Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus Jeppesen

12/11-2020 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Dagsorden er endelig!

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, torsdag den 12. november 2020

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 
Jørgen Madsen,Jonna Kvist, Jan Skovbjerg

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:
Godkendt

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT:
Godkendt

 

3) Underskrive nye vedtægter
Årsmødet vedtog forslaget til vedtægtsændringer, som skal underskrives.

Vedtægter for Udviklingsrådet Helle Øst 10/9-2020

 

Mangler underskrift fra Ingrid, der ikke var til stede ved rådsmødet 8/10-2020

Til beslutning: Underskrive nye vedtægter.

REFERAT: 
Ingrid har underskrevet vedtægterne.

 

4) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 12/11-2020
  Budget 2020
Restbudget
Møder 10.518  20.000  9.482 
Kontingenter, kontorhold 3.323  9.000  5.677 
PowerTower 16.668  40.000  23.332 
Gaver 542  2.000  1.458 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 225  1.000  775 
I ALT 31.276  86.000  54.724 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 106.631 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er tilgået kassebeholdningen for 2020)
-Restbudget -54.724 
Kassebeholdning 31/12-2020 51.907 

  

REFERAT:
Taget til efterretning.

 

5) Møde om "Fælles Strategiplan" for Helle Øst 22. oktober 2020
Mødet mellem borgerforeningerne og Agerbæk Udvikling er afholdt. Se referat her:

22/10-2020 Referat Møde om Fælles Strategi for Helle Øst

 

På mødet blev det besluttet, at arbejde videre for at få udarbejdet en Fælles Strategiplan.
Der blev prioriteret en liste med indsatsområder som det fremgår af referatet.
Der skal findes en tovholdere og nogle interesserede deltagere, der kan arbejde med at få strategien på plads for hver enkelt indsatsområde.
UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet som helhed og finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

Claus holder et oplæg om varetagelsen af opgaven.

Vedhæftet bilag:

Forslag til Indsatsområder Strategiplan Blåbjerg Sammenskrevet Strategiplan Blåbjerg Fuld version Årre Udviklingsplan Fåborg Udviklingsplan Starup Udviklingsplan Starup Udviklingsplan Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning:
- Prioritering af indsatsområder
- Arbejdsmetoder og proces for udførelsen af opgaven
- Udnævnelse af tovholdere og drivere til de enkelte indsatsområder.
- Tidsplan

REFERAT:


Prioritering af forslag til indsatsområder:

1. a) Bosætning: Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde,
velkomstambassadører....

b) Skole og institutioner: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....

c) Integration: Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....

2. Synliggørelse og markedsføring: RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....

3. Erhvervsfremme: Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser,
netværksgrupper....

4. Fremkommelighed og infrastruktur: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....

5. a) Forenings- idræts- og fritidsliv:....

b) Kunst og Kultur: Samarbejde om kunst og kultur og diverse
udstillinger vedr. kunst og kultur....

Tovholdere:
1. Jonna Buch Andersen
2. Claus Jeppesen
3. Jørgen Madsen
4. Jan Skovbjerg
5. Ingrid Sand Simonsen

Arbejdsmetoder m.m.. Claus skriver et notat, hvori der er lagt forskellige noter
vedr. de forskellige emner.
Dette notat bl.a. til brug for de forskellige tovholdere m. fl.

Tidsplan:
Vi ønsker, at planen skal være færdig til fremlæggelse på årsmødet i april 2021.

 

6) Møde om samarbejde om indlandsturisme
Vi har fået en mødeindkaldelse fra Skovlund-Ansager Udviklingsråd, der har foreslået et samarbejde om indlandsturisme.
De stiller forslaget med tanke for, at det kommer med i den nye kommuneplan.

