Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

Fælles Udviklingsrådets møde på Billum Kro

Du kan se dagordenen herunder

Der er rigtig mange gode emner på dagsordenen i aften når FUR (Fælles Udviklingsrådet for Varde kommunes 9 Udviklingsråd) mødes på Billum Kro.

Dagordenen handler om, hvordan man kan skabe liv og vækst i lokalsamfundene og hvad vi skal leve af i fremtiden. Har du kommentarer og idéer hertil, kan du skrive til os herunder og vi vil svare dig hurtigst muligt.

Dagsorden til møde i Fælles Udviklingsrådet

Torsdag den 10.12.2015 kl. 17.00 - ca. 21.00, Billum Kro 

Bemærk: Første del af mødet er fælles møde med RUBANs bestyrelse. I dette møde deltager kommunikationschef Steffen Kjær, Varde Kommune.

1.       RUBAN og samarbejdet med Varde Kommune og FUR.

Claus Vestland præsenterer ”Live-demo af Rubans nyhedsindtastning”. Nyhedsindtastning kan være med til at synliggøre bestyrelsesarbejdet og foregår ved, at man opretter en nyhed og tager et billede og bringer det ”live” imens man sidder til møde.

RUBANs bestyrelse giver samtidig en status.

Steffen Kjær giver en orientering om hvad Varde Kommune kan bidrage med til kommunikationsplatformen RUBAN og udviklingsrådenes hjemmeside.

Til orientering og fælles drøftelse.  

2.       Udviklingsrådenes Iværksætter konference 2016.
Punktet er ønsket af UR Helle Øst
.

Claus Vestland giver en orientering om Projekt Edison – Global Entrepreneurship Week. Projekt Edison er undervisningsmateriale om iværksætteri,der er målrettet til alle klassetrin i folkeskolen.
Helle Øst vil invitere alle i Varde Kommune til at deltage i Iværksætter konferencen 2016 evt. som optakt til GEW i Fredericia. De arbejder på et stort fælles arrangement i Helle Hallen i samarbejde med erhvervslivet, PRO Varde, folkeskolerne, udviklingsrådene og Varde Kommune.


3.       Drenge Camp
Punktet er ønsket af UR Helle Øst og Claus Vestland giver en orientering om erfaringerne med den afholdte DrengeCamp for 5. til 6. klasse på Øse Efterskole i den sidste uge af sommerferien.

4.       Byudvikling – liv og vækst
Punktet er ønsket af UR Helle Øst.
Claus Vestland er inviteret til møde på rådhuset med Tove Wolf og Steven Hansen den 3. december og vil under punktet give en orientering om resultatet af mødet.

Det er et ønske fra udviklingsrådene, fremover at blive informeret om  og inddraget i processen om byudvikling.
Helle Øst mener at udviklingsplanerne i højere grad bør indeholde en overordnet strategi/profil/tema som ”Hvad skal vi leve af i fremtiden?”

5.       Ny organisations struktur i Varde Kommune.

Der gives under punktet en kort orientering om de organisationsændringer, der træder i kraft fra 1. januar 2016.

Til orientering.

6.       Evaluering af mødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og repræsentanter fra Udviklingsrådene.

Mødet blev afholdt onsdag den 30. september og UR Varde Opland har ønsket at evaluere på mødeformen med henblik på planlægning af næste møde i samme regi.

Til drøftelse.

7.       Forårsmødet med Byrådet og Udviklingsrådene er aftalt til onsdag den 11. maj 2016 kl. 17.00 – ca. 21.00.

Til drøftelse i FUR: Tema for forårsmødet
og forslag til mødested.

8.       Dyrevelfærd i Varde Kommune
Punktet er ønsket af UR Varde By.

Flere kommuner, heriblandt Esbjerg, Ringkøbing-Skjern og Kolding, har indgået samarbejdsaftale mellem kommunen og dyreværnsforeningen fx Kattens Værn.
Aftalen indebærer, at kommunens borgere kan rette henvendelse til kommunen om indfangning af herreløse eller vilde katte i deres område. Herefter foretager dyreværnsforeningen indfangning af vilde og herreløse og ofte syge katte. Synligt syge katte vil blive humant aflivet på stedet, ligesom vildtlevende og herreløse katte, der ikke kan indgå i en genudsætningsaftale, også aflives humant. Øvrige sygdomsfri katte bringes til et af Kattens Værns internater, hvor den neutraliseres, vaccineres og øremærkes for efterfølgende at kunne formidles til en ny ejer familie.

