Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægter
Helle Øst
Få indflydelse på den lokale udvikling og deltag i årsmødet for Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Claus Jeppesen

13/4-2023 Årsmøde Udviklingsrådet Helle Øst

Deltag og få sidste nyt om lokalsamfundsudviklingen i Helle Øst

Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

-Alle er velkomne

 

Se annonce:

Annonce Årsmøde 2023

 

Få indflydelse på den lokale udvikling og deltag i årsmødet...

Mødedato: Torsdag 13. april 2023. kl. 18.30

Mødested: Årre Kro

Program:
1) Spisning: Stjerneskud, øl og vand samt kaffe og lagkage (Husk tilmelding)
2) Dagsordenen ifølge vedtægterne

Forslag til årsmødet: Skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Mødedeltagere: Alle er velkomne. Har du lyst og interesse for udvikling af lokal liv og vækst, så er mødet noget for dig...

Valg: HUSK alle rådsmedlemmer bliver udvalgt af deres lokale borgerforeninger. Der er derfor ingen valg til Udviklingsrådet på mødet.

Tilmelding: Af hensyn til køkkenet er der tilmelding seneste 10. april:
- Skriv, at du kommer til Fungerende Formand, Ulla Sundvang ulla.sundvang@gmail.com 

Pva. Udviklingsrådet Helle Øst

Ulla Sundvang
Ulla Sundvang

Fungerende Formand
ulla.sundvang@gmail.com
22569970


Vi glæder os til at se dig!

 

Dagsorden for Årsmødet

Tilstede var:

 

Referent: Ingrid Sand Simonsen

 

Printervenlig underskrevet referat: Kommer her efter mødet


Dagsordenen ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent

REFERAT:
Valg af dirigent: Valgt blev xxxxx
Valg af referent: Valgt blev xxxxx

Dirigenten konstaterede at årsmødet var XXXXXXXXXX, 14 dage før.

 

2. Aflæggelse af beretning om rådets virke i det forløbne år ved formanden Ulla Sundvang.

REFERAT:
Udviklingsrådets forslag til beretning:
 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

REFERAT:
Kassereren Mikkel Ottosen fremlagde det reviderede regnskab
Regnskabet slutter med et overskud på..: kr.
Bankbeholdning pr. 31.12.2022 var på...: kr.

Regnskabet blev: XXXXXX

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

REFERAT:
Kassereren Mikkel Ottosen, Starup fremlagde budgettet for året 2023

Budget blev: XXXXXXX

 

5. Indkomne forslag

A) Udviklingsrådet lægger op til en debat om:
    Fremtidens organisering af nærdemokrati og sammenhængskraft i Varde Kommune.

REFERAT:

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

De nuværende er: 
- Revisor Henning Jørgensen
- Revisorsuppleant Keld Jacobsen

De nuværende revisorer har accepteret genvalg.

REFERAT:

 

7. Evt.

REFERAT:

 

Forslag til årsmødet skal være rådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Har du bemærkninger til mødet eller dagsorden, er du meget velkommen til at henvende dig til Fungerende Formand Ulla Sundvang

Vi glæder os til at se dig!


Bedste hilsner

Ulla Sundvang
Ulla Sundvang

Fungerende Formand
ulla.sundvang@gmail.com
22569970

Kontakt Udviklingsrådets medlemmer her: http://helleoest.dk/menu/kontakt 

 

 

 

fredag 24 mar 2023 - Claus V. Jeppesen
Vist: 2764 gange