Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

18/1-17 Rådsmøde Helle Øst Udviklingsråd

Ordinær Rådsmøde

 

Referat af møde

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 19.00, onsdag den 18. januar 2017

Har du kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Printervenlig version: 2017-01-18 Referat Rådsmøde Udviklingsrådet Helle Øst

 

Indkaldte mødedeltagere: 
Ulla Sundvang, Peter Fornitz, Lars Bo, Leif Ventzelsen, Jørn Pedersen,
Bent Andreasen, Villy Pilgaard, Ingrid Sand Simonsen, Claus Jeppesen,
Mikkel Ottosen, Hans Ove Lavridsen, Jørgen Madsen

 

Fraværende:
Ingrid Sand Simonsen

 

Referent:
Ulla Sundvang

 

1) Velkomst til nye rådsmedlemmer

REFERAT:
Nye rådsmedlemmer:
Jørgen Madsen fra Borgerforeningen i Fåborg
Mikkel Ottosen fra Starup Borgerforening
Hans Ove Lavridsen fra Agerbæk Borgerforening

 

2) Godkendelse af referatet fra sidste rådsmøde
http://helleoest.dk/cid/1541/14-12-16-raadsmode-helle-ost-udviklingsraad 

REFERAT:
Referatet godkendt

 

3) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Dagsorden godkendt

 

4) Nyt fra byerne

Vrenderup

REFERAT:
Der er bygges Fitness center ved Helle Hallen

Hjortkær

REFERAT:
Intet nyt

Fåborg

REFERAT:
Busrute kommer til Fåborg

Starup/Tofterup

REFERAT:
Starup/Tofterup har fået ny brugs. Gl. brugs naturuniversitet. Bruges til kursuscenter

Årre

REFERAT:
Årre gl. rådhus købt af mand fra Esbjerg. Årre Invest vil gerne have værelser på det gl. rådhus.

Agerbæk

REFERAT:
Agerbæk Borgerforening har haft julebelysning i december,
afholdt julefrokost for børn og afholdt julebanko i december.

 

5a) Drøftelse af vores høringssvar om den ny Skole- og dagtilbudsstruktur.

Høringssvar Skole- og dagtilbudsstruktur fra UR Helle Øst

 

5b) Drøftelse af andre høringssvar vedr. den ny Skole- og dagtilbudsstruktur

Alle de høringssvar Varde kommune har modtaget kan findes på kommunens hjemmeside:
http://www.vardekommune.dk/strukturdroeftelser-i-dagtilbud-og-skoler 

5c) Godkendelse af referatet fra 15. december 2016: Inspirationsmøde om udvikling af skole- og dagtilbudsstrukturen

http://helleoest.dk/id/3150/15-12-16-inspirationsmode-om-udvikling-af-skole-og-dagtilbudsstrukturen

Høringssvar Inspirationsmøde om udvikling af skole- og dagtilbudsstrukturen

 

Referat Inspirationsmøde om udvikling af skole- og dagtilbudsstrukturen

 

Noter fra Mødedeltagere: Inspirationsmøde om udvikling af skole- og dagtilbudsstrukturen

 

REFERAT:
Orientering. Godkendt

 

6) Drøftelse af byudviklingsplaner

Til drøftelse

Udviklingsrådets slogan er "Liv og Vækst"! Vores lokalsamfund og byer må have visioner for "Hvad skal vi leve af i fremtiden"?
Derfor er det vigtigt med nogle bæredygtige byudviklingsplaner, der sætter kursen for fremtidens liv og vækst. Ligeledes at Helle Øst som helhed har en bæredygtig udviklingsplan. Her tænkes i retningen af ordningen med en landsbyklynge.

Hvor bæredygtige er vores udviklingsplaner?

REFERAT:
Byudviklingsplaner. Tænke mere i erhvervsudvikling i Agerbæk og de andre byer.
Vi er i gang med udviklingsplaner. Arbejder hen imod at få mere erhvervsliv.
De enkelte byer får en skarp profil.

 

7) Få indflydelse på udviklingen af Varde Kommune...

Til orientering og drøftelse

Kommuneplanen er en sammenfattende plan for land og by og handler om, hvordan vi skal bruge vores arealer og bebyggelse.

Vil du vide mere om planen, og hvad den indebærer for dit lokalområde, så kom til informationsmøde om Kommuneplanen - vi har planlagt tre styks:

BEMÆRK AT DATOERNE ER BLEVET ÆNDRET!

BÆREDYGTIG ENERGIPLANLÆGNING, den 6. februar 2017 i Lunde Kro 
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Blåvandshuk og Blaabjerg.

