Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Udviklingsrådet afholder Årsmøde i Helle Hallen. På billedet ses Formand Claus V. Jeppesen. Foto: Keld Jacobsen, Starup-Tofterup

FORSLAG: Beretning for Udviklingsrådet Helle Øst 2019

Handling skaber forvandling, - og i Helle Øst må vi sige, der er masse af handling og forvandling, der skaber liv, vækst og bosætning.

Forslaget er godkendt af Udviklingsrådet Helle Øst på et rådsmøde den 11/8-2020

Med et super godt netværk og samarbejde med vores lokale borgerforeninger, Agerbæk Udvikling, Agerbæk Erhvervsforening og lokalpolitikerne, så holder vi sammen dampen oppe på en lang række projekter og sager der fremme lokalsamfundsudviklingen.
Det syder og bobler over det hele, hvor frivillige mennesker lægger et kæmpe engagement og idérigdom i den lokale udvikling. Det vil vi repræsentanter for Udviklingsrådet godt takke for. Vi anerkender at dette frivillige engagement er absolut nødvendigt for fortsat at opretholde lokalt liv, vækst og bosætning.

 

Se beretningen i PDF-fil:

FORSLAG: Beretning for Udviklingsrådet Helle Øst 2019 

 

Bosætning
Alt hvad vi laver i Udviklingsrådet handler om bosætning. Det handler om at gøre vores lokalsamfund attraktive, så de kan opfylde nuværende og kommende beboers behov i hverdagen. For at lykkes er der mange indsatspunkter, der skal iværksættes og opretholdes. Det kræver tålmodighed og det lange seje arbejdsforløb.

Netop emnet bosætning har i 2019 og frem til i dag haft stører fokus i Varde Kommune. Kommunen har vedtaget og søsat en ny Bosætningsstrategi, som hedder ”Flere slår rødder i Varde Kommune”. Vi er glade for, at kommunen har fokus på dette emne fordi…

Når vi taler lokalsamfundsudvikling, så er bosætning det vigtigste emne af alle. Fordi bosætning er det der opretholder liv og vækst i vores lokalsamfund. Et lokalsamfund uden bosætning er et lokalsamfund i forfald. Derfor er det også interessent at følge indbyggertallene i vores byer. Det er en god indikator for om udviklingen går den rigtige vej.

Her kan vi konstatere at kurverne for indbyggertallene de sidste 5 år er fladet ud. Selv i Årre er kurven fladet ud, som ellers har haft en fantastisk vækst over den sidste 10 årige periode. Fåborg har i 2020 det laveste indbyggertal registrer de sidste 15 år.

Vi kan konkludere, at der forsat er nok for os frivillige at tage fat på for at holde udviklingen i gang…

For at øge bosætningen, så er der mange underlæggende emner og indsatsområder, der skal fungere og være på plads. Først og fremmeste etablering af samarbejdet og netværket mellem de enkelte aktører. Det handler om at opnå en fælles forståelse og viden om, hvilke virkemidler der skal til for at lykkes med positiv bosætning og lokalsamfundsudvikling.

Her glæder vi os over det fantastiske samarbejde vi har opnået lokalt i Helle Øst på tværs af alle lokale aktører, specielt borgerforeningerne, Agerbæk Udvikling, Agerbæk Erhvervsforening, lokale politikere og Udviklingsrådet i mellem. Et samarbejde, der kun er blevet bedre år for år.

 

Fælles Strategiplan for Helle Øst
Det gode netværk og den fælles forståelse var en vigtig grund til at Udviklingsrådet i januar 2020 kunne afholde et møde med vores lokale aktører. Her kunne vi sammen blive enige om værdien af et samarbejde om en fælles strategiplan for udviklingen i Helle Øst.

 • En strategiplan for indsatsområder, hvor det giver god mening at samarbejde på tværs af lokalsamfund og foreninger.
 • En strategiplan for, hvor vi kan hjælpe hinanden og løfte i flok for at få bosætningen til at lykkes.
 • En strategiplan, der binder de eksisterende byudviklingsplaner sammen.
 • En strategiplan, så vores eksterne samarbejdspartner kan læse og forstå vores intentioner.
 • En strategiplan der giver mulighed for, at vi kan søge fondsmidler og puljer.

Undermødet blev bl.a. følgende emner foreslået til en fælles strategi.

 • Erhvervsfremme: Butikker, Arbejdspladser, PowerTower Helle, Iværksætterhjælp, Erhvervsnetværksgruppe…
 • Synliggørelse og fælles markedsføring: Boliger, Grunde, Attraktioner, Foreninger, Institutioner. osv.
 • Integration: Dansk undervisning til østeuropæer, Forhindring/inddragelse af parallelsamfund…
 • Alt vil blive taget til overvejelse inden en kvalificeret udvælgelse

Sammen med Udviklingsrådets formand og 1 repræsentant fra Fåborg, Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk er der nu nedsat et udvalg, der skal komme med et forslag til en strategiplan for Helle Øst. Udvalgets arbejde går i gang her i efteråret 2020. Når forslaget er på plads, skal der igen indkaldes til møde for at opnå godkendelse fra vores lokale aktører. Herefter vil vi søge om godkendelse af strategiplanen i Varde byråd, så den kan blive en officiel del af kommuneplanen.

