Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Udviklingsrådet Helle Øst

2/12-2020 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Referat

Mødet er afholdt i Fåborghus kl. 18.00, torsdag den 2. december 2020

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til referatet er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen
Fotograf, Gitte Repenning Jensen, Starup deltager i punkt 3 og 4

 

Fraværende: 
Jonna Kvist
Mikkel Ottosen

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Fremvisning af Rubans Fotoudstyr
Ruban har købt foto og videoudstyr til en værdi af ca. 30.000 kr.

Liste over Rubans fotoudstyr:

Dagsværdi Rubans fotoudstyr oktober 2020

 

Til orientering: Foto og videoudstyrets muligheder.

REFERAT: 
Formanden gennemgik indkøbet.
Fint udstyr, men forældes hurtigt.
Det kræver en vis viden for at kunne bruge det.

 

4) Fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer

Billeder til brug ved nyhedsartikler om udviklingsrådets virke og billeder af rådsmedlemmer.

Gitte Repenning Jensen, Starup kommer og fotograferer

Til beslutning: Fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer.

REFERAT:
Der blev taget mange forskellige billeder bl.a. hvor man havde medbragte nissehuer på!

 

5) Udviklingsrådets budgetopfølgning
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 2/12-2020
  Budget 2020
Restbudget
Møder 11.190  20.000  8.810 
Kontingenter, kontorhold 3.323  9.000  5.677 
PowerTower 16.668  40.000  23.332 
Gaver 542  2.000  1.458 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 225  1.000  775 
I ALT 31.948  86.000  54.052 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 105.959 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er tilgået kassebeholdningen for 2020)
-Restbudget -54.052 
Kassebeholdning 31/12-2020 51.907 

  

REFERAT:
Jørgen gennemgik regnskabet, der er ikke de store ændringer i tiden fra sidste møde.

 

6) Budgetvedtagelse 2021

Kasseren har udarbejdet et budgetforslag til gennemgang.

Se budgetforslag:

Budgetforslag 2020

 

Til beslutning: Vedtagelse af budget for Udviklingsrådet 2021

REFERAT:
Budget gennemgået.
Vi beslutter evt. tillægsbevillinger efterhånden som der evt. bliver brug for det.
Evt. justere budgettet hvis pkt. 7 og 8 giver behov for det.

 

7) Fælles Strategiplan for Helle Øst, - status og det videre forløb
Tidsplan:
Vi ønsker, at planen skal være færdig til fremlæggelse på årsmødet i april 2021.

Tovholdere:
1. Jonna Buch Andersen
2. Claus Jeppesen
3. Jørgen Madsen
4. Jan Skovbjerg
5. Ingrid Sand Simonsen

Arbejdsmetoder m.m.: 
Claus skriver et notat, hvori der er lagt forskellige noter vedr. de forskellige emner.
Dette notat bl.a. til brug for de forskellige tovholdere m. fl.

Prioritering af forslag til indsatsområder:

 1. a) BOSÆTNING: Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
  b) SKOLE OG INSTITUTIONER: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
  c) INTERGRATION: Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 2.     SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING: RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 3.     ERHVERVSFREMME: Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 4.     FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 5. a) FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV:...
  b) KUNST OG KULTUR: Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur....

UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet som helhed og finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

Claus holder et oplæg om varetagelsen af opgaven.

Vedhæftet bilag:

 

FORSLAG: Procesforløb Fælles Strategiplan 3. Note: Metode for landsbyklynger 2. Note: Landsbyudvikling der virker Blomstrende Landsbyer Program Sammenskrevet Baggrundsviden til Fælles Strategiplan Strategiplan Blåbjerg Fuld version

 

Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning: Det videre forløb for Fælles Strategiplan

REFERAT:
Claus gennemgik procesforløb for fælles strategiplan, metoder for landsbyklynger m.m.
Vi havde en debat om, hvordan kommer vi videre.
Bl.a. finde ud af, hvad der er af samarbejde i forvejen, også evt.
på kryds og tværs i hele Varde kommune (Foreninger, organisationer m.m.)

