Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerAgerbækFåborgHjortkærStarup-TofterupVrenderupÅrreKnow HowKnow How LanddistriktsudviklingIdébankProjekterFondsmidlerLandsbyklyngerÅrets LandsbyPowerTowerOm PowerTower HelleFordeleServiceydelserMentor og KurserLokalerKontorplads til digBliv StøttemedlemOmKontaktDagsordenHøringBudgetVedtægterNyhedsbrevFacebook
Helle Øst
dec
2
ons
Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst Foto: Udviklingsrådet Helle Øst

2/12-2020 Rådsmøde i Udviklingsrådet Helle Øst

Ordinær Rådsmøde

Dagsorden er under udarbejdelse og ikke endelig!

Mødet afholdes i Fåborghus kl. 18.00, torsdag den 2. december 2020

Har du forslag, spørgsmål og kommentarer til dagsordenen er du meget velkommen til at henvende dig til Formand Claus Jeppesen tlf. 20 29 59 55 / claus@vestland.dk 

 

Indkaldte mødedeltagere: 
AGERBÆK: Ulla Sundvang, Jonna Buch Andersen
STARUP: Lars Bo, Mikkel Ottosen
ÅRRE: Jørn S. Pedersen, Jonna Kvist
FÅBORG: Jørgen Madsen, Jan Skovbjerg
HJORTKÆR: Ingrid Sand Simonsen
VRENDERUP: Claus Jeppesen

 

Fraværende: 

 

Referent:
Ingrid Sand Simonsen

 

1) Godkendelse af referatet fra:

REFERAT:

 

2) Godkendelse af dagsordenen.

REFERAT: 

 

3) Fremvisning af Rubans Fotoudstyr
Ruban har købt foto og videoudstyr til en værdi af ca. 30.000 kr.

Til orientering: Foto og videoudstyrets muligheder.

REFERAT: 

 

4) Fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer

Billeder til ved brug nyhedsartikler om udviklingsrådets virke og billeder af rådsmedlemmer.

Til beslutning: Fotografering og gruppebillede af rådsmedlemmer.

REFERAT:

 

5) Udviklingsrådets økonomi og budget
Kassereren fremlægger de seneste nøgletal. Bank Saldo. Større indtægter og udgifter siden sidst.

Til orientering

Budgetopfølgning Udgifter
pr. 12/11-2020
  Budget 2020
Restbudget
Møder 10.518  20.000  9.482 
Kontingenter, kontorhold 3.323  9.000  5.677 
PowerTower 16.668  40.000  23.332 
Gaver 542  2.000  1.458 
Kørsel  0  6.000  6.000 
Marketing (pavillon) 8.000  8.000 
Andet 225  1.000  775 
I ALT 31.276  86.000  54.724 

 

Kassebeholdning Beløb
Kassebeholdning d.d. 106.631 
Årlig tilskud fra Varde Kommune på 61.000 kr. (er tilgået kassebeholdningen for 2020)
-Restbudget -54.724 
Kassebeholdning 31/12-2020 51.907 

  

REFERAT:

 

6) Fælles Strategiplan for Helle Øst, - status og det videre forløb
Tidsplan:
Vi ønsker, at planen skal være færdig til fremlæggelse på årsmødet i april 2021.

Tovholdere:
1. Jonna Buch Andersen
2. Claus Jeppesen
3. Jørgen Madsen
4. Jan Skovbjerg
5. Ingrid Sand Simonsen

Arbejdsmetoder m.m.: 
Claus skriver et notat, hvori der er lagt forskellige noter vedr. de forskellige emner.
Dette notat bl.a. til brug for de forskellige tovholdere m. fl.

