Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: Claus Jeppesen

Temadrøftelser af struktur for skoler og dagtilbud

Få indflydelse på, hvilket scenarie der skal sendes til høring

Invitation til temadrøftelser af strukturforslag

DELTAGERE FRA HELLE ØST
Udviklingsrådet Helle Øst: Claus Jeppesen, Lars Bo 
Fåborg Borgerforening: Michael Beier Tkacz, Martin Tofting Kristensen

Varde Byråd har som bekendt igangsat en proces om den fremtidige struktur for kommunens skoler og dagtilbud. I den sammenhæng er der nedsat en række arbejdsgrupper, der har fået til opgave at komme med input til langsigtede og bæredygtige scenarier for, hvordan kommunens dagtilbud og skoler kan se ud i fremtiden.

På baggrund af arbejdsgruppernes forslag og anbefalinger, beslutter byrådet hvilke konkrete strukturscenarier, der skal sendes i høring.

Inden der træffes beslutning om, hvilke scenarier der sendes i høring, vil vi gerne invitere en række af jer til at deltage i en temadrøftelse af de foreslåede strukturscenarier, så vi kan få flest mulige vinkler belyst.

 

Program for temadrøftelser af strukturforslag den 27. september 2016 kl. 18.00-22.00 i kantinen på Rådhuset, Bytoften 2, Varde

Opmærksomhedspunkter og anbefalinger ved. Bosætning og Vækst

 

Opsamling på hovedtræk i strukturforslag

 

18.00-18.15 Velkomst

Kort intro til udgangspunktet for strukturdrøftelserne, tidsplan samt aftenens program og formål. Formålet med aftenens program er at give input til politikernes beslutning om hvilke strukturscenarier der scenes i for-høring den 8. november 2016 til den 8. januar 2017.

18.15-19.30 Præsentation af hovedtræk i foreslåede scenarier.

Arbejdsgruppernes forslag til og drøftelser om ny skole- og dagtilbudsstruktur præsenteres af forvaltningen.

19.30-19.45 Pause

19.45-21.30 Temadebat i grupper

Gruppevis debatteres følgende temaer:

1. Landsby- og børnebymodeller
2. Ledelsesstruktur
3. Skolestørrelser
4. Dagtilbudsstørrelser
5. Transport
6. Overbygningen
7. To-sprogsområdet
8. Specialtilbud

21.30 Opsamling – hovedpointer fremlægges i plenum

Der afsluttes med en opsummering af aftenens hovedpointer samt hvordan aftenens input vil blive brugt fremadrettet i strukturprocessen. 22.00 Tak for i aften Der serveres kaffe/te, kage og frugt til mødet.

 

Med venlig hilsen

Erik Buhl, Borgermster og Per Rask Jensen, Formand for styregruppen

lørdag 27 aug 2016 - claus
Vist: 923 gange