Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Møde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus Jeppesen

21/9-2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Der arbejdes videre med den Fælles Strategiplan for Helle Øst

Dagsorden er endelig

Mødet bliver afholdt i Fåborghus kl. 18.00, tirsdag den 21. september 2021

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Nana Larsen
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Nana Larsen, Jonna Buch Andersen, Jørn S. Pedersen.

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Planlægning af Årsmødet 2021 og møde med Politisk Netværksgruppe
Den 11/8-2021 besluttede vi, at Årsmødet skal afholdes samme aften som mødet med de lokale politiske kandidater (Politisk Netværksgruppe).
Formålet er at pleje netværket og samarbejdet mellem vores folkevalgte og udviklingsrådet.
Deltagerne er de opstillede lokale kandidater fra Helle Østs område.

Datoen er fastsat til den 13/10-2021 kl. 18.30

En forhåndsinvitation på mail er d. 2/9 sendt ud til alle:

Årsmøde 2021 forhåndsindkaldelse

 

 

 1. Kendte lokal politikere i Helle Øst, der stiller op til kommunalvalget.
  Holger Grumme Nielsen, Byrådsmedlem, Radikale (Starup)
  Jonna Buch Andersen, Byrådskandidat, Radikale (Agerbæk)
  Sanne Tryk Batiste, Byrådskandidat, Radikale (Starup)
  Jørn S Pedersen, Byrådskandidat, Nye Borgerlige
  Sarah Andersen, Byrådsmedlem, Venstre i Starup
  Poul Rosendahl, Byrådskandidat, Venstre i Fåborg-Agerbæk
  Larysa Rachok Sørensen, Byrådskandidat, Venstre i Fåborg-Agerbæk
  Claus Brink, Byrådskandidat, Venstre i Årre

  Kendte lokalpolitikere med tilknytning til Helle Øst: 
  Peder Foldager, Byrådsmedlem, Venstre i Øse
  Søren Lydeking Pedersen, Byrådskandidat, Kristendemokraterne
  Heidi Bundgaard, Byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti
  Kåre Jensen, Byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti

 2. Lokale partiforeninger:
  https://varde.venstre.dk/faborg-agerbaek.html
  Anders Helth Hansen, Formand, Venstre i Fåborg-Agerbæk

  https://varde.venstre.dk/starup.html
  Alex Pedersen, Formand, Venstre i Starup
  Keld Jacobsen, Næstformand og Sekretær, Venstre i Starup
  Maria Bach Jacobsen, Bestyrelsesmedlem, Venstre i Starup
  Mikkel Ottosen, Bestyrelsesmedlem, Venstre i Starup

 3. https://varde.venstre.dk/arre.html
  Niels Bach, Formand, Venstre i Årre
  Anders Jensen, Kasserer, Venstre i Årre
  Dennis Mølholm Hansen, Næstformand, Venstre i Årre
  Claus Brink, Bestyrelsesmedlem, Venstre i Årre
  Morten Lønne-Madsen, Bestyrelsesmedlem, Venstre i Årre

 4. Borgerforeninger
 5. Agerbæk Udvikling
 6. Agerbæk Erhvervsforening

Forslag til Årsmødet:

Tekst i parentes blev brugt ved sidste Årsmøde.

 1. Program for mødet med Politisk Netværksgruppe
 2. Indhold og form på Årsmødet. Eventuelt med oplægsholder (Efter vedtægterne. Se vedtægter her)
 3. Forplejning (Stjerneskud)
 4. Sted (Helle Hallen)
 5. Tid (18.30)
 6. Valg af dirigent (Agerbæk fik opgaven med at finde en dirigent. Poul Rosendahl blev valgt)
 7. Referent (Ingrid S. Simonsen)
 8. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år (Claus udsender i god tid forslag til rådets godkendelse)
 9. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (Jørgen)
 10. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år (Jørgen)
 11. Valg af revisor (Henning Jørgensen)
 12. Valg af revisorsuppleant (Keld Jacobsen)
 13. Annoncering (Der kan annonceres gratis på kommunens side i Ugeavisen. Hertil Facebook, Ruban og borgerforeningernes hjemmesider)
 14. Erkendtligheder
 15. Andet?

Til beslutning: Ovennævnte forslag

REFERAT:
Årsmødet afholdes samme aften som mødet med de politiske kandidater (Politisk Netværksgruppe)
Nedenstående punkter planlægges ved kommende møde i Udviklingsrådet:
1) Program for mødet med Politisk Netværksgruppe:
Efter selve årsmødet forventer vi at kunne rykke ud til små borde,
et for hvert område / " ministerier".
Politikerne får dermed mulighed for at møde udviklingsrådets medlemmer.
Og vi får mulighed for at " høre" deres mening om udviklingsrådets arbejde.
Tidsramme: ca. 1 time.