ERHVERV, TURISME OG BYUDVIKLING, den 27. februar 2017 på Varde Rådhus
Her vil der være fokus på områderne under Udviklingsråd Varde, Varde Opland og Helle Vest.

GRØNT DANMARKSKORT, NATURPOLITIK OG FRILUFTSSTRATEGI, den 6. marts 2017 på Hodde-Tistrup Hallen.
Her vil der være fokus på arealer i byer under Udviklingsråd Ølgod, Skovlund-Ansager, Helle Øst og Horne, Hodde, Tistrup og Sig.

Alle møder starter kl. 19.00

Inden for nærmeste fremtid bliver selve Kommuneplan 2017 offentliggjort, og herefter har du mulighed for at komme med høringssvar til planen.

Kontakt nærmere information:

Henrik Rasmussen
Projektmedarbejder, 
Plan og Byudvikling, Varde Kommune - Bytoften 2 - 6800 Varde
herg@varde.dk - www.vardekommune.dk Dir. tlf.: 79 94 65 57

Vi skal drøfte hvorfor og hvordan Helle Øst vil deltage? Og om emnerne skal indgå i vores årsmøde.

REFERAT:
Fortæl bagland om disse datoer.

 

8) Planlægning af borgermøde om fordeling af vindmøllepenge

Til drøftelse og beslutning

Claus Jeppesen og Finn Ladegaard (Udviklingsrådet Helle Vest) har været til møde på Varde Rådhus den 12. januar 2017 for at få mere information om fordelingen af vindmøllepengene.
Her blev det besluttet, at udviklingsrådene sammen skal afholde et borgermøde for alle naboer til vindmøllerne og områdets interessenter. På mødet vil der bliver informeret om typer af projekter og initiativer, som kan få støtte fra vindmøllepengene. Der vil herefter blive en høringsperiode, hvor man kan komme med forslag og søge til specifikke projekter. Det forventes, at de første projekter tidligst kan få penge tildelt i foråret 2018. 

Se mere om vindmøllepengene her: http://helleoest.dk/id/2492/kaempe-vindmolle-penge 

Borgermødet skal holdes i slutningen af marts. Vi skal beslutte om det måske kunne være sammen med vores Årsmøde lige som UR Helle Vest vil benytte sig af?

REFERAT:
Borgermøde afholdes den 29. marts sammen med Helle Vest og Varde By Udviklingsråd.
Klokkeslet og sted er endnu ikke planlagt.

I Helle Øst holder vi vores Årsmøde som planlagt i april.

 

9) Planlægning af Årsmødet for Udviklingsrådet Helle Øst

Til drøftelse og beslutning

Vores Årsmøde er planlagt til den 19. april 2017.

Vi skal sætte et mål for, hvad vi vil opnå med mødet. Hvilke emner og aktiviteter skal sættes på mødets dagsorden?

Ved Rådsmødet den 14. december 2016 blev vi enige om, at holde ambitionen om et mindre møde med fokus på lokal samarbejde og landsbyklynger. 

Se punkt 6 http://helleoest.dk/cid/1541/14-12-16-raadsmode-helle-ost-udviklingsraad

 

Som inspiration kan bruges idéer fra:

www.fremtidsforskning.dk . På denne hjemmesides forside er der i højre spalte en forside af bladet ”Futuriblerne” med et foto af en åben dør og et emne: ”Fremtidens landsbyer 1”.

Se punkt 11 om Landsbyklynger http://helleoest.dk/cid/1541/14-12-16-raadsmode-helle-ost-udviklingsraad 

Artikel om landsbyklynger http://helleoest.dk/id/2722/sammen-er-landsbyer-staerkere- 

Se punkt 6 om Landsbyklynger http://fur.udviklingsraad.dk/id/2732/23-11-16-fur-raadsmode-paa-hotel-arnbjerg 

De andre Udviklingsråds borgerinddragende aktiviteter. Se dokument:

BORGERINDDRAGENDE AKTIVITETER I UDVIKLINGSRÅDENE 2016

 

REFERAT:
Vi holder Årsmødet som et stille arrangement uden større indslag.
Vi arbejder på at få 2-3 erhvervsledere til at fortælle om de udfordringer,
der er med at drive virksomhed i vores område.
Årsmødet annonceres som sædvanligt i Ugeavisen, Ruban og Facebook.

 

10) Gennemgang af vedtægter.

Til drøftelse

http://helleoest.dk/menu/vedtaegter 

Vores vedtægter lever ikke op til den aktuelle virklighed og bør revideres. Det speciel sammensætningen af medlemmer og tidsfristen for indkaldelse til Årsmøde der er i uoverensstemmelse.