Samarbejdet foreslås mellem "indlands-udviklingsrådene":

 1. UR Ølgod
 2. UR Helle Øst
 3. UR Helle Vest
 4. UR Hodde – Horne – Sig - Tistrup
 5. UR Skovlund-Ansager

Mødet er blevet afholdt den 26/10-2020 i Skovlund-Ansager Hallen

Mikkel og Claus har deltaget

Se referat fra mødet her:

2020-10-26 Referat Opstartsmøde om Indlandsturisme

 

Til beslutning: UR Helle Øst's videre deltagelse i et samarbejde om indlandsturisme

REFERAT:
Vi slutter op omkring det udsendte referat og ønsker arbejdet fortsættes.

 

7) Registrering af kunst/kultur i Helle Øst

a) Jonna Buch Andersen har på egne vegne taget initiativet til at sende et brev til borgerforeningerne i Helle Øst.
Her foreslår Joanna, at der startes en kunst-, skulptur- og kulturforening på tværs af vores byer. 
Se vedhæftede brev

Forslag / Opfordring til opstart af kultur-
 
 
b) Kunststrategi for Varde Kommune - input fra Udviklingsrådene
Varde Kommune presser på for at få kunsten sat i "system" med en ny strategi. 

Kulturkonsulent Signe Mejstrup Sørensen har sendt os en mail, hvor i hun fortæller at 
Varde Kommunes Kunstudvalg gået i gang med at lave en kunststrategi, der skal være færdig til december.
Det kan være en anledning til at vi får sat gang i vores egen planer for kunst?

 

c) Registrering af kunst/kultur i Helle Øst
Herunder opstart af en kunst og kultur gruppe. 
- Hvordan kan vi bruge kunst og kultur til udvikling af liv, vækst og bosætning?
- Hvordan kan vi få mere kunst og kultur til Helle Øst? 

Ingrid Sand Simonsen er tovholder for registreringen:

 • Rådsmedlemmerne har opgave at spotte og tage billeder af kunst- og kulturværker i deres lokalområde og sende dem til Ingrid.
 • Ingrid vil få det beskrevet og lavet en samlet oversigt.
 • Claus vil hjælpe med det tekniske.
 • Ingrid vil kontakt Ilse Due, Starup som er repræsentant for Kulturelt Råd samt 
 • Signe Sørensen, som står for Varde Byråds Kunstudvalg.

Til beslutning: UR Helle Øst's videre arbejde med kultur, kunst og skulptur

REFERAT:
a. Vi støtter op omkring Jonnas forslag og afventer,
hvad man kommer frem til ved deres møde i nær fremtid.

b. Ingrid tager kontakt til Signe Mejstrup Sørensen.

c. Registrering af kunst og kultur i Helle øst,
Ingrid arbejder med det og håber at være færdig inden årets udgang.

 

 

ORIENTERINGSPUNKTER...

 

8) Udvalgsposter og oprettelse af udvalg samt uddeling af ansvars- og fokusområder
Vi har revideret udvalg, udvalgsposter og udvalgenes ansvars- og fokusområder. Udvalgsformænd og Udvalgsmedlemmer kan hentes ind alle steder fra også uden for Udviklingsrådet. Det er dog hensigtsmæssigt at Udvalgsformænd er medlem af Udviklingsrådet.

Se herunder gældende: Udvalgsoversigt pr. 8/10-2020
Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020


Erhvervsudvalgsformand: Jørgen Madsen.
(Erhvervsudvalgsformanden bliver også kaldt Erhvervsambassadør)
Udvalg: Claus

Børn- & Læringsudvalgsformand: Ulla Sundvang
UDVALG: Jonna Kvist

Turistudvalgsformand: Mikkel Ottosen.
UDVALG: Jonna K, Jonna B, Jan

Fødevareudvalgsformand: Jørn S. Pedersen
UDVALG: (Jonna B)

Plan og Teknik udvalgsformand: Jan Skovbjerg.
UDVALG: Lars Bo, Jørn P.

