Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

5/4-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd

Ordinær Rådsmøde er afholdt

Referatet er GODKENDT 

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 5. april 2017

Har du bemærkninger er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Printervenlig referat:
2017-04-05 Referat Rådsmøde

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Agerbæk: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
Starup: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
Årre: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen, Bent Andreasen, Jørgen Madsen,
Hjortkær: Ingrid Sand Simonsen,
Vrenderup: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Ulla Sundvang, Jørn Pedersen, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen, Mikkel Ottosen,
Leif Ventzelsen, Bent Andreasen, Jørgen Madsen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

http://helleoest.dk/cid/1543/23-2-17-mode-om-kommuneplanen 

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

3) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:

Hjortkær

REFERAT:

Fåborg

REFERAT:

Starup/Tofterup

REFERAT:

Årre

REFERAT:
Borgerforeningen havde for nylig generalforsamling, og
Poul Verner havde en fyldig beretning og jeg vil her nævne
at Årre er stærk på vej til den 4 blomst i blomstrende lands-
byer. P.V. nævnte problemerne med smidt affald ved vejene
indtil Årre - tag det dog med hjem ;;
Der arbejdes fortsat på en cykelsti til Roust.
Det "gamle"" rådhus blev drøftet og her er der flere muligheder
i spil. Der arbejdes på et samarbejde med kroen om at lave
værelser til udlejning.
Den nye børnehave bliver påbegyndt meget snart.
Varde Kommune har godkendt udstykning af 17 nye
grunde i Årre.

Agerbæk

REFERAT:

 

4) Regnskab og budget

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal

REFERAT:

 

 

5) Planlægning af Årsmødet for Udviklingsrådet Helle Øst 

Planlægning af årsmøde udviklingsråd øst d. 19. april 2017 Helle Hallen kl. 18.30. (Claus har bestilt)

http://helleoest.dk/cid/1545/19-4-17-aarsmode-i-helle-ost-udviklingsraad 

Program:
1) Dagsordenen ifølge vedtægterne
2) Forslag til ændring af vedtægterne
3) Spisning: (Tapas menu, vin, øl, vand, kaffe, te og småkager) (Claus har bestilt)
4) Frederikke : Skabe iværksættervirksomheder i lokalsamfundet

 

Dagsorden for årsmødet i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent:  Dirigentforslag: 
1. Valg af referent:
2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år. (Claus)
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Bent)
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år (Bent)
5. Indkomne forslag: Rådet ønsker ændring af vedtægter
6. Valg af revisor: 
6. Valg af revisorsuppleant:
7. Evt.

Emne: Hvad gør vi for at få flere iværksættere i gang. Indlæg v. Freidericke Bruhn.

REFERAT:

 

6) Årets Landsby 2017

Der er frist for at søge om at blive Årets Landsby 2017 i Varde Kommune den 6. april.

Læs mere her: http://helleoest.dk/id/3916/deadline-aarets-landsby-2017-i-varde-og-danmark-

Årets tema er ”Den Digitale Landsby”, hvor både ildsjæle og adgang til digital infrastruktur spiller centrale roller

Er der nogle af vores lokal byer der har søgt?

REFERAT:

 

7) Vindmøllepenge: Der skal søges om de mange millioner nu!

Læs mere her: http://helleoest.dk/id/3565/borgermode-om-fordeling-af-vindmollepenge 

Det gælder om at komme på gode idéer, som pengene kan bruges til og så få en ansøgning sendt ind.

REFERAT:

 

8) "Skole og dagtilbud for alle"

Der er deadline den 6. april 2017 for høringssvar til: "Skole og dagtilbud for alle"

Læs mere her: http://helleoest.dk/id/3793/skole-og-dagtilbud-for-alle-udsendt-til-horing-af-byraadet

REFERAT:

 

9) Kommuneplanen 2017

BÆREDYGTIG ENERGIPLANLÆGNING, den 6. februar 2017 i Lunde Kro 

ERHVERV, TURISME OG BYUDVIKLING, den 27. februar 2017 på Varde Rådhus

GRØNT DANMARKSKORT, NATURPOLITIK OG FRILUFTSSTRATEGI, den 6. marts 2017 på Hodde-Tistrup Hallen.

Deadline for indsigelser: 

REFERAT:

 

10) Ruban har 200.000 kr. til borgerjournalistik

Til orientering

RUBAN har fået tildelt 100.000 kr. i LAG midler og har andre 100.000 kr. til freelance journalist, som skal hjælpe lokalsamfundene med at formidle den gode historie. Projektperioden udløber ultimo juni, så projektarbejdet med journalisten skal igangsættes hurtigst muligt.

REFERAT:

 

11) Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel

Der er afholdt møde om projekter den 30. marts.

Læs mere her: http://helleoest.dk/id/3938/kom-og-hor-mere-om-helle-erhvervscenter-og-aktivitetshotel 

REFERAT:

12) Mælkefestivalen

Der er møde om Mælkefestivalen den 5. april

REFERAT:

 

13 )Kørselspenge

Til Orientering

Skema til at udfylde til kørselspenge ligger nu klar på hjemmesiden under budget:

http://helleoest.dk/menu/budget

REFERAT:

 

 

14) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Udviklingsrådet Helle Øst.

- 19. april 2017: Årsmøde

- 2. maj 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 3. maj 2017: Konstituerende møde

- 16. maj 2017 kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet

- 14. juni 2017: Rådsmøde

- 7. august 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 17. august 2017 kl. 17.00 - 21.  : Efterårsmøde med Byrådet for formand og næstformand.

- 23. oktober 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

REFERAT:

 

15) Eventuelt

REFERAT:

 

fredag 10 mar 2017 - claus
Vist: 2420 gange