Vi kalder forståelsen for værdien i at lave en fælles strategiplan, for et historisk gennembrud for samarbejdet og netværket mellem vores lokale aktører i Helle Øst. Det er en beslutning, der vil løfte lokalsamfundsudviklingen op på et højere trin. Det vil blive et super godt værktøj, der vil sætte fremtidens udvikling i system, så alle aktører har forståelsen for at trække udviklingen i samme retning.

 

Erhvervsfremme
I Helle Øst er vi det lokalsamfund og udviklingsråd, som er nået længst med at sætte erhvervsfremme i system. Vi tillader at kalde os et forgangseksempel!

Den 3. juni 2019 havde vi den glæde, at vi kunne overtage og indvie den gl. Andelskasse i Agerbæk til Iværksætterhus. I daglig tale kaldet PowerTower Agerbæk. Det blev en festlig dag, hvor borgmester Erik Buhl klippede den røde snor. Der var champagne, kransekage og skåltaler til de mange fremmødte, der skulle se de nye lokaler. Ud over byens borgere var der også fremmøde fra kommunaldirektøren, folkene fra ProVarde, erhvervsfolk, politikere og pressen. -Vi kom i fjernsynet! :-)

Efter lanceringen af PowerTower Helle i sommeren 2017, så høster vi nu frugterne af arbejdet, tålmodigheden og det lange seje træk for at få succes. Målet ved lanceringen var, at vi kunne få 5 – 7 virksomheder til at være beboer i Helle Hallen og det kunne være et bidrag til liv, vækst og bosætning.

Siden har PowerTower Helle bredt sig til også Agerbæk, Årre og i Starup er der også 4 kontorpladser på vej. Vi havde ingen idé om, at behovet kunne bære mere end et iværksætterhus - centralt placeret i Helle Hallen. Nu har vi snart 4 steder! Antallet af virksomheder i iværksætterhusene er nu:

 • 6 i Årre,
 • 5 i Helle Hallen
 • 1 i Agerbæk.

Hertil kommer, at vi vokser fortsat o ghar 3 – 4 stykker, som arbejder på at flytte ind forskellige steder i nær fremtid.

Med iværksætterhusene er Udviklingsrådets arbejde blevet mere håndgribeligt og synlig for borgerne. Overalt har vi facadeskilte, der reklamerer for virksomhederne. Her har vi også reklameskilte for PowerTower Helle og Udviklingsrådet Helle Øst. Vi lyser nu op i gadebilledet!

Vigtigst i vores arbejde med erhvervsfremme er dog vores netværk og samarbejde. Igen er det de bløde værdier, der tæller. Uden det kunne det ikke lade sig gøre.
Det er netværket med det lokale erhvervsliv og aktører, ProVarde og PowerTower Varde. Speciel Friedericke Bruhn fra PowerTower Varde er en kæmpe støtte for os.

Vi glæder os også over det meget gode samarbejde med:

 • JM-Handel v/ familien Mathiesen i Tofterup, som ejer bygningerne i PowerTower Agerbæk,
 • Helle Hallen v/Peder Foldager,
 • Ove Staal der står for Årre Erhvervsgård (forhenværende kommunekontor)
 • Folkene bag Naturhuset i Starup.

Hertil kommer vores egen erhvervsnetværksgruppe ”PowerNetværk Helle”. Her mødes vores iværksætter-entreprenører til erfaringsudveksling og kursus. Det er Jørgen Madsen, som er vores ”Erhvervsambassadør”, som sørger for at alting fungerer i PowerTower Helle.

Der er mange vigtige indsatser for bosætning, men… Af alle indsatsområder for at opnå liv, vækst og bosætning, så ser vi erhvervsfremme som den vigtigste indsats. Gode lokale arbejdspladser og virksomheder er den vigtigste faktor for at skabe liv, vækst og bosætning. Det er med til at skabe grundlaget for at fylde vores skoler og institutioner med børn, handlende i butikkerne, medlemmer i foreningerne, deltager til kulturarrangement osv… Det giver vores byer en puls, der skaber en aktiv profil, som gør os, kendte og sætter os på landkortet.

 

Repræsentation i ProVarde Repræsentantskab
Udviklingsrådet Helle Øst har igennem en årrække været medlem af ProVarde. Det har vi været for at nyde godt af deres know how, manpower og netværk til erhvervsfremme. Med vores engagement i erhvervsfremme og tætte samarbejde med ProVarde har det øget vores interesse for at have indflydelse på arbejdet i ProVarde. Vi synes i øvrigt, at ProVarde og PowerTower Varde gør det godt. Men derfor kan de godt kikke mere mod Helle Øst.

Hvert udviklingsrådsområde i Varde kommune har 3 pladser i ProVardes repræsentantskab. Det er ny valg til repræsentantskabet her i efteråret. Vi ønsker at få et tættere samarbejde med vores repræsentanter og på sigt at deltage aktivt i repræsentantskabet. ProVarde har også selv efterlyst, at de lokale erhvervsorganisationer og foreninger (f.eks. Agerbæk Erhvervsforening) går mere aktivt ind i deres organisation. ProVarde holder 2 årlige repræsentantskabsmøder og efter behov.

Nuværende repræsentanter for Helle Øst i ProVarde er:

 • Alf Sand Simonsen, Hjortkær Maskinfabrik A/S
 • Otto Dagnæs-Hansen, Scanitech
 • Kristian Rossau, Agerbæk Hotel

 

Synliggørelse og hjemmesider
Synliggørelse, branding og profilering er et vigtigt underemne i bosætningsstrategien. Det er vitalt for at få formidlet de gode historier om, hvor attraktiv det er at bo og leve i Helle Øst. Vi skal være helt sikker på, at vi får den bedst tænkelige synliggørelse, branding og profilering. Ellers har vi tabt verdensmesterskabet bosætning -og det kan vi ikke tillade, fordi vi er i skarp træning og vil vinde!