Kirke og Kulturudvalgsformand: Ingrid Sand Simonsen
UDVALG: Lars

Udviklings- og samarbejdsudvalgsformand: Jonna Buch Andersen.
UDVALG: Jan, Claus

Kommunikationsudvalgsformand: Claus Jeppesen.
UDVALG: Lars, Jonna B

Social og Sundhedsminister: VAKANT
UDVALG:

Arbejdsmarked & Integrationsudvalg: VAKANT
UDVALG: Ingen

Til orientering: Udvalg og Udvalgsformænd

REFERAT:
OK

 

9) Borgerjournalistkurser

Borgerjournalistkurserne er i gang og følgende kurser og datoer er fastsat:

 • Kursus 1:  Find jeres gode historier og få dem ud: Den 19. + 20. + 21. oktober fra kl. 18.00-21.00
 • Kursus 2: Skriv, så andre får lyst til at læse dine tekster: Den 16. + 24. +25. november fra kl. 18.30-21.30
 • Kursus 3: Spil jeres gode historier endnu bedre: Den 28. + 29 november fra kl. 9.00-14.00
 • Kursus 4: Det gode pressefoto afholdes: Den 13. + 14. + 15. oktober fra kl. 18.00-21.00
 • Kursus 5: Skab flotte fotos med billedbehandling: Den 9. + 10. november fra kl. 18.00-21.00 og 19.00-21.00
 • Kursus 6: Billedbehandling for redaktører og webmasters: Den 25. november fra kl. 18.00-21.00
 • Kursus 7: Lær at lave flotte videoer: Den 24. + 25. oktober fra kl. 9.00-16.00 og kl. 9.00-17.00
 • Workshop 8: Skriv jeres gode historie i samarbejde med journalisten: Den 18. + 23. november kl 18.30-21.00

Den fulde kursusplan kan ses her:

Gratis kurser i Borgerjournalistik og Billedebehandling

 

Til orientering: Afholdelse af borgerjournalistkurser

REFERAT: 
Enkelte pladser ledige på de sidste kurser.

 

10) Varde kommunes hjemmeside og nyhedsbreve
https://www.vardekommune.dk/ 
Hen over sommerferien er Varde Kommunes hjemmeside blevet opdateres.
Det gælder både funktions- og indholdsmæssigt.

Nu kan du igen, efter flere års pause, abonnerer på nyhedbreve fra forskellige udvalg.
Følge dette link: https://dagsordener.vardekommune.dk/ 

Der er også sket flere opdateringer i indholdet på kultur og turist området
https://www.vardekommune.dk/kultur-og-fritid  

Der er foreksempel blevet opdatet på kortmateriale med markering af natur og kultur, der er særlig interesse. 

Til orientering: Brugen af Varde Kommunes hjemmeside og nyhedsbreve

REFERAT:
Claus orienterede.

 

11) Danskundervisning for udlændinge

Beslutning pr. 8/10-2020: 

 • Vi har ikke pt. kræfterne, der kan løfte dette tilbud.
 • Vi søger frivillige, der har lyst til at hjælpe.
 • Udviklingsrådet vil bidrage med midler til undervisningen.
 • Udviklingsrådet har besluttet ikke at ville udlægge penge til enkeltpersoner, fx kursister, der skal betale depositum.

Beslutninger og forslag pr. 10/9-2020:

 • Vi har besluttet at finde ud af mulighederne for at iværksætte danskundervisning for udlændinge.
 • Vi har besluttet at afdække muligheden for at lave tiltage for integration af udlændinge.
 • Jonna har ved sidste rådsmøde skrevet til Hanne Christensen, Jobcentret i Varde vedr. emnet. Vi afventer svar fra hende.
 • Jonna foreslår, at det bringes op i borgerforeningerne. Udvalgsmedlemmerne tager fat i deres respektive borgerforeninger.
 • Jørn foreslår kontakt til Landboforeningerne
 • Jørgen Madsen vil gerne være med i dette arbejde.
 • Vi søger folk uden for Udviklingsrådet, der kunne tænke sig at være med i arbejdet som mentorer, undervisere og lignende.
 • Udviklingsrådet kan yde økonomisk tilskud til projektet.

