Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

23/2-17 Rådsmøde i Helle Øst Udviklingsråd

Ordinær Rådsmøde

 

Referatet er GODKENDT

Printervenlig referat

2017-02-23 Referat Rådsmøde

 

BEMÆRK: Mødet er lavet om 2 gange. Først til et møde med Varde kommune om den nye kommuneplan. Nu afholdes mødet på sædvanligvis som et ordinær Rådsmøde

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 19.00, torsdag den 23. februar 2017

Har du bemærkninger til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Agerbæk: Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Hans Ove Lavridsen,
Starup: Lars Bo, Mikkel Ottosen,
Årre: Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
Fåborg: Bent Andreasen, Jørgen Madsen,
Hjortkær: Ingrid Sand Simonsen,
Vrenderup: Claus Jeppesen

 

Fraværende:
Leif Ventzelsen, Ulla Sundvang, Lars Bo, Jørn Pedersen.

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

  

1) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde.

http://helleoest.dk/cid/1542/18-1-17-raadsmode-helle-ost-udviklingsraad 

REFERAT:
Godkendt.

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt.

 

3) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:
Der har været afholdt det 1. møde vedr. mælkefestival 2017.
Messen skal indeholde mere om mad, mælk m.m.

Hjortkær

REFERAT:
Én af beboerne har indsendt anmodning til kommunen vedr. chikaner, for høj fart m.m.
Der er aftalt et møde fredag d. 25. febr. i Hjortkær med deltagelse
af Thyge Nielsen og Thomas Jaap.

Hjortkær maskinfabrik a/s har opsat en udendørs hjertestarter
som er tilgængelig for alle.
Der bliver senere afholdt møde med borgerne vedr. brug af starteren.

Forslag om, at udviklingsrådet kunne tage initiativ til et fælles hjertestarterkursus
for hele rådets område og evt. betale annoncering.

Fåborg

http://faaborgby.dk/id/3717/referat-fra-faaborg-borgerforeningens-generalforsamling-d-22-02-2017 

REFERAT:
Der har været afholdt generalforsamling i Borgerforeningen, nye kom ind i bestyrelsen.

Starup/Tofterup

REFERAT:
Vedr. vej, fortov m.m. ved den nye brugs, sker der ændringer. Kommunen er i gang.
Super Miljøstation er taget i brug(er monteret v. den nye brugs).

Årre

REFERAT:

Agerbæk

REFERAT:
Byens udviklingsråd på husbesøg for at samle penge ind til deres projekter.
Vedr. flygtninge/ indvandrere har man modtaget 1 syrer, som der er taget hånd om.
Man har også kontakt til en familie. Vil gerne have flere til byen.
Hans Otto skal til et møde med Helle Frivillignet

 

4) Årsregnskabet 2016 til bestyrelsens godkendelse

Vi skal indsende vores regnskab til kommunens godkendelse inden den 1. april. Herefter kan vi modtage vores årlige tilskud til borgerinddragende aktiviteter på 30.000,00 kr. og de 6.000,00 kr. til Udviklingsrådets drift.

Kassereren fremlægger de seneste nøgletal 2017

Se Årsregnskabet 2016

Årsregnskab 2016

 

REFERAT:
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Er revideret.
Indsendes til Varde kommune inden 1. april.
Herefter kan vi modtage det årlige tilskud fra kommunen: 30,000 kr.
til borgerinddragende aktiviteter og 6,000 kr. til udviklingsrådets drift

 

5) Kørselspenge 

Beslutning om udbetaling af kørselspenge til arrangementer som bestyrelsesmedlemmer er inviteret eller indkaldt til igennem Udviklingsrådet.