REFERAT:
Agerbæk 3 repræsentanter, Vrenderup 1 repræsentant
§ 1 Fåborg, Vrenderup, Årre og Hjortkær.
§3 Fjerne afsnit 3.
§4 Der afholdes et årsmøde inden udgangen af april måned. Indkaldelse til årsmødet
sker ved annoncering med mindst 14 dages varsel i den lokale ugeavis, som dækker
Helle Øst udviklingsområdet.
§ 4 Forslag til årsmødet skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.
§5 Udviklingsrådet vælger en daglig pengeinstitutforbindelse. 
§7 Forslag…….. senest 7 dage….

 

11) Hyldest af de frivillige i Varde Kommune

Til drøftelse og beslutning

Søndag den 30. april kl. 20.00

Vi har i udvalget besluttet, at lave en tradition, hvor man hvert år den 30. april kl. 20.00 tænder et lys for hver frivillig i Varde Kommune ude i lokalområderne. Til dette arbejde har vi fået bevilget kr. 60.000,00.

Beskrivelse af projektet:

I Varde Kommune er der rigtig mange borgere som hver dag gør en forskel. Det er vigtigt at anerkende al det flotte arbejde, som bliver gjort rundt i hele kommunen og som er uundværlig for fællesskabet.

Lys er en fundamental forudsætning for liv, og lyset er på mange måder afgørende for vores velbefindende. På samme måde er frivilligt arbejde en fundamental forudsætning for foreningslivet og afgørende for samfundets velbefindende. Det frivillige arbejde er uundværligt for borgere, lokalsamfund og fællesskabet. Lyset skal symbolisere den kraft, inspiration, glæde, visdom og fornyelse som det frivillige og deres arbejde giver videre til kommunen og dets borger og samfund.

Vi ønsker at hylde alle dem som gør noget ekstra for det lokale og hinanden uanset om det er hjælpen i genbrugsbutikken, besøgsvenner, håndboldtræner, vedligehold af byens torv, de ekstra hænder ved den lokale byfest har alle der giver det ekstra en kæmpe betydning for det lokale arbejde og engagement.

Vi opfordrer alle lokalsamfund til at afholde et arrangement d. 30. april kl. 20.00 hvor vi sammen tænder et lys for de lokale frivillige. Hvordan og hvorledes man lokalt vil afholde arrangementet er helt frit, og vi opfordrer til at arrangementet afholdes med fællesspisning, orkester og sang, taler eller andre festlige indslag for de lokale deltagere. Formålet med eventen er at hylde alle de frivillige som er med til at gøre en forskel i Varde Kommune. Frivilligt arbejde skaber liv og glæde og gennem et bidrag til fællesskabet styrker vi hinanden.

Jeres opgave som Udviklingsråd bliver at sende mig antallet af frivillige i jeres område samt en ”tovholder”, som vil stå for arrangementet i hver ”landsby” i jeres område.

Deadline for ovenstående opgave er den 1. februar 2017 da vi skal have indkøbt lysene og indkaldt ”tov-holdere” til et lille infomøde omkring afviklingen af arrangementet.

Definition på en frivillig:
Alle frivillige i foreninger, på plejehjem, i politiske foreninger, besøgsvenner, frivillige i institutioner, lokale uorganiserede frivillige og andre der gør et stykke frivilligt ulønnet arbejde.

Der vil blive indrykket annoncer omkring denne nye tradition i dagspressen.

Såfremt nogle byer ønsker at gøre mere ud af festlighederne er det for egen regning.

Kontakt mig endelig hvis der er spørgsmål.
Finn Ladegaard, Udviklingsråd Helle Vest

Foreningskonsulent Lene Holm Poulsen er tovholder på projektet ved kommunen

Vi skal beslutte hvordan vi ønsker Lysfesten gennemført.

REFERAT af samme punkt fra den 14. december 2016: 
Der var enighed om, at en lysfest vil være en dårlig idé.

Fakkeltog o.l. bruges alt for ofte til at markere dødsfald – især voldsom død.
Et lys pr. AIDS-offer og et lys pr. frivillig? Det virker forkert. Forslaget
indebærer også noget med fællesspisning. Derfor foreslår vi, at man inviterer
alle frivillige (udpeget af lokalområderne) til en festlig middag på kommunens
regning fx i Arnbjerg, Næsbjerghus eller på Rådhuset.