Vi magter ikke det hele.
Vi blev enige om, at de enkelte tovholdere til næste møde udvælger 3 opgaver (ting) +
måske overblik over mulige ressourcer, der er til rådighed.
Vi tager et skridt ad gangen.
Stor ros til Claus for det gode og store arbejde med at få samlet det materiale,
vi fik udleveret, det er med til at give os en bedre forståelse af opgavens omfang.
Det er meget vigtigt, at vi fokuserer på enkelte områder og arbejder videre derfra.

Der er mulighed for at bestille (abonnere) på nyhedsbrev fra de enkelte områder
i kommunen (teknik, kultur m.m.).


8) Ansættelse af en freelancejournalist

Efter Ruban-kurserne er der stadig brug for professionel hjælp til synliggørelse af bosætning samt foreninger og byers aktiviteter i Helle Øst.

Formanden foreslår, at Udviklingsrådet i samarbejde med borgerforeningerne hyrer en freelancejournalist fast nogle timer i ugen.
Journalisten skal skrive historier samt brande og profilerer alle foreninger, institutioner og aktueller nyheder og begivenheder i Helle Øst.
Proaktiv kontakte vores foreninger, institutioner og erhvervsliv for at lave profil- og nyhedsartikler.
Hertil kommer at assisterer vores webmastere og skribenter på foreningers og by-hjemmesider og lokalblade med opsætning og promovering af artikler.
Deltage i mediegruppen som professionel sparring.
Hjælpe borgerjournalister, video og podcast folk med sparring på deres produktion og brug af sociale medier som Facebook, YouTube, Instagram osv.
Skabe relationer til JV, ugeaviser og andre lokale medier som GoVarde og LokalNews. Samt regionale dagblade og Radio og TV.

Til beslutning: Ansættelse af freelancejournalist

REFERAT:
Besluttede at købe 7 gange artikler.
Pris ca. 18.000,00 kr.

 

9) Samarbejde om indlandsturisme
Ved sidste møde i URHØ besluttede vi at bakke op omkring et samarbejde om indlandsturisme.

Initiativtager er Kristian Støjberg fra Skovlund-Ansager Udviklingsråd.
Samarbejdet er mellem "indlands-udviklingsrådene":

 1. UR Ølgod
 2. UR Helle Øst
 3. UR Helle Vest
 4. UR Hodde – Horne – Sig - Tistrup
 5. UR Skovlund-Ansager

"Indlandsturistgruppen" har siden sendt et forslag til Varde Kommune om, at indlandsturisme bliver indskrevet i Kommuneplanen 2021 som et fokuspunkt.

Nu skriver Kristian Støjberg følgende:
Siden vores henvendelse til Varde Kommune om indlandsturisme, har jeg ikke hørt fra vores projekt ud over, at det er til behandling i forbindelse med ny kommuneplan.

Dog kommenterede byrådsmedlem Peter Nielsen fra Oksbøl vores henvendelse til økonomiudvalget.
 
En artikel i torsdags Jydske Vestkysten med netop Peter Nielsen (https://jv.dk/artikel/peter-nielsen-s%C3%B8ger-lokale-guider-til-et-stort-turistprojekt  ) fik mig på den tanke, om vi kunne koble os på hans projekt?
 
Jeg kontaktede ham og det var han ikke afvisende overfor ( havde dog ikke lige set den henvendelse komme). Han oplyste, at der på kommunalt plan arbejdes med flere tiltag og der er møde om det i starten af den kommende uge. Men hvis vi skal vente på kommunalt tiltag, så går der nok et års tid.
Se mere om konceptet på hans ikke komplette hjemmeside ( http://www.outdoor360.dk/da ).
 
Kristian Støjberg foreslår følgende:
 1. Kunne de 5 UR få en fælles identitet (navn -landkort etc.)
 2. Kunne hvert UR område lægge 1 - 4 forskellige events /attraktioner på hans hjemmeside ( byvandring og skulptur, Ost og malerier i Tistrup, hest og pandekager i Ansager, Holme Å by nigth, lokale Cykle-/vandreruter). eller noget helt andet. Event som sker måske 2 - 4 gange i sommerens løb.

Så kunne vi måske komme i gang 2021.

Til beslutning: UR Helle Øst's stillingtagen til Kristian Støjbergs forslag

REFERAT:
1. Vi støtter op om en fælles identitet og at få nedsat et fælles indlandsturistråd.
2. Vi bør ikke indgå i samarbejde inden, vi har en afklaret aftale omkring
fælles indlandsturistråd m.m.