Mette Jensen, Arbejdsmarkedsassistent, Kontanthjælp og Integration hos Jobcenter orienterer:
Lovforslag nr. L186 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som omhandler afskaffelse af deltagerbetaling og ændring om depositum for danskuddannelse til udenlandske arbejdstager, studerende m.fl., er vedtaget med virkning pr. 01.07.20.

Det betyder bl.a., at depositum hæves fra 1250 kr. til 2000 kr. Til gengæld afskaffes deltagerbetalingen for kursister, der henvises til et nyt modul efter den 01.07.20. 

Det vil gøre det langt nemmere for vores udenlandske arbejdskraft at deltage på de allerede eksisterende tilbud om danskuddannelser.

Ved Årsmødet foreslog Poul Verner at Udviklingsrådet lægger ud for betaling af depositum for kursister.

Jonna Kvist er tovholder

Til beslutning: Evt. ny planlægning og promovering af kurser og tiltag.

REFERAT:
Claus orienterede.
Ingen ny planlægning og promovering lige nu.

 

12) FUR-møde 17/9-2020
Claus havde bedt om 8 punkter på FURs dagsorden. De er blandt flere nævnt herunder:

Se referatet fra FUR-mødet:

17/9-2020 Referat FUR møde Hotel Hjedding

1) Godkendelse af dagsorden

2) Godkendelse af referat fra seneste møde den 9.6.2020

3) Opfølgning på punkter fra seneste møde

4) Bordet rundt, herunder evt. nyt fra RUBAN
URHØ foreslår at bordet rundt omdøbes til ”spørgsmåls- og kommentarrunden”. Det er langt mere effektivt og udviklende at bruge mødetiden på at få beretningerne kommenteret og uddybet end at sidde og høre på at de bliver oplæst.”

5a) Opgradering af FURs logo og grafiske linje
"I URHØ forbereder vi at lave ny reklamemateriale for udviklingsrådet. Inden dette sættes i produktion, ønsker URHØ at vide, om der fortsat er tanker for en opgradering og modernisering af FURs logo og grafiske linje?”

5b) Problemer med skolekørsel
"URHØ ønsker at vide, om der er andre byer og områder, der har problemer med skolekørsel. Eller om problemerne i Fåborg er en enlig sag.”

5c) Offentliggørelse af udviklingsrådenes referater
"URHØ stiller spørgsmålet: Skal udviklingsrådene offentliggøre deres mødereferater eller er de ikke forpligtiget til det?”

5d) Opfølgning: Synliggørelse og kommunikation for lokalsamfund, evt. nedsættelse af arbejdsgruppe
”Status på projektet Ved Sidst møde blev følgende konkluderet: Emnet blev foreslået som et af temaerne/potentialerne til drøftelse på efterårsmødet, og Claus Vestland arbejder videre med emnet. Det blev aftalt, at udviklingsrådene kan give input til oplægget, og at disse input sendes direkte Claus Vestland Jeppesen. Siden sidste møde har Varde Kommune opgraderet/opdateret deres hjemmeside på flere punkter. F.eks. kan man nu tilmelde sig nyhedsbreve fra forskellige udvalg. Det er glædeligt. Der er dog fortsat plads til en del forbedringer. Her burde kommunen være mere villig til at samskabe synliggørelse, kommunikation og hjemmesider med os frivillig.”

6) Efterårsmødet, arbejdsgruppen orienterer

9) Udviklingsperspektiv for hele Varde Kommune med SYMBO
”Ved Friedericke Bruhn, Iværksætter og Innovationschef ProVarde og bestyrelsesmedlem i SYMBO.

