

 

30) Møde med en embedsmand fra Varde kommune

Til planlægning og beslutning

Sidste år havde vi et møde med direktøren for plan, kultur og teknik Thomas Jaap og borgerforeningerne fra Helle Øst: http://helleoest.dk/id/2346/8-11-16-bustur-med-direktor-for-plan-kultur-og-teknik 

Dette møde oplevedes så vellykket, at der var enighed om at gentage et lignende møde i august 2017 med en anden relevant embedsmand fra Varde kommune. Vi skal finde frem til hvem og hvornår.

REFERAT:
Punktet genoptages næste gang.

 

31) Planlægning af møder for det kommende år

Møde med andre udviklingsråd

Møde med byrådspolitikere

Møde med lokale interessenter

REFERAT:
Punktet genoptages næste gang.

 

32) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Udviklingsrådet Helle Øst.

- 16. maj 2017 kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet

- 14. juni 2017: Rådsmøde

- 7. august 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 17. august 2017 kl. 17.00 - 21.  : Efterårsmøde med Byrådet for formand og næstformand.

- 23. oktober 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

REFERAT:
Punktet genoptages næste gang.

 

33) Eventuelt

REFERAT:
Vi nåede ikke længere end til pkt. 25.

 

torsdag 27 apr 2017 - claus
Vist: 2217 gange