Derfor kan vi ikke tillade, at denne opgave skal løses af glade amatører og en lille enkelt mandsvirksomhed, der ikke har de nødvendige kræfter og know how. Holdningen i Udviklingsrådet Helle Øst er den, at udviklingen og forretningsdriften er så videns- og arbejdsmæssigt krævende, at det skal løse af professionelle.

I Helle Øst har vi alle hjemmesider leveret af Ruban. Desværre er samarbejdet med Ruban udfordret. Vi ser at fortalerne for en professionel udvikling i Ruban var i undertal blandt de fremmødte ved de seneste generalforsamlinger i 2019 og 2020. Derfor skal vi ikke forvente en professionel tilgang fra Rubans side inden for nærmeste tid.

Dette var også hovedårsagen til at Claus V. Jeppesen trak sig fra Rubans bestyrelse i 2019. Uenighederne om forretningsgangen, økonomien, udviklingen og organisationen blev for store i bestyrelsen. Claus sad alene med sine holdninger og situationen var helt fastlåst.

I forbindelse med Varde kommunes bosætningsstrategi, så er kommunen i gang med at oprette hjemmesider, der skal profilere bosætningen i nogle af vores byer. Nu hvor mange byer i Varde Kommune, i lighed med vores egne byer, har en Ruban-hjemmeside, ville det give rigtig god mening og synergieffekt, at kommunen samarbejdede med Ruban om branding og profilering af bosætningen rundt i kommunen. Vi ser dog, at kommuneforvaltningen har valgt Ruban fra som leverandør og samarbejdspartnere.

Spørgsmålet er hvorfor?
En af forklaringerne kan være, at forvaltningen ikke ser Ruban som en seriøs og professionel samarbejdspartner, som kommunen kan sætte sin tillid til.

I forbindelse med bosætningsstrategien så bliver det kun Agerbæk, der skal profileres på en hjemmeside som bosætnings-by. Det finder vi ikke tilfredsstillende. Alle vores byer og Helle Øst områdets attraktiviteter bør profileres. Her er noget at arbejde videre med.

 

Helle Kommunikation- og Mediegruppe
Ved Udviklingsrådsmødet i januar 2020 fik vi taget initiativ til opstart af en Kommunikation- og Mediegruppe. Mediegruppen har samlet alle lokale redaktører og webmastere i et samarbejde om udveksling af erfaringer og nyhedsindhold. Det gælder redaktører på ”Agerbækken”, ”Borgerbladet” i Tofterup, ”Lokalposten” i Årre og Fåborg samt alle webmastere for vores byer.

Ud af samarbejdet forventes, at der kan komme mere lokalt nyhedsstof, som kan deles mellem de forskellige fysiske og online medier. Også et mere formaliseret samarbejde med JV, Ugeaviserne, Local News og GoVarde mf.

Der lægges også op til at Mediegruppen kan bidrag med en strategiplan for synliggørelse, branding og profilering, som kan indgå i den kommende Fælles Strategiplan for Helle Øst.

 

Kursus i borgerjournalistik og foto
Ruban har 200.000 kr. til at fremme borgerjournalistik. De 100.000 kr. er LAG-midler. LAG foreskriver at disse midler skal bruges inden 1. december 2020. Derfor har Ruban lanceret en række kurser i løbet af efteråret 2020.

Det falder heldigt sammen med opstarten af vores mediegruppe. Nu kan alle vores redaktører, webmastere mf. møde hinanden på disse kurser og blive inspireret til at skabe mere lokalt nyhedsstof samt at brande og profilerer bosætningen. Det vil styrke netværket. Vi glæder os til at se udkommet af disse kurser.

 

Dialogmøde om kunst og kultur i Helle Øst
Vores Kultur- og Kirkeminister Ingrid Sand Simonsen har sammen med Lars Bo været til Kulturmødet på Mors i 2019, for at samle inspiration til kultur i Helle Øst.

Kunstudvalget i Varde Kommune har fået midler fra Statens Kunstfond til at lave dialogmøder, som kan handle om alt fra formidling af skulpturerne til, hvad kunst kan gøre for bosætning. Mødearrangementet blev afholdt i Helle Hallen den 21. november 2019.

Her blev det besluttet, at vi arbejder videre med at få registreret alt kunst og kultur i vores område for at skabe et overblik. Registreringen kan indgå i vores strategiplan og være med til at brande og profilerer bosætningen i Helle Øst.

 

Trafikgruppen
Fremkommelighed er et nødvendigt indsatsområde for at skabe liv og vækst. Folk skal kunne komme ubesværet og sikkert rundt i vores område. Ligeledes skal alle kunne komme let og hurtigt til og fra Helle Øst.

Tingvejen er vores store gennemgående færdselsåre med ca. 23 km placeret i Helle Øst. Ca. 4000 biler passere her i døgnet. Her kører meget tungt trafik. Den deler Helle Øst i 2, derfor er der mange lokale biveje, der krydser Tingvejen. Største udfordring  er, at Tingvejen er en skolevej for bløde trafikanter.