Fortællingen om det spændende og perspektivrige projekt Future Food Innocenter SYMBO, der omhandler udvikling af fødevarer i vores område i Varde Kommune. Vi vil skabe en fusion af viden og ressourcer fra forskere, fødevarevirksomheder, iværksættere og studerende i højteknologiske rammer, hvor to plus to giver et unikt og innovativt resultat.

Vores langsigtede mål og mission er at skabe et bæredygtigt videncenter, som gennem forskning og produkter kan være med til at udvikle fødevarer, der kreerer fremskridt både lokalt i Varde Kommune og globalt.

Sammen med danske organisationer og virksomheder i hele fødevarebranchen kæmper vi for at få de dygtigste hænder og skarpeste hjerner til at bekæmpe klimaudfordringerne og stadig sikre, at alle får mad på bordet.

Hvilken betydning kan dette få for Varde Kommunes virksomheder, iværksættere og opfindere og hvordan kan vi sammen løfte projektet".

10) Optimering af konkurrencen Årets Landsby
Vi ønsker at konkurrence i fremtiden skal være en stærk motiverende generator til god lokalsamfundsudvikling. En konkurrence hvor dem der har gjort sig mest umage for at tiltrække bosætning vinder titlen Årets Landsby i Danmark. Hvis konkurrence skal have et tema i fremtiden, så skal temaet meldes ud et år i forvejen. Landsbyen skal have mulighed for at arbejde indgående med teamet i en længere periode for at få mest kvalitet i udviklingsarbejdet.

Desværre ser vi, at Landdistrikternes konstruktion af konkurrencen minder mest om et held i lotteriet fremfor en belønning af en målrettet arbejdsindsats. Det skyldes, at konkurrencen er tema baseret og at temaet bliver udmeldt med kort varsel. Her er det et held i lotteriet, hvis en landsby i forvejen har arbejdet med det årets tema og derved står sig godt i konkurrence.

I år var der kun 2 landsbyer i Varde Kommune, der fandt det værd at deltage i konkurrencen. Så må der være noget galt med konkurrencen og ikke med deltagerne og dem som undlod at deltage. Da Claus blev kontaktet af Jyske Vestkysten for en udtalelse, kaldte Claus derfor konkurrencen for en farce.

URHØ foreslår, at FUR finder fællesfodslag med andre kommuner i landet om at få konkurrencen ændret.

11) FUR’s budgetopfølgning på dagsorden ved hvert møde
Vi ønsker, til enhver tid at kende budgettet og hvor mange penge der er i FURs kasse. Det er en nødvendighed for at træffe beslutninger under mødet om aktiviteter, som kræver økonomi.

URHØ foreslår, at det bliver et fast punkt på dagsordenen ved hver FUR-møde. Det skal være en af de første punkter på dagsordenen.

2020-9-7 Referat FUR Møde Hotel Hjedding

 

Til orientering: Mødet i FUR

REFERAT:
Claus orienterede

 

13) Varde Kommunes udrulning af bosætningsstrategi
Bosætningsstrategien, herunder placebranding.

Hjemmesider for bosætning kommer til at ligger under: 
http://xn--byfortllinger-8fb.dk/  (byfortællinger.dk)
og
http://byfortaellinger.dk/ 

Agerbæk er den første by der får en hjemmeside. Den forventes klar om ca. 1½ måned.

Til orientering: Status på Bosætningsstrategien

REFERAT:
Claus redegjorde for ovenstående.

 

14) Møde i Mediegruppen 23. september 2020
Fremtidens synliggørelse og hjemmesider for Helle Øst

Herunder situationen i Ruban.

Til orientering: Udkommet af mødet

REFERAT:
Punktet blev udsat til næste gang.