Udviklingsrådet i Varde By ønsker emnet Dyrevelfærd i Varde Kommune drøftet i FUR med henblik på at rette henvendelse til Varde Kommune med opfordring til at indgå samarbejdsaftale med Dyreværnsforeningen fx finansieret af Udviklingspuljen.
En sådan aftale vil samtidig være med til at profilere Varde Kommune som en dyrevenlig bosætningskommune.

9.       Udviklingsrådene og forsikringer

På kurset 18. november for udviklingsrådsmedlemmer om ”Bestyrelsesansvar og opgaver” kom emnet forsikringer på banen.
Udviklingsrådene har efterfølgende fået tilsendt pjecen ”Frivillig og Forsikringsdækning” udarbejdet af Varde Kommune. Gorm Friis har suppleret med folderen ”Foreninger og forsikring” udarbejdet af Forsikringsoplysningen.

Finn Ladegaard, UR Helle Vest har ønsket punktet på dagsordenen for en drøftelse af om de ni udviklingsråd i fællesskab skal tegne en arbejdsskadeforsikring

10.   Hvordan kan vi præge og forme vores samarbejde og lokale udvikling i 2016?

Herunder en drøftelse af:

a) Borgerinddragende aktiviteter
b) Budget 2016
c) Indsendelse af regnskab for 2015
d) Afholdelse af generalforsamlinger – datoer, tid og sted meddeles Varde Kommune
e) Antal FUR møder i 2016
f) Videreformidling af informationer fra Varde Kommune
g) Andet?

11.   Status på Film projektet

Indtil nu har vi fået positive tilbagemeldinger fra Helle Vest, der er klar til at gå i gang.

Ølgod Udviklingsråd er ligeledes klar og afventer nærmere fra Jimi Rosa.

Derudover har HHST og Varde By tilkendegivet at de er med, og Blaabjerg samt Helle Øst har sagt ja til optagelser i løbet af 2016.

Vi afventer med spænding den første film, og håber den er klar til præsentation for byrådet til forårsmødet 11. maj.

12.   Status på Pixi folderen

Lars Thomsen, DesignFordi fik materialet overdraget den 26. november, og er nu i færd med at opsætte udviklingsrådenes folder. Når de er færdige fra trykkeriet får hvert udviklingsråd tilbudt 150 eksemplarer.

Der blev indleveret cases fra Blaabjerg, Ølgod, HHST, Varde Opland, Varde By og Blåvandshuk Udviklingsråd. Tak for jeres bidrag.

Vi glæder os til det færdige resultat, og til igen at kunne udlevere en folder til interesserede borgere og besøgende om udviklingsrådene.

Til orientering.

13.   Korte orienteringspunkter:

a) LAG Fanø-Varde afholder generalforsamling tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 et sted i Varde Kommune.

b) Årets Landsby kåres sammen med Landdistrikternes Fællesråd i 2016.

Årets Landsby er en hæderspris der har til formål at belønne landsbyer, der i særlig grad har gjort sig bemærket inden for forskellige områder af betydning for udviklingen af de mindre lokalsamfund.
Vi afventer nærmere information fra Landdistrikternes Fællesråd om kriterier og tidsfrister for ansøgning om hædersprisen.


c) Landsbyforskønnelse 2016

Igen i 2016 er der afsat en pulje til landsbyforskønnelse på 100.000 kr. i Varde Kommune. Der er allerede nu mulighed for at indsende ansøgning om midler til forskønnelsesprojekter. Kriterierne for ansøgningen er udsendt til udviklingsrådene den 12. november og ansøgningsfristen er tirsdag den 15. december 2015. Ansøgninger sendes til fagleder og souschef Ellen Margrethe Hansen på elmh@varde.dk

d) Invitation til samskabelses workshops om ensomhed blandt udviklingshæmmede og borgere med psykiske vanskeligheder.

Udviklingsrådene fik den 1. december tilsendt invitation til at deltage i ovennævnte workshop.

Samskabelsesprocessen består af tre workshops, der afholdes på Rådhuset, Bytoften 2, Varde og tilmelding kan ske direkte til Sanne Schroll på sasc@varde.dk inden 16. december.

14.   Eventuelt15.   Næste møde foreslås afholdt onsdag den 24. februar 2016 kl. 17.00.

torsdag 10 dec 2015 - clausvestland
Vist: 1467 gange