Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

Vejdirektoratet på besøg ved Tingvejen

Ønsker om cykelstier og tunneller blev fremvist af Udviklingsrådet Helle Øst og de lokale Borgerforeninger

Omkring 23 kilometer af Tingvejen skærer sig midt igennem Helle Øst området. Det er vores vigtigste færdselsåre. Vi som er naboer til Tingvejen ved alle, at det er en tung trafikeret vej, som er utryg for bløde trafikanter. Det er et stort ønske fra borgerne, at få sikre cykelstier langs vejen.

Udviklingsrådet Helle Øst i havde samarbejde med borgerforeningerne i Årre, Fåborg, Agerbæk og Starup inviteret Vejdirektoratet og Formand Preben Friis-Hauge fra Plan og Teknik i Varde Kommune til et møde på Årre Kro den 20. februar 2019. Her blev mulighederne for cykelstier, tunneller, kanaliceringsbaner diskuteret. Det blev også en bustur, hvor Tingvejen blev besigtiget.

Skolebørns færden på Tingvejen
Årre skole modtager elever fra et større opland. Heraf er en del tvunget til at færdes på Tingvejen, som er klassificeret som farlig skolevej af Varde Kommune.

Der kommer elever fra Fåborg, der skal krydse Tingvejen for enden af Fåborgvej. Fra Roust er der elever som skal færdes nogle km langs Tingvejen. Der bor elever i nærheden af Årre skole, men på modsatte side Tingvejen, som skal krydse Tingvejen. De har alle daglige udfordringer hermed.

Beboer på cykel langs Tingvejen
Dem der bor langs Tingvejen er tvunget til at cykle på vejen for at komme til og fra deres hjem.

På mødet blev vist et billede af 2 lastbiler, der passerer hinanden samtidig med, at de overhaler en cyklist. Billedet illustrerer, pladsen mellem lastbiler og cyklist kan måles i nogle centimeter. Beboer forklarer, at det opleves som en ubehagelig situation, at lastbilerne kommer meget tæt på hende som cyklist. Der efterlyses også mere hensyntagen fra bilister til blødtrafikkanter på Tingvejen som beboerne mener er livsfarlig at cykle på.

Bustur på Tingvejen med Vejdirektoratet
Vejdirektoratets folk kunne berettet, at de var ganske godt stedkendte. 2 havde før arbejdet i Årre på det gamle kommunekontor. De havde således kørt dagligt på Tingvejen gennem flere år. Der kunne også berettes om hyppige besøg på Tingvejen i embedsmedfør, endda fornyeligt.

Vejdirektoratet registrerer løbende ønsker til nye stier og stikrydsninger på statsvejnettet. På baggrund af en prioritering baseret på bl.a. trafiksikkerhed, antallet af cyklister, nærhed til skoler m.v. udarbejdes skitseprojekter, der kan danne grundlag for den politiske udvælgelse af projekter, når der skal udmøntes midler til nye stiprojekter på statsvejnettet. Vejdirektoratet hører også gerne, hvilke projekter man i kommunerne finder vigtigst, og herunder også hvorfor.

Ønsket om cykelstier, tunneller og kanaliceringsbaner
Vejdirektoratet og Preben Friis-Hauge var både lyttende og imødekommende. Der er nu indledt et godt samarbejde for at få ønsker om cykelstier, tunneller og kanaliceringsbaner udført. I Helle Øst skal vi dog ikke forvente alle ønsker opfyldt med det samme. Vejdirektoratet har med mellemrum bedt kommunen forholde sig til stiønskerne på statsvejnettet, og det forventer vi at gentage i 2019. Udviklingsrådet og Borgerforeningerne vil nu samarbejde med Varde Kommune, indsende en prioriteret ansøgning til Vejdirektoratet med forslag til vores ønsker.

Har du kommentarer til trafik på Tingvejen er du velkommen til at kontakte:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Talsmand for trafikgruppen
jas@provelopment.dk
21238933
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

 

torsdag 28 feb 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2821 gange