Prioritering af forslag til indsatsområder:

 1. a) BOSÆTNING: Kommunens nye bosætningsstrategi, fælles markedsføring, boliger, grunde, velkomstambassadører....
  b) SKOLE OG INSTITUTIONER: Medspiller og inddragelse i lokalsamfundet, betydning for bosætning....
  c) INTERGRATION: Danskundervisning til østeuropæer, forhindring / inddragelse af parallelsamfund....
 2.     SYNLIGGØRELSE OG MARKEDSFØRING: RUBAN, sociale medier, lokalblade, aviser, radio, podcast....
 3.     ERHVERVSFREMME: Butikker , arbejdspladser, PowerTover Helle, iværksætterhjælp, kurser, netværksgrupper....
 4.     FREMKOMMELIGHED OG INFRASTRUKTUR: Tingvejen, cykelstier, offentlig trafik, Go More (fælles biler)....
 5. a) FORENINGS-, IDRÆTS- OG FRITIDSLIV:...
  b) KUNST OG KULTUR: Samarbejde om kunst og kultur og diverse udstillinger vedr. kunst og kultur....

UR Helle Øst's opgave er at være tovholder på projektet som helhed og finde tovholder og drivere til de enkelte indsatsområder og udvalg.
Borgerforeningerne og Agerbæk udvikling har til opgave, at finde deltagere som kan indgå i de forskellige indsatsområder og udvalg.

Claus holder et oplæg om varetagelsen af opgaven.

Vedhæftet bilag:

22/10-2020 Referat Møde om Fælles Strategi for Helle Øst Forslag til Indsatsområder Strategiplan Blåbjerg Sammenskrevet Strategiplan Blåbjerg Fuld version Årre Udviklingsplan Fåborg Udviklingsplan Starup Udviklingsplan Starup Udviklingsplan Udvalgsoversigt pr. 8. oktober 2020

 

Til beslutning: Det videre forløb for Fælles Strategiplan

REFERAT:

 

X) Ansættelse af en freelancejournalist

Efter Ruban-kurserne er der stadig brug for professionel hjælp til synliggørelse af bosætning samt foreninger og byers aktiviteter i Helle Øst.

Formanden foreslår, at Udviklingsrådet i samarbejde med borgerforeningerne hyrer en freelancejournalist fast nogle timer i ugen.
Journalisten skal skrive historier samt brande og profilerer alle foreninger, institutioner og aktueller nyheder og begivenheder i Helle Øst.
Proaktiv kontakte vores foreninger, institutioner og erhvervsliv for at lave profil- og nyhedsartikler.
Hertil kommer at assisterer vores webmastere og skribenter på foreningers og by-hjemmesider og lokalblade med opsætning og promovering af artikler.
Deltage i mediegruppen som professionel sparring.
Hjælpe borgerjournalister, video og podcast folk med sparring på deres produktion og brug af sociale medier som Facebook, YouTube, Instagram osv.
Skabe relationer til JV, ugeaviser og andre lokale medier som GoVarde og LokalNews. Samt regionale dagblade og Radio og TV.

Til beslutning: Ansættelse af freelancejournalist

REFERAT:

 

X) FUR-møde 1/12-2020

Der er afholdt FUR-møde, hvor Claus har deltaget.

Dagsorden og referat kommer så snart de er udgivet fra FUR. XXX

Til orientering: Status på FUR-møde

REFERAT:

 

X) Varde Kommunes udrulning af bosætningsstrategi

Kommunens branding og profilering af vores byer.
I Helle Øst har borgerforeningerne udtrykt utilfredshed med, at det kun er Agerbæk, der bliver tilbudt branding og profilering af bosætning i vores område. 

Hertil kommer spørgsmålet om kommunen magter opgaven med at drive hjemmesiderne på den lange bane, fordi fremtidens drift af projektet ikke er gennemtænkt. Der lægges nu mange penge og meget arbejde i projektet. Vi frygter, at engagementet fra kommunens side forsvinder med tiden. Derved falder projektet på gulvet sammen med pengene og den tid de frivillige har brugt på det. Det kan ligne et dyrt præstige projekt fra kommunens side, hvor vi frygter det ender med spildt ulejlighed.
Derfor arbejder mediegruppen på at tage sagen i egen hånd og lave de nødvendige tiltag for at få brandet og profileret alle vores byer og attraktiviteter på en bæredygtig måde. Det vil blive debatteret på et kommende møde.