Det var årsagen til at Årre borgerforening tog initiativ til at kontakte Udviklingsrådet for at arrangerer et møde mellem alle aktører, som skoler og borgerforeninger, der har berøring med de trafikale problemstillinger på Tingvejen. Sammen lykkedes det at få et møde i stand med Vejdirektoratet og formanden for Plan og Teknik i Varde Kommune, Preben Friis-Hauge.

Mødet blev holdt på Årre Kro, hvor mulighederne for cykelstier, tunneller, kanaliceringsbaner blev diskuteret. Det blev også en bustur, hvor Tingvejen blev besigtiget.

Vi ser, at der er mange forhold omkring økonomi, trafikplaner og lovgivning, som gør vores ønsker til trafiksikkerhed og fremkommelig hed vanskeligt. Men vi giver ikke op!

Ved at samarbejde på tværs af vores lokalsamfund, får vi i sådanne sager større gennemslagskraft over for myndigheder og beslutningstagere. Det er Jan Skovbjerg, Fåborg, der er tovholder for Trafikgruppen. Han varetager også andre emner omkring plan og teknik, bl.a. cykelstier på vores biveje.

 

Danskundervisning for udlændinge
I vores lokalområde bor der en del udlændinge. Specielt folk fra Østeuropa, som for manges vedkomne arbejder i landbruget. Nogle har deres ægtefælde eller kæreste med som nødvendigvis ikke har noget arbejde.

Vi har en interesse i at udlændinge uanset hvor de kommer fra bliver godt integreret i vores samfund. At det kan blive gode samfundsborgere, der bidrag til positivt udviklingen af vores område. Det er vigtigt, at der ikke opstår parallelsamfund, som vi ikke har nogen kontakt til.

På den baggrund arbejder udviklingsrådet for at finde muligheder for at arrangerer danskundervisning for udlændinge. Det skal forbedre integrationen og være en indgangsvinkel for os til at komme i kontakt med vores udenlandske medborgere.

Det er Jonna Kvist, Årre som er tovholder for undervisning. Jonna har været i kontakt med kommunen for at finde ud af mulighederne på området og et evt. samarbejde.

Der er fornyelig kommet ny lovgivning på området, som siger:
Lovforslag nr. L186 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.,  som omhandler afskaffelse af deltagerbetaling og ændring om depositum for danskuddannelse til udenlandske arbejdstager, studerende m.fl., er vedtaget med virkning pr. 01.07.20.

Det betyder bl.a.,  at depositum hæves fra 1250 kr. til 2000 kr. Til gengæld afskaffes deltagerbetalingen for kursister, der henvises til et nyt modul efter den 01.07.20.

Det vil gøre det langt nemmere for vores udenlandske arbejdskraft at deltage på de allerede eksisterende tilbud om danskuddannelser. Vi vil fremadrettet gøre en indsats for at informerer vores udenlandske medborgere om disse mulighederne. Vi drøfter nu, hvordan vi skal gribe kontakten an.

 

Samarbejdet internt i Udviklingsrådet Helle Øst
Os medlemmer af Udviklingsrådet Helle Øst har ikke selv valgt hinanden. Derfor er et godt samarbejde og virke ikke en selvfølgelighed. Men her har vi meget at glæde os over. Der hersker en god og tillidsfuld tone blandt rådsmedlemmerne. Vi har lært hinandens kompetencer godt at kende. Der er plads til alle og en åben debat, hvor vi frit kan sige vores mening. Det er med til at skabe gode møder, hvor vi kan træffe gennemdrøftede beslutninger.

I Udviklingsrådet har vi oprettet 11 fagudvalg som hver har deres Tovholder til at varetage specifikke fagområder. F.eks. Kultur, Erhverv, Børn og Læring, Plan og Teknik, Udvikling,  Kommunikation, Social og Sundhed, Integration, Turist og Fødevarer. Du er altid velkommen til at kontakte Tovholderen for et fagudvalg, hvis du har brug for sparring på et område.  

Vi har 11 pladser i Udviklingsrådet som har været fuld besat i lang tid. Desværre trak en repræsentant sig fra Agerbæk i 2019, så vi har en ledig plads, som vi håber på at få fyldt ud.

Fra Årre har Jonna Kvist meddelt i 2020, at hun søger sin afløser i Udviklingsrådet, men at hun bliver, til denne er fundet.

I Udviklingsrådet har vi mange ting at tage fat på:

I 2019 havde vi i Udviklingsrådet følgende:

 • Møder:
  • 10 ordinære rådsmøder
  • 1 årsmøde
  • 2 møder med Byråd
  • 4 FUR-møder (Formanden)
  • Årets Landsby (Formanden)
 • En lang række af fagudvalgsmøder og arrangementer f.eks.
  • Julemarked i Helle Hallen
  • Trafikgruppen om Tingvejen
  • Ruban
  • PowerTower Helle og PowerTower Vardes arrangementer
  • Møde om opstart af PowerTower Agerbæk med Agerbæk Erhvervsforening, Udvikling og borgerforening samt JM-handel mf.
  • Møde om samarbejde med Årre Erhvervsgaard
  • Møde om samarbejde med Helle Aktivitetshotel og Erhvervscenter v/ Helle Hallen
  • Vi I Naturen Rådet
  • URHØ Kirke og Kulturudvalget
  • Planlægning af efterårsmøde med byrådet (Formanden)
  • Møde med forvaltningen
  • Områdeplan Agerbæk
  • Borgerfølgegruppe for Bramming-Grindstedbanen
  • Bemanding af FUR-stand ved Boligmesse i Varde den 9. og 10. marts 2019
  • Afslutning af sagen om ”Alle kan noget skolen” i PowerTower Årre, der nu høre til ved Kvie Sø.
  • med flere…
 • Arrangementer:
  • Åbning af PowerTower Helle i Agerbæk med Borgmester, Kommunaldirektør og ProVarde
  • Dialogmøde om kunst og kultur med Varde Byråds Kunstudvalg
  • Møder med Vejdirektoratet om Tingvejen sammen med lokale aktører
 • Høringssvar / anbefaling
  • Fremtidig model for udviklingsrådene: ”Udviklingsrådsmodellen 2.0”
  • Varde Kommunes Udviklingsstrategiplan: ”En Fyrtårnskommune gør sig lækker”!
  • Opfordring til udstykning af flere byggegrunde i Agerbæk
  • Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: ”OSD Diagonalvejen”
  • Indstilling af ”Omdannelsesbyer” i Varde Kommune. Vi pegede på Stausø eller Lydum. Horne var også indstillet.
  • Anbefaling til skoledistriktsgrænser, der er blevet flyttet. Helle Øst har afgivet lidt territorium til Helle Vest i Vrenderup!
  • Ansøgning om deltagelse i projekt og kursusforløb om erhvervsudvikling, ved Københavns Universitet. Det blev afslået og bl.a. givet til Vorbasse.

I 2020 har vi i Udviklingsrådet til dato haft følgende:

 • Møder:
  • 5 ordinære rådsmøder (heraf 4 online videomøder)
  • 1 årsmøde (som vi holder lige nu)
  • 0 møder med Byråd
  • 3 FUR-møder (Formanden)
  • Årets Landsby (Næstformanden)
 • En lang række af fagudvalgsmøder og arrangementer f.eks.
  • Ruban
  • PowerTower Helle og PowerTower Vardes arrangmenter
  • Vi I Naturen Rådet
  • Agerbæks områdeplan
  • Åbning af Byens rum i Årre
  • med flere…
 • Arrangementer:
  • Fælles Strategiplan for Helle Øst med Borgerforerninger, Agerbækudvikling og lokale politikere
 • Høringssvar / anbefaling:
  • Anbefaling af projekt: Hesselho Naturformidling. Projektet indeholder: Formidling af naturen, shelter, teltslagningsplads, lystfiskerfaciliteter.

På Udviklingsrådets dagsorden ser vi et væld af emner som er blevet behandlet. Det er f.eks.

 • Vindmøller i Vrenderup Mose
 • Elmaster i Hjordkær og Gunderup
 • Mælkefestivalen I 2019 måtte vi tage afsked med Mælkefestivalen. Opbakningen var for lille i forholde til indsatsen. Vi glæder os over de 3 fantastiske år, hvor Mælkefestivalen trak tusinde af mennesker til Helle Hallen
 • Julemarkedet Efter Mælkefestivalens exit lagde de lokale aktører hovederne i blød for at skabe et nyt arrangement i Helle Hallen. Det blev til en Julemarked, som blev afholdt lørdag d. 16. november 2019. Det blev en succes, som bliver gentaget her i 2020.
 • Bankskifte I 2019 fik vi skriftet vores bankforbindelse fra Andelskassen til Danske Bank. Andelskassen var begyndt at opkræve et gebyr på 100 kr. pr. måned for at have en bankkonto hos dem. Valget faldt på Danske Bank som var betydeligt billigere med deres gebyr 300 kr. pr. år.
 • Tunnelen i Agerbæk har vi også debatteret. Flertallet er blevet enig om at det er en sag som Agerbæk først må løse internt. Derefter kan Udviklingsrådet bakke Agerbæks beslutning op over for myndigheder og beslutningstagere.
 • Danskundervisning for udlændinge for at opnår en bedre integration
 • Opfordring om byggemodning af nye grunde i Agerbæk. Det er nødvendigt for bosætningen i vores lokalsamfund områder, at der er grunde til de forskellige byggeformer. Desværre meddeler kommunen at der ingen økonomi i at udstykke byggegrunde i mindre byer som Agerbæk. Det står i skærende kontrast til at Agerbæk er blevet valgt som forgangsmodel for kommunens bosætningsstrategi.
 • Synliggørelse af Udviklingsrådet og PowerTower. Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester. Telte er dog ikke bestilt endnu pga. Covid-19

Synes I, at Udviklingsrådet ligger på den lade side?

Som formand må jeg sige, at alle i Udviklingsrådet gør en værdifuld indsats. Det samarbejde vil jeg gerne sige rådsmedlemmerne en stor tak for. Samarbejdet er en fornøjelse.

 

Udviklingsrådsmodellen 2.0
I slutningen af 2019 trådte den nye Udviklingsrådsmodel 2,0 i kraft. Det er en tung sag på ca. 20 sider, der beskriver Udviklingsrådenes virke og samarbejde med kommunen og lokale aktører. Tilblivelse har været alt for omstændig og koste alt for meget tid og kræfter, der er gået væk fra lokaludviklingen.

Udviklingsrådet har deltaget aktivt med input til modellens indhold. Selv om vi ikke har fået alle vores ønsker opfyldt i modellen, så ser vi dog, at den har fået solide fodaftryk fra Helle Øst.