 

16) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Til orientering: Status på PowerTower Helle

 • Samarbejdsaftalen med JM Handel om den gamle andelskasse udløb efter planen til nytår, men er forlænget uændret et år, så vi har et år mere til at skaffe udlejer den aftalte lejeindtægt på 6.000 kr/md. Vi er nu på 5.000 kr - fordi:
 • Som planlagt er lejekontrakt nr. 2 skrevet under. Luna Jeppesen fra Vrenderup starter 15. december skønhedsklinik med bl.a. "permanent-makeup", negle og behandling for hårtab. Hjemmeside: https://klinikluna.dk/
 • Der har i sidste uge været en forsigtig forespørgsel. Det er uvist, om virksomheden flytter ind i huset, eller slår sig ned anden steds...
 • Vi har i længere tid forhandlet med en virksomhed, der har brug for at ansætte et vist antal medarbejdere. Det er udvist om virksomheden etablere sig i vores område, men forhandlingerne går pt. i denne retning.
REFERAT:
Jørgen orienterede om de mange gode nyheder - succes på området.
Vi har forlænget samarbejdsaftalen med ejeren et år mere.
Successen blev fejret med champagne !!!

 

________Mødet blev afsluttet her, fordi tiden var gået.________

Nedenstående punkter vil blive behandlet på næste møde...

Dato for næste møde er ikke endelig planlagt. 
Der vil snarest blive meldt en dato ud i januar 2021.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

&

Takker alle for det gode samarbejde vi har haft i 2020!

Med venlig hilsen

UDVIKLINGSRÅDET HELLE ØST

:-)

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

 

10) FUR-møde 1/12-2020

Der er afholdt FUR-møde, hvor Claus har deltaget.

Se dagsorden for mødet

2020-12-01 Dagsorden FUR-møde

 

Til orientering: Status på FUR-møde

REFERAT:


11) Varde Kommunes udrulning af bosætningsstrategi

Kommunens branding og profilering af vores byer.
I Helle Øst har borgerforeningerne udtrykt utilfredshed med, at det kun er Agerbæk, der bliver tilbudt branding og profilering af bosætning i vores område. 

Hertil kommer spørgsmålet om kommunen magter opgaven med at drive hjemmesiderne på den lange bane, fordi fremtidens drift af projektet ikke er gennemtænkt. Der lægges nu mange penge og meget arbejde i projektet. Vi frygter, at engagementet fra kommunens side forsvinder med tiden. Derved falder projektet på gulvet sammen med pengene og den tid de frivillige har brugt på det. Det kan ligne et dyrt præstige projekt fra kommunens side, hvor vi frygter det ender med spildt ulejlighed.
Derfor arbejder mediegruppen på at tage sagen i egen hånd og lave de nødvendige tiltag for at få brandet og profileret alle vores byer og attraktiviteter på en bæredygtig måde. Det vil blive debatteret på et kommende møde.

Status på drifte af kommunens hjemmesider
Kommunen har reserveret 2 domæner til at lave placebranding på for vores byer i Varde Kommune:
Hjemmesider for bosætning kommer til at ligger under:
http://xn--byfortllinger-8fb.dk/  (byfortællinger.dk)
og
http://byfortaellinger.dk/ 
De skulle have været taget i brug i november 2020

Kommunal betalt profilartikler, -billeder og -video
På vores Fælles Strategimøde kom det frem at kommunens folk var ved at lave indhold til de kommende hjemmesider. Bl.a. profilartikler og videoer.
Her opfordrede folkene, at tage kontakt til forvaltningen for at få dem til at filme i vores andre byer.
Der spørges til om, der er kommet noget konkret ud af det?

Til orientering: Status på Bosætningsstrategien

REFERAT:

 

12) Mediegruppen og mødet 23. september 2020
Fremtidens synliggørelse og hjemmesider for Helle Øst

Beslutninger på møder:
Generelt er alle byer nogenlunde tilfredse med Ruban. Til tider er der dog udfald og problemer med at få tingene til at køre, som man ønsker det.