REFERAT:
Godtgørelse af kørsel kan fås, når man er inviteret eller indkaldt
til møder igennem udviklingsrådet, evt. m. kommunen m.m.
Ingen godtgørelse til vore egne møder. Kørselsseddel bliver sendt ud.
Blanket til Kørselsregnskab


 

6) Planlægning af Årsmødet for Udviklingsrådet Helle Øst 

19. april 2017: Årsmøde

REFERAT:
Planlægning af årsmøde udviklingsråd øst d. 19. april 2017 Helle Hallen kl. 18.30. Program: Spisning
Dagsorden for årsmødet.
Emne: Hvad gør vi for at få flere iværksættere i gang. Evt.indlæg v. Frederikke Brunn.
Annoncering af arrangementet. Lars Bo spørges vedr. dette.
Dirigentforslag: 1. Brian Bjerregaard, Agerbæk. 2. Søren Bundgaard, Agerbæk.

 

 

7) Drøftelse om den nye skole- og dagtilbudsstruktur

Den 7. februar 2017 vedtog Varde Byråd at udsende en høring om den fremtidige skole og dagtilbudsstruktur. 

Høringen har fået titlen: "Skole og dagtilbud for alle"

Forslag til den nye struktur ’Skoler og dagtilbud for alle’ bliver sendt i høring frem til:

Høringsfrist torsdag den 6. april 2017

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet, og endelig politisk beslutning forventes at ske på byrådsmødet:

Endelig vedtagelse den 30. maj 2017

Se høringsmaterialet her: 
http://helleoest.dk/id/3793/skole-og-dagtilbud-for-alle-udsendt-til-horing-af-byraadet 

Fremtidens undervisningsmuligheder:

http://www.tvsyd.dk/nyheder/22-02-2017/1630/de-sene-nyheder-22-feb-2017?autoplay=1#player

Indslaget starter ved 1:55. Foregår på Varde gymnasium. Tina Reimann, Sygehuslærer på Sydvestjysk sygehus fremviser muligheder

REFERAT:
Drøftelse af den nye skole- og dagtilbudsstruktur.
Planen for den nye skolestrukturen blev kort gennemgået,
og vi blev enige om, at vi som udviklingsråd ikke ønsker at give
yderligere kommentarer lige nu.

 

8) Drøftelse af deltagelse i møder om Kommuneplanen 2017

BÆREDYGTIG ENERGIPLANLÆGNING, den 6. februar 2017 i Lunde Kro 
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Blåvandshuk og Blaabjerg.

ERHVERV, TURISME OG BYUDVIKLING, den 27. februar 2017 på Varde Rådhus
Her vil der være fokus på områderne under Udviklingsråd Varde, Varde Opland og Helle Vest.

GRØNT DANMARKSKORT, NATURPOLITIK OG FRILUFTSSTRATEGI, den 6. marts 2017 på Hodde-Tistrup Hallen.
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Ølgod, Skovlund-Ansager, Helle Øst og Horne, Hodde, Tistrup og Sig.

Alle møder starter kl. 19.00

Inden for nærmeste fremtid bliver selve Kommuneplan 2017 offentliggjort, og herefter har du mulighed for at komme med høringssvar til planen.

Kontakt nærmere information:

Henrik Rasmussen
Projektmedarbejder, 
Plan og Byudvikling, Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde
herg@varde.dk - www.vardekommune.dk Dir. tlf.: 79 94 65 57

REFERAT:
Møder omkring kommuneplanen 2017.
Hvis man ønsker at deltage i den forskellige møder, tilmelder man selv.

 

9) Orientering fra FUR-møde den 22. februar 2017

Læs mere om mødet her: http://fur.udviklingsraad.dk/cid/3114/22-2-17-raadsmode-i-fur 

REFERAT:
FUR-mødet d. 22. febr. 2017. Kort orientering derfra v. formanden.
Forårsmødet med byrådet bliver d. 16. maj 2017 kl. 17-21.
Emnet: Landsbyklynger.

 

10) Know How om liv og vækst i lokalsamfund (Landsbyklynger)

Viden er den vigtig bestanddel for at opnå bæredygtige lokalsamfund i god udvikling. Det gælder viden om, hvilke udfordringer lokalsamfundet har, herunder erhvervslivet og hvordan udfordringerne løses. Hvor finder vi den rette viden og de personer, der har de rette kompetencer.

