Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

27/1-2020 Bosætningsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Referat fra Udviklingsrådets Bosætningsmøde m. Borgerforeningerne, Agerbæk Udvikling og lokale byrådspolitikere i Helle øst og centerchef for Helle Hallen

Referatet er godkendt

Mødet fandt sted: Mandag d. 27. januar 2020 kl. 18,00 på Fåborghus.

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Printervenlig referat:

27/1-2020 Referat Bosætningsmøde med borgerforeninger

 

 

Deltagere: 

FÅBORG BORGERFORENING: Martin Kristensen
STARUP SOGNS BORGERFORENING: Heidi Jørgensen,
ÅRRE BORGERFORENING: Poul Verner Christensen
AGERBÆK BORGERFORENING: Hans Ove Lauridsen, Sonja Jensen
AGERBÆK UDVIKLING: Hans Peter Nielsen, Jesper Christensen
BYRÅDSMEDLEMMER: Holger Grumme Nielsen

UDVIKLINGSRÅDET HELLE ØST:
Jørn S. Pedersen, Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg, Jonna B. Andersen, Lars Bo,
Mikkel Ottosen, Claus Vestland Jeppesen, Ingrid Sand Simonsen.

 

Afbud: 
Ulla Sundvang, Jonna Kvist, Sarah Andersen, Peder Foldager

 

Referent: Ingrid Sand Simonsen.
 
Mødets tema: Bosætning
Hvordan kan vi sammen løfte bosætning og lokalsamfundsudviklingen i Helle Øst?
Uden bosætning, så er lokalsamfundet i afvikling. Det er af vital betydning, at kende og anvende de bedste metoder og virkemidler for at skabe bosætning.
Hvilke tiltag og opgaver for bosætning giver god mening at varetager i fællesskab?

1) Præsentation af fremmødte deltagere.

 

2) Udviklingsrådets økonomi og budget: Blev gennemgået.

Overstreget tal i restbudget vil ikke blive brugt i 2019 og udgår. Disse poster får nyt budget for 2020, der endnu ikke er besluttet.

Restbudget for PowerTower og Pavillon på 24.000 kr. bliver brugt, men er ikke faktureret endnu. Derfor er de 24.000 kr. stadig i kassen i 2020. Alle tal er rundet op til nærmeste hundrede:

Budget 2019

Udgifter pr. 31/12

Budget

Restbudget

Møder

15.000

23.000

8.000

Kontingenter, Kontorhold

11.300

9.000

- 2.300

PowerTower

24.000

40.000

16.000

Gaver

100

2.000

1.900

Kørsel

5.200

5.000

- 200

Marketing (pavillon)

0

8.000

8.000

Andet

700

1.200

500

I ALT

54.600

88.200

24.000

 

 

Budget 2020

Beløb

Kassebeholdning d.d.

76.900

Tilskud 2020 fra Varde Kommune

61.000

Restbudget 2019

-24.000

Budget 2020 (i fl. 2019 tal)

-40.200

I ALT TIL ANVENDELSE

73.700

 

3) Status på Udviklingsrådets virke 

Power Tower Helle: 

 • Agerbæk er åbnet. Ingen er flyttet ind, men en fremvisning i næste uge.
 • Årre har 4 virksomheder, en 5. er på vej til 1. maj 2020.
 • Helle hallen – 3 er flyttet ind.
 • Naturhuset kommer med i PowerTower-konceptet, men ombygningen er endnu ikke afsluttet.
 • Netværket af iværksættere (PowerNetværk Helle med ca. 10 deltagere) mødes en gang om måneden. Det fungerer rigtig godt og der er åben for tilgang af flere deltagere i netværket.
 • Åbent arrangement her i foråret bl.a. for at få flere med.
 • Varde Power Tower laver iværksætterkursus med 7 aftner med forskellige erhvervsemner.  Der kobler vi os på. Hvis der er nok herfra området, bliver næste kursus afholdt i Agerbæk.
 • Har et godt samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere (borgerforeninger, ProVarde m.fl.)

Trafikgruppen:
Der er indsendt forslag til trafikstyrelsen for sikker trafik på Tingvejen. Cykelstier m.m.