F.eks. ville Fåborg ikke kunne få en selvstændig udviklingsplan i fremtiden pga., at byen var under 500 indbyggere. Det fik vi ændret.

Den nok største og mest betydningsfulde ændring er, at vi nu får 25.000 kr. mere i tilskud fra Varde Kommune. Før fik vi ”kun” 36.000 kr.
Nu får vi 61.000 kr. pr. år, som vi frit kan anvende til udvikling på tværs af vores lokalsamfund.

 

Vedtægtsændringer
Med flere projekter i søen og mere økonomi at gøre med, så stilles der større krav til mandat og ansvar når beslutninger skal træffes og føres ud i livet. Det er baggrunden for, at der på dette Årsmøde er flere forslag til vedtægtsændringer omkring rådets sammensætning, møder og beslutningsdygtighed. Vi håber, at deltagerne på Årsmødet vil tage positivt imod det.

 

Covid-19 udfordringen og videomøder
I nogen tid, har vi drøftet om vores mødeform kunne effektiviseres. Om vi kunne holde møder virtuelt. Det er aldrig blevet til noget. Men så kom Covid-19 og nu skulle det være.

Formanden studerede forskellige online videomødesystemer, som blev afprøvet. Her faldt valget på videomødesystemet Zoom som Udviklingsrådet har købt licens til.

På den måde er mødeaktiviteten fortsat upåagtet i Udviklingsrådet Helle Øst. 4 møder har vi holdt under forsamlingsforbuddet fra marts til juni. Udviklingsrådet har gjort mange gode erfaringer med videomøde. Møderne bliver mere koncentreret og man undgår en del udenomssnak. Man sparer også transport, lokaler og forplejning. Man kan arrangere et møde med kort varsel.

Udviklingsrådet har indkøbt en onlinebog om videomøder som formanden har læst. Formanden står til rådighed med erfaringer tips og tricks, hvis andre har brug for sparring på online mødefacilitering.

Videomøder kommer dog aldrig til at erstatte fysiske møder for Udviklingsrådet. Vi ser videomøder som et supplement til de fysiske møder, der hver især har sine styrker og svagheder.

 

Udsættelse af Årsmøde
Dog blev det nødvendigt at udsætte årsmødet pga. Covid-19 og forsamlingsforbuddet. Vores vedtægter gav os ikke belæg for at holde Årsmødet som et videomøde. Det er en af grundene til, at vi har forslag til nogle vedtægtsændringer på dagsordenen vedr. afholdelse af Årsmødet helt eller delvist som videomøde.

 

Samarbejdet med FUR og forvaltningen
Vi ser, at vi har så mange gode, samarbejder i gang. Men knapt så godt går det med samarbejdet for Udviklingsrådet med dele af FUR og forvaltningen i Varde Kommune.

De fleste har vi et fortræffeligt samarbejde med. Mens samarbejdet er udfordret med andre omkring holdninger og arbejdstilgang. Specielt ser vi, at samarbejdet med Udviklingsrådet Helle Vest nærmest er gået i stå.

Det er vi i Udviklingsrådet Helle Øst kede af. Det fylder unødigt meget og tager tid og kræfter fra alle de gode opgaver. Vi ser gerne, at der findes en løsning på denne situation.

 

FURs virke
FUR virker som bindeled mellem de enkelte Udviklingsråd og lokalsamfund på den ene side og forvaltningen og byrådet på den anden side. Desværre ser vi, at FUR mangler ledelse, strategi, plan og mål. FURs virke består mest af tilfældige emner på dagsorden, der ikke bliver fulgt op. En svag daglig kontakt mellem FUR-medlemmer, forvaltning og politikere. På den måde virker FUR nærmest ubetydelig.

Fra Helle Øst har vi forslået, at FUR får en formand, der er talsperson, tovholder og følger op på dagsordenspunkter. Ligeledes at FUR får en strategiplan, der udpeger og prioriterer de vigtigste emner på dagsordenen. Det er desværre ikke blevet vedtaget i FUR. Derfor er det stadig Lokalkonsulenten, der sætter dagsordenen ud fra de forslag som fremkommer fra de forskellige FUR-medlemmer.

 

Møde med Plan og Teknik, forvaltningen og udviklingsråd

Vi har før haft besøg af Plan, Teknik og Kulturchef Thomas Jaap, hvor han var med på en bustur rundt i Helle Øst for, at se på vores attraktioner og problemstillinger.

I den nye Udviklingsrådsmodel forskrives det, at vi Udviklingsråd skal/kan have besøg af Plan og Teknikudvalget med tilhørende forvaltning hvert andet år. De nye møder skal mere have karakter af at være strategiske møder end besigtigelsesmøder. Større projekter og tidsplaner skal bringes i spil, mens driftsproblematikker skal meldes ind på ”giv et praj”.

For Helle Øst vil det blive i 2021. Nu ved vi, hvad vi kan begynde at glæder os til.

 

Varde Kommunes budget 2021 og potentialekatalog på 60 mio. kr.
I forbindelse med Varde Kommunes budget 2021 skal udarbejdes et potentialekatalog på 60 mio. kr. I den forbindelse har Byrådet besluttet at inddrage kommunens borgere og ansatte til at hjælpe med at finde forslag til besparelser for 10 mio. kr. Tankegangen er, at de fleste går rundt med ideer til noget, der kunne gøres anderledes/bedre eller slet ikke burde udføres af kommunen.