Vi vil drøfte hvordan vi opnår mere viden om emnet.

TV Syd har lavet en udsendelse om landsbyklynger i Lunde og Kvong

Jørgen Nielbæk har lavet information om landsbyklynger: 

Information om eksisterende landsbyklynger 

 

REFERAT:
Know How om liv og vækst i lokalsamfundet.
Se dagsordenen.
Vi drøftede at finde egne focuspunkter. Det tages det op efter årsmødet.

 

11) Ruban har 200.000 kr. til borgerjournalistik

Til orientering

RUBAN har fået tildelt 100.000 kr. i LAG midler og har andre 100.000 kr. til freelance journalist, som skal hjælpe lokalsamfundene med at formidle den gode historie. Projektperioden udløber ultimo juni, så projektarbejdet med journalisten skal igangsættes hurtigst muligt.

REFERAT:
RUBAN har 200,000 kr. til borgerjournalistik.
Udløber ultimo juni.
Formanden kontakter person vedr. dette.

 

12) Presse- og kommunikationsansvarlig

Til drøftelse

Alle lokalsamfund, foreninger og råd har brug for at bliv eksponeret og synliggjort i pressen og de sociale medier. Det er dog langt fra alle bestyrelser, der magter denne opgave. Derfor foreslås det, at vi i samarbejde med andre foreninger og råd ansætter en freelance journalist til at være presse og kommunikationsansvarlig.

REFERAT:
Tages op på et senere møde.

 

13) Reklame film for Helle Øst

Til orientering
 
Vi har fået en faktura fra Jimi Rosa Varde TV, der har lavet en film om Daglig Brugsen i Starup.
Prisen er 6.250 kr. inkl. moms.
Det viser sig nu at Varde kommune betaler regningen.
REFERAT:

 

14) Valg af revisor 

Til drøftelse og beslutning

Vi skal finde en revisor som ikke er medlem af Udviklingsrådet.

REFERAT:
Der skal vælges en revisor, der ikke er medlem af Udviklingsrådet.

 

15) Grindstedbanen

Til orientering

Der har været en udsendelse om Grindstedbanen i TV Syd 

http://www.tvsyd.dk/artikel/ny-gruppe-vil-fjerne-jernbane-i-fire-kommuner 

REFERAT:
Der har været en udsendelse i TV Syd om bl.a. Agerbæk vedr. banen, så måske sker der noget nu.

 

16) Vin gaven til Lokalkonsulenten

Til orientering

Afskedsreception for Lokalkonsulent Hanne Jespersen

Ingrid, Claus og Lars Bo har deltaget. Jørgen sammensætter en vingave.

REFERAT:
Afsked m. Hanne Jespersen: Claus, Lars Bo og Ingrid deltog.

 

17) Næste møde for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Udviklingsrådet Helle Øst.

- 27. februar 2017: Erhverv, turisme og byplanlægning af Kommuneplan 2017

- 6. marts 2017: Grøn Danmarkskort, naturpolitik og friluftsstrategi af Kommuneplan 2017

- 5. april 2017: Rådsmøde

- 19. april 2017: Årsmøde

- 2. maj 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 3. maj 2017: Konstituerende møde

- 16. maj 2017 kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet

- 14. juni 2017: Rådsmøde

- 7. august 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 17. august 2017 kl. 17.00 - 21.  : Efterårsmøde med Byrådet for formand og næstformand.

- 23. oktober 2017 kl. 17.00: FUR-møde

- 11. december 2017 kl. 17.00: FUR-møde

REFERAT:
Gennemgang af kommende møder – se tidligere referat.

 

18) Eventuelt

REFERAT:
Malene Schober indtræder i udviklingsrådet for Fåborg
i stedet for Bent Andreasen, der ønsker at udtræde.

 

 

onsdag 15 feb 2017 - claus
Vist: 3301 gange