I stedet for lys kunne alternativet være flag eller banner. Det kunne være et
flag/banner for hver frivillig. Flagene / banner kunne være trykt med de
respektive foreningers logo. Ved arrangementet kunne foreningerne være tilstede
med en stand som reklame for deres aktiviteter. Flag, banner og materialer
kunne så evt. genbruges til næste år og ved forskellige andre lejligheder.
REFERAT:
Vi vil gerne hylde de frivillige. Men vi ønsker ikke at deltage i lysfesten som den er os forelagt.
Vi søger efter alternative muligheder.

 

12) Afholdelse af "Local Entrepreneurships Day"

Til orentering

Det er foreslået, at vi skal samarbejde med de lokale folkeskoler og erhvervsliv om at få mere læring om erhverv, innovation og arbejdsliv for skolebørnene. Arrangementet kunne laves lokalt i Helle Hallen den 4. november som optakt til den landsdækkende Global Entrepreneurskips Week http://gew.dk/ i uge 46

Som opfølgning på vores Årsmøde kan vi tage kontakt til Kasper Bech Pedersen fra ProVarde.

Hertil kunne vi få hjælp af Fonden for Entreprenørskab http://www.ffe-ye.dk/ 

REFERAT:
Skolerne i vores område går sammen om det. Børnene undervises 1 uge. Afsluttes fredag i Hellehallen.

 

13) Presse- og kommunikationsansvarlig

Til drøftelse

Claus Jeppesen har indtil dato været ansvarlig for opdateringen hjemmesiden og i den forbindelse information om Udviklingsrådets virke til vores borgere og interessenter.

Det har indtil nu udmøntet sig i udviklingen af Ruban og hjemmesider til udviklingsrådene, byer og foreninger i Varde kommune. Det har været en tidskrævende opgave. Derfor har er mængden af information og pressemeddelelser fra udviklingsrådet været relativt beskeden til helt fraværende.

Som formand for Udviklingrådet og fortsat formand for RubanINFO er Claus's tid besat og der er behove for, at vi udnævne en ny "Presse og kommunikationsansvarlig". 

REFERAT:
Punkt til næste møde

 

14) Synliggørelse, markedsføring og kommunikation i Helle Øst

Til orientering

Årre, Fåborg og Starup er sammen med mange andre byer og foreninger i Varde kommune gået ind i Ruban samarbejdet. Her mangler vi, at Agerbæk deltager.

REFERAT:
Agerbæk holder foreløbig fast i det, vi har.

 

15) Reklame film for Helle Øst

Til drøftelse og beslutning
 
Vi har fået en faktura fra Jimi Rosa Varde TV, der har lavet en film om Daglig Brugsen i Starup.
Prisen er 6.250 kr. inkl. moms.
Det er sket på foranledning af Lars Bo.
 
Der er nu tvivl om, hvad vi konkret har aftalt? Er der sket en misforståelse?
 
Det starter med, at Varde kommune ved Hanne Jespersen vil sponsorere en film på ca. 1 minut til alle Udviklingsråd.
Her blev der blev talt om en film, hvor vi skulle have nogle før og efter billeder af udviklingen i Helle Øst. Blandt andet Starup gamle- og nye brugs for, at vi kunne vise udviklingen. Lars fik opgaven med at tale med Jimi om opgaven.
 
I mellemtiden har Jimi lavet filmen om Mælkefestivalen http://helleoest.dk/id/634/maelkefestival-i-helle-hallen
Her viser det sig at budgettet som Varde kommune har stillet til rådighed er blevet brugt!
I referatet fra den 24. august 2017 står der ikke noget om budget og økonomi.
 
Jimi skal have sine penge, så det foreslås, at Udviklingsrådet Helle Øst betaler nu.
 
Vi tager stilling til den videre efterspil i denne sag.
REFERAT:
Claus kontakter Jimi

 

16) Ruban kursus

Til drøftelse og beslutning

Alle skal kunne bruge og skrive på Ruban. Derfor skal vi aftale en dag for et kursus i brugen af Ruban.

REFERAT:
Udsættes

 

17) Udpegning af nye medlemmer af Udviklingsrådet

Til drøftelse

Vi mangler følgende medlemmer til Udviklingsrådet som vi skal udpege:

1 medlem fra Agerbæk?

REFERAT:
Er vedtaget

 

18) Valg af revisor 

Til drøftelse og beslutning

Ingrid er valgt som Udviklingsrådets revisor. Udviklingsrådets har den fulde tillid til, at Ingrid har revideret vores regnskab efter gode regnskabsmæssige principper.

Det har dog været til diskussion om, det er i trit med gode forretningsmæssige principper, at et bestyrelsesmedlem er valgt til revisor? Derfor bør vi ved næste Årsmøde overveje at få en revisor uden for bestyrelsen. Ligeledes mangler vi også en revisorsuppleant.