I den forbindelse har kommunen arrangeret 2 workshops i april måned 2020 i Ølgod og lørdag den 25. april Det blev pointeret, at formålet er at få input, og det vil stadig er politikerne, som beslutter, hvad der i sidste ende bliver vedtaget. Der vil blive et arrangement som opfølgning på processen i efteråret, hvor deltagere og andre interesserede vil blive inviteret.

Pga. Covid-19 er disse arrangementer desværre blevet aflyst.

Udviklingsrådet Helle Øst er blev spurgt, om de vil være behjælpelige med at finde 2-3 personer fra vores deres område til at deltage i denne proces.

 

Politisk Netværksgruppe Helle
En anden ting vi kan se frem til eller frygte i 2021, er kommunalvalget. Det er vigtigt for bosætning, udvikling af liv og vækst i Helle Øst, at vi har god repræsentation i byrådet. Dygtige og engagerede lokalpolitikere, der understøtter samarbejdet og netværket med borgerforeninger og Udviklingsrådet er nødvendigt for at lykkes med vores virke for lokalsamfundsudviklingen.

Efter kommunalvalget i 2017 afholdte vi et møde, hvor alle politiske kandidater, partiforeninger og valgte i Helle Øst og Helle Vest var inviteret. Formålet med mødet var at skabe et bedre samarbejde og netværk mellem udviklingsrådet og de politiske engagerede. At lære nye kandidater om Udviklingsrådets arbejde med lokalsamfundsudvikling, så de blev bedre påklædt til at få en byrådspost.

Hvordan er status så for kandidater i Helle Øst til det kommende kommunalvalg?

Vi har besluttet at afholde et møde her i efteråret med repræsentanter fra de forskellige politiske partier. Her vil vi redegøre for Udviklingsrådets arbejde og den kommende strategiplan for Helle Øst. For at strategiplanen kan lykkes må alle trække i samme retning. Her skulle vi gerne have politikerne til at arbejde for at vores planer og projekter lykkes.

Vi vil gennem 2021 holde kontakten vedlige med de politiske kandidater og igen holde møde med dem til næste efterår før valget.

 

Varde Kommunes bosætningsstrategi
I den kommende tid og år vil vores virke og fokus fortsat være på bosætning og Varde Kommunes strategi, som kaldes:

”Flere slår rødder i Varde Kommune”

Varde kommune er begyndt at rulle bosætningsstrategien ud i praksis pr. 1. januar 2020. Der er afsat 1,8. mio. over 2 år til at udfolde strategien.

Der skal ansættes i midlertidig stilling en bosætningskonsulent på fuld tid til 1,1 mio. (Byrådets pulje) 
Her i foråret har kommunen dog valgt ikke at ansætte en bosætningskonsulent og i stedet sprede opgaverne og ansvaret ud på forskellige medarbejdere i forvaltningen. Den organisationsopdeling er vi skeptiske over for, om den kan fungere. Rådet ønsker, at der bliver en tovholder i kommunen med ansvar for bosætningsstrategiens gennemførelse, for vi ved hvem der har ansvaret for at tingene fungerer.

10 byer her iblandt Agerbæk vil få tilbudt hjælp til udvikling, branding og profilering fra Varde Kommune.
Der stilles spørgsmål ved hvorfor ikke alle byer tages med i brandingen og profileringen?

Rådet ønsker en samlet branding og profilering af hele Helle Øst Området og ikke kun Agerbæk.

Agerbæk får, så snart Covid 19 er overstået, tilbudt møde/kursus med kommunens embedsfolk om iværksættelse af bosætningsstrategien. Vores andre byer er blevet tilbudt at deltage i dette møde / kursus og lære, hvordan bosætningsstrategien implementeres?

Kommunen har afsat 250.000 kr.  til øvrige udgifter. (Plan og Vækst, eksisterende budget)

Der er budgetteret 450.000 kr. til branding profilering og velkomstmapper til 10 byer i Varde kommune. (Kommunikationsafdeling, eksisterende budget).
Kommunen har planlagt at få en hjemmesideløsning ved "Design Fordi". Dermed er kommunen gået uden om Ruban og de eksisterende hjemmesider om en samlet synliggørelse?

Rådet mener det er vigtigt, at de lokale og Ruban bliver taget med på råd omkring branding og profilering.
Her har alle byer i Helle Øst har en Ruban-hjemmeside, som bør indgå i kommunens planer om
online synliggørelse.

Til sammenligning har Ruban fået 500.000 kr. Det har kostet ca. 100.000 at udvikle Ruban systemet
+ ca. 60-80.000 kr. at opsætte hjemmesiderne til godt 20 byer og foreninger.
Byerne og foreningerne har hertil lagt en egenbetaling på 7.200 inkl. 1 års abonnement.
Der er formentlig ca. 300.000 kr. tilbage i kassen hos Ruban p.t., som kunne bruges sammen med kommunens budget på 450.000 kr. Det ville give en synergieffekt med en stærk branding og profilering af bosætningen.

 

Millioner af kroner til byerne i Helle Øst
Hvad der er godt for den ene by, er også godt for byen…
I Helle Øst glæder vi os over, når ting lykkes og det går godt i en by fordi, så smitter det af på de omkringliggende byer. I 2019 så vi, at millioner af kroner ”regnede” ned over Årre og Starup-Tofterup. De havde søgt fondsmidler til deres 2 store projekter henholdsvis Byens Rum i Årre (arealet foran skolen) og Naturhuset i Tofterup (den gl. brugsforening).