Status på drifte af kommunens hjemmesider
Kommunen har reserveret 2 domæner til at lave placebranding på for vores byer i Varde Kommune:
Hjemmesider for bosætning kommer til at ligger under:
http://xn--byfortllinger-8fb.dk/  (byfortællinger.dk)
og
http://byfortaellinger.dk/ 
De skulle have været taget i brug i november 2020

Kommunal betalt profilartikler, -billeder og -video
På vores Fælles Strategimøde kom det frem at kommunens folk var ved at lave indhold til de kommende hjemmesider. Bl.a. profilartikler og videoer.
Her opfordrede folkene, at tage kontakt til forvaltningen for at få dem til at filme i vores andre byer.
Der spørges til om, der er kommet noget konkret ud af det?

Til orientering: Status på Bosætningsstrategien

REFERAT:

 

X) Mediegruppen og mødet 23. september 2020
Fremtidens synliggørelse og hjemmesider for Helle Øst

Beslutninger på møder:
Generelt er alle byer nogenlunde tilfredse med Ruban. Til tider er der dog udfald og problemer med at få tingene til at køre, som man ønsker det.

Er enige om vigtigheden af at have et cms system (webplatform), der bliver supporteret og udviklet på – også i fremtiden. Hvis vi skal skifte igen er det vigtigt, at det er gennemarbejdet og vi sikrer os at det ikke bliver et personafhængigt system.

En fælles udfordring er at få skabt indhold i form af artikler og nyheder. I Starup-Tofterup har man god succes med infoskærmene, som der løbende er 3-6 nyheder eller annoncer på. Vi kan lære af hinanden, hjælpe hinanden og strukturere arbejdet bedre, hvis vi har en fælles strategi.

Der skal arbejdes på en fælles henvendelse til Ruban, hvor vi udtrykker vores bekymring om fremtiden for det hjemmesidesystem, som Ruban bygger på pt.

Situationen i Ruban
I Mediegruppen har vi debatteret Rubans og vores hjemmesiders generelle fremtid. Her har Karsten Madsen (Rubans programmør) meddelt 2 af vores webmastere, at han er på vej til pension og ikke vil udvikle videre på Ruban-systemet!

Det betyder, at Ruban-systemet ikke har nogen fremtid, fordi der ikke er nogen til at overtage Karsten Madsens support og udvikling på systemet. Det vil blive for omkostningsfuldt og fortsat usikkert at lære nye programmører op i at vedligeholde systemet. Det vil kun kunne holdes i live i en ukendt tidshorisont, som udelukkende er afhængig af Karsten Madsens vilje. Systemet er snart 5 år gammelt og leverer ikke en tidssvarende funktion og design til fremtidens branding og profilering.
Derfor debatterer vi, hvad vi I Helle Øst skal på hjemmeside- og APP-området i fremtiden. Her er Ruban-systemet helt åbenlyst en blindgyde. Vi håber, at samarbejdet mellem byer og foreninger i Ruban kan bestå og fortsætte omkring et nyt mere tidssvarende og bæredygtigt system.

Det videre forløb i Mediegruppen
Claus er Tovholder på Mediegruppen sammen med Jesper Christiansen fra Agerbæk Podcast.
Gruppen består indtil videre af vores webmastere og skribenter fra vores 4 by-hjemmesider.
Claus har været i kontakt med:
- LokalNyt i Fåborg/Årre, som meddeler, at de meget gerne vil deltage.
- Borgerbladet i Starup, som meddeler at de mangler frivillige som kan deltage.
- Agerbækken i Agerbæk, som meddeler, at de ser sig selv som et lukket foreningsblad og ønsker ikke at samarbejde med andre medier.
- Lokalarkiverne i Årre, Fåborg, Agerbæk og Starup, som gerne vil deltage i det næsate møde.

Næste skridt bliver snarest et møde med de nye i gruppen. Gerne i december, hvis tid og Covid-19 tillader det.

Gruppen skal udvides, så flere forskellige indholdsskabere kommer med. f.eks. video og podcast. Målet er, at producerer og udveksle nyheder og indhold, der publiceres på flere forskellige både trykte og online medier og når ud til et bredere publikum. 

Til orientering: Status på Mediegruppen

REFERAT:

 

X) Borgerjournalistkurser
Borgerjournalistkurserne er afsluttet.

