Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
mar
5
tir
Foto:

5/3-2019 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

BEMÆRK: Dagsorden er under udarbejdelse

 

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00 - 21.00, tirsdag den 5. marts 2019

Har du spørgsmål og kommentarer til dagsorden er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen, Flemming Lysholm
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

 

1) Godkendelse af referatet fra:

5/2-2018 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst
http://helleoest.dk/cid/7900/5-2-2019-raadsmode-i-udviklingsraadet-helle-ost 

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:

 

3) Regnskab og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst. Budgetoverblik

Til orientering

REFERAT:
Kassebeholdning: kr.

Udgifter 2019 indtil dato:
(tal fra den 5/2-2019)
Møder div. kr. ()
Gaver kr. ()
Kontingenter kr. ()
Kørsel 2018 kr. ()
Andet kr. ()

I alt: kr. ()

 

Verserende sager og emner

 

x) Trafikken på Tingvejen

Vejdirektoratet ønsker at hæve hastighedsgrænsen til 90 km på udvalgte strækninger på Tingvejen. 
I den anledning har Udviklingsrådet afholdt et møde med indbudte interessenter fra Helle Øst samt Preben Friss Hauge formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune. Læs mere om mødet her.

Jan Skovbjerg er koordinator og talsmand pva. Udviklingsrådet for Trafik på Tingvejen

Til orientering: Jan orienterer om status i sagen

REFERAT:

 

x) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup, Claus Jeppesen

REFERAT:

Hjortkær, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg, Jørgen Madsen og Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup, Lars Bo og Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre, Jørn S. Pedersen og Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk, Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen og Flemming Lysholm

REFERAT:

 

x) Fundraising
Udviklingsrådet har tidligere modtaget et ønske om hjælp til fundraising. Ved tidligere møder er muligheden for at understøtte initiativer og projekter med know how til fundraising blevet debatteret. Jonna Buch har indvilget i at undersøge muligheder lidt, bl.a. mulighederne for hjælp ved Varde Kommune.

Til orientering: Mulighederne for hjælp til fundraising

REFERAT:

 

x) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

  • Torsdag, d. 11. april 2019, kl. 18.00: ÅRSMØDE
  • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
  • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
  • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:

 

 

 

tirsdag 26 feb 2019 - Claus V. Jeppesen