Er enige om vigtigheden af at have et cms system (webplatform), der bliver supporteret og udviklet på – også i fremtiden. Hvis vi skal skifte igen er det vigtigt, at det er gennemarbejdet og vi sikrer os at det ikke bliver et personafhængigt system.

En fælles udfordring er at få skabt indhold i form af artikler og nyheder. I Starup-Tofterup har man god succes med infoskærmene, som der løbende er 3-6 nyheder eller annoncer på. Vi kan lære af hinanden, hjælpe hinanden og strukturere arbejdet bedre, hvis vi har en fælles strategi.

Der skal arbejdes på en fælles henvendelse til Ruban, hvor vi udtrykker vores bekymring om fremtiden for det hjemmesidesystem, som Ruban bygger på pt.

Situationen i Ruban
I Mediegruppen har vi debatteret Rubans og vores hjemmesiders generelle fremtid. Her har Karsten Madsen (Rubans programmør) meddelt 2 af vores webmastere, at han er på vej til pension og ikke vil udvikle videre på Ruban-systemet!

Det betyder, at Ruban-systemet ikke har nogen fremtid, fordi der ikke er nogen til at overtage Karsten Madsens support og udvikling på systemet. Det vil blive for omkostningsfuldt og fortsat usikkert at lære nye programmører op i at vedligeholde systemet. Det vil kun kunne holdes i live i en ukendt tidshorisont, som udelukkende er afhængig af Karsten Madsens vilje. Systemet er snart 5 år gammelt og leverer ikke en tidssvarende funktion og design til fremtidens branding og profilering.
Derfor debatterer vi, hvad vi I Helle Øst skal på hjemmeside- og APP-området i fremtiden. Her er Ruban-systemet helt åbenlyst en blindgyde. Vi håber, at samarbejdet mellem byer og foreninger i Ruban kan bestå og fortsætte omkring et nyt mere tidssvarende og bæredygtigt system.

Det videre forløb i Mediegruppen
Claus er Tovholder på Mediegruppen sammen med Jesper Christiansen fra Agerbæk Podcast.
Gruppen består indtil videre af vores webmastere og skribenter fra vores 4 by-hjemmesider.
Claus har været i kontakt med:
- LokalNyt i Fåborg/Årre, som meddeler, at de meget gerne vil deltage.
- Borgerbladet i Starup, som meddeler at de mangler frivillige som kan deltage.
- Agerbækken i Agerbæk, som meddeler, at de ser sig selv som et lukket foreningsblad og ønsker ikke at samarbejde med andre medier.
- Lokalarkiverne i Årre, Fåborg, Agerbæk og Starup, som gerne vil deltage i det næsate møde.

Næste skridt bliver snarest et møde med de nye i gruppen. Gerne i december, hvis tid og Covid-19 tillader det.

Gruppen skal udvides, så flere forskellige indholdsskabere kommer med. f.eks. video og podcast. Målet er, at producerer og udveksle nyheder og indhold, der publiceres på flere forskellige både trykte og online medier og når ud til et bredere publikum. 

Til orientering: Status på Mediegruppen

REFERAT:

 

13) Borgerjournalistkurser
Borgerjournalistkurserne er afsluttet.

I Helle Øst har vi afholdt og deltaget i 6 forskellige typer af Rubans kurser fra tekstskrivning til billedbehandling og video. Kurserne har været velbesøgte og der opstået nye erfaringer, netværk og bekendtskabet. På den baggrund har vi i Helle Øst fået forskellige person, som vil være hjælpe med synliggørelsen af vores område. Det er:

 • 1 skribent for udviklingsrådet
 • 1 fotograf for lokalområdet
 • 1 videoproducent for lokalområdet

De første artikler og videoer er allerede produceret.

Se den første artikel: https://helleoest.dk/id/10667/nye-borgerjournalister-lover-bedre-nyheder-i-helle-ost 

Til orientering: Status på borgerjournalistkurser

REFERAT:

 

14) Kursus: "Brugen af Ruban-hjemmesider og sociale medier i praksis"

Claus vil på egen initiativ lave dette kursus i december for alle interesserede.

Dato og tidspunkt udmeldes snarest.

Har kurset din interesse så tilmelde dig hos claus@vestland.dk 

Til orientering: Afholdelse af kursus i Ruban-hjemmesider.

