Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Udviklingsrådet Helle Øst laver lokaludvikling Foto: Claus Jeppesen

11/4-2019 Årsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...-Alle er velkomne

 

Hør om udviklingen i Helle Øst og PowerTower Helle
Få indflydelse på den lokale udvikling og deltag i årsmøde...

Mødedato: Torsdag 11. april 2019. kl. 18.30

Mødested: Helle Hallen

Program:
1) Spisning: Stjerneskud, øl og vand samt kaffe og kage (Husk tilmelding)
2) Dagsordenen ifølge vedtægterne
3) Debat: Fokuspunkter i vores lokalsamfund og Udviklingsrådets virke

Forslag til årsmødet: Skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Mødedeltagere: Alle er velkomne. Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

Tilmelding: Af hensyn til køkkenet er der tilmelding seneste 8. april:
- Skriv, at du kommer til Formand Claus V. Jeppesen claus@vestland.dk

Pva. Udviklingsrådet Helle Øst

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55


Vi glæder os til at se dig!

 

Dagsorden for Årsmødet

Referatet er godkendt

Tilstede var:
Jørn Pedersen, Lene Pedersen, Peter Smed, Mikkel Ottosen, Lars Bo,
Claus Jeppesen, Heidi Jørgensen, Jytte Mathiesen, Jørgen Madsen,
Jan Skovbjerg, Jonna Buch Andersen, Jonna Kvist, Ingrid Sand Simonsen,
Susanne Jepsen.

 

Referent: Ingrid Sand Simonsen

 

Printervenlig referat: 
Referat Årsmødet 2019 Udviklingsrådet Helle Øst


Referat og dagsordenen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent

REFERAT:
Valg af dirigent:  Valgt blev Heidi Jørgensen, Starup/Tofterup
Valg af referent:  Valgt blev Ingrid Sand Simonsen


2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år.

REFERAT:
Claus fremlagde årsberetningen. Se vedhæftet:
Årsberetning 2019 Udviklingsrådet Helle Øst


Power Tower v. Jørgen Madsen.
Vigtige pkt. : hus - Gl Andelskasse bygnng i Agerbæk ( 1½ års lejemål).
Samarbejdsaftale vedr. lejemålet m. JM Handel er underskrevet d.d.
Et godt forløb.
Udlejer (JM Handel) og lejere laver selv lejemåls aftaler.
Der er mulighed for forskellige lejeaftaler.
Nøglen er udleveret i dag. Åbningen bliver fejret senere.
Der afholdes et netværksmøde i april, Jørgen har haft kontakt med godt 30 firmaer,
der har været iværksættere indenfor de sidste 3 år.
Der bliver indbudt til netværksmøde i løbet af kort tid.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
REFERAT:
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. kasserer Jørgen Madsen, Fåborg.

Regnskabet slutter med et overskud på: kr. 7123
Bankbeholdning pr. 31.12.2018 er på: kr.72224


4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

REFERAT:
Regnskab og budget blev godkendt.


5. Indkomne forslag

REFERAT:
Ingen indkomne forslag.


6. Valg af revisor og revisorsuppleant

De nuværende er:
- Revisor Henning Jørgensen
- Revisorsuppleant Keld Jacobsen

REFERAT:
Der blev vedtaget genvalg af revisorerne:
Revisor:Henning Jørgensen
Revisorsuppleant: Keld Jacobsen

7. Evt.

REFERAT:
Tak til dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

Efter kaffen blev der lagt op til debat:
Jonna Buch: Landsbyklynger - kunne man tænke sig et samarbejde byerne imellem?
Hvordan med Grindstedbanen - hvad sker der? Vedr. viadukten er en stor ulempe
for bl.a. transportfirmaer, landbruget. Det giver mange ekstra kilometer.

Møde for alle borgerforeninger og UVR.
Finde nogle emner, der kan tages op.UVR skriver ud til borgerforeningerne om emner der kan tages op.

 

Forslag til årsmødet skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Har du bemærkninger til mødet eller dagsorden, er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Vi glæder os til at se dig!


Bedste hilsner

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

Kontakt Udviklingsrådets medlemmer her: http://helleoest.dk/menu/kontakt 

 

 Næste planlagte møde

  • Torsdag, d. 2. maj 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde på Fåborghus
  • Mandag, d. 13 maj 2019, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet
  • Tirsdag, 4. juni 2019, kl. 18.00 - 21.00: Rådsmøde på Fåborghus
  • Torsdag, 6. juni 2019, kl. 17.00: FUR-møde
  • Onsdag, d. 4. september 2019, kl. 17.00: FUR-møde
  • Mandag, d. 28 oktober 2019, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
  • Tirsdag, d. 3. december 2019, kl. 17.00: FUR-møde 

onsdag 3 apr 2019 - Claus V. Jeppesen
Vist: 3056 gange