Udviklingsrådets virke:
I må meget gerne komme med forskellige emner i ønsker vi skal tage op.

 

4) Bordet rundt:
Fåborg: Udfordring at fastholde og få nye borgere til at bosætte sig. En udfordring mere er udlændinge, der bosætter sig i byen eller omegnen, vigtig at få dem med i de forskellige arrangementer. Påbegynder cykelstien til Årre inden så længe.

Agerbæk Borgerforening: Ros til Fåborg vedr. den store tilslutning til deres byfest.
God gang i salg af huse. Mangler byggegrunde, gerne attraktive grunde. Kommunen er ikke så interesserede i at udstykke i landområderne, der skal ekstra økonomi til dette. Skolens hal er snart bygget færdig. Udseendet kan diskuteres, det er ikke pænt med den mørke facade, hvor der er brugt sorte bølgeplader som materiale.

Årre: Den gode historie skal vi selv fortælle. Projektet ved skolen mangler penge, mangler 250.000 kr. Får dem ikke fra kommunen. Har haft åbent hus ved de nye byggegrunde, men ikke besøgende. Har kontakt til Varde kommune vedr. opsætning af oplysende tavler. Godt samarbejde med kommunen bl.a. vedr. cykelstier. Håber at holde indvielse af det nye område v. skolen inden så længe. Ingen problemer med at få frivillige hjælpere.

Starup / Tofterup: En del byggegrunde er solgt og bliver bebygget nu. En del indvandrere bor i området. Udviklingsplanens projekter bliver udført efterhånden. Ønsker gerne samarbejde med de andre byer/områder.

Agerbæk udvikling: Byggegrunde/ lejeboliger mangles. + 50 har svært ved at låne penge. Der bor en del indvandrere/udlændinge i området. Udfordring: butikker lukker!! Ønsker om hundeskov, stier, jernbanen fjernet. Der arbejdes med de forskellige ting. Er ved at få lavet en områdeplan, som vi glæder os til at blive færdig med, forslaget indeholder flere forslag til aktiviteter.

Hjortkær: Ikke de store forandringer, skal her inden længe have et borgermøde. Et par huse til salg. Gerne have byen pyntet lidt op. Det er et andet klientel af tilflyttere, der kommer nu, ikke så interesserede i at alt skal se ordentligt ud. Megen trafik gennem byen – hurtigkørende – ” overser” chikanerne” eller kører hen over dem og ødelægger dem.

Vrenderup: Det går godt i vores område. Hellehallen må vi ikke glemme.

Holger Grumme: Kommunen vil gerne have beregnet økonomien vedr. baneprojektet i Agerbæk. Kommentaren til de mørke plader på det nybyggede område vedr. skolen ser ikke godt ud (andre i forsamlingen enig med ham.) Hvorfor skal børnene se på det mørke i stedet for at opleve lyse omgivelser.

 

5) Bosætning: (Claus power point)

OPLÆG: Bosætningsmøde med borgerforeninger

 

Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomst.
Vigtig at opfylde menneskers behov.

Når folk flytter - flytter de efter hverdagen – kvinderne bestemmer.

Målet for dette er at få lavet en ”Fælles Strategiplan” for hele Helle Øst. En Strategiplan for f.eks. bosætning, integration, erhvervsfremme, synliggørelse og andre emner som giver mening at løse i fællesskab på tværs af vores byer og lokalsamfund.

Vi er nødt til at have en plan – så vi og vores samarbejdspartner kan læse og forstå, hvilke fælles holdninger og projekter vi er enige om at løfte sammen i Helle Øst.

En plan er også nødvendig for, at vi kan søge penge m.m.

 

Kommunen vil gerne have flere til at slå rødder i Varde kommune.
Der er 3 hovedindsatsområder: Bolig – Synlighed – Sociale relationer.

Kommunen vil arbejde med 4 målgrupper:

 1. Unge under uddannelse,
 2. Unge voksne i etableringsfasen,
 3. Familier under reorganisering,
 4. Seniorer

Se handlingsplanen vedhæftet ---- ikke alle byer kommer med i markedsføringen af bosætningsbyer!!! I vores område er det kun Agerbæk der kommer med.