REFERAT:

 

15) Referat fra Rubans generalforsamling 2020
Formanden har deltaget i generalforsamlingen og har følgende bemærkninger.
Referatet virker tyndt og ufyldestgørende.
Formandens årsberetning er ikke vedlagt.

Der er undladt kritikpunkter, som blev fremført.
Referatet ikke er udsendt til medlemmerne, men kun diskret oplagt på hjemmesiden.
Rubans bestyrelse endnu ikke har udsendt referat fra generalforsamlingen i 2019, som heller ej findes på hjemmesiden.
Det er ikke fremmende for foreningens arbejde med synliggørelse ved at undlade information til medlemmerne.

VEDHÆFTET REFERAT: 
Referat Ruban Generalforsamling 2020

 

Til orientering: Status på borgerjournalistkurser

REFERAT:

 

17) Beskrivelse af SYMBO Skovlund
Udviklingsrådet Helle Øst følger med interesse projektet SYNBO i Skovlund.
Det er et projekt, som kommer til at række ud til erhvervslivet i vores område. Det vil skabe arbejdspladser og følgeindustri i den østlige del af Varde Kommune.

SYMBO - beskrivelse og status
Projektleder for SYMBO Friedericke Bruhn er kommet med følgende beskrivelse af:
SYMBO – Future Food Innocenter 1,0 og 2,0, Nørremarken 2, Skovlund
 
Formål:
Formålet med SYMBO er at være førende på cirkulær økonomi, bæredygtighed, teknologi, viden og innovation. Vi vil skabe et af Nordeuropas førende bæredygtige FødevareInnocenter, et trækplaster for både opfindere, iværksættere, små og mellemstore virksomheder, store virksomheder samt turister, forskere, vidensinstitutioner, universiteter og skoler. SYMBO er en forening, der hviler i sig selv – et NON PROFIT organisation, hvor det årlige overskud skal gå til udvikling/innovation og konsolidering.
 
Status:
Der er fundet en investor, der har købt bygningerne og Vi kan nu leje og indrette dele af bygningen Nørremarken 2, Skovlund i Varde kommune. Bygningen skal i første omgang anvendes til at huse iværksættere/opfindere og forskere i SYMBO 1,0 indtil vi har fået bygget det bæredygtige FødevareInnocenter til SYMBO 2,0. 

Vi har behov for at få designet og indkøbt udstyr til cirkulært laboratorium og testkøkken, der kan anvendes til grundlæggende analyser til testkøkken og FAB lab, samt tilhørende kontorpladser og lagerfaciliteter.
 
Vi har interessetilkendegivelse fra:
 1. Instituttet for Geovidenskab og Natur Ressourceforvaltning, Københavns Universitet.
 2. En spændende iværksætter, der har et nystartet firma og som har en PHd i Molekylær Biologi og Genetik – hun er ved at udvikle koncepter til fremtidens fødevarer, der kan være med til at reducere antallet af fedmerelaterede sygdomme Hun har allerede fundet læger, der skal indgå i projektet. Vi har søgt midler fra Innovationsstyrelsen hertil. Hun flytter ind i SYMBO 1, 0 delen på Nørremarken 2 i Skovlund i december 2020 og jeg tror på at hendes ønske for areal vil stige stødt og hun vil være med til at tiltrække yderligere iværksættere. 
 3. Flere spændende iværksættere er på vej også med meget perspektivrige projekter og vi vil i SYMBO delen sikre os at forskere fra 
 4. KU og DTU vil finde deres plads sammen med studerende fra disse universiteter. Her arbejder vi få at få økonomisk opbakning fra Varde Kommune til at kunne huse disse forskere.
Der sker rigtig meget med SYMBO og SYMBO 1,0 er sat i gang og vi er på rette spor, i denne forbindelse henvises til følgende 2 film:
 
Mange hilsner
Iværksætter og innovationschef og SYMBO projektleder
Friedericke Bruhn
 

Til orientering: Status på SYMBO Skovlund

REFERAT:

 

18) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Talsmand for trafikgruppen
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:

 

19) Julemarked i Helle Hallen

Til orientering: Status på Julemarked i Helle Hallen

Peder Foldager siger: "Der bliver ingen julemarked i år, men vi går efter 2021"!

