Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Foto:

31/5 2016 Bestyrelsesmøde UR Helle Øst

Mødet blev holdt på Fåborghus den 31. maj 2016

Se printervenlig version: 

2016-05-31 URHØ Referat Bestyrelsesmdøe

 

Deltagere: Ulla Sundvang, Claus Jeppesen, Bent Andreasen, Jørn S. Pedersen, Leif Ventzelsen, Peter Fornitz, Lars Bo, Villy Pilgaard, Ingrid Sand Simonsen.

Lars havde lavet forslag til og udsendt dagsorden for mødet.

 

 

1.Velkomst.

Indtil konstitueringen var Lars mødeleder, han bød velkommen til en ny sæson i udviklingsrådet og en særlig velkomst til Ulla Sundvang, der er den ene af repræsentanterne for Agerbæk.

 

2. Konstituering

Formand:                             Claus Jeppesen

Næstformand:                      Lars Bo

Sekretær:                            Ingrid Sand Simonsen

Kasserer:                             Bent Andreasen

Særposter: kunne være vedr. trafikgruppe, bosætning eller lign. Når opgaven er der, er der én i udvalget, der påtager sig opgaven.

 

3. Økonomisk status:

Bent redegjorde for det. Pt. 57000,00 kr. på kontoen.

 

4. Vores opgave/ vores mission/ Hvad skal vi arbejde med (og for) i det kommende år?

Fortsætte ” Hvad skal vi leve af?” Opfølgning af samarbejdet m. erhverv og Folkeskolen (kontakt m. Kasper Bech Pedersen, Pro-Varde). Have god kontakt til Borger- og Erhvervsforeningerne i vort område. Være netværksformidler mellem erhverv og foreninger. Skole- og dagtilbudsstruktur. Sparring med kommunen.

Arrangementer:                

- Mælkefestival (er ved at være klar)

- Erhverv- uddannelse – innovation m.m. Global entreprenør.

- Vedtægter: Gennemgås

- Årsmøde: Planlægges v. mødet i december

- Vi havde en snak omkring evt. samarbejde/ kontakt til andre evt. Skovlund/Ansager.

 

5. Mødeplan:

Fremsendt forslag blev gennemgået. Datoerne vil kunne ses på RUBAN (på vores hjemmeside).

- 2016: 29/8 – 28/9  -- 16/11 – 14/12

- 2017: 22/2 – 5/4 – 19/4 (årsmøde) – 3/5                     

 

6. Placering af fællesmødet m. UR Vest, borgerforeningerne og mødet med ” vore” lokalt valgte politikere.

Forslag: 28/9 hvor vi har vort eget møde tidligt og derefter fælles møde m. Borgerforeningerne kl. 19,30. Besked skal ud til Borgerforeningerne nu. Møde m. politikere og borgerforeningerne: 16/11. Møde m. UR Helle Vest evt. i januar 2017.

 

7. Kommentarer til FUR (jf. referat).

Lars Bo havde deltaget i mødet. Kulturelt råd: forståelsen af deres opgave -at synliggøre kulturen i Varde kommune. Vil uddanne foreninger i Kultunaut. Aftenskolerådet: lettere at afholde ( få deltagere) til kurser i byen Varde, sværere at samle nok i landområderne. Forslag: evt. henvende sig til AOF/ LO m. fl., kontakte  Borgerforeningerne.

Hanne Jespersen har gjort opmærksom på, der ligger 200 kuglepenne til vor udvalg, og de kan afhentes på hendes kontor.

 

8. Status på Mælkefestival/ evt. kommentarer til do:

Lars og Bent deltog i det sidste møde. Arrangementet kører på skinner. Vort UV råd: evt.skrive en pressemeddelelse. Se evt. referatet fra mødet.

Næste møde er d. 14. juni. Villy, Lars og evt. Claus deltager.

 

9. Status RUBAN/ evt. kommentarer til do:

Går forrygende: Fåborgs og Lydums hjemmeside kører nu. Billum og Næsbjerg har haft møde m. RUBAN. Årre har møde om kort til. Alle udviklingsråds sider kører. Erhvervsvirksomhederne begynder at henvende sig for at være med.

 

10. Status på/ kommentarer til arbgr. vedr. bosætning og vækst – fremtidig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet:

Vi har modtaget referater. UV kan være inspiratorer på flere felter.

 

11. Nyt fra byerne:

Fåborg: har fået 20.000kr. til færdiggørelse omkring det gl. stisystem, afmærkninger m.m. Lokal historisk forening har haft en fin tur til Baldersbæk m. Holger Grumme som guide.

Starup /  Tofterup: skulle få en ny Brugs til efteråret.

Årre: Gør klar til dronningebesøg.

Agerbæk: har byfest i den kommende uge.

 

12. Årsmødet: Evaluering:

Gode foredragsholdere, en god aften. Den manglende tilslutning: årsagen kan være, vi var for sent ude med indbydelsen.

 

13. Eventuelt. Intet at bemærke.

 

Ref. v. Ingrid Sand Simonsen