 

15) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle: XXXx

 • 3 nye deltagere i netværket.
 • Jeg forsøger at samle et hold til afholdelse af iværksætterkursus hos PowerTower Agerbæk - det kræver 8 tilmeldinger. I skrivende stund er der 5, inkl. ministeren, som også ønsker at deltage for at vide, hvad der er blevet formidlet på kurset. Spørgsmålet er, om UR vil betale for ministerens deltagelse - kan det evt. tages fra budgettet for PT, eller skal URHØ spørges - hvad tænker du?
 • jeg arbejder løbende på at netværke med erhvervsfolk i relevante sammenhænge. Har deltaget i et bestyrelsesmøde omkring SYMBO - et særdeles spændende projekt med etablering af et fødevarecenter i Skovlund med bl.a. laboratoriefaciliteter til brug ved produktudvikling, deltagelse af forskere fra Københavns Universitet og en bred palet af støtte til iværksættere. Et flagskib, som kan få betydning for hele kommunen.
 • Desuden deltager jeg i netværksmøderne i PowerTower Varde og har været på sidelinien i et forsøg på udlejning af resten af Årre Erhvervsgård.

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT: Mail modtaget fra Jørgen Madsen:
* Vi forventer at skrive kontrakt med beboer nr. 2 i Agerbæk senere i november.
* Der er i skrivende stund 10 tilmeldte deltagere til iværksætterkursus i Agerbæk,
som forventes afholdt efter nytår eller i foråret 2021
- lidt afhængig af Corona-situationen.
Det vil være muligt at tilmelde sig frem til tæt på kursus start
- så sig til, hvis i hører om nogen.
Kurset giver stort set ingen udgifter for URHØ - måske kaffen.
4 af deltagerne er hidtil ukendte i PowerTower-regi, 3 af dem er endnu ikke
sprunget ud som selvstændige, men har planer om det.
* Netværksgruppen er sat på Corona-pause, formentlig resten af året.
Genstart forventes i januar 2021.

 

16) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Talsmand for trafikgruppen
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:
Punktet blev ikke behandlet
Intet nyt?

 

17) Julemarked i Helle Hallen

Til orientering: Status på Julemarked i Helle Hallen

REFERAT:

 

18) Politisk Netværksgruppe Helle
I 2021 er der påny kommunalbestyrelsesvalg.

Det er vigtigt for vores lokalområde at vi er godt repræsenteret i byrådet. 
Ligeledes at Udviklingsrådet har et godt samarbejde med de lokale politikere. Herunder en fælles forståelse for indsatsområder, der fremmer lokaludviklingen med liv, vækst og bosætning.

Udviklingsrådet vil i den forbindelse afholde møder med vores lokale politikere

Bilag med "Partier og lokalister i Varde kommune 2020" er udsendt til alle Rådsmedlemmer.

Vi har ved rådsmødet den 8/10-2020 besluttet at:

Inden vi afholder møder med lokale politikere,
skal vi have vores fælles strategiplan for Helle Øst udviklet.
Vi udsætter derfor møder med politikerne, til vi har hovedlinjerne,
i strategiplanen på plads.
Til den tid overvejer vi, hvordan vi griber det an.

Til orientering: Planlægning af møder og samarbejde med Politisk Netværksgruppe Helle

REFERAT:
OK til beslutningen.

 

19) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavilion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Teltet er endnu ikke bestilt

 

20) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup: 
Formand Claus Jeppesen 

REFERAT:

Hjortkær: 
Kirke og Kultur, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg: 
Erhverv, Jørgen Madsen
Tovholder for Trafikgruppen på Tingvejen Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turist og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre: 
Fødevare, Jørn S. Pedersen 
Børn og Læring, Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejde, Jonna Buch Andersen
VAKANT

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integration, VAKANT

REFERAT:

 

21) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:
Claus udsender doodle.

  

22) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Torsdag, d. 1. december 2020, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 2. december 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:
Mødet d. 2, december bliver fysisk ???

 

23) Eventuelt

REFERAT:
Intet.

 

 

 

torsdag 5 nov 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2472 gange