2) Indhold og form: Efter vedtægterne
Eventuel forslag til evt. oplægsholder: Ingen
3) Forplejning: Stjerneskud, øl, vand, kaffe/te, småkager
4) Sted: Helle Hallen evt. mødelokale 3
5) Tid: 13. oktober kl. 18.30
6) Valg af dirigent: Poul Verner Christensen
7) Valg af referent: Ingrid Sand Simonsen
8) Beretning: Claus Jeppesen
9) Regnskabsfremlæggelse: Jørgen Madsen
10) Budget godkendelse: Jørgen Madsen
11) Valg af revisor: Keld Jacobsen
12) Valg af revisorsuppleant: Henning Jørgensen
13) Annoncering: Claus - Online og Ugeavisen
14) Erkendtligheder: Vin til dirigenten
15) Andet:

 

4) Vælgermøde i Helle Hallen
Vi nærmer os kommunalvalget tirsdag den 16. november.
Det er vigtigt, at vi får valgt nogle lokale politikere, der kan repræsenterer vores område i Varde Byråd.
Og det er yderst vigtigt, at vi som udviklingsråd får et godt og forstående samarbejde med de valgte politikere. At vi sammen kan trække lokalsamfundsudviklingen i den samme retning som vores foreninger og råd ønsker.
Det kræver kendskab til hinanden, kommunikation, debat.

Den 11/8-2021 besluttede vi ved en afstemning med 5 for og 3 imod at afholde et stort vælgermøde i Helle Hallen under følgende præmisser:

Ved mødet bliver der et panel med 1 kandidat fra hvert parti, som opstiller.
Det tilsigtes, at kandidaten til panelet er en lokal kandidat fra Helle Øst.
Er dette ikke muligt må den enkelte partiforening sende den kandidat, de mener har mest tilknytning til Helle Øst.

Formålet er at lave en borgerinddragende aktivitet, der fremmer kendskabet til vores folkevalgte og lokale kandidater.
Det med fokus på de projekter og sager som udviklingsrådet, borgerforeningerne og det øvrige lokalsamfund har på dagsordenen for at fremme den lokale udvikling og samarbejde i Helle Øst og Varde Kommune.

Kandidater: 
Alle opstillingslister er først endelig klar efter den d. 28/9-2021

Bilag sendt til alle rådsmedlemmer: "Partiforeninger i Helle – Varde kommune 2021"

Dato for vælgermødet:
Formanden planlægger en dato til vælgermødet omkring uge 44 (i skrivende stund er en dato ikke fundet) og har i den forbindelse været i kontakt med:

 1. Alle kendte partiforeninger i varde Kommune.
 2. Jyske Vestkysten
 3. Lokale aktører

Planlægning af mødet:

 1. Program, indhold og form på vælgermødet. (Eventuelt med oplægsholder)
 2. Valgtemaer: 
 3. Valg af ordstyrer (en kendt person. Forslag er sendt til rådsmedlemmer)
 4. Referent: 
 5. Forplejning: 
 6. Sted: 
 7. Tid
 8. Annoncering: 
 9. Erkendtligheder

 

Til beslutning: Ovennævnte punkter

REFERAT:
Følgende er besluttet:
1) Program, indhold og form:
Vi holder vælgermødet med musik, fællessang, dygtig ordstyrer og vært er Claus.
Borgerne skal have en god oplevelse at komme efter.
a) 18.45 Musik spiller imens publikum ankommer
b) 19.05 Kort velkomst ved Claus
c) 19.10 Fællessang
d) 19.20 Debat starter (1½ time + måske 1 pause under vejs?)
e) 20.50 Koncert og fællessang
f) 21.30 Slut
2) Valgtemaer:
a) Skolestruktur: Skal overbygningsskolen centraliseres?
b) Erhvervsfremme: Hvordan vil decentral erhvervspolitik blive efter Erik Buhl?
c) Ældreområdet: Hvem skal passe vores ældre i fremtiden? Kan vi fortsat sikre kvalitet i ældreplejen?
d) Foreningsliv: Hvad sker der med Helle Hallen og foreningslivet i fremtiden?
3) Valg af ordstyrer: Claus finder en dygtig profil som ordstyrer.
4) Valg af referent: Ingrid Sand Simonsen
5) Forplejning: Drikkevarer til paneldeltagere. Øvrige køber selv i baren.
6) Sted: Helle Hallen
7) Tid: kl. 19.00 til 21.30
8) Annoncering: Annonce i ugeavisen og online medier. Budget 2.500 kr.
9) Erkendtligheder: Ingen
10) Andet? Intet

 

5) Betaling af Iværksætterkursus
Vores Erhvervsambassadør har taget initiativ til oprettelsen af et iværksætterkursus. Dette kursus starter i oktober og kører over 7-8 ugentlige kurser af ca. 3 timer. Der er nu tilmeldt 8 deltager, som er lokale iværksættere som Erhvervsambassadøren hjælper laver netværksgrupper for og iværksætterhjælp. 