REFERAT:

  

20) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavilion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Teltet er endnu ikke bestilt

 

21) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup: 
Formand Claus Jeppesen 

REFERAT:

Hjortkær: 
Kirke og Kultur, Ingrid Sand Simonsen

 • Der har gennem længere tid været 3 huse til salg. Nu er de 2 af dem solgt. Glædeligt.
 • Halloween – arrangement på en anderledes måde. Fredag d. 23. okt. kl. 17,00 – 18.45 mødtes man i hallen på Hjortkær maskinfabrik, skar lygtekræskar, lavede forskelligt uhyggeligt pynt, gik ud og sammen pyntede byens midte med lygter, skeletter m.m. I den efterfølgende uge, lagde jeg mærke til, at flere gjorde holdt og kiggede på ” den underlige udsmykning”. Børnene fik en slikpose m. indpakket slik i (ingen raslen og besøg v. boliger). Coronarestriktioner blev overholdt!
 • Kirke og Kulturudvalget: Der er intet nyt siden sidst.
REFERAT:

Fåborg:
Jørgen Madsen, Erhverv
Jan Skovbjerg, Tovholder for Trafikgruppen på Tingvejen

 • Afholder "on-line"-julebanko i starten af december. Det foregår via facebook og ES-TV/Patrick og Mathias fra Granlyvej, som transmitterer live med opråber og det hele...
REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Mikkel Ottosen, Turist og medlem af "Vi I Naturen Rådet"

 1. Vi har afsluttet projekt "toiletbygning" ved Naturuniversitetet på Smedebakken 30a i Starup. Mandsskabs og teknik bygningen på den gamle rensningsanlæg er renoveret og ombygget med handikapvenlig toilet til brugerne af Naturuniversitetet 
  a) Toiletbygningen indeholder også et depotrum som benyttes af Dagplejerne som er der hver Mandag hele året, samt af Starup Børneby som har ude undervisning i området.
  b) Desuden er der i forlængelse af bygningen lavet et overbygget udekøkken.
  Denne bygning skulle være med til at hæve kvaliteten af oplevelsen man får når vores gæster benytter området som er frit tilgængelig for alle uden booking.
  Og så vil den hæve niveauet for vandre turister på Kyst til Kyst stien netop i Helle Øst
 2. Vores bypotaler har fået en kraftig opdatering.
 3. Naturhuset er godt på vej og kan snart melde de første etaper færdige som er Motionscenter - Mødelokale - Iværksætterkontoer og Turist Info.
 4. Vester Starup Kirke har fået tårnet renoveret hen over sommeren og er nu næsten afsluttet, Tårnet har nu to klokker, den gamle ( ca. 800 år gammel) der fremover bruges manuel til lejligheds ringning og den nye med Auto ring.

Jeg eftersender en diasshow med billeder fra de forskellige steder som kan vises i forlængelse af punktet hvis der er tid.

REFERAT:

Årre: 
Jørn S. Pedersen, Fødevare 
Jonna Kvist, Børn og Læring

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Jonna Buch Andersen, Udvikling og Samarbejde
Xxx, Ubesat rådspost

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejd og Integration
Xxx, Ubesat post

REFERAT:

 

22) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

 

23) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Tirsdag, d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Torsdag, d. 12. november 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, d. 1. december 2020, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 2. december 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde
 • Mandag, d. 22. februar 2021, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 17. marts 2021, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet (hvis covid-19 tillader det. Ellers den 19/4-2020)
 • Mandag, d. 19. april 2021, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet (hvis ikke afholdt d. 17/3-2020, hvis covid-19 tillader det. Ellers den 18/5-2020)
 • Tirsdag, d. 18. maj 2021, kl. 17.00 - 21.00: Forårsmøde med Byrådet (hvis ikke afholdt d. 19/4-2020, hvis covid-19 tillader det. Ellers aflysning)
 • Onsdag, d. 2 juni 2021, kl. 17.00: FUR-møde
 • Torsdag, d. 26. august 2021, kl. 17.00 FUR-møde
 • Mandag, d. 29. november 2021, kl. 17.00 FUR-møde 

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

24) Eventuelt

REFERAT:
Intet

 

 

lørdag 28 nov 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2370 gange