I Helle Øst har vi afholdt og deltaget i mange typer af Rubans kurser fra tekstskrivning til billedbehandling og video. Kurserne har været velbesøgte og der opstået nye erfaringer, netværk og bekendtskabet. På den baggrund har vi i Helle Øst fået en person, som vil være skribent for udviklingsrådet og en der vil være videoproducent. De første artikler og videoer er allerede produceret.

Se den første artikel: https://helleoest.dk/id/10667/nye-borgerjournalister-lover-bedre-nyheder-i-helle-ost 

Til orientering: Status på borgerjournalistkurser

REFERAT:

 

Referat fra Rubans generalforsamling 2020
Formanden har deltaget i generalforsamlingen og har følgende bemærkninger.
Referatet virker tyndt og ufyldestgørende.
Der er undladt kritikpunkter, som blev fremført.
Referatet ikke er udsendt til medlemmerne, men kun diskret oplagt på hjemmesiden.
Rubans bestyrelse endnu ikke har udsendt referat fra generalforsamlingen i 2019, som heller ej findes på hjemmesiden.
Det er ikke fremmende for foreningens arbejde med synliggørelse ved at undlade information til medlemmerne.

VEDHÆFTET REFERAT: 
Referat Ruban Generalforsamling 2020

 

Til orientering: Status på borgerjournalistkurser

REFERAT:

 

 

X) PowerTower Helle 
Erhvervsministeren fremlægger sidste nyt om PowerTower Helle

Til orientering: Status på PowerTower Helle

REFERAT:

 

X) Trafikgruppen på Tingvejen
Trafikgruppen arbejder for at forbedre de trafikale forhold på Tingvejen, specielt for de bløde trafikanter.
Tovholder og talsmand for trafikgruppen er Jan Skovbjerg:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Talsmand for trafikgruppen
jas@provelopment.dk
21238933

Til orientering: Status på trafikgruppens arbejde

REFERAT:

 

X) Julemarked i Helle Hallen

Til orientering: Status på Julemarked i Helle Hallen

REFERAT:

 

 

x) Anskaffelse af telt-pavillon til udstillingsbrug
Udviklingsrådet har besluttet at anskaffe en pavillon- / folde-telt 3 x 3 m til udstillingsbrug ved torvedage og byfester.
Der er givet et budget på 8.000 kr. Grundfarven skal være grå med Udviklingsrådets logo påsat.

Tilbud på pavilion

 

Til orientering: Status på anskaffelse af pavillon og diverse udstillingsmaterialer

REFERAT:
Teltet er endnu ikke bestilt

 

X) Erfaringsudveksling: Bordet rundt og nyt fra byerne

Vrenderup: 
Formand Claus Jeppesen 

REFERAT:

Hjortkær: 
Kirke og Kultur, Ingrid Sand Simonsen

REFERAT:

Fåborg: 
Erhverv, Jørgen Madsen
Tovholder for Trafikgruppen på Tingvejen Jan Skovbjerg

REFERAT:

Starup/Tofterup: 
Lars Bo
Turist og medlem af "Vi I Naturen Rådet" Mikkel Ottosen

REFERAT:

Årre: 
Fødevare, Jørn S. Pedersen 
Børn og Læring, Jonna Kvist

REFERAT:

Agerbæk: 
Ulla Sundvang
Udvikling og Samarbejde, Jonna Buch Andersen
VAKANT

REFERAT:

Social, Sundhed, Arbejds og Integration, VAKANT

REFERAT:

 

x) Datoer for rådsmøder og andre aktiviteter.

Til beslutning: Valg af datoer for rådsmøder og andre aktiviteter

REFERAT:

 

x) Næste møde for Udviklingsrådet
Gennemgang af alle datoer for rådsmøder og arrangementer der vedrører Helle Øst.

 • Tirsdag, d. 27. oktober 2020, kl. 17.00 - 21.00: Efterårsmøde med Byrådet
 • Torsdag, d. 12. november 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde
 • Torsdag, d. 1. december 2020, kl. 17.00: FUR-møde
 • Onsdag, d. 2. december 2020, kl. 18.00 Ordinær Rådsmøde

Der er pt. ikke flere planlagte mødedatoer.

REFERAT:

 

x) Eventuelt

REFERAT:

 

 

onsdag 25 nov 2020 - Claus V. Jeppesen