Det koster 999,- kr. pr. person at deltaget i kurset.

Erhvervsambassadøren ønsker selv at deltaget i kurset for at lære indholdet af kurset at kende. Således at Erhvervsambassadøren i fremtiden kan hjælpe og lære nye iværksættere med de emner, der bliver undervist i på kurset.

Til beslutning: Udviklingsrådet betaler kurset på 999,- kr. for Erhvervsambassadøren.

REFERAT:
Betaling af Iværksætterkursus er godkendt ved et tidligere møde.

 

 

6) Orientering fra: Repræsentationer og Udviklingsrådets egne Udvalg

c) Kultur- og Kirkeudvalg: Tovholder Ingrid Sand Simonsen

Oversigt over Kunst og kultur i Helle Øst
Ingrid vil gerne skrive tekster til billederne og gøre arbejdet færdigt med "Oversigt over Kunst og Kultur i Helle Øst"
 
Beslutning ved sidste møde:
Ingrid kan starte med at kontakte borgerforeninger og spørge, om de er interesseret i at arbejde videre i en fælles arbejdsgruppe til udvikling af kunst og kultur.
 
REFERAT:
Ingrid har afholdt: "Møde om fælles samarbejde for kunst i Helle Øst.
Se referatet her:
Referat: Fælles samarbejde for kunst i Helle Øst


Forud for mødet havde vi indsendt et høringssvar til Varde Kommune
Se høringssvaret her:
Høringssvar: vedr. ”Kunststrategi for Varde Kommune”


 

g) Turistudvalg: Tovholder Mikkel Ottosen

Der er mandag d. 20/9 afholdt møde i Indlandsturist-gruppen.
Der refereres fra mødet.

REFERAT:
Referatet fra mødet kan ses her:
REFERAT: Møde Indlandsturistgruppen 20/9-2021

 

 

7) Fælles Strategiplan for Helle Øst, - det videre forløb (Punktet blev udsat til næste møde)

Vi fortsætter, hvor vi slap ved sidste møde med at arbejde med idéer:

 1. Generere - idéer
 2. Prioritere - idéer
 3. Strukturere - idéer


Herunder er punkter, vi skal forholde os til...

A) Idékatalog: 
Rådsmedlemmer har 18/8-2021 fået link til kortlægning (mindmap) af idéer.
Vi bruger mindmappet (Mindmeister) til at strukturer vores generering af idé.

Der er før blevet arbejdet med indsamling af idéer (Se vedhæftet).
Alle disse idéer er online tilgængelig og kortlagt på Trello.com, som bliver demonstreret på mødet.
Idékatalog Helle Øst

 

Ved sidste møde blev idékatalog og mindmap blev demonstreret.

Ideér genereret ved sidste møde: "Hvorfor skal vi lave udvikling i Helle Øst"?
Hvorfor skal vi lave udvikling i Helle Øst?

 

 • Der var en livlig snak og tilgang af idéer.
 • Idéer blev skrevet op til fremtidig internt brug. -Er rundsendt til rådsmedlemmer.
 • Jørgen fremlagde hans idéer til indsatsområdet "Erhvervsfremme"
 • Jørgen fik sparing på hans idéer, som blev skrevet i mindmap.
 • Det er ikke alle, der ser meningen med at bruge mindmap til idégenerering. Hvilke gør at mindmap bør tages til overvejelse.


B) Prioritering af forslag til indsatsområder
:
SORT tekst: Indsatsområder, der er blevet prioriteret af borgerforeningerne og Agerbæk Udvikling
GRØN tekst: Indsatsområder til debat
GRÅ tekst: Indsatsområde der er aktuel.

 1. NETVÆRK, INDRAGELSE OG SAMAREBEJDE (Formanden og Rådsmedlemmer): Møde og projekter med beslutningstagere, ildsjæle og videnspersoner. Politikere, Embedsfolk, Borgerforeninger, Fritidsforeninger, Erhvervsfolk, Skolebestyrelser, Borgere
 2. REKRUTTERING AF FRIVILLIGE (Alle Udvalgsformænd): Inspirere til frivilligt engagement. Frivillig bank, Idéformidling, Know How, Samarbejde, Frivillige Kræfter, Lederskab/Pådriver, Idékatalog og Projektstyring…
 1. (a) BOSÆTNING (Jonna): Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
 2. (b) SKOLE OG INSTITUTIONER (Ledig): Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
 3. (c) INTERGRATION (Ledig): Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 4.      SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING (Claus): RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 5.      ERHVERVSFREMME (Jørgen): Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 6.      FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR (Jan): Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 7. (a) FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV (Ingrid):...
 8. (b) KUNST OG KULTUR (Ingrid): Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur.... 
 9.      TURISME (Mikkel):
 • Ved sidste møde blev det italesat, at vi godt kan arbejde samlet på et "Fyrtårnsprojekt" samtidig med, at hver udvalgsgruppe arbejder på deres indsatsområde.
 • Det ene projekt udelukker ikke andre sideløbende projekter. 


