Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Udviklingsrådet afholder Årsmøde i Helle Hallen. Foto: Udviklingsrådet Helle Øst

10/9-2020 Årsmøde Udviklingsrådet Helle Øst

Deltag og få sidste nyt om lokalsamfundsudviklingen i Helle Øst

 

Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

-Alle er velkomne

 

Se annonce:

Annonce Årsmøde 2020

 

Hør om udviklingen i Helle Øst og PowerTower Helle
Få indflydelse på den lokale udvikling og deltag i årsmøde...

Mødedato: Torsdag 10. september 2020. kl. 18.30

Mødested: Helle Hallen

Program:
1) Spisning: Stjerneskud, øl og vand samt kaffe og kage (Husk tilmelding)
2) Dagsordenen ifølge vedtægterne
3) Debat: Fokuspunkter i vores lokalsamfund og Udviklingsrådets virke

Forslag til årsmødet: Skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Mødedeltagere: Alle er velkomne. Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

Tilmelding: Af hensyn til køkkenet er der tilmelding seneste 7. september:
- Skriv, at du kommer til Formand Claus V. Jeppesen claus@vestland.dk

Pva. Udviklingsrådet Helle Øst

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55


Vi glæder os til at se dig!

 

Dagsorden for Årsmødet

Referatet er godkendt

Tilstede var:
I årsmødet deltog 21 personer.

 

Referent: Ingrid Sand Simonsen

 

Printervenlig underskrevet referat: 
2020-09-10 Referat Årsmødet 2020 Underskrevet


PowerPoint fra mødet:
Årsmødet 2020 Præsentation


Referat og dagsordenen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent

REFERAT:
Valg af dirigent: Valgt blev Poul Rosendahl
Valg af referent: Valgt blev Ingrid Sand Simonsen

Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt, 14 dage før.


2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år ved formanden Claus  Vestland Jeppesen.

REFERAT:
Udviklingsrådets forslag til beretning:
FORSLAG: Beretning for Udviklingsrådet Helle Øst 2019


Formanden fremlagde Udviklingsråds årsberetning.
Beretningen var udsendt før mødet.
Formanden gennemgik udviklingen i de forskellige byer i Varde kommune.
En planche viste, hvordan udviklingen af indbyggerantal ser ud nu i
forhold til sammenligning af området.

Kommentar fra Poul Verner:
Vedr. personer i Pro Varde. Helle øst bør have en person
i repræsentantskabet for Pro Varde.

Spørgsmål fra Sara Andersen:
Er udviklingsrådet med inde om evt. belåning af tilflytteres bolig.
Evt. 80% belåning.
Svar fra Claus:
Vi har ikke arbejdet med det indtil nu. Måske skal vi se på det efterfølgende

Kommentar fra Poul Rosendahl:
Være obs. på fordelingen af befolkning bl.a. bolig til den yngre generation.
Og vi skal gerne have en repræsentant i Pro Varde.

Kommentar fra Poul Verner:
Vigtig med mulighed for boliger.

Udviklingsrådet arrangere kursus i borgerjournalistik og foto.

Helle Kommunikations- og Mediegruppen sættes i gang.

Spørgsmål fra Poul Verner:
Hvem skal sidde i en sådan gruppe?
Hvad med de penge som evt. borgerforeningerne har bl. a. puttet penge i Ruban?
Hvis ikke vore hjemmesider kan bruges, må pengene tilbagebetales
(der er 7 hjemmesider).
Der er tidligere indbetalt 6.000 kr. pr. hjemmeside.

Samarbejdet med Ruban:
Claus orienterede om, at der ikke er udsendt nogen referat fra de sidste
2 generalforsamlinger.

Integration:
Poul Verner foreslår:
at Helle øst udviklingsråd betaler de 2000 kr. for hver person,
der ønsker at deltage i danskundervisningen, som vi påtænker at få sat i gang.

Spørgsmål fra Jonna Buch Andersen:
Emnet viadukten i Agerbæk har været et punkt på et af rådsmøderne.
Hvorfor skal/vil udviklingsrådet ikke tage stilling til dette punkt?
Svar fra Claus:
Redegjorde for udvalgets holdning, at vi synes Agerbæk skal blive enige.
Så kan udvalget slutte op om den beslutning, man kommer frem til.

Beretningen blev godkendt.
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
REFERAT:
Kassereren Jørgen Madsen, Fåborg fremlagde det reviderede regnskab
Regnskabet slutter med et overskud på..: kr. 4680,00
Bankbeholdning pr. 31.12.2019 var på...: kr. 76904,00

Regnskab 2019 URHØ
2020-09-10 URHØ Regnskab 2019 Underskrevet

Regnskabet blev: Godkendt


4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

REFERAT:
Kassereren Jørgen Madsen, Fåborg fremlagde budgettet for året 2020

Budget blev: Godkendt.


5. Indkomne forslag

REFERAT:
Udviklingsrådet har indgivet et forslag til vedtægtsændringer
Læs de nuværende vedtægter her: Vedtægter

Læs forslag til vedtægtsændringer her:
FORSLAG til Vedtægtsændring 10/9-2020

FORSLAG til Vedtægtsændring med rød tekst


Forslag til Vedtægtsændringer blev vedtaget med følgende ændringer:

§ 3 Udviklingsrådets sammensætning stk. 6
TILFØJELSE:
"Får både formanden og næstformanden forfald i løbet af en valgperiode,
skal rådet konstituere sig med en ny bestyrelse."

§ 5 Årsmødet stk. 4
FJERNES:
Følgende passus fjernes: "eller på grund af stor smitterisiko" 
§ 5 Årsmødet stk. 5
TILFØJELSE:
"skriftligt" tilføjes "/elektronisk", så der står: "skriftligt/elektronisk"

§ 8 Ophævelse

ÆNDRING:
"jf. §6" ændres til "jf. §7".

Følgende vedtægter blev vedtaget:
2020-09-10 Vedtægter Udviklingsrådet Helle Øst VEDTAGET!

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

De nuværende er: 
- Revisor Henning Jørgensen
- Revisorsuppleant Keld Jacobsen

De nuværende revisorer har accepteret genvalg.

REFERAT:
Der blev vedtaget genvalg af revisorerne.

 

7. Evt.

REFERAT:
INTET

 

Forslag til årsmødet skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Har du bemærkninger til mødet eller dagsorden, er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Vi glæder os til at se dig!


Bedste hilsner

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Kontakt Udviklingsrådets medlemmer her: http://helleoest.dk/menu/kontakt 

 

 Næste planlagte møder

  • Tirsdag d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 – 21.00: Efterårsmøde
  • Tirsdag d. 1. december 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde

 

torsdag 27 aug 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2951 gange