 • Sociale netværker – holde tilknytning til dem, der flytter til andre byer, særlig uddannelsesbyer.
 • Tilflytterservice.
 • Bruge fortællinger/ beretninger som eksempler f.eks. børnefamilie der fandt drømmen i Agerbæk.)
 • Ansætte en bosætningskonsulent.

Vedhæftet: Kommunens oplæg til den nye bosætningsstrategi.

Varde kommunes bosætningsstrategi Bosætningsstrategi: Målgrupper Bosætningsstrategi: Fakta ark Bosætningsstrategi: Agerbæk Noter Bosætningsstrategi: Årre Noter

 

Debat:

Fælles markedsføring af vores område:
Byerne er fælles om at fortælle om områdets seværdigheder.

Integration:
Vi har fået en forespørgsel om undervisning til østeuropæerne, der kommer til vort område. Vi vil også gerne inddrage udlændinge for at forhindre parallelsamfund.

Skoler og institutioner:
Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning.

Erhvervsfremme:
Butikker, arbejdspladser, Power Tower Helle, iværksætterhjælp, netværksgruppe.

Ide-& projektstyring:
Mange ideer er kommet på bordet, men nu skal der handling til.
Idé og projektstyring kunne håndteres som på hjemmesiden: www.undervaerkerivardekommune.dk, hvor man kunne følge de enkelte projekter og samle ideformidling, viden, samarbejde, frivillige kræfter, lederskab …

Synliggørelse og markedsføring:
Ruban, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast, banner,

Fundraising:
Oprettelse af lokal fond, Crowdfunding, virkemidler ved ansøgning, hjælp ..

Fælles udviklingsstrategi:
Landsbyklynge Helle øst, samarbejde med kommunen og omverdenen.

Debatten om Ruban endte ud med, at vi laver en fælles henvendelse til Ruban. Lars Bo sender igen en forespørgsel til Ruban om den fortsatte drift.!!!

Strategiplan for arbejdsopgaver for Udviklingsrådet øst blev gennemgået af Claus Jeppesen. 

Blåbjerg har lavet en strategiplan, som man kunne bruge som skabelon. Vedhæftet: Blåbjerg Strategiplan som eksempel.

 

Debat om:

 • Hvordan løfter vi i fællesskab bosætning og lokalsamfundsudviklingen i Helle øst?
 • Forslag til fremtidige fælles projekter og samarbejde.
 • Drøftelse af igangværende fælles projekter…

Holger: Evt. få fat i bosætningskonsulenten og foreslå fælles branding af byerne i Helle øst og ikke kun i de af kommunen foreslåede byer.

Efter en god drøftelse af emnet, blev man enige om at arbejde videre med ideen med at løfte i flok og at få skrevet en ”Fælles Strategiplan”. Borgerforeningerne går hjem og fortæller deres bestyrelser om strategiplanen for at få opbakning hertil. Borgerforeningerne finder ud af, hvilke emner der skal tages fat på og meddeler det til Udviklingsrådet. Udviklingsrådet vil herefter gå videre med at få lavet et udkast til Strategiplanen og indkalde til nødvendige møder herom.

Følgende forslag til emner er fremkommet indtil videre:

 • Bosætning: Kommunens nye bosætningsstrategi, Fælles markedsføring, Boliger, Grunde, Velkomst…
 • Integration: Dansk undervisning til østeuropæer, Forhindring/inddragelse af parallelsamfund…
 • Skole og institutioner: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning…
 • Erhvervsfremme: Butikker, Arbejdspladser, PowerTower Helle, Iværksætterhjælp, Netværksgruppe…
 • Idé og Projektstyring: Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige Kræfter, Lederskab/Pådriver…
 • Fundraising: Oprettelse af lokal fond, Crowdfunding, Virkemidler ved ansøgning, Hjælp…
 • Synliggørelse og markedsføring: Ruban, Sociale medier, Lokalblade, Aviser, Radio, Podcast, banner…

Vedr. kommunikationen / Ruban vil Claus gerne have mandat til at forhøre om mulighederne for at danne en lokal kommunikationsgruppe, der kommer med forslag til fremtidens synliggørelse og markedsføring af vores byer og attraktiviteter.

 

Ref. v. Ingrid Sand Simonsen

mandag 27 jan 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1214 gange