C) Ansvarsområder: 

 • UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet.
 • UR skal finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
 • Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

 

D) Tovholdere - Udvalgsformænd (Se vedhæftet: Udvalg og opgavefordeling til revidering):

 1. Jonna Buch Andersen (Bosætning)
 2. - (Skole og Institutioner)
 3. - (Integration)
 4. Claus Jeppesen (Kommunikation. Netværk og Samarbejde)
 5. Jørgen Madsen (Erhvervsfremme)
 6. Jan Skovbjerg (Fremkommelighed og Infrastruktur)
 7. Ingrid Sand Simonsen (Idræts- og Fritidslive. Kunst og Kultur.
 8. Mikkel (Turisme)
Udvalg og opgavefordeling til revidering

 


E) Procesplan for arbejdsforløb (Se vedhæftet):
Procesplan Fælles Strategiplan

Ved sidste møde blev procesplanen blev debatteret.

 • Den kan virke tung, hvis den skal følges slavisk.
 • Det blev italesat, at processen for de enkelte indsatsområder kan have forskellig forløb.
 • Det kan være op til den enkelte udvalgsformand og dennes udvalgsgruppe, hvordan formanden og gruppen kommer i mål med beskrivelsen af indsatsområdet til den Fælles Strategiplan.
 • Ligeledes hvordan tankerne med indsatsområdet bliver realiseret og eksekveret.
 • Vigtigst er, at der på tværs af byer og foreninger i Helle Øst opnås en fælles forståelse, samarbejde og ejerskab for de enkelte indsatsområders betydning for udviklingen i Helle Øst.
 • Beskrivelsen til den Fælles Strategiplan skal medvirke til at opnå den fælles forståelse og ejerskab mellem vores samarbejdspartnere for de enkelte indsatsområder.

 
F) Facilitering:
Som udgangspunkt har Formanden ansvaret for facilitering af procesforløbet.
Det kan være til debat, om der er brug for eksterne kræft til facilitering.


G) Strategiplan - eksempel fra Blåbjerg (Se vedhæftet):
Planen løber over 8 år.
Den fulde version er på 32 sider inkl. billeder.
Den kan sammenskrives til mindre 7 sider med ca. 2100 ord.
Strategiplan Blåbjerg Fuld version Strategiplan Blåbjerg Sammenskrevet version

 

 • Ved sidste møde blev strategiplan fra Blåbjerg blev debatteret, den er et eksempel og inspiration til hvordan det kan gøres.
 • Der var enighed om at indholdet af vores strategiplan skal være realistisk.
 • Der er ønske om at strategiplanen skal revideres løbende og dynamisk tilpasses tidernes skiftende forhold.
 • Det må ikke være en statisk plan, som vi bliver bundet af i mange år (f.eks 8 år).

H) Tidsplan:
Ved sidste møde blev vi enige om, at det godt kan tage mere end et år, at komme i mål med den samlede Fælles Strategiplan.

Til beslutning: Det videre forløb for Fælles Strategiplan

REFERAT:
Punktet blev udsat til næste møde
A) Idékatalog og mindmap: 


B) Prioritering af forslag til indsatsområder:


C) Ansvarsområder: 


D) Tovholdere - Udvalgsformænd:


E) Procesplan for arbejdsforløb:


F) Facilitering:


G) Strategiplan - eksempel fra Blåbjerg:


H) Tidsplan:


 

 

8) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Mandag, d. 30. august 2021, kl. 19.00: Møde om kunst og kultur i Naturhuset, Starup.
 • Tirsdag, d. 21. september 2021, kl. 18.00: Rådsmøde
 • Onsdag, d. 13. oktober 2021: Årsmøde og Politisk Netværksgruppe
 • Primo november 2021: Vælgermøde i Helle Hallen
 • Mandag, d. 29. november 2021, kl. 17.00: FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Der er indkaldt til følgende møde:
30/9 2021 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Kl. 19 - 20 på Zoom - online
Planlægning af Årsmøde, Politisk Netværksmøde og Vælgermøde.
Mødet tages kun i brug, hvis der er et behov.

 

9) Eventuelt

REFERAT:
Intet

 

 

fredag 17 sep 2021 - Claus V. Jeppesen
Vist: 1903 gange