Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Foto: PR

7/8-17 FUR-møde

De 9 udviklingsråd i Varde Kommune mødes i Fælles Udviklingsrådet (FUR)

Dagsorden er endelig

Kontakt lokalkonsulent Lisbeth Linding for mere information: E-mail: lisl@varde.dk, Tlf: 20585672

 

1) Bordet rundt

To minutters status fra hvert Udviklingsråd

Til orientering

 

2) Evaluering af forårsmødet den 16.5.2017
I mail af 19.5.2017 blev Udviklingsrådene bedt om at komme med en evaluering af forårsmødet i Oksbøl den 16.5.2017, hvor hovedtemaet var ”Udviklingsplaner, landsbyklynger og samskabelse”.

Claus Vestland Jeppesen har foreslået, at emnet ”Udviklingsplaner og landsbyklynger” bliver det vigtigste emne for dagsorden for nærværende FUR møde. Jeg har henvist til beslutning fra FUR møde den 22.2.2017, hvor det blev besluttet en proces i form af at gennemføre en test, som Blaabjerg efterfølgende har meldt sig til.

Claus Vestland Jeppesens mail er vedhæftet som bilag. Claus Vestland Jeppesen vil fremlægge sine synspunkter.

Til drøftelse

 

3) Efterårsmødet den 17. august 2017 kl. 17-19 i Næsbjerghus
På FUR mødet den 2.5.2017 blev ”Turisme og oplevelser” valgt som tema for mødet.

Forslag til dagsorden er:

  • Velkommen og orientering v/ borgmester Erik Buhl
  • To minutters status fra hvert Udviklingsråd
  • Turisme og oplevelser i Varde Kommune: Det, der er godt for borgerne i Varde Kommune, er også godt for turisterne”. Oplæg v/ turistchef Colin Seymour, og efterfølgende drøftelse ved bordene og gennemgang i plenum faciliteret af Mogens Pedersen

Dagsorden til mødet er vedhæftet som separat dokument. http://helleoest.dk/cid/3202/17-8-17-efteraarsmode-med-byraadet 

Emner, som ønskes belyst af borgmester Erik Buhl under første punkt, skal fastsættes.

Til drøftelse og beslutning

 

4) Mælkefestival i Helle hallen den 16.-17. september
Ønsker Udviklingsrådene at deltage med en stand på Mælkefestivallen 2017?

Bosætning samt Kultur og Fritid, som Udviklingsrådene i 2016 delte stand med, deltager ikke på årets Mælkefestival.
Ønsker Udviklingsrådene deres egen stand?
UR Blaabjerg og UR HHST har meddelt, at de gerne vil deltage.
Skovlund-Ansager har takket nej.

Til drøftelse og beslutning

 

5) Opfølgning på hyldest af de frivillige i Helle Vest den 30. april v/ Finn Ladegaard
Finn Ladegaard, Helle Vest, giver en orientering om resultaterne af fejringen af de frivillige den 30. april.

Til orientering

 

6) Fejring af Årets Landsby 2017, fredag den 11. august kl. 16.00 i Ansager
Vi afventer stadig resultatet af den landsdækkende konkurrence. Ansager har besluttet at fejre udnævnelsen af Årets Landsby i Varde Kommune fredag den 11. august.

Vi skal have valgt en repræsentant fra dommerkomiteen, som holder en kort tale og overrækker gavechecken på 10.000 kr.

Erik Buhl er også inviteret til at holde en tale og overrække messingpladen.

Er der yderligere opgaver for FUR?

Til drøftelse og beslutning

 

7) Parkering i byområder med græsrabat
Den 23. maj havde to repræsentanter fra UR Varde Opland møde med Thomas Jaap og Bjarne Fly.

Walther B. Sørensen giver en orientering fra mødet.

Til orientering

 

8) Korte orienteringspunkter

a) Offentlige nyttehaver i Varde Kommune
Fra forligsteksten til budget 2017-2020:

”Der skal arbejdes for etablering af nyttehaver m.v. på de kommunale grunde, som ikke er bebyggede, og som er egnede hertil”

Forvaltningen er i gang med at kigge på kommunal jord bredere end kommunale grunde og ser muligheden for at udvælge 4-5 byer, hvor der er et lokalt ønske om at komme i gang. I Varde by er der en kontaktperson, som gerne vil stå for det, men der kan arbejdes med forskellige modeller.

Til orientering

b) Opfølgning på indsendte budgetønsker fra Udviklingsrådene
Der blev indsendt seks budgetønsker fra Udviklingsrådene i forbindelse med budgetlægningen:

  • UR Varde Opland: Trinbræt i Alslev
  • UR Varde Opland: Cykelstier
  • UR Varde Opland: byggegrunde i Billum
  • Helle Øst: Power Tower
  • Helle Øst: Ruban
  • FUR: Vedr. puljer i Varde Kommune

Der gives en status.

c) Kunst i lokalområderne
Kunstudvalget vil gerne i dialog med udviklingsrådene for en drøftelse af gode steder at placere udendørs kunst i kommunen. Ønsket er at placere kunst i dialog med de lokale.

Til orientering

 

9) Eventuelt

 

10) Næste møde:

Mandag den 23. oktober kl. 17.00
Sted: Forslag?

107038-17, sags.nr. 17/391 lisl 27.06.2017

 

mandag 31 jul 2017 - claus
Vist: 1521 gange