Det er fantastisk at se, at så store projekter kan løftes af frivillige. Vi ser, at det er projekter og aktiver, som er med at løfte attraktiviteten for bosætning i Helle Øst. F.eks. fik Årre besøg af TV-Syd, der ville lave en udsendelse om de nye initiativer i Årre.

I Agerbæk, Årre og Starup har kommunen lavet en gennemgribende renovering af skolerne.
Agerbæk skole har fået en hel ny multihal. Den gamle gymnastiksal (som blev kaldt den ny gymnastiksal) har fået nyt interiør. Der laves et nyt kombineret skole- og folkebibliotek.  Ny kontor til ledelse og lærere. Ny lærerværelse. udtjente bygninger er blevet fjernet og mange flere ting. Det er et projekt til mere end 10 mio.

Årre skole og børneby er nærmest ukendelig. De gamle bygninger ud mod vejen er blevet fjernet til fordel for projektet Byens Rum. Resten af bygningerne er total moderniseret og fremstår arkitektonisk som nybygninger og helt moderne. Det har kostet mange mio.

Starup Skole har fået nyt tag og udtjente bygninger er blevet fjernet.

I Fåborg har kroen fået fondsmidler til at renoverer facaden m.m., så gavlen nu stilmæssigt igen fremstår i flot hollandsk ny-renæssance. Sammen med middelalderkirken, torvet og det grønne område ved stadion fremstår Fåborg som en flot og dejlig gammel landsby.

I Agerbæk arbejdes der med en at overtage den nedlagte jernbane fra Bane Danmark og DSB. Det går trægt med at blive enige med fra Bane Danmark og DSB om overtagelsen, men håber det lykkes snart.  
Omkring bymidten arbejdes der med en områdeplan, der skal løfte bl.a renovering af torvet og det omkringliggende. Her vil der sikkert også komme millioner til byer, som vil være en gevinst for bosætningen.

Disse værdier, der her er blevet tilført Helle Øst området”, kan stolte af. Det er ikke kommet uden de frivilliges utrættelige iværksætterlyst, tålmodighed og det lange seje træk. Det er værdier, som vil få stor betydning for den fremtidige udvikling af liv, vækst og bosætning i Helle Øst.

 

Helle Hallen
Helle Hallen er hele vores områdes samlingspunkt. Det er vores kulturelle flagskib. Her er der mulighed for sports- og fritidsaktiviteter af nærmest enhver art. Det er her store som små forsamlinger kan mødes fra nær og fjern, -hvis ellers Covid-19 tillader det.

Vi vil arbejde for, at Helle Hallen fortsat kan udvikles som kulturinstitution til gavn for Helle Østs beboer og bosætningen.

 

Kåring af årets landsby
Til sidst får I en lille note, som har været i avisen

Nogle har nok fået øje på Udviklingsrådets formand i Jyske Vestkysten med overskriften: ”Kåring af årets landsby – Det er en farce”. Det har givet lidt røre i vandene.

Jeg (formanden) må pointere… -jeg har aldrig kontaktet JV, for at komme med den udtalelse. Det er JV, der har kontakte mig. Og JA jeg har brugt ordet ”farce” og jeg står også ved, at det i år var en farce. Når kun 2 byer ud af ca. 45 mulige finder det interessent, så er der noget galt med betingelserne for at være med i konkurrencen og måden og grundlaget den bliver afholdt på. Man kan faktisk kalde det er mere et spil i lotteriet end en konkurrence!

Udviklingsrådet opfordrer til at konkurrencen ændres, så den får mere værdi for lokalsamfundsudviklingen. At den ændres, så konkurrencen bliver mere baseret på flid og dygtighed end held og lykke. Som det er i dag, får byerne udstukket årets tema og konkurrencebetingelserne ca. 1 måned før ansøgningsfristen. Det er helt horribel kort tid.

Derfor er det held og lykke, at en by tilfældigvis har arbejdet og dygtiggjort sig i det tema som konkurrencepanelet har valgt igennem årene. Det ville give langt mere værdi, hvis byerne fik temaet og deltagervilkårene udstukket et år i forvejen. Her ville konkurrencen blive afgjort ud fra hvilken by, der havde været dygtigst og mest innovativ til at gennemarbejde temaet. Det ville give alle en bedre lokalsamfundsudvikling.

Allerhelst ser udviklingsrådet at temaet slettes. I stedet skal vinderen vælges ud fra:

”Den landsby som i årets løb har gjort sig særlig bemærket ved initiativer, der har fremmet landsbyen og dets lokalområdes liv, vækst og bosætning”.

 

Fremtiden ser lys ud…
Handling skaber forvandling… -og der sker en masse ting i Helle Øst.

Med det engagement og virkelyst vi har her, så vil attraktiviteten for at bo og leve et helt liv i Helle Øst øges. Der vil fortsat sprudle af liv og vækst, der vil være til glæde for nuværende og kommende beboere.

Vi har her sat en kurs for positiv lokalsamfundsudvikling. Det indbyrdes samarbejde og netværk er i top. Der er god stemning og højt humør. Vi er sikre på, at alle i Helle Øst området går en lys fremtid i møde!

 

 

På vegne af

Udviklingsrådet Helle Øst

Claus V. Jeppesen
Claus V. Jeppesen

Formand
claus@vestland.dk
20 29 59 55
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Øst

 

onsdag 2 sep 2020 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2372 gange