Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Udviklingsrådet Helle Øst udsætter Årsmødet pga. COVID-19 Foto: Udviklingsrådet

30/4-2020 Årsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst UDSAT!

Årsmødet afholdes i stedet den 10. september, hvis det er muligt

 

UDSÆTTELSE!

Udviklingsrådet for Helle Øst havde fastlagt årsmøde i henhold til vedtægterne til afholdelse i
Helle Hallen torsdag den 30. april 2020.

Men på grund af restriktionerne forårsaget af corona-epidemien udsættes årsmødet til
torsdag den 10. september 2020 kl. 18:30 samme sted.

Mere derom senere…

 

 

Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

-Alle er velkomne

 

Hør om udviklingen i Helle Øst og PowerTower Helle
Få indflydelse på den lokale udvikling og deltag i årsmøde...

Mødedato: Torsdag 30. april 2020. kl. 18.30

Mødested: Helle Hallen

Program:
1) Spisning: Stjerneskud, øl og vand samt kaffe og kage (Husk tilmelding)
2) Dagsordenen ifølge vedtægterne
3) Debat: Fokuspunkter i vores lokalsamfund og Udviklingsrådets virke

Forslag til årsmødet: Skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Mødedeltagere: Alle er velkomne. Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

Tilmelding: Af hensyn til køkkenet er der tilmelding seneste 27. april:
- Skriv, at du kommer til Formand Claus V. Jeppesen claus@vestland.dk

Pva. Udviklingsrådet Helle Øst

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55


Vi glæder os til at se dig!

 

Dagsorden for Årsmødet

Referatet er ikke godkendt

Tilstede var:

 

Referent: Ingrid Sand Simonsen

 

Printervenlig referat: 
Bliver vist her efter mødet


Referat og dagsordenen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent

REFERAT:
Valg af dirigent: Valgt blev XXX
Valg af referent: Valgt blev XXX


2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.

REFERAT:
Formanden fremlagde Udviklingsråds årsberetning.
Se vedhæftet: Beretningen vises her efter mødet
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
REFERAT:
Kassereren Jørgen Madsen, Fåborg fremlagde det reviderede regnskab
Regnskabet slutter med et overskud på..: kr. XXXXXX
Bankbeholdning pr. 31.12.2019 var på...: kr. xxxxxx

Regnskabet blev: XXXkendt


4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

REFERAT:
Kassereren Jørgen Madsen, Fåborg fremlagde budgettet for året 2020

Budget blev: XXXkendt.


5. Indkomne forslag

REFERAT:


6. Valg af revisor og revisorsuppleant

De nuværende er: 
- Revisor Henning Jørgensen
- Revisorsuppleant Keld Jacobsen

REFERAT:
Der blev vedtaget XXXvalg af revisorerne:
Revisor: XXX
Revisorsuppleant: XXX

 

7. Evt.

REFERAT:

 

Forslag til årsmødet skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Har du bemærkninger til mødet eller dagsorden, er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Vi glæder os til at se dig!


Bedste hilsner

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Kontakt Udviklingsrådets medlemmer her: http://helleoest.dk/menu/kontakt 

 

 Næste planlagte møder

  • Onsdag den 27. maj kl. 18.00: Konstituerende rådsmøde. 
    (eller årsmøde såfremt det ikke er afholdt)
  • Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde
  • Torsdag d. 27. august 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde
  • Torsdag d. 10. september 2020, kl. 18.30 - 21.00: Reserveret til evt. Årsmøde
  • Tirsdag d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 – 21.00: Efterårsmøde
  • Tirsdag d. 1. december 2020, kl. 17.00 - 21.00: FUR møde

mandag 13 apr 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2426 gange