I vedtægterne §5 om Økonomi står følgende:

§ 5 Økonomi
Udviklingsrådet regnskabsår er kalenderåret.
For Udviklingsrådets forpligtelser hæfter alene rådets formue, idet ingen medlemsgruppe eller enkelt medlem kan forpligtes økonomisk.
Årsmødet vælger 1 revisor og en revisorsuppleant for en 1-årig periode, og genvalg kan finde sted.
Udviklingsrådet vælger en daglig pengeinstitutforbindelse indenfor rådets geografiske område.

REFERAT:
Jørn kontakter skatterevisor i Årre.

 

19) Offentliggørelse af vores regnskab og budget på hjemmesiden

Til drøftelse og beslutning

Vi arbejder for at synliggøre udviklingsrådets virke og udvise åbenhed. Derfor foreslåes det at Udviklingsrådets regnskab og budget ligges på vores hjemmeside. Ligeledes at større beløb som tildeles og uddeles løbende bliver opdateret på hjemmesiden. 

REFERAT:
Regnskabet, der er godkendt på årsmødet, skal lægges på hjemmesiden.

 

20) Bog: "Motivér den frie vilje"

Til orientering

Ulla har fået bogen og anmelder den.

I forbindselse med fordraget med Carsten Blomberg har FUR foræret os bogen: "Motivér den frie vijle" med undertilen "En antologi om fastholdelse og rekrutting af frivillige.

Bogen er udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde: www.frivillighed.dk. Den kan lånes ved at kontakte formanden for UR Helle Øst, Claus Jeppesen mail. claus@vestland.dk  

REFERAT:
Claus har overtaget bogen

 

21) Ny Lokalsamfundskonsulent og LAG-koordinator inviteres til at besøge Helle Øst

Til orientering og beslutning

Efter mere end 10 år som lokalsamfundskonsulent og LAG-koordinator går Hanne Jespersen på pension pr. 1. marts.

Efterfølgeren er fundet...
Mandag den 2. januar tiltræder Lisbeth Linding, Frisvad som lokalsamfundskonsulent og LAG Koordinator i Varde Kommune. Lisbeth Linding er 47 år gammel, mor til fire og gift med Knud Lorentzen. Hun kommer fra en stilling i Jydsk Landbrugsrådgivning og har været aktiv i blandt andet Mejls Friskole og projekter i nærområdet. Lisbeth kender vældig godt til lokalsamfundene i Varde Kommune og har fulgt udviklingsrådenes arbejde på sidelinjen. Endvidere har hun siddet som suppleant til LAG Fanø-Vardes bestyrelse i de sidste par år og deltaget i flere LAG projekter.

Hanne bliver på sin post til udgangen af marts for at videregive sine erfaringer til Lisbeth.

Vi vil byde Lisbeth velkommen og finde en dato, hvor vi kan inviterer hende til at besøge Helle Øst.

REFERAT:
Bustur august-september.

 

22) Afskedsreception for Lokalkonsulent Hanne Jespersen

Til orientering

Alle medlemmer fra udviklingsrådene er inviteret sammen med:
Borgmesteren, Formanden for udvalget for Kultur og Fritid, direktionen, bestyrelsen for LAG Fanø-Varde, afdelingen Kultur og Vækst samt samarbejdspartnere og og Hannes familie.

Afskedsreception afholdes fredag den 27. januar kl. 13.00 - 15.00 i Rådhusets kantine, Bytoften 2, Varde,  
Hanne skriver: Det vil glæde mig rigtig meget, at se mange af jer til receptionen.

S.U. gerne senest den 20. januar til Britta Nielsen på mail: brni@varde.dk

REFERAT:
Ingrid, Claus og Lars Bo deltager. Jørgen sammensætter en vingave til 450 kr

 

23) Næste for Udviklingsrådet

Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Udviklingsrådet Helle Øst.

- 23. februar 2017: Rådsmøde

- 5. april 2017: Rådsmøde

- 19. april 2017: Årsmøde

- 3. maj 2017: Konstituerende møde

- 16. maj 2017 kl. 17.00: Forårsmøde med Byrådet

- 14. juni 2017: Rådsmøde

- 17. august 2017 kl. 17.00: Efterårsmøde med Byrådet for formand og næstformand.

REFERAT:
Rådsmøde den 23. februar udgår. Kommunen indkalder.
Claus finder en dato i marts sammen med Helle Vest til borgermøde om vindmøller.

 

24) Eventuelt

REFERAT:
Intet at bemærke

 

 

onsdag 11 jan 2017 - claus
Vist: 2355 gange